Anadolu’da Kurulan Uygarlıklar Konu Özeti 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

ANADOLU DA KURULAN UYGARLIKLAR:

1) HİTİTLER2 ) LİDYALILAR3) FRİGLER 4) URARTULAR 5) İYONLAR

Frigler, Sakarya Irmağı’nın çevresinde kurulmuştur. Başkenti Gordion’dur .(Ankara , Polatlı yakını ) Krallarına Midas adı verilirdi. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlarlardı. Bu nedenle tarım ve hayvancılığı korumak için oldukça sert kanunlar yapmışlardır. Friglerin çok tanrılı bir din anlayışları vardı.

KİBELE, Friglerin en büyük toprak ve BEREKET TANRIÇASIDIR.

TAPATES denen halı ve kilimleri dokumuşlardır. Kralları ve soylu kişiler için tepe görünümlü mezarlar inşa etmişlerdir. Bu mezarlara TÜMÜLÜS adı verilir.

Frigler maden işçiliğinde dönemin oldukça ilerisinde çalışmalar yapmışlardır.

Friglerin yaptığı FİBULA denen çengelli iğne, günümüzde kullanılan çengelli iğnelerin tarihteki ilk örneği olarak kabul edilir.

Hititler Konu Anlatımı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

ANADOLU DA KURULAN UYGARLIKLAR:

1) HİTİTLER 2 ) LİDYALILAR 3) FRİGLER 4) URARTULAR 5) İYONLAR

Hititler ( ETİ )

Size bir bilmecem var çocuklar
Haydi , sor … sor
Çayda kahvaltıda yenir
Acaba nedir ? Nedir ?
Bisküvi denince akla
Tamam şimdi buldum..
Her an onun adı gelir..
Eti… Eti…. Eti….

Anadolu’nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, Kızılırmak Nehri çevresinde kurulmuştur. Başkenti Hattuşaş’tır (Çorum yakınları). Hititlerde devleti, askerî ve dinî yetkileri olan kral yönetirdi. Kralın en önemli yardımcısı TAVANANNA adı verilen kraliçeydi. Kral olmadığı zamanlarda ülkeyi Tavananna yönetirdi.Hititlerde devlet yönetiminde önemli işlerin karara bağlandığı bir meclis bulunmaktaydı. Bu meclise PANKUŞ adı verilirdi. Pankuş meclisi asillerden , zenginlerden ve din adamlarından oluşurdu.

Hititlerde çok tanrılı dine inanılırdı.Bu Anadoluya bu yüzden ‘’Bin tanrılı ülke ‘’ adı verilirdi.
Krallar, tanrılara hesap vermek amacıyla ANAL adı verilen yıllıklar tuttururlardı. Anal yıllıkları tarih yazıcılığının başlangıcı olarak kabul edilir. Hititler, Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendikleri hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Mısırlılarla Hititler arasında yıllarca süren savaş sonucunda KARDEŞ ANTLAŞMASI İmzalanmıştır (MÖ 1280). Kadeş Antlaşması, insanlık tarihinin ilk yazılı antlaşması olarak bilinir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün emirleriyle kurulan Etibank , bu coğrafyada kurulan ülkeleri unutmayalım, geçmişimize önem verelim ve hatırlayalım diyedir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

2019 – 2020 yılında okullarımızda ANADOL yayın evine ait sosyal bilgiler kitabı ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Kitap 208 sayfadan oluşmaktadır. Kitap içerinde 7 ünite mevcuttur.

  • Biray ve Toplum
  • Kültür ve Miras
  • İnsanlar, yerler ve çevreler
  • Bilim, toplum ve teknoloji
  • Üretim, dağıtım ve tüketim
  • Etkin vatandaşlık
  • Küresel bağlantılar

üniteleri yer almaktadır. Kitab’ı eba.gov.tr adresinden hesabınıza giriş yaparak indirebilirsiniz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

1) Aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenliği simgeleyen sembollerden değildir?
A) Milli takım forması B)Başkent C) İstiklal Marş’ımız D)Bayrağımız

2- Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özellikleri arasında gösterilemez?
A) Gelişmeleri takip ederler. B) Gözlem ve deney yaparlar.
C) Tek amaçları dünyaca tanınmaktır. D) Meraklı, cesur ve sabırlı kişilerdir.

3- Buluşlar ve teknolojik ürünler, günümüzde oldukça artmıştır. Bu gelişmeler toplum hayatımızı hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin toplum hayatına Olumsuz etkilerinden birine örnektir?
A. Tıp alanında meydana gelen gelişmeler, yaşam kalitemizi arttırmıştır.
B. Fabrikaların artmasıyla hava, toprak ve su kirliliği artmıştır.
C. Elektronik aletlerin birçoğu zamandan tasarruf etmemizi sağlamıştır.
D. Teknolojinin gelişmesi sonucu çoğalan ürünlerle ticaret canlanmıştır.

2018-2019 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

1 – Deprem 2 – Sel 3 – Heyelan 4 – Çığ 5 – Orman yangını 6 – Erozyon

B) Yukarıdaki sözcükleri veya baş taraflarındaki rakamları, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? ( 6 X2 Puan = 12 Puan )

a) …………….………………….yağışın fazla olduğu yerlerde, dik yamaçlardan aşağıya doğru toprak örtüsünün kaymasıdır.
b) Toprağın, suyun ve rüzgarın etkisi ile aşınıp taşınması olayına………………………………………. denir.
c) ……………..…….………… aşırı yağışlar ve eriyen kar sularının neden olduğu su baskınlarıdır.
d) ……………..…….………… eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesi ile meydana gelir.
e) ……………..…….………… yerkabuğundaki ani kırılmalar nedeniyle yeryüzünde meydana gelen sarsıntılardır.
f) ……………………………………………. Genellikle yaz aylarında, aşırı sıcaklıklar veya insanların yaptıkları hatalar sonucu meydana gelir.

Doğal Ve Tarihi Eserler 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

Soru 1 ) Aşağıda verilen tarihi eserler / doğal güzelliklerin bulunduğu şehri  yazınız.

SULTAN AHMET   GALATA KULESİ  
SELİMİYE CAMİ   PERİ BACALARI  
MEVLANA   MANAVGAT ŞELALESİ  
BALIKLI GÖL   ANZER YAYLASI  
AYASOFYA   İNCİR  
ANITKABİR   ÜZÜM  
SÜMELA MANASTIRI   FINDIK  
ANİ HARABELERİ   FISTIK  
ZEUGMA MOZAİK   YER FISTIĞI  
KIZ KALESİ   HOROZ  
KIZ KULESİ   ŞEFTALİ  
TRUVA   KÜNEFE  
MALABADİ KÖPRÜSÜ   ELMA  
ASPENDOS   BEYAZ PEYNİR  
EFES   KAŞAR PEYNİR  
PAMUKKALE   OTLU PEYNİR  

Soru 2 ) Halk oyunlarının yöresini  yazınız.

 

HALAY   GORA  
HORON   MİSKET  
KILIÇ – KALKAN   ATABARI  
ÇAYDA ÇIRA   KAŞIK OYUNLARI  
ZEYBEK   BAR OYUNLARI  

Soru 3) Aşağıdaki sözcüklerle anlamını ok çıkartarak eşleştiriniz.

Zigurat                                                                                          çengelli  iğne

Tümülüs                                                                            Sardes’ten   Susa’ya ticaret  yolu

Kadeş                                                                                         Frigya’nın en ünlü  kralı

Şamran kanalı                                                                               Hititlerde kraliçe

Tavananna                                                                              Urartuların sulama kanalı

Eşek kulaklı  Midas                                                                         ilk yazılı antlaşma

Kral yolu                                                                                                  yığma  mezar

Fibula                                                                                                        7 katlı  tapınak

Soru 1 ) Aşağıdaki ülke ve başkentlerini  ok çıkartarak  eşleyiniz.

HİTİTLER                                                                            İYONYA

LİDYALILAR                                                                   HATTUŞAŞ

FRİGLER                                                                       GORDİON

URARTULAR                                                                      SAR

İYONLAR                                                                        TUŞPA

SORU 2) Aşağıdaki ülke ve başkentlerini  ok çıkartarak  eşleyiniz.

ASUR                                                          BABİL

BABİL                                                      NİNOVA

SÜMER                                                     SÜMER

Soru 3) Aşağıdaki kelime  ve  anlamını ok çıkartarak  eşleyiniz.

KURULTAY                                                 kağana yetkinin tanrı tarafında verildiği inancı

PANKUŞ                                                           Sümerlerde ülkeyi yönetene verilen ad

BALBAL                                                                   Lidyalıların en önemli  hükümdarı

KARUN           Türklerin savaşlarda öldürdüğü asker kadar mezarına dikilen taş heykel

ENSİ /PATESİ                                                            Orta Asya’da   Türklerin  meclisi

KUT                                                                                           Hititlerin meclisi

Soru 4) Akdeniz ikliminin özelliklerini  yazınız

.………………………………………………………………………………………………………………………….

Soru 5) Karadeniz ikliminin özelliklerini  yazınız

.………………………………………………………………………………………………………………………….

Soru 6) Karasal  ikliminin özelliklerini  yazınız

.…………………………………………………………………………………………………………………………

Soru 7) Ülkemiz  deprem  kuşağında mıdır ?

………………………………………………………………………..

Soru 8) depremiz olduğu yeri ne ile tespit ederiz  ?

……………………………………….

Soru 9) Depremin şiddeti ne ile ölçülür ?

……………………………………………………

Soru 10) sele karşı nasıl önlemler alabiliriz ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Etkin Vatandaşlık Testi 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

1)Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından kurulan kurumlardan biri değildir?

A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Okullar
C) Eczaneler
D) Sağlık Ocağı

2)Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında insanlara hizmet sunmak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu değildir?

A) Türk Kalp Vakfı
B) Yeşilay
C) Darüşşafaka Cemiyeti
D) LÖSEV

3)Kermesler yardım amaçlıdır. Kermeste iş bölümü ve dayanışma ön plandadır. Satılan ürünlerden gelir elde edilir.

Aşağıdakilerden hangisi kermesin amaçları arasında yer almaz?

A) Gelir elde etmek için düzenlenir.
B) Elde edilen gelir okula bağışlanır.
C) Kermeste görev alanlar elde edilen gelirlerden paylarını alırlar.
D) Kermeste görev alanlar gönüllü olarak katkı sunarlar.

4)I- Sosyal gruplar en az iki kişiden oluşur.
II- Sivil toplum kuruluşları toplanan bağışlarla giderlerini karşılarlar.
III- Belediye kamu yararına hizmet veren sivil toplum kuruluşudur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A)I – II B)I – III
C)II – III D)I – II – III

5)I- Toplumsal dayanışma
II- Toplumsal sorunların çözümü
III- Ekonomik gelir elde etme
IV- Çevremizdeki sorunlara karşı duyarlı olma.

Yukarıdakilerden hangileri sivil toplum kuruluşlarına üye olanların göz önünde tuttuğu unsurlardır?

A)I – II – III B)II – III – IV
C)I – III – IV D)I – II – IV

6)17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminde binlerce insanımızı kaybettik. İnsanların evleri, dükkanları yerle bir oldu. Türk milleti bölgede oluşan bu zor durumu ……………………………ruhu ile aştı.

Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?

A) kermes B) misafirperverlik
C) dayanışma D) mücadele