Doğal Ve Yapay Unsurlar 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

YAŞADIĞIMIZ YER

DOĞAL VE YAPAY UNSURLAR

Yaşadığımız çevredeki bir çok şey doğada kendiliğinden oluşurken, birçoğu da insanlar tarafından yapılmıştır. Doğada kendilinden var olanlar doğal unsurları, insanların ihtiyaçları nedeniyle doğayı değiştirmesiyle oluşanlar ise yapay unsurları oluşturur.

cats

yapay-unsurlar

8. Sınıf İnkılap Tarihi Proje Ödevleri 2017-2018

-Atatürk’ün hayatı ile ilgili fotoğraf albümü oluşturma
-Atatürk’ün Hayatı Tarih Şeridi
-Atatürk’ün Sözleriyle İlkelerini anlatma
-Atatürk İlkeleri ve Yapılan İnkılaplar Tablosu
-Atatürk İlkelerinin Öncesi ve Sonrasının karşılaştırılması
-Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri Tablosu,
-Atatürk İlkelerini Tanıtma,
-Kurtuluş Savaşı’nda görev alan önemli komutanlar ve başarı öyküleri,
-Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınların rolünü anlatan bir kompozisyon yazma,
-Kurtuluş Savaşı’nın herhangi bir bölümünü anlatan bir piyes, tiyatro ya da öykü yazımı,
-Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir film (Cumhuriyet) ya da dizi (Kurtuluş) izleme ve tanıtımını yapma,
-Kurtuluş Savaşı halk kahramanlarından üç kişinin (Sütçü İmam, Hasan Tahsin ve Antepli Şahin) hayat hikâyeleri ve mücadeleleri,
-Atatürk’ün en önemli eselerinden olan NUTUK incelemesi,
-Kurtuluş Savaşı için karşılaştırmalı bir “Kurtuluş Savaşları” haritası hazırlama,
-Antep’in “Gazi”; Urfa’nın “Şanlı”; Maraş’ın “Kahraman” unvanı almalarının nedenleri,
-Mustafa Kemal’in “Kurtuluş Savaşı’nda İzlediği Yol Haritası” çizimi,
-En az yirmi fotoğraftan oluşacak bir “Kurtuluş Savaşı Albümü” hazırlama

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-sosyal-bilgiler-proje-konulari/” target=”blank” ]5. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/6-sinif-sosyal-bilgiler-2015-2016-proje-odevi-konulari/” target=”blank” ]6. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-7-sinif-proje-odevi/” target=”blank” ]7. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/8-sinif-inkilap-tarihi-proje-odevleri-2015-2016/” target=”blank” ]8. Sınıf İnkılap Tarihi Proje Ödevi Konuları[/button]

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi 2017-2018

PROJENİN KONUSU ‘’Teknolojik bir ürünün icat edildiği günden günümüze kadar geçirdiği değişiklikler nelerdir?’’ sorusunu cevaplayan bir çalışma yapınız.

PROJENİN AMACI Teknolojik bir ürün belirleyerek bu ürünün ilk icat edilişinden günümüze kadar olan gelişimini resim, fotoğraf, video kaydı ve yazılı belgelerden elde edilen bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek.

Sevgili öğrenciler, sizlerden bir teknolojik ürün belirleyerek (tv,telefon,çamaşır makinası vb.) bu ürünün ilk icat edildiği günden başlayarak günümüze kadar olan gelişimini araştırmanız ve yaptığınız araştırmalarınızı sunu haline getirerek sınıfta sunmanız istenmektedir. Çalışmaları yaparken aşağıdaki sırayı izleyin.
1. Kimlerle çalışacağınıza karar verin
2. Çalışmasını yapacağınız teknolojik ürünü belirleyiniz.
3. Yapacağınız çalışmaların planlamasını yapınız.
4. Kimlerden yardım alacağınızı, yararlanacağınız kaynakları belirleyin
5. Çalışmalarınızı planınız doğrultusunda tamamlayınız.
6.Çalışmalarınızın raporunu hazırlayarak sınıfta sunulacak hale getiriniz.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları 2017-2018

1- Okulumuzun bulunduğu sokağın krokisini çizer.
2- Tarihte Türklerin oynadığı oyunlardan üç tanesini araştırır.
3- Geleceğin mesleklerinden birini araştırır ve sunar.
4- Şekil ve şema kullanarak yerel yönetim ağını hazırlar ve sunar.
5- İstediği bir ülkenin özel günlerinden birini araştırır ve sunar.

2015-2016 8. Sınıf İnklap Tarihi Yıllık Planı

Doğrudan Verilecek Beceri: Zaman ve kronolojiyi algılama
Doğrudan Verilecek Değer: Sorumluluk
Uyarı
Ünitenin kazanımlarına geçilmeden önce T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin önemi ve amacı üzerinde durulur.
Atatürk’ün hayatı, 1881’den 1919’a kadar, Samsun’a çıkışının gerekçeleri ile birlikte verilecektir.
Atatürk’ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=178b9bda1e38fea2c08bdba85e2f9d31″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

2015-2016 Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Yıllık Plan

1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.

2. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.

3. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=fc7f31d6db80b5e7cf927995f05612be” target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yıllık Plan 2015-2016

Adli nitelikte bir olay,çevre kirliliği, işsizlik,enerji kaynakları, eğitim, trafik vb. hakkında yazıları içeren gazete kupürleri toplanarak yazılı ve sözlü raporlar ve panel tartışmaları için kullandırılabilir.
[!] Dilekçe ve bilgi edinme hakkı ele alınacaktır(4.kazanım)
Adli nitelikte bir olay,çevre kirliliği,işsizlik,enerji kaynakları,eğitim,trafik vb. hakkında yazıları içeren gazete kupürleri toplanarak yazılı ve sözlü raporlar ve panel tartışmaları için kullandırılabilir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=5626287194b2c08fcc4fb4c194f96b5a” target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]