2018-2019 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı

Soru–1) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız. (5 x 3 = 15 Puan)

(………) Şeyh Sait İsyan, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
(………) M. Kemal, cehaletle savaşın en az düşmanla savaşmak kadar önemli olduğuna inanıyordu.
(………) Atatürk ilkeleri, 5 Şubat 1937 tarihinde 1924 Anayasası’na girmiştir.
(………) Atatürkçü Düşünce Sistemi, hem insan haklarına verdiği önem hem de yurtta ve dünyada barış ilkesi ile ulusal (milli) bir nitelik kazanmıştır.
(………) 3Mart 1924’te çıkarılan yasalar, toplum yaşayışını çağdaş ve laik esaslara göre düzenlemeyi hedef almıştır.

2018-2019 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız. ( 6 X 2 Puan = 12 Puan )

1) (………) Osmanlı Devleti’nde medreselerde ders veren hocalara şeyhülislam denilirdi.
2) (………) İlk Osmanlı medresesi, Orhan Bey zamanında İznik’te açılmıştır.
3) (………) Ahilik teşkilatının Osmanlı Devleti’ndeki karşılığı Lonca’ dır.
4) (………) Enderun Mektebi’ne sadece devşirme kökenli olan gayrı Müslim çocukları alınarak eğitilmiştir.
5) (………) Ticaret yolları ve yapılan savaşlar kültürel etkileşimi sağlamıştır.
6) (………) Mısırlıların bitki liflerinden yaptıkları kâğıda parşömen adı verilirdi.

2018-2019 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

1) İhracat – 2) Afrika – 3) Vergi – 4) Beşeri – 5) Nüfus artışı – 6) Avrupa – 7) Doğal – 8) Nüfus yoğunluğu

B ) Aşağıdaki boşluklara, yukarıdaki sözcüklerden uygun olanını veya numarasını yazınız. (Her boşluk 2’şer puan)

a) Bir ülkenin başka bir ülkeden mal satın almasına ………………………….………….. denir.
b) Ülkemizin Asya ve ………………………………………… Kıtası’nda toprakları vardır.
c) Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satmasına ………………………….………….. denir.
d) Kamu hizmetlerinde harcanmak üzere devletin ve belediyelerin kanunlara göre belirli oranda halktan topladıkları paraya ……………………………… denir.
e) ……………………………………….… bir yerde yaşayan nüfusun o yerin kapladığı alana bölünmesiyle elde edilir.

2018-2019 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

1 – Deprem 2 – Sel 3 – Heyelan 4 – Çığ 5 – Orman yangını 6 – Erozyon

B) Yukarıdaki sözcükleri veya baş taraflarındaki rakamları, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? ( 6 X2 Puan = 12 Puan )

a) …………….………………….yağışın fazla olduğu yerlerde, dik yamaçlardan aşağıya doğru toprak örtüsünün kaymasıdır.
b) Toprağın, suyun ve rüzgarın etkisi ile aşınıp taşınması olayına………………………………………. denir.
c) ……………..…….………… aşırı yağışlar ve eriyen kar sularının neden olduğu su baskınlarıdır.
d) ……………..…….………… eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesi ile meydana gelir.
e) ……………..…….………… yerkabuğundaki ani kırılmalar nedeniyle yeryüzünde meydana gelen sarsıntılardır.
f) ……………………………………………. Genellikle yaz aylarında, aşırı sıcaklıklar veya insanların yaptıkları hatalar sonucu meydana gelir.

2018-2019 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

3. Aşağıda verilen tümcelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) işaretini koyunuz. (20x 1 =20 Puan)

(…..) Nüfus cüzdanlarında T.C kimlik numarası bulunmaz.
(…..) Hazırladığımız kronolojide yürümeye başlamamız 1. sınıfa başlamamızdan sonra yazılır.
(…..) Kroki bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak küçültülerek kâğıt üzerine çizilmesidir.
(.….) Güneş en tepedeyken yüzümüzü güneşe dönersek güneye dönmüş oluruz.
(.….) Millî mücadele sırasında Doğu cephesinde Yunanlılarla, Batı cephesinde Ermenilerle savaştık.
(…..) Davul, zurna, bağlama milli kültürümüze ait müzik aletlerindendir.
(.….) Binalar, köprüler, yollar, fabrikalar çevremizdeki beşeri unsurlardandır.
(.….) Sıcaklık, yağış ve rüzgâr hava durumu ile ilgili olaylardır.
(……) İzmir’i işgal eden Yunanlara karşı ilk kurşunu gazeteci Hasan Tahsin sıktı.
(……) “Şerife Bacı” İstiklal Savaş’ımızın kadın kahramanlarındandır.
(……) Kuzey, batı, doğu ve güney ana yöndür.
(……) Önümüzü kuzeye döndüğümüzde sol kolumuz güneyi gösterir.
(……) Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra TBMM tarafından Atatürk’e Gazi ve Mareşal unvanı verildi.
(…..) Mustafa Kemal, Millî Mücadele sürecinde Erzincan ve Sivas’ta kongreler yapmıştır.
(…..) Günümüz oyunları gelişen teknolojiyle birlikte daha çok bilgisayar başında ve bireysel oynanan oyunlardır.
(…..) Urfa’da Saip Bey, Maraş’ta Sütçü İmam ve Antep’te Şahin Bey Kurtuluş Savaşı’nda halka önderlik etmiştir.
(…..) Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde Ermeniler ile savaşılmıştır.
(…..) Sabah Güneş doğarken sağ kolumu Güneş’in doğduğu yöne uzatırsam sağ kolum doğuyu, sol kolum batıyı, yüzüm kuzeyi, sırtım güneyi gösterir.
(…..) Yönleri belirlemenin en doğru ve kolay yöntemi, pusula kullanmaktır.
(…..) Özellikle pilot, kaptan ve inşaatçılar için hava durumunu bilmek çok önemlidir.

Osmanlıda Demokrasi 6. Sınıf Sosyal Bilgiler

Soru 1 ) yönetim biçimleri dörde ayrılır. Adlarını yazınız.

1) ………………………………………………….       2)……………………………………………….

3) …………………………………….……….…        4 ) …………………………………………….

Soru 2) Monarşi ile yönetilen bir ülkede  yönetme yetkisi kimdedir ?

…………………………………………….

Soru 3) oligarşi ile yönetilen bir ülkede  yönetme yetkisi kimdedir ?

………………………………………………………………………

Soru 4 ) Teokrasi  ile yönetilen bir ülkede  yönetme yetkisi kimdedir ?

…………………………………………………………………………………

Soru 5) Cumhuriyet    yönetimi kimin egemenliğine dayalı bir yönetimdir ?

…………………………………………………………………………………..

Soru 6) Aşağıda  yönetim şekli ile yönetenleri eşleştiriniz.

MONARŞİ                                                          DİN ADAMLARININ YÖNTİMİ

OLİGARŞİ                                                                  BİR KİŞİNİN İDARESİ

TEOKRASİ                                                      HALKIN TEMSİLCİLERİNİN İDARESİ

CUMHURİYET                                                        BİR SINIFIN YÖNETİMİ

SORU 7) Bir yönetim tarzında  kral ,imparator gibi ünvanları  varsa ,ülkedeki yasama , yürütme , yargı bir kişinin keyfi kararları  ile belirleniyorsa  ve aldığı kararlardan dolayı da kimseye hesap vermiyorsa bu yönetim tarzına  ne  ad  verilir ?

…………………………………………….

Soru 8) ülkenin idaresi küçük bir gurup veya zümrenin elindeyse  ülkenin tüm kurumlarına bu aile ,gurup veya zümre hakime ülkeyi yönetecek olan da bu küçük gurubun içinden çıkıyorsa bu yönetim tarzına  ne ad verilir ?

………………………………………………..

Soru 9) halkın egemenliğine dayanan ,belli bir süre için seçimlerle iş başına gelen ,yasama , yürütme ve yargı görevleri birbirinden bağımsız olan bu yönetim şeklinin adı  nedir ?

……………………………………………….

Soru 10 ) ülkeyi yönetenler din adamları ise  ve yaptıkları tüm işleri tanrı adın yapıyorlarsa ve tanrı dışında kimseye hesap verme ihtiyacı duymuyorlarsa bu yönetim tarzına ne ad  verilir ?

………………………………………………..

Soru 1) Aşağıdaki kelimeler ile anlamlarını eşleştiriniz.

YASAMA                                    YAPILAN FAALİYETLERİN  MAHKEMELERCE DENETİMİ

YÜRÜTME                                                MECLİSİN YASA (KANUN) YAPMA HAKKI

YARGI                                      MECLİSİN ÇIKARDIĞI YASALARI UYGULAMAYA KOYMASI

SORU 2) Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde  yasam , yürütme ve yargı birbirinden  bağımsız mıdır ?

………………………………………………………..

Soru 3 ) Demokrasi ile yönetilen ülkelerde  egemenlik  kime  aittir ?

………………………………………………………………

Soru 4 ) Orta Asya da yaşayan Türk devletlerindeki meclise ne ad verilirdi ?

……………………………………………..

Soru 5) manga karta ( büyük özgürlükler fermanı ) ne zaman ve hangi ülkede imzalanmıştır ?

…………………………………………………

Soru 6) jan  jak ruso nun yazdığı ‘’toplum sözleşmesi’’ nin kaynağı  , eşitlik , adalet , kardeşlik midir ?

…………………………….

Soru 7) Eşitlik , adalet , özgürlük hangi ihtilalin sloganı  olmuştur ?

………………………………………………………………………………

Soru 8)Tanzimat fermanı  ne zaman  ilan edildi ?

………………………………………………………..

Soru 9) Tanzimat fermanı ile Osmanlı devletinde hukukun üstünlüğü ilk  kez mi  kabul  edildi ?

………………………………………………

Soru 10) Osmanlı devletinde demokratikleşmek içim atılan ilk adımın ne olduğunu  yazınız.

…………………………………………………………………………..

Soru 11) 1. Meşrutiyet  ne zaman  kabul  edildi ?

……………………………………………………………………..

Soru 12) 1. Meşrutiyetin  sonucunda ne olmuştur ?

……………………………………………………………………………………………………………………

Soru 13) Osmanlı devletinde halk ilk kez yönetimde temsil etme hakkını ne zaman  aldı ?

…………………………………………………………………………………………………………..

Doğal Ve Tarihi Eserler 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

Soru 1 ) Aşağıda verilen tarihi eserler / doğal güzelliklerin bulunduğu şehri  yazınız.

SULTAN AHMET   GALATA KULESİ  
SELİMİYE CAMİ   PERİ BACALARI  
MEVLANA   MANAVGAT ŞELALESİ  
BALIKLI GÖL   ANZER YAYLASI  
AYASOFYA   İNCİR  
ANITKABİR   ÜZÜM  
SÜMELA MANASTIRI   FINDIK  
ANİ HARABELERİ   FISTIK  
ZEUGMA MOZAİK   YER FISTIĞI  
KIZ KALESİ   HOROZ  
KIZ KULESİ   ŞEFTALİ  
TRUVA   KÜNEFE  
MALABADİ KÖPRÜSÜ   ELMA  
ASPENDOS   BEYAZ PEYNİR  
EFES   KAŞAR PEYNİR  
PAMUKKALE   OTLU PEYNİR  

Soru 2 ) Halk oyunlarının yöresini  yazınız.

 

HALAY   GORA  
HORON   MİSKET  
KILIÇ – KALKAN   ATABARI  
ÇAYDA ÇIRA   KAŞIK OYUNLARI  
ZEYBEK   BAR OYUNLARI  

Soru 3) Aşağıdaki sözcüklerle anlamını ok çıkartarak eşleştiriniz.

Zigurat                                                                                          çengelli  iğne

Tümülüs                                                                            Sardes’ten   Susa’ya ticaret  yolu

Kadeş                                                                                         Frigya’nın en ünlü  kralı

Şamran kanalı                                                                               Hititlerde kraliçe

Tavananna                                                                              Urartuların sulama kanalı

Eşek kulaklı  Midas                                                                         ilk yazılı antlaşma

Kral yolu                                                                                                  yığma  mezar

Fibula                                                                                                        7 katlı  tapınak

Soru 1 ) Aşağıdaki ülke ve başkentlerini  ok çıkartarak  eşleyiniz.

HİTİTLER                                                                            İYONYA

LİDYALILAR                                                                   HATTUŞAŞ

FRİGLER                                                                       GORDİON

URARTULAR                                                                      SAR

İYONLAR                                                                        TUŞPA

SORU 2) Aşağıdaki ülke ve başkentlerini  ok çıkartarak  eşleyiniz.

ASUR                                                          BABİL

BABİL                                                      NİNOVA

SÜMER                                                     SÜMER

Soru 3) Aşağıdaki kelime  ve  anlamını ok çıkartarak  eşleyiniz.

KURULTAY                                                 kağana yetkinin tanrı tarafında verildiği inancı

PANKUŞ                                                           Sümerlerde ülkeyi yönetene verilen ad

BALBAL                                                                   Lidyalıların en önemli  hükümdarı

KARUN           Türklerin savaşlarda öldürdüğü asker kadar mezarına dikilen taş heykel

ENSİ /PATESİ                                                            Orta Asya’da   Türklerin  meclisi

KUT                                                                                           Hititlerin meclisi

Soru 4) Akdeniz ikliminin özelliklerini  yazınız

.………………………………………………………………………………………………………………………….

Soru 5) Karadeniz ikliminin özelliklerini  yazınız

.………………………………………………………………………………………………………………………….

Soru 6) Karasal  ikliminin özelliklerini  yazınız

.…………………………………………………………………………………………………………………………

Soru 7) Ülkemiz  deprem  kuşağında mıdır ?

………………………………………………………………………..

Soru 8) depremiz olduğu yeri ne ile tespit ederiz  ?

……………………………………….

Soru 9) Depremin şiddeti ne ile ölçülür ?

……………………………………………………

Soru 10) sele karşı nasıl önlemler alabiliriz ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Yeryüzünde Yaşam Çalışma Kağıdı 6. Sınıf Sosyal Bilgiler

Soru 1) 2 tane OLGU cümlesi yazınız.
1) ……………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………………
Soru 2) 2 tane GÖRÜŞ cümlesi yazınız.
1) ……………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………………
Soru 3) Aşağıda verilen bilimsel işlem basamaklarındaki boşlukları doldurunuz.
1) konunun belirlenmesi
2)
3)konu ile ilgili belge/bilgi/ kanıt toplama
4)
5)araştırma sonucunun rapor haline getirilmesi
Soru 4) Beyin göçü ne demektir ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Soru 5)Türkiye hangi yarım kürede yer alır ?
………………………………………………………………….
Soru 6) her iki meridyen arası kaç dakikadır ?
………………………………………………………………………………..
Soru 7) Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkını hesaplayınız.

Soru 8) Türkiye’nin matematik konumunu yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………….
Soru 9) Türkiye’nin özel konumunu yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Soru 10) Haritanın sağ alt tarafında yer alan şekil ve sembollerin bütününe ne ad verilir ?
…………………………………………………………………………………..
Soru 11) Haritalarda 2 tür ölçek vardır. Adlarını yazınız.
1) ……………………………………………………………… 2) ……………………………………………..

Anadolu Uygarlıkları Konu Anlatımı 6. Sınıf Sosyal Bilgiler

ANADOLU MEDENİYETLERİ

HİTİTLER

Başkenti ; Hattuşaş
Hitit Devlet Yönetiminde 3 TEMEL UNSUR;
KRAL; Askeri ve sivil yönetiminin başı
PANKUŞ MECLİSİ;Soylulardan oluşuyordu. Kral bu meclise karşı sorumluydu.
TAVANANNA;Ana Kraliçe. Kraldan sonra en yetkili kişidir

HİTİTLER TEOKRATİK bir devlettir.Kralın BAŞRAHİP olması nedeniyle din ve devlet işleri birlikte yönetiliyordu.
(TEOKRASİ Devletin dini kurallara göre yönetilmesidir.)
ANA KRALİÇE :Meclise başkanlık yapar,dini törenleri yürütür,antlaşmalarda kralın mührünü kullanabilirdi.
Hititler zamanında bugünkü MEDENİ KANUNUN temelini oluşturan düzenlemeler yapılmıştır.
Mısırlılarla savaşırken HİYEROGLİF , Asurlularla ticaret yaparken ÇİVİ yazısını kullanmışlardır.
Tarihte ilk bilinen yazılı antlaşma MISIR İLE HİTİTLİLER arasındaki KADEŞ antlaşmasıdır.

ANAL adı verilen yıllıklar yazdırmışlardır. Amaç Kralların Tanrıya hesap vermeleri içindir.

HİTİT ANALLARI
Tarafsız TARİH YAZICILIĞININ ilk örneği olarak kabul edilir.

Dinleri çok tanrılıdır.Bu nedenle HİTİT ülkesine BİN TANRI İLİ denilmiştir.

Toprakları çok verimliydi. Tahıl deposu,Barajlar yaptılar.

Hayvancılık, Madencilik, Ticaret Başlıca geçim kaynaklarıydı.

FRİGLER

Anadolu’nun batısında GORDİON merkez olarak kurulmuştur.

Krallıkla yönetilir. Krallarına MİDAS adı verilir.

TÜMÜLÜSLER Krallar ve önemli kişiler için yapılan yığma tepelerdir.BU
tepeleriçlerindeki mezar odaları gizlerler.
Polatlı ( Ankara’da )KralMidastümülüsü vardır.

FRİGLERİN
 Dokumacılık
 Seramik işleri
 Ahşap işleri
 Maden işleri ünlüdür.

En önemli tanrıçaları ; Toprak ve Bereket tanrıçalarıdır.

Bereket Tanrıçası; KİBELE’DİR.

Halı ve kilim dokuma sanatına TAPADES denir.

FİBULA adı verilen ilk ÇENGELLİ İĞNEYİ bulmuşlardır.

FİNİKE alfabesini kullanmışlardır.

LİDYALILAR

Batı Anadoluda GEDİZ ve Menderes ırmakları arasında yaşadılar.

BAŞKENTİ; SARD

Efes’ten başlayıp Mezopotamya’ ya uzanan KRAL YOLUNU yaptılar.

BU YOL
 Kültürel
 Siyasi
 Ticari etkileşimi sağladı.

Kral Yoluna ve zengin maden yataklarına sahip olan Lidyalılar , dönemin en zengin uygarlığıdır.

KARUN Lidya’nın son kralıdır ve altın hazinesi vardır. Karun kadar zengin sözü buradan gelmektedir.

PARA’Yı icat ettiler.

Ücretli askerlerden oluşan ORDU kurdular.

EKONOMİK FAALİYETLER;
 Madencilik
 Kuyumculuk
 Hayvancılık
 Tarımdı .

İYONYALILAR

Batı Anadolu’da İZMİR çevresinde POLİS adı verilen ŞEHİR DEVLETLERİ kurdular.
MİLET-EFES-FOÇA-BERGAMA önemli şehir devletlerindendi.

EFES’TE
 ARTEMİS TAPINAĞI
 EFES ANTİK TİYATROSU
 CELSUS KÜTÜPHANESİ

Milet’te AGORA

İyonlarda ; Bilim ve sanat çok gelişmiştir.

TALES /PSAGOR MATEMATİK

HİPOKRAT – TIP

DİYOJEN – FELSEFE

HOMEROS – EDEBİYAT

HEREDOT – TARİH

Fenike alfabesinden ;yararlanarak kendi alfabelerini oluşturmuşlardır. Ülkeyi önceleri krallar yönetirken ASİLLER yönetime hakim oldu.Şehir devletleri yönetimi oldu. KOLONİCİLİK,DenizTicareti,tarımyaptılar.Ticarette Lidyalıların bulduğu sikkeyi kullandılar.

URARTULAR

Doğu Anadolu’da VAN GÖLÜ çevresinde yaşadılar.
BAŞKENTİ; TUŞPA (VAN)
Van Kalesini yapan taş ustaları çok ünlüdür.
Dağlık ve kayalık olan bölgede

Barajlar Sulama kanalları
Yapılmıştır.Bir kısmı bugün bile kullanılmaktadır. (ŞAMRAN SULAMA KANALI)
Ölümden sonra yaşama (AHİRET) inandıkları için mezarlarını oda ve ev biçiminde yaptılar.(Kişisel eşyalarıyla)
Çivi ve hiyeroglif yazıyı kullandılar.
Krallıkla yönetildiler.
Yazıları öğrenmiş olmaları başka toplumlarla İLETİŞİM-TİCARET ilişkileri olduğunu göstermektedir.

 Madencilik
 Tarım
 Kaya oymacılığı
 Hayvancılık
 Süsleme Sanatlarında oldukça ileri gitmişlerdir.

Anadolu’nun Yerleşim Yeri Olarak Tercih Edilmesinin Nedenleri Konu Özeti

ANADOLU’NUN YERLEŞİM YERİ OLARAK SEÇİLMESİNİN NEDENLERİ

Ilıman İKLİM KUŞAĞINDA yer alması,

İklime bağlı olarak tarım ürünü çeşitliliğinin çok olması,

Su kaynaklarının bolca olması,

Çok verimli topraklara sahip olması,

Kara ve deniz ticareti yollarının üzerinde olması,

Coğrafi durumunun (yeryüzü şeklinin) uygunluğu,

Yer üstü ve yer altı kaynaklarının zengin olması nedeniyle tercih edilmekteydi.

Nüfusun artmasıyla yeni yerleşim yerleri kurdular.

Yerleşim yerlerinin yöneticileri vardı.

Köyler gelişerek kasabalara,şehirlere dönüştü.

Şehirler arasında sosyal – ekonomik ilişkiler gelişti.

Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar getirildi.

Şehirler arasında rekabetler başladı.

Bunun sonucunda savaşlar ortaya çıktı.

Daha üstün ve güçlü silahları olanlar diğerlerini egemenlikleri altına almaya başladılar.

Böylece yönetim tek elde toplandı. BUNA da; MERKEZİ KRALLIK DENİLDİ.