8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

17. Mustafa Kemal “Binbaşı” rütbesini hangi savaş sonrası almıştır?

A. Çanakkale B. Kafkas
C. Balkan D.Trablusgarb

18. Mustafa Kemal “Kemal” ismini hangi okulda almıştır?

A. Selanik Mülkiye R. B. Selanik Askeri R.
C. Manastır Askeri İ. D.Şemsi Efendi Okulu

19. Mustafa Kemal “Sivil Görev” ile ilk nerede çalışma yapmıştır?

A. Erzurum Kongresi B. Amasya Genelgesi
C. Sivas Kongresi D. Amasya Görüşmeleri

20. Kurtuluş Savaşı içerisinde tek kaybettiğimiz savaş hangisidir?

A. Kütahya-Eskişehir B. 1.İnönü
C. Büyük Taarruz D. 2.İnönü

2018-2019 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı

Soru–1) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız. (5 x 3 = 15 Puan)

(………) Şeyh Sait İsyan, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
(………) M. Kemal, cehaletle savaşın en az düşmanla savaşmak kadar önemli olduğuna inanıyordu.
(………) Atatürk ilkeleri, 5 Şubat 1937 tarihinde 1924 Anayasası’na girmiştir.
(………) Atatürkçü Düşünce Sistemi, hem insan haklarına verdiği önem hem de yurtta ve dünyada barış ilkesi ile ulusal (milli) bir nitelik kazanmıştır.
(………) 3Mart 1924’te çıkarılan yasalar, toplum yaşayışını çağdaş ve laik esaslara göre düzenlemeyi hedef almıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi LGS Deneme Sınavı – Yeni Sistem

1-Gümrü antlaşması, TBMM’nin Kurtuluş Savaşı sırasında uluslararası alanda Ermenistan Cumhuriyeti ile imzalamış olduğu ilk antlaşmadır. 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan antlaşma sayesinde, TBMM’yi ve Misak-ı Millîyi ilk tanıyan devlet Ermenistan olmuştur. Antlaşmayla Doğu cephesi kapanmış, buradaki askerler ve silahlar Ankara’ya gönderilmiştir. Aynı zamanda TBMM’nin siyasi ve askeri başarısı olarak kabul edilen bir antlaşmadır. Paragrafta ki bilgilere göre hangi yargıya ulaşamayız?

A- Kurtuluş savaşında askeri başarılar, diplomatik başarılarla tamamlanmıştır.
B- Kazanılan bu zaferle birlikte diğer cepheler için insan ve malzeme desteği sağlanmıştır.
C- TBMM nin saygınlığı artmıştır.
D- İstanbul hükümeti ve TBMM arasında görüş ayrılıkları yaşanmıştır.

2- Aşağıdaki olaylardan hangisi arasında sebep – sonuç ilişkisi YANLIŞ verilmiştir?

a- Misak millinin kabulü- İstanbul un işgali
b- Gümrü anlaşması- Kurtuluş savaşının sona ermesi
c- Mondros ateşkes- ülkemizin işgali
d- İstanbul un işgali – TBMM nin açılışı

3- LOZAN antlaşması nin hangi maddesi ülkemizin ekonomikbağımsızlığınakatkı sağlamıştır?

A -Türkiye’de bulunan bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı
B- Kapitülasyonların bütün sonuçlarıyla birlikte kaldırılması kabul edildi.
C-Türkiye’de bulunan bütün yabancı okullar Türk Milli Eğitim sistemine bağlı olacak
D-SuriyeSınırı 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması¬na göre belirlendi.