Yakın çevrenizde hangi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır?

Yakın çevrenizde hangi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır?

 

Bu soru kişilerin yaşadığı çevreye göre değişiklik gösterebilmektedir. Mesela bazı şehirler geçenini tamamen hayvancılık ya da tarımla sağlarken bazı şehirler sanayi ile ekonomik faaliyetlerini sürdürmektedirler.

 

Benim bulunduğum şehirde bazı yerlerinde insanlar geçimini hayvancılık ile geçirmektedirler. Çünkü Ankara hayvancılık bakımından önemli bir şehirdir. Hatta Ankara Keçisi ole ünlüdür. Keçiden elde edilen yün ile ekonomiye destek sağlanmaktadır. Aslında Ankara geniş ekim alanına sahip bir şehirdir.

 

Ankara, tarım için de uygun bir yerdir. Kurak bir iklime sahip olsa da geniş ovaları sayesinde kurak yerlerde yetişebilecek bitkiler buralarda yetişebilir. Buğday, yulaf, arpa, baklagiller, sanayi bitkileri, şeker pancarı, yumru bitkiler, sebze ve meyve çeşitleri, yetiştirilebilir durumdadır. Eskiden de Ankara’da bu yönde tarım yapılmakta idi. Ancak günümüzde şehirleşmenin yaygınlaşmasıyla beraber tarım ve hayvancılık ile ilde edilen ekonomik faaliyetler azalmış durumdadır.

 

Ankara günümüzde memur kenti olarak bilinmekte ve ekonomisi de daha çok resmi işlerle ilgilidir. Ancak bununla sınırlı değildir. Sanayisi de ön plandadır. Mesela şeker fabrikası en ünlülerindendir. Buradaki şeker fabrikasının ekonomiye katkısı büyüktür. Çimento, tuğla, kiremit gibi inşaat makinelerinin de üretimi Ankara’da yapılmaktadır. Ankara’da bulunan ASELSAN ile uçak üretimi gerçekleştirilmektedir. Uçak sanayisiyle de ekonomiye çok iyi katkılar sağlamaktadır.

Yaşadığınız yer ve çevresindeki kişiler ihtiyaçlarını nasıl karşılamaktadır?

Yaşadığınız yer ve çevresindeki kişiler ihtiyaçlarını nasıl karşılamaktadır?

 

Artık insanların yaşadığı yer ve çevreler genelde şehir ortamından oluşmaktadır. Şehir ortamlarında da kişiler, ihtiyaçlarını karşılamak için kolay bir şekilde marketlere ulaşabilmektedir. Benim yaşadığım çevrede de ihtiyaçlarını karşılamak için insanlar, markete gitmektedirler. Marketler de zaten çok yakın konumda bulunmaktadır. Markete biraz mesafesi olan yakınlarım da arabalarıyla gidip ihtiyaçlarını görebilmektedirler. Bazı marketlerin de servisi bulunmaktadır. Arabası olmayan yakınlarım da marketlerin servisini kullanarak ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

 

Gıda ihtiyaçlarının yanında giyecek alışverişleri için de yine yakın tekstil mağazalarından ihtiyaçları karşılamak mümkündür. Fakat bazen büyük alışveriş merkezlerine gidip buralardan da alışveriş yapabilmektedirler. Benim yakınındaki insanlar için ulaşım oldukça kolaydır. Çünkü şehir ortamında yasayan insanlar için ulaşım imkânları iyi durumdadır. İstenilen her yere otobüsler yani toplu taşıma araçları da bulunmaktadır. Arkadaşlarımızla birlikte kıyafet almak istediğinizde de toplu taşıma araçlarını kullanarak mağazalara gidip alışverişlerimi yapabiliyoruz.

 

Diğer ihtiyaçlar için de yine şehir ortamlarında ihtiyaçlar rahatlıkla karşılanabilir. Çünkü istenilen her şey ulaşılabilecek konumda bulunmaktadır. Şehirleşmiş yerlerde her şey insanların ulaşabilecekleri şekilde konumlanmıştır. Bu sayede insanlar ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde karşılayabilmektedir.

Yaptığınız çalışmalarda kaynakça göstermenin önemi nedir?

Yaptığınız çalışmalarda kaynakça göstermenin önemi nedir?

 

Yaptığımız çalışmalarda kaynakça göstermek çok önemlidir. Zaten kaynakça göstermek kesinlikle yapılması gereken bir iştir. Biz bir çalışma yaparken kaynaklardan yararlanmanız şarttır. Hiç kimsenin çalışmasında bir yerlerden yararlanmadığı, bilgi edinmek için araştırma yapmadan bir çalışma ortaya çıkarmak mümkün değildir. Yapılan çalışmalarda kaynakça göstermek etik olarak da uygun bir davranıştır.

 

Yapılan çalışmalarda bilgi kaynaklarının gösterilmesi gerekmektedir. Bu bilgi kaynakları internet, kitap ya da başka bir ortamdan olabilir. Hangi yazardan esin kaynağı olduysa bunun söylenmesi gerekmektedir. Hem bu yazarın emeğinin karşılığını vermek acısından hem de araştırmanın orijinal şeklini göstermek bakımından önem arz etmektedir.

 

Her metnin bir yazarı vardır ve bu yazıların kimlere ait olduğunun bilinmesi acısından kaynakça göstermek önemlidir. Yapılan tüm çalışmalarda nerelerden esinlendiysek ve nerden alıntı yapmışsak bunun gösterilmesi gerekir. Eğer araştırma yapılan yer internetse internet sitesi kaynak olarak gösterilmelidir.

 

Araştırma yapılan yer bir akademik makale ise makalenin yazarı ve makalenin adı hakkında bir kaynakça oluşturmalıdır. Kaynakça oluşturulurken dikkat edilmesi gereken bazı şartlarda vardır. Kaynakça gösterilirken önce yazarın soyadı sonra adı daha sonra kitabın adı, yayın evi ve yayın tarihi yazılmalıdır. Araştırmanın yazıldığı sayfanın sonra araştırma kaynaklarının belirtilmesi gerekmektedir. Kaynakça belirtmek bir eserden alıntı yapıldığını ancak çalışmadığını göstermesi bakımından da önemlidir.

Albert Einstein, Isaac Newton ve Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ortak özellikleri nelerdir?

Albert Einstein, Isaac Newton ve Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ortak özellikleri nelerdir?

 

İsmi geçen 3 kişide önemli bilim insanlarıdır. Dünya bilim tarihinde önemli buluşlara imza atmışlardır. Yılmadan usanmadan çalışmış, belki de binlerce başarısız deneylere imza atmış ama sonunda başarıya ulaşmış kişilerdir. Önemli ortak özellikleri çok çalışmaları ve önemli icadlar yapması.

 

1921 yılında ‘fotoelektrik etkinin ne olduğunu bulmuş ve fotoelektrik etkinin ne olduğunu açıklamıştır. Bundan dolayı da Nobel Fizik Ödülü’nü kazanmıştır. Hitler’in Yahudilere uyguladığı baskılardan dolayı Almanya’dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Önce Belçika’ya oradan da İngiltere’ de yaşamıştır.  Einstein, Kuantum mekaniğini yetersiz ve geçici sayan çağımızın en parlak sayılabilecek bir bilim dehasıdır. Einstein, günümüzde çok adı geçen ve yaptığı çalışmalarıyla ve zekâsıyla on plana çıkan bir bilim insanıdır. Günümüzde tanımayan da yok denecek kadar azdır. Fotoğrafı da her yerde olduğu için herkes Einstein’i merak etmiş ve öğrenmiştir.

 

Newton 1600’lü yılların yetiştirdiği çok büyük bir bilim insanıdır. Isaac  Newton, tarihin yetiştirdiği en büyük bilim adamlarından biridir ve matematik, astronomi ve fizik alanlarındaki çalışmaları ve  nitelikli çalışmalarıyla tanınmaktadır. Fizik onunla çok önemli bir noktaya ulaşmıştır. Hatta en zirveye çıkmıştır. Bilime yaptığı temel katkılar, diferansiyel ve entegral hesap, evrensel çekim kanunu ve Güneş ışığının yakışı ile ilgili önemli çalışmalara imza atmıştır.

Eğitimini Mardin’de tamamladı. Sancar, 1963 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesine girmiştir. 1971 yılında bitirmiştir. Eğitim için ABD’ye gitti. Savur’da iki yıl doktorluk yaptı.

 

İlköğretimini Mardin’de tamamlayan Aziz Sancar, Dallas’a giderek Teksas Üniversitesinde Moleküler Biyoloji dalında doktora yaparak Yale Üniversitesi’nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamlamıştır. DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Biyokimya ve Biyofizik Bölümü’nde görev yapan Prof. Sancar, gerçekleştirmiş olduğu 300’e yakın bilimsel makalelere yazmıştır. Özellikle tanınmasını sağlayan ve ödül almasını sağlayan çalışması DNA onarımı ile ilgili çalışmasıdır.

Bu bilim insanlarının ortak özellikleri bilime olan katkıları ve çok çalışkan olmalıdır.

Hangi bilim insanlarını biliyorsunuz?

Hangi bilim insanlarını biliyorsunuz? Bu bilim insanlarının yaptığı çalışmaların insanlığa katkıları nelerdir?

 

Tarih boyunca bilim ve teknolojiye katkısı olan pek çok Türk bilim insanı vardır.   Astronomi, tıp, matematik ve mantık alanında sayısız eserler vermişlerdir. Benim tanıdığım bilim insanlarından bazıları Farabi, Ali Kuşçu, Türkiye’nin ilk atom mühendisi Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre gibi isimlerdir. Nobel Ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar’a kadar pek çok Türk bilim insanı geçmişten bugüne küresel ölçekte ses getiren çalışmalarıyla bilme büyük katkılar sağlamışlardır. Farabi; Felsefe alanındaki çalışmalarıyla dünyaya nam salan ünlü Türk filozofu Farabi, bugün Kazakistan sınırları içinde yer alan bir bölgede doğmuştur.

 

İlköğrenimini burada alan Farabi, medreseyi Rey ve Bağdat’ta okumuştur. Türkistan’da kadılık yapan ünlü düşünür, kendini felsefeye vererek felsefe üzerine araştırmalar yapmıştır. Arapça, Farsça, Süryanice ve Yunanca gibi pek çok dil öğrenmiştir. Başarılarıyla bize örnek olmuştur.

 

Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimci olan Ali Kuşçu önemli bilim insanlarımızdandır. Özellikle matematik alanında yaptığı çalışmalarıyla ve matematik ile ilgili ünüyle bilinmektedir.  Ali Kuşçu matematik alanında yaptığı çalışmalarının yanında şiirle de uğraşmıştır. Kendisinin Farsça yazdığı bir beyitte günümüzde kadar ulaşmıştır.  İşte, Ali Kuşçu gibi önemli bilim insanları görülüyor ki tek bir isle uğraşmamışlar aynı zamanda pek çok işle uğraşmışlar ve günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin temelini atmışlardır.

Aziz Sancar ise en güncel bilim insanlarındandır. DNA üzerine yapmış olduğu çalışmalarıyla ülkemizdeki gençlere iyi bir örnek olmuştur. Bizden de bilim insanlarının çıkabileceğini göstermiştir.