2013-2014 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı

Örnek Sorular:

1- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara , düşkünlere  barınmaları için yardımcı olur?

A) TEMA        B) AKUT       C) Darulaceze   D) UMKE

2- Aşağıdakilerden hangisi miladi takvimin özelliklerinden değildir?

 

A)Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç olarak kabul eder.

B)Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye gitmesini başlangıç kabul eder.

C)Güneş yılı esasına dayanır.

D)Bir yıl 365 gün 6 saattir.

 

3- Seçeneklerde verilen kurum ve kuruluşlardan hangisi bir yönüyle  farklıdır?

 

A) LÖSEV

B) Eğitim Gönüllüleri Vakfı

C) TEMA

D) Zeytinli İlkokulu

 

4- Çok kar ve yağmur yağan eğimin fazla olduğu yerlerde, büyük toprak kütlesinin aşağıya doğru kaymasıyla meydana gelen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çığ       B) Deprem    C) Heyelan      D) Erozyon

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı

Örnek Soru:

B)Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanının başına “D”, yanlış olanın başına “Y” harfini koyunuz.(10 P)

(…..)Plastik maddeler doğada çok uzun sürede yok olur.

(…..)Alış verişlerde bütçemize uygun hareket etmeliyiz

(…..)Bakkallar resmi kurumlardır.

(…..)Oyun grubu kalıcı bir gruptur.

(…..)TUKODER tüketici haklarını korumak için kurulmuştur.

(…..)İnternetten, sadece oyun oynamak için yararlanırız.

(…..)Marketten çikolata alırken “Garanti Belgesi” almayı unutmamalıyız.

(…..)Deprem anında balkona çıkıp beklemeliyiz.

(…..)Pillerde insan sağlığına zararlı maddeler vardır.

(…..)Tansiyon aleti sağlık alanında kullanılan bir teknolojik üründür.

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

8. Sınıf Vatandaşlık 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ 8/A SINIFI 2.DÖNEM 2.YAZILISI

 

1) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin Milli Güvenliğini ilgilendiren  en önemli özelliklerden biri değildir?

A- Çanakkale ve İstanbul Boğazlarına sahip olması

B- Yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin olması

C- Enerji nakil hatlarının (Bakü-Ceyhan boru hattı, Mavi Akım projesi) Türkiye’den geçmesi.

D- Zengin petrol yataklarına sahip olması

 

2) I –   Bağımsız olarak varlığımızı sürdürmek

II –  Çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmek

III – Halkın zenginleşmesi

IV – Sanayileşmenin artması

Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi Milli Hedeflerimiz içinde yer alır?

A-   4       B- 3        C- 2       D- 1

 

3) Atatürk’ün; “Uygar olmayan toplumlar, uygar olanların ayakları altında ezilmeye mahkümdür.” sözü, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha  ilgilidir?

A- Milli Güvenlik        B- Milli Hedef          C- Milli Güç           D- Askeri Güç

 

indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

İnkılap Tarihi Bulmacası 8. Sınıf

Inkılap Tarihi dersende kullanabileceğiniz 8. Sınıf bulmacası aşağıdadır. 8. Sınıf Inkılap Tarihi Dersi 5. Ünite konuları arasından bulunan bulmaca ödevi için kullanabilirsiniz.

8.sınıflar-İçin-İnkılap-Tarihi-Kare-Bulmaca-287x300

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları

1.Ünite: Bir Kahraman Doğuyor

 • Bir lider doğuyor
 • Araştırma yapma
 • Afiş ve slogan hazırlama
 • Cephede Mustafa Kemal
 • Mustafa Kemal’in fikirlerini etkileyen şehirler
 • Gezelim öğrenelim

2.Ünite: Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgalşne Tepkiler

 • Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
 • Mondros Ateşkes Anlaşması hankkındaki görüşler
 • Mill uyanış
 • Nutuk’ta Milli Mücadele’ye Hazırlık
 • Misak-ı Milli Kararları
 • İç isyanlar
 • Ölü Anlaşma: Sevr
 • Sorunlar çözülüyor

3.Ünite: Ya İstiklal Ya Ölüm

 • Milli Mücadelede Batı Cephesi: Performans Ödevi
 • Fotoğraf analiz etme
 • Gazeteye haber hazırlama
 • Biyografi hazırlama
 • Olay / Olgu izleme
 • Maarif (eğitim) kongresi toplanıyor
 • Tekalif-i Milliye Emirleri
 • Mustafa Kemal’in Kağnısı
 • Milli Mücadele’de Atatürk’ün rolü
 • Rapor hazırlama
 • Kitap analiz etme

4.Ünite: Çağdaş Türkiye Yolundaki Adımlar

 • Atatürk İnkılapları : Proje Ödevi
 • Saltanat ve Cumhuriyetin Özellikleri
 • Antlaşmaları değerlendirme
 • Bağımsızlığın tescili Milli ekonomi
 • Yeni devlet, yeni başkent
 • Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıralım
 • 3 Mart 1924’te oluşturulan kurumları inceleme
 • Demokrasi ve partiler
 • Hadef: Çağdaş Uygarlık
 • Çağdaş Türk Kadını
 • Seyh Sait İsyanı
 • Kabotaj kanunu ve denizlerimiz
 • Suikaste tepkiler
 • Okul panosuna yazı hazırlama
 • Harf inkılabı ve millet mektepleri
 • Menemen – Kubilay olayı
 • Cumhuriyet ve şehirleşme
 • Ölçülerde birlik
 • Türk dil ve tarih çalışmaları
 • Üniversiteler geleceğimiz
 • Neden soyadı kanunu?
 • Atatürk ve kadın hakları
 • Sağlık alanında gelişmeler
 • Örnek çiftlikler ve tarımsal kalkınma
 • Atatürk ve sanat
 • Atatürk’ün onuncu yıl nutku

5.Ünite: Atatürkçülük

 • Atatürk’ün Yolunda – Proje ödevi
 • Atarükçü düşünce sisteminin oluşumu
 • Atatürk’ün fikirlerinin oluşması
 • Milli güç unsurlarının önemini kavrama
 • Cumhuriyet 100 yaşında
 • Anayasal haklarımızı araştırma
 • Milli birlik ve beraberliğin önemi
 • Bu milletle neler yapılmaz
 • Halkçılık ve demokrasi
 • Şeker amca
 • Laiklik ilkesinin önemi
 • İnkılapçılık ve çağdaşlaşma
 • Atatürk ilkelerinin özellikleri
 • Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar
 • Atatürk ilkelerine sahip çıkalım
 • Atatürk ve mazlum milletler
 • Cumhuriyet bize emanet
 • Bulmaca hazırlama

6.Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü

 • Lozan barış anlaşmasının önemi ile ilgili afiş hazırlama
 • Atatürk ve barış
 • Hatay Türkiye’nin
 • Atatürk’ün evrensel özellikleri
 • Atatürk için

7.Ünite: Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

 • Grafik okuma
 • Çok partili demokratik hayat
 • 2. Dünya Savaşı sonrası ve Türkiye
 • Grafik hazırlama
 • Demokrasi ve insan hakları
 • Dünya barışı için Türk ordusu
 • Cumhuriyete yönelik tehditler
 • Türk cumhuriyetlerini geziyorum
 • Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynakları
 • Körfez savaşları
 • Proje hazırlama
 • Karikatür yorumlama
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 İnkılap Tarihi 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1) 30 Kasım 1925 yılında çıkarılan bir kanunla tekke ve zaviyeler; dervişlik, dedelik, seyitlik, çelebilik gibi ayrıcalık bildiren unvanların kullanımı ve falcılık, büyücülük, muskacılık gibi faaliyetler yasaklanmıştır.

Buna göre, yaşanan değişim için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

 

A) Toplumsal alanda sınıflaşmanın önü açılmıştır.

B)Din istismarının önüne geçilmiştir.

C)Birlik ve beraberliğin zarar görmesinin önüne geçilmiştir.

D)Sosyal alanda laikleşmenin önü açılmıştır

 

2) Atatürk “İlerleme yolumuzun üstüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz; yenilik vadisinde durmayarak değişen dünyaya ayak uyduracağız. Biz bu değişimin dışında kalabilir miyiz?” demiştir.

Bu bilgilere dayanarak Atatürk’ün vurguladığı ilkenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Halkçılık                        B) Devletçilik

C) İnkılapçılık                    D) Laiklik

 

tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

3- Aydın’ın Kuyucak ilçesinin verimli tarım arazilerinde çeşitli meyve ve sebzeler ile pamuk tarımı yapılmaktadır.  İlçede özellikle  turunçgiller   bahçeleri geniş yer kaplar.

Buna göre Kuyucak ilçesinde aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin gelişmesi beklenemez?

A- Meyve suyu tesisleri                 B-Konserve

C-Şeker fabrikası                            D-Tekstil-Dokuma

4-    Akdeniz Bölgesinin kıyı kesimine göre Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde orman yetiştirmenin daha kolay olmasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A- Nüfusun daha fazla olması                      B- Daha çok yağış alması

C-Yüzölçümünün daha büyük  olması         D -Dağların kıyıya paralele uzanması

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...