Anadolu’da Kurulan Uygarlıklar Konu Özeti 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

ANADOLU DA KURULAN UYGARLIKLAR:

1) HİTİTLER2 ) LİDYALILAR3) FRİGLER 4) URARTULAR 5) İYONLAR

Frigler, Sakarya Irmağı’nın çevresinde kurulmuştur. Başkenti Gordion’dur .(Ankara , Polatlı yakını ) Krallarına Midas adı verilirdi. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlarlardı. Bu nedenle tarım ve hayvancılığı korumak için oldukça sert kanunlar yapmışlardır. Friglerin çok tanrılı bir din anlayışları vardı.

KİBELE, Friglerin en büyük toprak ve BEREKET TANRIÇASIDIR.

TAPATES denen halı ve kilimleri dokumuşlardır. Kralları ve soylu kişiler için tepe görünümlü mezarlar inşa etmişlerdir. Bu mezarlara TÜMÜLÜS adı verilir.

Frigler maden işçiliğinde dönemin oldukça ilerisinde çalışmalar yapmışlardır.

Friglerin yaptığı FİBULA denen çengelli iğne, günümüzde kullanılan çengelli iğnelerin tarihteki ilk örneği olarak kabul edilir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Hititler Konu Anlatımı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

ANADOLU DA KURULAN UYGARLIKLAR:

1) HİTİTLER 2 ) LİDYALILAR 3) FRİGLER 4) URARTULAR 5) İYONLAR

Hititler ( ETİ )

Size bir bilmecem var çocuklar
Haydi , sor … sor
Çayda kahvaltıda yenir
Acaba nedir ? Nedir ?
Bisküvi denince akla
Tamam şimdi buldum..
Her an onun adı gelir..
Eti… Eti…. Eti….

Anadolu’nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, Kızılırmak Nehri çevresinde kurulmuştur. Başkenti Hattuşaş’tır (Çorum yakınları). Hititlerde devleti, askerî ve dinî yetkileri olan kral yönetirdi. Kralın en önemli yardımcısı TAVANANNA adı verilen kraliçeydi. Kral olmadığı zamanlarda ülkeyi Tavananna yönetirdi.Hititlerde devlet yönetiminde önemli işlerin karara bağlandığı bir meclis bulunmaktaydı. Bu meclise PANKUŞ adı verilirdi. Pankuş meclisi asillerden , zenginlerden ve din adamlarından oluşurdu.

Hititlerde çok tanrılı dine inanılırdı.Bu Anadoluya bu yüzden ‘’Bin tanrılı ülke ‘’ adı verilirdi.
Krallar, tanrılara hesap vermek amacıyla ANAL adı verilen yıllıklar tuttururlardı. Anal yıllıkları tarih yazıcılığının başlangıcı olarak kabul edilir. Hititler, Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendikleri hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Mısırlılarla Hititler arasında yıllarca süren savaş sonucunda KARDEŞ ANTLAŞMASI İmzalanmıştır (MÖ 1280). Kadeş Antlaşması, insanlık tarihinin ilk yazılı antlaşması olarak bilinir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün emirleriyle kurulan Etibank , bu coğrafyada kurulan ülkeleri unutmayalım, geçmişimize önem verelim ve hatırlayalım diyedir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Kroki Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

YER TARİFİ YAPALIM – KROKİ ÇİZİYORUM

Bir yerin kuş bakışı görümünün kabataslak (ölçeksiz-)olarak kağıt üzerine çizilmesine kroki denir. Kroki genellikle adres tarif etmek için kullanılan bir çizimdir.

Krokinin özellikleri şunlardır:
1) Kuş bakışı olarak çizilir.
2) Uzunluk ölçülmeden göz kararıyla çizilir.
3) Önemli yollar,cadde ve sokakların isimleri yazılır.
4) Okul, iş yeri, park, market gibi önemli yerleri ifade eden sem-boller kullanılır.
5) Kullanılan sembollerin ne anlama geldiğini açıklayan bir bölüm oluşturulur. Buna sembol anahtarı denir.
6) Yön oku bulunur.
• Yüksek bir yerden aşağıya doğru,bütün genişliği içine alacak şekilde bakmaya “ kuş bakışı ” denir.
• Krokilerde kullanılan simgelerin ne anlama geldiğini gösteren bir bölümün olması krokinin anlaşılmasını kolaylaştırır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Yönlerimiz Konu Özeti 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Bulunduğumuz yeri tarif edebilmek veya bir yeri bulabilmek için yönlerden yararlanırız.

Evimizin, okulumuzun veya gideceğimiz bir yerin bulunduğumuz noktaya göre hangi tarafta bulunduğunu da yönleri kullanarak tarif ederiz. Özellikle doğada dolaşırken yön bilgimiz sayesinde gideceğimiz yere kolayca ulaşabilir, kaybolma tehlikesi yaşamayız. İlimizin, bölgemizin, yurdumuzun ve komşularımızın konumunu belirtirken de yönlerden yararlanırız.

Bir yerin bulunduğumuz yere göre konumunu ifade etmek için genellikle doğu, batı, kuzey ve güney yönlerini kullanırız. Bunlara ana yönler denir. Bazen de belirtmek istediğimiz yer ana yönlerin gösterdiği doğrultuda olmayabilir. Böyle durumlarda hedef noktanın yönünü tam olarak anlatabilmek için ara yönlerden yararlanırız. Ara yön iki ana yön arasındaki açının tam ortasından geçer ve bu yönlerin adları birleştirilerek ifade edilir. Bunlar kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu ve güneybatıdır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Dönemi Konu Anlatımı

1. DÜNYA SAVAŞI

Mustafa Kemal, askerî okullardaki eğitimini tamamladıktan sonra 1905 yılında ordudaki görevine başladı. O dönemde Osmanlı Devleti büyük tehditlerle karşı karşıya bulunuyordu. Sömürgeci Avrupa devletleri Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda anlaşmışlardı. Bu amaçla 1. Dünya savaşı iki devlet grubu oluşmuştur. Bunlar:
İtilaf Devletleri (Anlaşma – Müttefikler):Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya(sonradan ayrıldı ve yerine Yunanistan geçti)

İttifak Devletleri (Bağdaşma): Almanya, Avusturya – Macaristan Devleti, İtalya, Osmanlı Devleti, Bulgaristan
1914’ten 1918 yılına kadar süren Birinci Dünya Savaşı’nda da çeşitli cephelerde görevler üstlendi (Kafkas, Çanakkale, Suriye ve Filistin Cephesi’nde savaşmıştır.) Çanakkale Cephesi’nde kazandığı zaferden dolayı halk arasında “Anafartalar Kahramanı” olarak tanındı.

Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Ateşkes Anlaşması’yla bağımsızlığını ve kendini savunma imkânlarını kaybetti. İngiltere, Fransa ve İtalya ateşkes anlaşmasına dayanarak terhis edilen ordumuzun silahlarına el koydu. Limanlarımızı, Demir yollarımızı ve telgrafhanelerimizi denetimleri altına alıp topraklarımızı işgal ettiler.
İngilizler; Musul, Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal etmiş, ayrıca Afyon, Eskişehir, Samsun, Merzifon, Batum ve İzmit’e asker çıkartmışlardır.

Fransızlar; Adana ve çevresini işgal etmişlerdir.
İtalyanlar; Antalya ve Konya çevresini işgal etmişlerdir. Daha sonra aralarında çıkan anlaşmazlıktan ötürü işgal ettikleri yerleri Yunanlılara bırakarak ülkemizi terk etmişlerdir.
Yunanlılar; İtilaf Devletleri donanmasının desteğinde 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal ettiler.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ

Mustafa Kemal, 19 Mayıs1919’da Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a ayakbastı.
Bu amaçla Havza ve Amasya’dan genelgeler yayımlayarak Türk milletine yurdumuzun içinde bulunduğu durumu ve kurtuluş yolunu anlattı. Halktan işgallere karşı protesto mitingleri düzenlemesini ve mücadele etmesini istedi. Başkanı seçildiği Erzurum Kongresi’nde vatanın bölünmez bir bütün olduğunu vurguladı. Sivas Kongresi’nde ise millî cemiyetleri tek çatı altında toplayarak birlik ve beraberliği sağladı.

Mustafa Kemal,seçilen heyet ile Ankara’ya geldi. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisini açtı. Böylece Ankara, Millî Mücadele’nin merkezi hâline geldi. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçilerek Millî Mücadele’nin lideri oldu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Hak Ve Özgürlüklerin Kullanılması Konu Anlatımı

Çocukların Hak ve Özgürlüklerini Kullanabilmesi

Çocukların yaşama, beslenme, eğitim, sağlık, katılım ve oyun oynama gibi birçok hakları vardır. Bu çocuk hakları dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu haklardır.

Bazı çocuklar bu hak ve özgürlüklerini kullanabilirken bazı çocukların ise bu hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi açısından büyük engellerle bulunmaktadır.

Aşağıda bu durumlara örnekler verilmiştir:

*Barış ortamında yaşamak her çocuğun temel hakkıdır. Ancak günümüzde milyonlarca çocuk savaşın ortasında yaşamak zorunda kalmaktadır.

*Her çocuğun belirli bir hayat seviyesinde yaşama hakkı vardır. Ancak birçok çocuk açlık sınırında yaşamakta, şiddet görmekte veya şiddete tanık olmaktadır.

*Her çocuğun, kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken fikirlerini söyleme hakkı vardır. Ancak pek çok yetişkin onların görüşlerini dinlemeyip bu konuda onlarla işbirliği yapmamaktadır.

*Her çocuğun eğitim görme hakkı vardır. Ancak birçok çocuk okula gönderilmeyip bir işte zorla çalıştırılmaktadır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Milli Kültür Öğelerimiz Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

MİLLİ KÜLTÜR ÖĞELERİMİZ

Millet; dil, tarih ve kültür birliği olan insan topluluğudur. Bizim milletimizin adı Türk Milleti’dir.Bir milletin atalarından kalan maddi ve manevi değerlerin hepsine kültür denir.
Bir milleti diğer milletlerden ayıran kültürel değerlere milli kültür denir.Her milletin kendine göre bir kültürü vardır. Türk Milleti olarak bizi diğer milletlerden ayıran kültürel öğelerimiz vardır. Kültürümüzü oluşturan bu öğeler şunlardır:

1.Gelenek ve göreneklerimiz:
Büyüklerin ellerini öpme, düğünde takı takma, geline kına yakılması, asker uğurlama, sünnet düğünü, hasta ziyareti, misafire ikramda bulunmak gibi…

2.Halk oyunlarımız:
Zeybek, halay, horon, çayda çıra, kaşık oyunu, bar gibi…

3.Mimari eserlerimiz:
Camiler, evler, hanlar, hamamlar, saraylar, köprüler,çeşmeler gibi…

4.El sanatlarımız:
Halı ve kilim dokuma, nakışlar, danteller, bakırcılık, çinicilik, Ebru sanatı gibi…

5.Yazılı ve sözlü eserlerimiz:
Nasrettin Hoca Fıkraları, Keloğlan Hikâyeleri, Dede Korkut Hikâyeleri, Hacivat ve Karagöz, Türküler, Tekerlemeler, Maniler, Ninniler gibi…

6.Çocuk oyunlarımız:
Mendil kapmaca, çelik çomak, saklambaç, körebe gibi…

7.Ata sporlarımız:
Yağlı güreş, cirit, okçuluk, at biniciliği gibi…

8.Bayramlarımız:
Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarımız ve Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi milli bayramlarımız.
9.Yiyecek ve İçeceklerimiz:
Kebap, çiğköfte, mantı, lahmacun, baklava, dondurma, lokum, ayran, şalgam gibi…
10.Yöresel Kıyafetlerimiz:
Şalvar, entari, bindallı, takke, peştamal, cepken, yemeni gibi…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 4,00 toplam 5)
Loading...