2015-2016 Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Yıllık Plan

1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.

2. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.

3. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=fc7f31d6db80b5e7cf927995f05612be” target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yıllık Plan 2015-2016

Adli nitelikte bir olay,çevre kirliliği, işsizlik,enerji kaynakları, eğitim, trafik vb. hakkında yazıları içeren gazete kupürleri toplanarak yazılı ve sözlü raporlar ve panel tartışmaları için kullandırılabilir.
[!] Dilekçe ve bilgi edinme hakkı ele alınacaktır(4.kazanım)
Adli nitelikte bir olay,çevre kirliliği,işsizlik,enerji kaynakları,eğitim,trafik vb. hakkında yazıları içeren gazete kupürleri toplanarak yazılı ve sözlü raporlar ve panel tartışmaları için kullandırılabilir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=5626287194b2c08fcc4fb4c194f96b5a” target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

2015-2016 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yıllık Plan

  1. Türk kadınının toplumdaki yeri ve Atatürk’ün kadın haklarına verdiği önem

Açıklama: Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal haklar kanıt gösterilerek kadınların cumhuriyet yönetimi sayesinde elde ettikleri haklar ve Türk kadının günümüz toplumundaki yeri ve önemi örneklerle açıklanır.

  1. Atatürk’ün öğretmenlere verdiği önem

Açıklama: Atatürk’ün öğretmenlere verdiği önemi belirten sözleri ve onun yeni Türk harflerinin öğretilmesinde öğretmenlik görevi üstlendiği belirtilerek Atatürk’e eğitim ve öğretim alanındaki çalışmalarından dolayı başöğretmen unvanı verildiği vurgulanır.

  1. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olaylar ve olgular

Açıklama: Öğrenciler Atatürk’ün söylediği özlü sözlerden Atatürk’ün fikir hayatına ilişkin çıkarımlarda bulunur. Atatürk’ün fikir hayatını oluşturan temel ilkelerden olan akılcılık, bilimsellik, dayanışma, insan sevgisi, barışçılık ve evrensellik ilkeleri nedenleri ile ilişkilendirilerek açıklanır.

Atatürk’ün ilk cumhurbaşkanımız olarak devleti en iyi şekilde yönettiği belirtilerek eserlerinin neler olduğu vurgulanır. En büyük eserinin neden Türkiye Cumhuriyeti olduğu açıklanır.

  1. Atatürk’ün düşünce sistemini oluştururken dünyadaki ve ülkedeki olaylardan etkilenmesi

Açıklama: Atatürk’ün, dünyadaki siyasi, askerî, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmeleri izleyip bu gelişmelerin ışığında devletin ve ülkenin içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtarılması için çözüm yolları aradığı ve bu koşulların Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında da etkisi olduğu 5. kazanımdan önce açıklanır. Atatürk’ün tarih boyunca bağımsız yaşamayı ilke edinmiş olan Türk milletinden aldığı güçle, fiilen yıkılmış olan Osmanlı Devleti’nin yerine millî egemenliği esas alan özgür ve bağımsız yeni bir devlet kurmanın gerekli olduğuna inandığı ve buna önem verdiği 5. kazanımdan önce açıklanır.

  1. Atatürkçülüğü tanımlayabilme ve Atatürkçülüğün önemi

Açıklama: Atatürkçülüğün, Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsız olmasını amaçladığı vurgulanır. Atatürkçülüğün, devlet yönetiminde millet egemenliğini esas aldığı, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk milletinin huzur ve refah içinde yaşamasını esas aldığı, Türk toplumunun çağdaşlaşmasını hedeflediği, gerçekçi fikirlere dayanarak esaslarının Atatürk tarafından ortaya konulduğu vurgulanır.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=ada2a1301f883083476800919e321b40″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

2015-2016 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Yıllık Plan

Diğer derslerle İlişkilendirme
“Konuşma” öğrenme alanında kendini sözlü olarak ifade etme. (20. kazanım) “Yazma” öğrenme alanı kendini yazılı olarak ifade etme (7.Kazanım.)
7. Olayları oluş sırasına göre yazar 20. Duygu düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. ` 3. kazanım için Matematik dersi “Geometrik Cisimler” alt öğrenme alanı (1.kazanım)
1. İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=ab7db81953947ae47344dee933c90c25″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

2015-2016 8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları

 

İşte 8. sınıftasınız. Hayalini kurduğunuz, ah bir sekizinci sınıfa geçsem ve sonra da iyi bir lise kazansam dediğiniz noktadasınız. Şimdi de 8. Sınıf İnkılap Tarihi konularını öğrenip bir an önce çalışmalarınıza başlamak veya öğrendiğiniz konuları tekrar edip pekiştirmek istiyorsunuz. O zaman doğru yerdesiniz. Aşağıdaki listede 2015-2016 eğitim öğretim yılında 8. sınıf İnkılap Tarihi dersinde işlenecek konular listelenmiştir.

 

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONULARI 2015-2016 

 

 

1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor

2. Ünite: Milli Uyanış, Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

3. Ünite: Ya İstiklal, Ya Ölüm!

4. Ünite: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

5. Ünite: Atatürkçülük

6. Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü

7. Ünite: Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

2015-2016 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları 2015-2016
7. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları 2015-2016

 

Sosyal Bilgiler dersinin son aşaması olan 7. sınıf bu ders için önemli basamak görevi görmektedir. 8. sınıfta İnkılap Tarihi dersini öğrenecek olan öğrenciler için hem iyi bir altyapı hem de öğrendikleri konuları tekrarlayabilmeleri açısından 7. sınıf sosyal bilgiler müfredatını sizlerle paylaşıyoruz.

 

ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİZ KONUYA TIKLAYIN

 

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF KONULARI 2015-2016

1. Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri

2. Ünite: Ülkemizde Nüfus

3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk

4. Ünite: Zaman İçinde Bilim

5. Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat

6. Ünite: Yaşayan Demokrasi

7. Ünite: Ülkeler Arası Köprüler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları 2015-2016

2015-2016 5. sınıf sosyal bilgiler müfredatı
2015-2016 5. sınıf sosyal bilgiler müfredatı

 

2015-2016 eğitim öğretim yılında sosyal bilgiler 5. sınıf derslerinde aşağıdaki konu başlıkları işlenecektir. İyi çalışmalar.

 

2015-2016 SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF KONULARI

Çalışmak istediğiniz konunun üzerine tıklayıp çalışabilirsiniz.

1. Ünite: Haklarımı Öğreniyorum

 

2. Ünite: Adım Adım Türkiye

 

3. Ünite: Bölgemizi Tanıyalım

 

4. Ünite: Ürettiklerimiz

 

5. Ünite: Gerçekleşen Düşler

 

6. Ünite: Toplum İçin Çalışanlar

 

7. Ünite: Bir Ülke, Bir Bayrak

8. Ünite: Hepimizin Dünyası