6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

1. ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULUĞU
Taşınıyoruz
OLGU MU, GÖRÜŞ MÜ?
SOSYAL BİLİMCİ NASIL ÇALIŞIR?
Ayşe, “Türkiye’de Beyin Göçü” Üzerine Bir Araştırma Yapıyor
SOSYAL BİLGİLERİN ÖNEMİ
HAK VE SORUMLULUKLARIMIZ
ATATÜRK SOSYAL BİLİMLER İÇİN NE YAPTI? .

2. ÜNİTE: YERYÜZÜNDE YAŞAM

DÜNYA’NIN NERESİNDEYİZ?
Haritaların Dili
KUTUPLARDAN EKVATOR’A DEĞİŞEN YAŞAM
İklim
EŞSİZ ÜLKEM, TÜRKİYE
TÜRKİYE’DE İKLİMLER
TARİH ÇAĞLARI VE ANADOLU’DA İLK YERLEŞMELER
Çatalhöyük
Ülkemizde Tarih Çağları ve İlk Yerleşmeler
İLK ÇAĞDA ANADOLU VE ÇEVRESİ
Mezopotamya Uygarlıkları
Hititler
Frigler ve Lidyalılar
İyonlar ve Urartular

3. ÜNİTE : İPEK YOLU’NDA TÜRKLER

DESTAN VE YAZITLARDA TÜRKLER
Oğuz Kağan Destanı ve Hunlar
Kök Türkler
Kök Türk Kağanından Öğütler
Uygurlar ve Göç Destanı
Atatürk ve Millî Tarih
BOZKIRDA YAŞAM .
Ana Yurdumuzu Tanıyalım
IŞIK DOĞUDAN YÜKSELİR
ORDUMUZ
İSLAMİYET VE TÜRKLER

Emevîler ve Abbasîler Dönemlerinde Türkler
İSLAMİYETTE TÜRK İZLERİ
İLK TÜRK – İSLAM DEVLETLERİ
Karahanlılar ve Gazneliler
Oğuzlar, Büyük Selçuklu Devleti’ni Kuruyor
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KUTLAMALAR
Nevruz Dostluk Günüdür
Kına Gecesi ve Düğünler
GEÇMİŞE TANIKLIK EDENLER
Minyatür Sanatı

4. ÜNİTE : ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

ÜLKEMİZDE EKONOMİK FAALİYETLER
Ülkemizdeki Tarım, Hayvancılık, Ormancılık ve Su Kaynakları
Sanayi Faaliyetlerimiz
ÜLKEMİZ İÇİN PROJE ÜRETELİM
İş Adamları GAP’ta Buluşuyor
Ülkemiz için Bir Proje de Biz Üretelim
NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ
MESLEĞİMİZİ SEÇERKEN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ
Dikkat: Vergi Levhası Var mı?
DOĞAL DENGEYİ KORUMALIYIZ
Bir Gün Tükenebilir

5. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA

HER YERDE YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?
Sanayi, Madencilik, Tarım ve Nüfus Dağılışı
NİÇİN TİCARET YAPIYORUZ?
DİĞER ÜLKELERLE İLİŞKİLERİMİZ
Ülkeler Arasındaki Manevi Köprüler
ÜLKELER ARASI DAYANIŞMA
Ormanların Yok Oluşu ve Açlık
ULUSLARARASI ETKİNLİKLERİMİZ

6. ÜNİTE: DEMOKRASİNİN SERÜVENİ

DEMOKRASİNİN TARİHÇESİ
MÖ V. Yüzyılda Demokrasi
Orta Asya İlk Türk Devletlerinde Demokrasi
Orta Çağda Demokrasi
Dünyada Demokrasinin Gelişimi
Türklerde Demokrasinin Gelişimi
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir
HAK, ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK
Yaşamak İstiyorum
Medeniyetler Ülkemizde Buluştu
Bırakın Konuşayım!
İNSAN HAKLARI BİR KAZANIMDIR
İnsan Haklarının Gelişimi
TÜRK TARİHİNDE KADININ SERÜVENİ
Biz de Varız!

7. ÜNİTE: ELEKTRONİK YÜZYIL

YAŞANTIMIZDA SOSYAL BİLİMLER
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEKNOLOJİ
Her Alanda Teknoloji
TIP ALANINDAKİ BULUŞLAR VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA
Kan Bağışında Gönüllülük
Başka Bir Vücutta Yaşam Bulan Organlar
Hastalıklara Karşı Dirençli Olmalıyız
TELİF VE PATENT HAKKI
İSTİKBAL GÖKLERDEDİR
Rehberimiz Atatürk

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları

2018-2019 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

S–1- Verilen tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi iç ticarete girmez?
A. Silifke’den İstanbul’a getirilen muzların marketler-de satışa sunulması
B. Kars-Ardahan’da yetiştirilen hayvanların Kurban Bayramı nedeniyle Ankara’da hayvan pazarlarında satılması
C. Bursa’da üretilen ipekli kumaşların Almanya’ya ihraç edilmesi
D. Karadeniz Bölgesi’nde üretimi yapılan fındığın, Fiskobirlik tarafından alınması

S–2. Türkiye’de meydana gelen 17 Ağustos 1999 depreminde pek çok ülkeden yardım ekipleri gelmiştir. Yunanistan ve Pakistan depremlerinde de Türkiye yardım ekipleri göndermiştir. Bu durum hangisi için örnek oluşturur?
A)Ekonomik yatırıma. B) Uluslar arası dayanışma. C) Kültürel gelişme. D)Evrensel kültür

S-3-Uluslar arası kültür,sanat ve spor etkinlikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a) 23 Nisan Dünya Çocukları Günü b) Olimpiyatlar
c) Ekonomik antlaşmalar d) Festivaller

2018-2019 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

1) İhracat – 2) Afrika – 3) Vergi – 4) Beşeri – 5) Nüfus artışı – 6) Avrupa – 7) Doğal – 8) Nüfus yoğunluğu

B ) Aşağıdaki boşluklara, yukarıdaki sözcüklerden uygun olanını veya numarasını yazınız. (Her boşluk 2’şer puan)

a) Bir ülkenin başka bir ülkeden mal satın almasına ………………………….………….. denir.
b) Ülkemizin Asya ve ………………………………………… Kıtası’nda toprakları vardır.
c) Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satmasına ………………………….………….. denir.
d) Kamu hizmetlerinde harcanmak üzere devletin ve belediyelerin kanunlara göre belirli oranda halktan topladıkları paraya ……………………………… denir.
e) ……………………………………….… bir yerde yaşayan nüfusun o yerin kapladığı alana bölünmesiyle elde edilir.

Osmanlıda Demokrasi 6. Sınıf Sosyal Bilgiler

Soru 1 ) yönetim biçimleri dörde ayrılır. Adlarını yazınız.

1) ………………………………………………….       2)……………………………………………….

3) …………………………………….……….…        4 ) …………………………………………….

Soru 2) Monarşi ile yönetilen bir ülkede  yönetme yetkisi kimdedir ?

…………………………………………….

Soru 3) oligarşi ile yönetilen bir ülkede  yönetme yetkisi kimdedir ?

………………………………………………………………………

Soru 4 ) Teokrasi  ile yönetilen bir ülkede  yönetme yetkisi kimdedir ?

…………………………………………………………………………………

Soru 5) Cumhuriyet    yönetimi kimin egemenliğine dayalı bir yönetimdir ?

…………………………………………………………………………………..

Soru 6) Aşağıda  yönetim şekli ile yönetenleri eşleştiriniz.

MONARŞİ                                                          DİN ADAMLARININ YÖNTİMİ

OLİGARŞİ                                                                  BİR KİŞİNİN İDARESİ

TEOKRASİ                                                      HALKIN TEMSİLCİLERİNİN İDARESİ

CUMHURİYET                                                        BİR SINIFIN YÖNETİMİ

SORU 7) Bir yönetim tarzında  kral ,imparator gibi ünvanları  varsa ,ülkedeki yasama , yürütme , yargı bir kişinin keyfi kararları  ile belirleniyorsa  ve aldığı kararlardan dolayı da kimseye hesap vermiyorsa bu yönetim tarzına  ne  ad  verilir ?

…………………………………………….

Soru 8) ülkenin idaresi küçük bir gurup veya zümrenin elindeyse  ülkenin tüm kurumlarına bu aile ,gurup veya zümre hakime ülkeyi yönetecek olan da bu küçük gurubun içinden çıkıyorsa bu yönetim tarzına  ne ad verilir ?

………………………………………………..

Soru 9) halkın egemenliğine dayanan ,belli bir süre için seçimlerle iş başına gelen ,yasama , yürütme ve yargı görevleri birbirinden bağımsız olan bu yönetim şeklinin adı  nedir ?

……………………………………………….

Soru 10 ) ülkeyi yönetenler din adamları ise  ve yaptıkları tüm işleri tanrı adın yapıyorlarsa ve tanrı dışında kimseye hesap verme ihtiyacı duymuyorlarsa bu yönetim tarzına ne ad  verilir ?

………………………………………………..

Soru 1) Aşağıdaki kelimeler ile anlamlarını eşleştiriniz.

YASAMA                                    YAPILAN FAALİYETLERİN  MAHKEMELERCE DENETİMİ

YÜRÜTME                                                MECLİSİN YASA (KANUN) YAPMA HAKKI

YARGI                                      MECLİSİN ÇIKARDIĞI YASALARI UYGULAMAYA KOYMASI

SORU 2) Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde  yasam , yürütme ve yargı birbirinden  bağımsız mıdır ?

………………………………………………………..

Soru 3 ) Demokrasi ile yönetilen ülkelerde  egemenlik  kime  aittir ?

………………………………………………………………

Soru 4 ) Orta Asya da yaşayan Türk devletlerindeki meclise ne ad verilirdi ?

……………………………………………..

Soru 5) manga karta ( büyük özgürlükler fermanı ) ne zaman ve hangi ülkede imzalanmıştır ?

…………………………………………………

Soru 6) jan  jak ruso nun yazdığı ‘’toplum sözleşmesi’’ nin kaynağı  , eşitlik , adalet , kardeşlik midir ?

…………………………….

Soru 7) Eşitlik , adalet , özgürlük hangi ihtilalin sloganı  olmuştur ?

………………………………………………………………………………

Soru 8)Tanzimat fermanı  ne zaman  ilan edildi ?

………………………………………………………..

Soru 9) Tanzimat fermanı ile Osmanlı devletinde hukukun üstünlüğü ilk  kez mi  kabul  edildi ?

………………………………………………

Soru 10) Osmanlı devletinde demokratikleşmek içim atılan ilk adımın ne olduğunu  yazınız.

…………………………………………………………………………..

Soru 11) 1. Meşrutiyet  ne zaman  kabul  edildi ?

……………………………………………………………………..

Soru 12) 1. Meşrutiyetin  sonucunda ne olmuştur ?

……………………………………………………………………………………………………………………

Soru 13) Osmanlı devletinde halk ilk kez yönetimde temsil etme hakkını ne zaman  aldı ?

…………………………………………………………………………………………………………..

Yeryüzünde Yaşam Çalışma Kağıdı 6. Sınıf Sosyal Bilgiler

Soru 1) 2 tane OLGU cümlesi yazınız.
1) ……………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………………
Soru 2) 2 tane GÖRÜŞ cümlesi yazınız.
1) ……………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………………
Soru 3) Aşağıda verilen bilimsel işlem basamaklarındaki boşlukları doldurunuz.
1) konunun belirlenmesi
2)
3)konu ile ilgili belge/bilgi/ kanıt toplama
4)
5)araştırma sonucunun rapor haline getirilmesi
Soru 4) Beyin göçü ne demektir ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Soru 5)Türkiye hangi yarım kürede yer alır ?
………………………………………………………………….
Soru 6) her iki meridyen arası kaç dakikadır ?
………………………………………………………………………………..
Soru 7) Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkını hesaplayınız.

Soru 8) Türkiye’nin matematik konumunu yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………….
Soru 9) Türkiye’nin özel konumunu yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Soru 10) Haritanın sağ alt tarafında yer alan şekil ve sembollerin bütününe ne ad verilir ?
…………………………………………………………………………………..
Soru 11) Haritalarda 2 tür ölçek vardır. Adlarını yazınız.
1) ……………………………………………………………… 2) ……………………………………………..

Anadolu Uygarlıkları Konu Anlatımı 6. Sınıf Sosyal Bilgiler

ANADOLU MEDENİYETLERİ

HİTİTLER

Başkenti ; Hattuşaş
Hitit Devlet Yönetiminde 3 TEMEL UNSUR;
KRAL; Askeri ve sivil yönetiminin başı
PANKUŞ MECLİSİ;Soylulardan oluşuyordu. Kral bu meclise karşı sorumluydu.
TAVANANNA;Ana Kraliçe. Kraldan sonra en yetkili kişidir

HİTİTLER TEOKRATİK bir devlettir.Kralın BAŞRAHİP olması nedeniyle din ve devlet işleri birlikte yönetiliyordu.
(TEOKRASİ Devletin dini kurallara göre yönetilmesidir.)
ANA KRALİÇE :Meclise başkanlık yapar,dini törenleri yürütür,antlaşmalarda kralın mührünü kullanabilirdi.
Hititler zamanında bugünkü MEDENİ KANUNUN temelini oluşturan düzenlemeler yapılmıştır.
Mısırlılarla savaşırken HİYEROGLİF , Asurlularla ticaret yaparken ÇİVİ yazısını kullanmışlardır.
Tarihte ilk bilinen yazılı antlaşma MISIR İLE HİTİTLİLER arasındaki KADEŞ antlaşmasıdır.

ANAL adı verilen yıllıklar yazdırmışlardır. Amaç Kralların Tanrıya hesap vermeleri içindir.

HİTİT ANALLARI
Tarafsız TARİH YAZICILIĞININ ilk örneği olarak kabul edilir.

Dinleri çok tanrılıdır.Bu nedenle HİTİT ülkesine BİN TANRI İLİ denilmiştir.

Toprakları çok verimliydi. Tahıl deposu,Barajlar yaptılar.

Hayvancılık, Madencilik, Ticaret Başlıca geçim kaynaklarıydı.

FRİGLER

Anadolu’nun batısında GORDİON merkez olarak kurulmuştur.

Krallıkla yönetilir. Krallarına MİDAS adı verilir.

TÜMÜLÜSLER Krallar ve önemli kişiler için yapılan yığma tepelerdir.BU
tepeleriçlerindeki mezar odaları gizlerler.
Polatlı ( Ankara’da )KralMidastümülüsü vardır.

FRİGLERİN
 Dokumacılık
 Seramik işleri
 Ahşap işleri
 Maden işleri ünlüdür.

En önemli tanrıçaları ; Toprak ve Bereket tanrıçalarıdır.

Bereket Tanrıçası; KİBELE’DİR.

Halı ve kilim dokuma sanatına TAPADES denir.

FİBULA adı verilen ilk ÇENGELLİ İĞNEYİ bulmuşlardır.

FİNİKE alfabesini kullanmışlardır.

LİDYALILAR

Batı Anadoluda GEDİZ ve Menderes ırmakları arasında yaşadılar.

BAŞKENTİ; SARD

Efes’ten başlayıp Mezopotamya’ ya uzanan KRAL YOLUNU yaptılar.

BU YOL
 Kültürel
 Siyasi
 Ticari etkileşimi sağladı.

Kral Yoluna ve zengin maden yataklarına sahip olan Lidyalılar , dönemin en zengin uygarlığıdır.

KARUN Lidya’nın son kralıdır ve altın hazinesi vardır. Karun kadar zengin sözü buradan gelmektedir.

PARA’Yı icat ettiler.

Ücretli askerlerden oluşan ORDU kurdular.

EKONOMİK FAALİYETLER;
 Madencilik
 Kuyumculuk
 Hayvancılık
 Tarımdı .

İYONYALILAR

Batı Anadolu’da İZMİR çevresinde POLİS adı verilen ŞEHİR DEVLETLERİ kurdular.
MİLET-EFES-FOÇA-BERGAMA önemli şehir devletlerindendi.

EFES’TE
 ARTEMİS TAPINAĞI
 EFES ANTİK TİYATROSU
 CELSUS KÜTÜPHANESİ

Milet’te AGORA

İyonlarda ; Bilim ve sanat çok gelişmiştir.

TALES /PSAGOR MATEMATİK

HİPOKRAT – TIP

DİYOJEN – FELSEFE

HOMEROS – EDEBİYAT

HEREDOT – TARİH

Fenike alfabesinden ;yararlanarak kendi alfabelerini oluşturmuşlardır. Ülkeyi önceleri krallar yönetirken ASİLLER yönetime hakim oldu.Şehir devletleri yönetimi oldu. KOLONİCİLİK,DenizTicareti,tarımyaptılar.Ticarette Lidyalıların bulduğu sikkeyi kullandılar.

URARTULAR

Doğu Anadolu’da VAN GÖLÜ çevresinde yaşadılar.
BAŞKENTİ; TUŞPA (VAN)
Van Kalesini yapan taş ustaları çok ünlüdür.
Dağlık ve kayalık olan bölgede

Barajlar Sulama kanalları
Yapılmıştır.Bir kısmı bugün bile kullanılmaktadır. (ŞAMRAN SULAMA KANALI)
Ölümden sonra yaşama (AHİRET) inandıkları için mezarlarını oda ve ev biçiminde yaptılar.(Kişisel eşyalarıyla)
Çivi ve hiyeroglif yazıyı kullandılar.
Krallıkla yönetildiler.
Yazıları öğrenmiş olmaları başka toplumlarla İLETİŞİM-TİCARET ilişkileri olduğunu göstermektedir.

 Madencilik
 Tarım
 Kaya oymacılığı
 Hayvancılık
 Süsleme Sanatlarında oldukça ileri gitmişlerdir.