8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

17. Mustafa Kemal “Binbaşı” rütbesini hangi savaş sonrası almıştır?

A. Çanakkale B. Kafkas
C. Balkan D.Trablusgarb

18. Mustafa Kemal “Kemal” ismini hangi okulda almıştır?

A. Selanik Mülkiye R. B. Selanik Askeri R.
C. Manastır Askeri İ. D.Şemsi Efendi Okulu

19. Mustafa Kemal “Sivil Görev” ile ilk nerede çalışma yapmıştır?

A. Erzurum Kongresi B. Amasya Genelgesi
C. Sivas Kongresi D. Amasya Görüşmeleri

20. Kurtuluş Savaşı içerisinde tek kaybettiğimiz savaş hangisidir?

A. Kütahya-Eskişehir B. 1.İnönü
C. Büyük Taarruz D. 2.İnönü

2018-2019 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı

Soru–1) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız. (5 x 3 = 15 Puan)

(………) Şeyh Sait İsyan, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
(………) M. Kemal, cehaletle savaşın en az düşmanla savaşmak kadar önemli olduğuna inanıyordu.
(………) Atatürk ilkeleri, 5 Şubat 1937 tarihinde 1924 Anayasası’na girmiştir.
(………) Atatürkçü Düşünce Sistemi, hem insan haklarına verdiği önem hem de yurtta ve dünyada barış ilkesi ile ulusal (milli) bir nitelik kazanmıştır.
(………) 3Mart 1924’te çıkarılan yasalar, toplum yaşayışını çağdaş ve laik esaslara göre düzenlemeyi hedef almıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi LGS Deneme Sınavı – Yeni Sistem

1-Gümrü antlaşması, TBMM’nin Kurtuluş Savaşı sırasında uluslararası alanda Ermenistan Cumhuriyeti ile imzalamış olduğu ilk antlaşmadır. 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan antlaşma sayesinde, TBMM’yi ve Misak-ı Millîyi ilk tanıyan devlet Ermenistan olmuştur. Antlaşmayla Doğu cephesi kapanmış, buradaki askerler ve silahlar Ankara’ya gönderilmiştir. Aynı zamanda TBMM’nin siyasi ve askeri başarısı olarak kabul edilen bir antlaşmadır. Paragrafta ki bilgilere göre hangi yargıya ulaşamayız?

A- Kurtuluş savaşında askeri başarılar, diplomatik başarılarla tamamlanmıştır.
B- Kazanılan bu zaferle birlikte diğer cepheler için insan ve malzeme desteği sağlanmıştır.
C- TBMM nin saygınlığı artmıştır.
D- İstanbul hükümeti ve TBMM arasında görüş ayrılıkları yaşanmıştır.

2- Aşağıdaki olaylardan hangisi arasında sebep – sonuç ilişkisi YANLIŞ verilmiştir?

a- Misak millinin kabulü- İstanbul un işgali
b- Gümrü anlaşması- Kurtuluş savaşının sona ermesi
c- Mondros ateşkes- ülkemizin işgali
d- İstanbul un işgali – TBMM nin açılışı

3- LOZAN antlaşması nin hangi maddesi ülkemizin ekonomikbağımsızlığınakatkı sağlamıştır?

A -Türkiye’de bulunan bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı
B- Kapitülasyonların bütün sonuçlarıyla birlikte kaldırılması kabul edildi.
C-Türkiye’de bulunan bütün yabancı okullar Türk Milli Eğitim sistemine bağlı olacak
D-SuriyeSınırı 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması¬na göre belirlendi.

2018-2019 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız. (Her şık 1 Puan, Toplam 5 Puan)

(………) Osmanlı yönetimine göre işgalci devletlere direnmek imkânsızdı. Bu yüzden itilaf devletlerinin kızdırmamak, onlara hoş görünmek gerekiyordu.
(………)Adana ve çevresinde Fransız ve Ermeni işgallerine karşı koyan milli cemiyet: Reddi İlhak Cemiyeti’dir.
(………)Erzurum Kongresi ile Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi ilk kez açıklanmıştır.
(………)Sivas Kongresi ile Anadolu’daki tüm ulusal güçler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
(………) Manda ve himayenin her ne şartta olursa olsun kabul olunamayacağı ilk kez Sivas Kongresinde belirtilmiştir.

 

2018-2019 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 1. Yazılı

Yazılıdan örnek bir soru:

1.)     1. Mustafa Kemal’in bitirdiği ilk okuldur.

  1. Askeri eğitim aldığı ilk okuldur
  2. Selanik dışında bitirdiği ilk okuldur.

Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü kurumlar sıralamasında hangisi doğrudur?

    Selanik  Askeri     Rüştiyesi Şemsi Efendi Okulu Manastır

Askeri İdadisi

A) 1 2 3
B) 2 1 3
C) 2 3 1
D) 3 1 2

  TIKLA – TAMAMINI İNDİR

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019 İNDİR

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019 İNDİR

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019 İNDİR

İşgallere Tepki 8. Sınıf İnkılap Tarihi

ÇALIŞMA KAĞIDI (İŞGALLERE TEPKİ)

1- Mustafa Kemal,  itilaf devletleri donanmalarının İstanbul’a demirlediğini görünce kendinden emin bir şekilde  “ ……………………………….    giderler” dedi.

2- Mustafa Kemal Samsun’a  9.   .………………………………….     göreviyle gitti.

3- Amasya genelgesine göre …………. bütünlüğü …………. bağımsızlığı tehlikededir

4- Amasya Genelgesine göre ……………………………… ..   üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum Ulusumuzu yok olmuş saymaktadır.

5- A. G. göre milletin bağımsızlığını yine milletin ….…………………. kurtaracaktır

6- Kurtuluş Savaşının amacı, yöntemi ve gerekçesinden ilk defa   ……………..   ……………………. bahsedilmiştir.

7– Erzurum Kongresine göre ………………….. siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar asla verilemez.

8- Erzurum Kongresine göre  M…….. ve H…………  fikri  asla kabul edilemez.

9- Erzurum Kongresi, toplanması bakımından bölgesel olmasına rağmen alınan kararlar itibariyle  ………………  bir nitelik taşır.

10– Erzurum Kongresinde vatan sınırlarından ilk defa bahsedilmesi, ileride kabul edilecek olan ……………………… kararlarının temelini oluşturmuştur.

11– Erzurum Kongresinde ilk defa ……………………. kayıtsız şartsız millete ait olduğundan bahsedilmiştir.

12- Erzurum Kongresinde alınan kararlar, …………… Kongresinde tüm ulusu kapsayacak şekilde genişletildi.

13- Ali Fuat Paşa’yı Batı Anadolu Kuvayı Milliye Başkomutanlığına atayan …………………………..  bir yürütme organı gibi çalışıyordu.

14- Milli Direnişin ilk yayın organı olarak  ………………………..  gazetesi çıkarıldı

15-  Damat Ferit Hükümeti, Kongrede alınan kararların Padişaha ulaştırılmasına engel olunca ……………………………… ile bütün ilişkilerin kesilmesi kararı alındı.

1. Dünya Savaşı Öncesi Ülkeler Ve Amaçları 8. Sınıf İnkılap Tarihi

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ
BEN HANGİ ÜLKEYİM???

S-1 Sanayi inkılabını ilk gerçekleştiren ülke biziz, bu nedenle ihtiyaç duyduğumuz hammadde ve pazarı sömürgecilik yaparak kısa süre içinde çözdük. Dünyanın en büyük sömürge imparatorluğunu kurduk…
Benim ülkemin adı …………………………………………………….

S-2 Tarih boyunca hayalini kurduğumuz topraklara ilk kez I. Balkan Savaşı ile kavuştuk fakat bu toprakları II. Balkan Savaşı’nda kaybettik. Bu topraklara yeniden kavuşmak istiyoruz ve I. Dünya Savaşı bizim için iyi bir fırsat olabilir. Benim ülkemin adı……………………………………………………..

S-3 Çok uluslu bir yapıya sahip olmamız milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmemize yol açıyor. Rusya’nın Panslavizm politikası ile kışkırttığı Sırplar sürekli ayaklanıyor. Bu ayaklanmaları sert şekilde bastırıyoruz. Balkanlara hakim olmak için Çarlık Rusya ile mücadele ediyoruz.
Benim ülkemin adı ……………………………………………………

S-4 Siyasi birliğimizi geç tamamladığımız için sömürge yarışına geç katıldık. Hızlı bir şekilde kurduğumuz sanayimize gerekli olan hammaddeyi bulmak için bir Alsas Loren’i, işgal ettik. Büyük sömürgelere sahip olan devletlerin sömürgelerine göz diktik. Hızlı bir silahlanma yarışına girdik. Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarında nüfuz kazanmak için yakın ilişkiler kurduk. Benim ülkemin adı………………………………………..

S-5 Ülkemizin temel amacı dünya siyasetinde söz sahibi olmaktı. İhtiyaç duyduğumuz hammaddelerin çoğunu kendi topraklarımızdan karşılayabiliyorduk. Osmanlı topraklarında okul, hastane açarak nüfuz kazanmaya çalıştık. Benim ülkemin adı ……………………………………………………………………

S-6 Tarih boyuca en büyük hayalimiz olan sıcak denizlere inme fikrini gerçekleştirmek için boğazlara hakim olmamız gerekiyordu. Ayrıca Balkanlarda yaşayan Slav Akrabalarımızın bu bölgeye hakim olması için onlara sürekli telkinde bulunuyor ve destek veriyorduk. Benim ülkemin adı …………………………………………………….

S-7 Siyasi birliğimizi geç tamladığımız için sömürge yarışında geç kaldık. Akdeniz’de söz sahibi olmak için zayıf durumda olan Osmanlı Devleti’nin elindeki Trablusgarp’ı işgal ettik. I.Dünya Savaşı’nda çıkarlarımıza uygun olduğu için grubumuzu sonradan değiştik. Benim ülkemin adı…………………………………………………

S-8 Topraklarımızda milliyetçilik akımının etkisi, bitmek bilmeyen savaşlar, büyük toprak kayıpları ve ekonomimizi çökerten kapitülasyonlar bizi oldukça zayıf duruma düşürdü. Şimdi I. Dünya Savaşı’nı tarafsız kalmamızı isteyen devletlere rağmen iyi bir fırsat olarak değerlendirebiliriz.
Benim ülkemin adı ……………………………………………………. Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Özkan Şimşek

Mustafa Kemal’in Askerliği Konu Anlatımı 8. Sınıf İnkılap Tarihi

MUSTAFA KEMAL’İN İLK GÖREV YERİ

Mustafa Kemal Harp Akademisini bitirdikten sonra staj yapmak için 5 Şubat 1905’te Şam’daki 5. Orduya atandı.

Bu sırada Şam’da iç karışıklıklar yaşanıyordu.
Devletin halk üzerindeki otoritesi zayıflıyordu.
Mustafa Kemal, daha ilk görev yerinde karşılaştığı bu sıkıntılı durumdan yılmamış, bugünün değil yarının adamı olmaya karar vermiştir.

VATAN VE HÜRRİYET CEMİYETİ

Mustafa Kemal, Şam’da iki arkadaşını da yanına alarak “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni” kurdu.
Cemiyetin adının neden “Vatan ve Hürriyet” olduğunu soranlara Mustafa Kemal şu yanıtı vermişti:
“Ancak hür fikirli insanlardır ki vatanlarına sahip olabilirler. Onlardır ki vatanlarını kurtarıp korumak kudretine sahip olurlar.”

31 MART OLAYI

Padişah II. Abdülhamid, 23 Temmuz 1908’te meşrutiyeti isteyenlerin baskılarına dayanamayıp II. Meşrutiyeti ilan etti.
Meşrutiyeti istemeyenler yönetime son vermek amacıyla 31 Mart 1909’da 31 Mart isyanı çıkardılar.
İsyanı bastırmak için Mahmut Şevket Paşa komutasındaki, Mustafa Kemal’in Kurmay Başkanı olarak görev aldığı bir Hareket Ordusu kuruldu.
İsyan 13 Nisan 1909’da bastırıldı. İstanbul’da düzen sağlandı. II. Abdülhamid tahttan indirildi.

TRABLUSGARP SAVAŞI

1871’de siyasi birliğini tamamlayan İtalya sömürge arayışı doğrultusunda, 1911’de Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olanTrablusgarp’ı işgal girişiminde bulundu.
Osmanlı Devleti, donanması yeterli güce sahip olmadığından denizden müdahele edemedi.
Mısır’ın İngilizlerin elinde olması nedeniyle karadan asker gönderemedi.
Bütün bunların sonucunda Mustafa Kemal gibi bazı subaylar halkı örgütleyip İtalyanlarla savaşmak için gizlice Trablusgap’a gittiler.
Mustafa Kemal Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı başarı sağladı.
İlk savaş deneyimi olan Trablusgarp’taki başarıları onun halk tarafından tanınmasını da sağlamış oldu.
Mustafa Kemal Binbaşı rütbesine yükseldi.

BALKAN SAVAŞLARI

Balkan devletleri milliyetçi politikalar çerçevesinde birleşerek Ekim 1912’de Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler.
Bu gelişme üzerine Mustafa Kemal Trablusgarp’tan geri dönerek Birinci Balkan Savaşı’nda Gelibolu Yarımadası’nda görev aldı.
İkinci Balkan Savaşı’nda da Bolayır Kolordusu’nun kurmay başkanı olarak görev yaptı.
20 Temmuz 1913’te onun komutasındaki Bolayır Kolordusu, Bulgar kuvvetlerini yenerek Edirne’ye girdi.

ÇANAKKALE CEPHESİ

İngiltere ve Fransa İstanbul’u ele geçirip Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım göndermek amacıyla bu cepheyi açtı.
İtilaf Devletleri donanması Çanakkale Boğazına geldiğinde beklemediği bir savunma ile karşılaştı.
Türk topçularının başarılı atışları ve Nusret Mayın Gemisi’nin Boğaz’ı mayınlaması sonucunda 18 Mart 1915’te ağır bir yenilgi alan İtilaf Devletleri Çanakkale’yi denizden geçemeyeceklerini anladılar.
Denizden geçemeyeceklerini anlayan İtilaf Devletleri bu sefer bir kara harekâtı ile ulaşmaya çalıştılar.
Mustafa Kemal, ölümü göze alan Mehmetçikle beraber Arıburnu, Anafartalar ve Conkbayırı’nda İtilaf birliklerinin ilerleyişini durdurdu ve ağır yenilgiye uğrattı.
Mustafa Kemal, komutası altındaki askerlere taarruza kaldırırken etrafında topladığı subaylara şöyle seslendi: “Size ben taarruzu (savaşmayı) emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir.”
Conkbayırı’ndaki mücadelede bir şarapnel parçası Mustafa Kemal’in cep saatine saplandı. Bu sayede Mustafa Kemal’İn hayatı kurtuldu.
Mustafa Kemal Çanakkal Cephesi’ndeki başarılarından dolayı albaylığa terfi etti.

KAFKAS CEPHESİ

1914’ün sonbaharaında Ruslar, Doğu Cephesi’nde saldırıya geçerek Erzurum, Muş ve Bitlis’i işgal etti.
Çanakkale savaşlarından sonra Edirne’deki 16. Kolordu Komutanlığına atanan Mustafa Kemal, bu gelişmeler üzerine kolordusu ile Diyarbakır’a gönderildi.
İşe emrindeki birliklerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını sağlayarak, haberleşmedeki aksaklıkları gidererek ve eksik personeli tamamlayarak başladı.
Ruslar karşısında dağınık hâlde bulunan askerî kuvvetleri bir araya getirdi.
Tüm bunların sonunda 1916’da Muş ve Bitlis’i geri aldı.

SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ

Osmanlı Devleti, Almanya’nın önerisiyle Süveyş Kanalı ve Mısır’ı İngiltere’den kurtarıp İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantılarını kesmek amacıyla Kanal Cephesi’ni açtı.
Ancak Kanal Cephesi’ndeki yenilgi sonucunda Osmanlı Devleti’nin Arap Yarımadası’ndan geri çekilme süreci başladı
Osmanlı ordusunun Kanal Cephesi’ndeki yenilgisinden güç alan İngilizler, Sina Yarımadası’nı ele geçirerek Suriye sınırına ulaştı.
Mustafa Kemal 7.Ordu komutanı olarak Suriye Cephesi’nde başarılı bir savunma yaptı.
Bu ordudaki Alman General, Filistin topraklarına kadar ilerleyen İngiliz kuvvetlerine taarruz etme yanlısıydı.
Ancak Mustafa Kemal bu isteğe karşı çıktı. Çünkü cephe oldukça geniş bir alanı kaplıyordu ve Türk ordusu asker ve silah bakımından yetersizdi.
Mustafa Kemal’e göre Türk ordusu kuzeye çekilmeliydi. Bu düşüncesini İstanbul’a bildirdi ancak olumlu bir yanıt alamadı.
Bunun üzerine istifa ederek İstanbul’a döndü.

KURTULUŞ SAVAŞI

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Osmanlı Devleti’nin orduları terhis edilmiş, silah ve cephanelerine el konulmuş, ülkenin çeşitli yerlerinde işgaller başlamıştı.
Aynı günlerde İstanbul’da bulunan Mustafa Kemal, ülkesinin kurtuluşu için padişah ve devlet adamları ile görüşmeler yaparken diğer taraftan, arkadaşları ile toplantılar düzenleyerek çareler arıyordu.

Mustafa Kemal, kurtuluşun İstanbul’dan sağlanamayacağını anlayınca arkadaşlarıyla Anadolu’ya geçme kararı aldı.

9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu’ya gönderilen Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak dağınık hâlde bulunan ulusal güçleri birleştirme çalışmalarına başladı.
Millî Mücadele’nin lider kadrosu ile çeşitli genelgeler yayımlayıp kongreler düzenleyerek Anadolu halkını örgütledi, millî birliği sağlayarak bağımsızlık mücadelesinin umudu oldu.
Mustafa Kemal; yaşamının her döneminde yol gösterici olmuş, arkadaşlarının ve ulusunun en zor zamanlarında onlara yol göstermiştir.