Anadolu’da Kurulan Uygarlıklar Konu Özeti 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

ANADOLU DA KURULAN UYGARLIKLAR:

1) HİTİTLER2 ) LİDYALILAR3) FRİGLER 4) URARTULAR 5) İYONLAR

Frigler, Sakarya Irmağı’nın çevresinde kurulmuştur. Başkenti Gordion’dur .(Ankara , Polatlı yakını ) Krallarına Midas adı verilirdi. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlarlardı. Bu nedenle tarım ve hayvancılığı korumak için oldukça sert kanunlar yapmışlardır. Friglerin çok tanrılı bir din anlayışları vardı.

KİBELE, Friglerin en büyük toprak ve BEREKET TANRIÇASIDIR.

TAPATES denen halı ve kilimleri dokumuşlardır. Kralları ve soylu kişiler için tepe görünümlü mezarlar inşa etmişlerdir. Bu mezarlara TÜMÜLÜS adı verilir.

Frigler maden işçiliğinde dönemin oldukça ilerisinde çalışmalar yapmışlardır.

Friglerin yaptığı FİBULA denen çengelli iğne, günümüzde kullanılan çengelli iğnelerin tarihteki ilk örneği olarak kabul edilir.

Hititler Konu Anlatımı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

ANADOLU DA KURULAN UYGARLIKLAR:

1) HİTİTLER 2 ) LİDYALILAR 3) FRİGLER 4) URARTULAR 5) İYONLAR

Hititler ( ETİ )

Size bir bilmecem var çocuklar
Haydi , sor … sor
Çayda kahvaltıda yenir
Acaba nedir ? Nedir ?
Bisküvi denince akla
Tamam şimdi buldum..
Her an onun adı gelir..
Eti… Eti…. Eti….

Anadolu’nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, Kızılırmak Nehri çevresinde kurulmuştur. Başkenti Hattuşaş’tır (Çorum yakınları). Hititlerde devleti, askerî ve dinî yetkileri olan kral yönetirdi. Kralın en önemli yardımcısı TAVANANNA adı verilen kraliçeydi. Kral olmadığı zamanlarda ülkeyi Tavananna yönetirdi.Hititlerde devlet yönetiminde önemli işlerin karara bağlandığı bir meclis bulunmaktaydı. Bu meclise PANKUŞ adı verilirdi. Pankuş meclisi asillerden , zenginlerden ve din adamlarından oluşurdu.

Hititlerde çok tanrılı dine inanılırdı.Bu Anadoluya bu yüzden ‘’Bin tanrılı ülke ‘’ adı verilirdi.
Krallar, tanrılara hesap vermek amacıyla ANAL adı verilen yıllıklar tuttururlardı. Anal yıllıkları tarih yazıcılığının başlangıcı olarak kabul edilir. Hititler, Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendikleri hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Mısırlılarla Hititler arasında yıllarca süren savaş sonucunda KARDEŞ ANTLAŞMASI İmzalanmıştır (MÖ 1280). Kadeş Antlaşması, insanlık tarihinin ilk yazılı antlaşması olarak bilinir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün emirleriyle kurulan Etibank , bu coğrafyada kurulan ülkeleri unutmayalım, geçmişimize önem verelim ve hatırlayalım diyedir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

1) Aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenliği simgeleyen sembollerden değildir?
A) Milli takım forması B)Başkent C) İstiklal Marş’ımız D)Bayrağımız

2- Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özellikleri arasında gösterilemez?
A) Gelişmeleri takip ederler. B) Gözlem ve deney yaparlar.
C) Tek amaçları dünyaca tanınmaktır. D) Meraklı, cesur ve sabırlı kişilerdir.

3- Buluşlar ve teknolojik ürünler, günümüzde oldukça artmıştır. Bu gelişmeler toplum hayatımızı hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin toplum hayatına Olumsuz etkilerinden birine örnektir?
A. Tıp alanında meydana gelen gelişmeler, yaşam kalitemizi arttırmıştır.
B. Fabrikaların artmasıyla hava, toprak ve su kirliliği artmıştır.
C. Elektronik aletlerin birçoğu zamandan tasarruf etmemizi sağlamıştır.
D. Teknolojinin gelişmesi sonucu çoğalan ürünlerle ticaret canlanmıştır.

2018-2019 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

1 – Deprem 2 – Sel 3 – Heyelan 4 – Çığ 5 – Orman yangını 6 – Erozyon

B) Yukarıdaki sözcükleri veya baş taraflarındaki rakamları, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? ( 6 X2 Puan = 12 Puan )

a) …………….………………….yağışın fazla olduğu yerlerde, dik yamaçlardan aşağıya doğru toprak örtüsünün kaymasıdır.
b) Toprağın, suyun ve rüzgarın etkisi ile aşınıp taşınması olayına………………………………………. denir.
c) ……………..…….………… aşırı yağışlar ve eriyen kar sularının neden olduğu su baskınlarıdır.
d) ……………..…….………… eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesi ile meydana gelir.
e) ……………..…….………… yerkabuğundaki ani kırılmalar nedeniyle yeryüzünde meydana gelen sarsıntılardır.
f) ……………………………………………. Genellikle yaz aylarında, aşırı sıcaklıklar veya insanların yaptıkları hatalar sonucu meydana gelir.

Doğal Ve Tarihi Eserler 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

Soru 1 ) Aşağıda verilen tarihi eserler / doğal güzelliklerin bulunduğu şehri  yazınız.

SULTAN AHMET   GALATA KULESİ  
SELİMİYE CAMİ   PERİ BACALARI  
MEVLANA   MANAVGAT ŞELALESİ  
BALIKLI GÖL   ANZER YAYLASI  
AYASOFYA   İNCİR  
ANITKABİR   ÜZÜM  
SÜMELA MANASTIRI   FINDIK  
ANİ HARABELERİ   FISTIK  
ZEUGMA MOZAİK   YER FISTIĞI  
KIZ KALESİ   HOROZ  
KIZ KULESİ   ŞEFTALİ  
TRUVA   KÜNEFE  
MALABADİ KÖPRÜSÜ   ELMA  
ASPENDOS   BEYAZ PEYNİR  
EFES   KAŞAR PEYNİR  
PAMUKKALE   OTLU PEYNİR  

Soru 2 ) Halk oyunlarının yöresini  yazınız.

 

HALAY   GORA  
HORON   MİSKET  
KILIÇ – KALKAN   ATABARI  
ÇAYDA ÇIRA   KAŞIK OYUNLARI  
ZEYBEK   BAR OYUNLARI  

Soru 3) Aşağıdaki sözcüklerle anlamını ok çıkartarak eşleştiriniz.

Zigurat                                                                                          çengelli  iğne

Tümülüs                                                                            Sardes’ten   Susa’ya ticaret  yolu

Kadeş                                                                                         Frigya’nın en ünlü  kralı

Şamran kanalı                                                                               Hititlerde kraliçe

Tavananna                                                                              Urartuların sulama kanalı

Eşek kulaklı  Midas                                                                         ilk yazılı antlaşma

Kral yolu                                                                                                  yığma  mezar

Fibula                                                                                                        7 katlı  tapınak

Soru 1 ) Aşağıdaki ülke ve başkentlerini  ok çıkartarak  eşleyiniz.

HİTİTLER                                                                            İYONYA

LİDYALILAR                                                                   HATTUŞAŞ

FRİGLER                                                                       GORDİON

URARTULAR                                                                      SAR

İYONLAR                                                                        TUŞPA

SORU 2) Aşağıdaki ülke ve başkentlerini  ok çıkartarak  eşleyiniz.

ASUR                                                          BABİL

BABİL                                                      NİNOVA

SÜMER                                                     SÜMER

Soru 3) Aşağıdaki kelime  ve  anlamını ok çıkartarak  eşleyiniz.

KURULTAY                                                 kağana yetkinin tanrı tarafında verildiği inancı

PANKUŞ                                                           Sümerlerde ülkeyi yönetene verilen ad

BALBAL                                                                   Lidyalıların en önemli  hükümdarı

KARUN           Türklerin savaşlarda öldürdüğü asker kadar mezarına dikilen taş heykel

ENSİ /PATESİ                                                            Orta Asya’da   Türklerin  meclisi

KUT                                                                                           Hititlerin meclisi

Soru 4) Akdeniz ikliminin özelliklerini  yazınız

.………………………………………………………………………………………………………………………….

Soru 5) Karadeniz ikliminin özelliklerini  yazınız

.………………………………………………………………………………………………………………………….

Soru 6) Karasal  ikliminin özelliklerini  yazınız

.…………………………………………………………………………………………………………………………

Soru 7) Ülkemiz  deprem  kuşağında mıdır ?

………………………………………………………………………..

Soru 8) depremiz olduğu yeri ne ile tespit ederiz  ?

……………………………………….

Soru 9) Depremin şiddeti ne ile ölçülür ?

……………………………………………………

Soru 10) sele karşı nasıl önlemler alabiliriz ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Etkin Vatandaşlık Testi 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

1)Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından kurulan kurumlardan biri değildir?

A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Okullar
C) Eczaneler
D) Sağlık Ocağı

2)Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında insanlara hizmet sunmak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu değildir?

A) Türk Kalp Vakfı
B) Yeşilay
C) Darüşşafaka Cemiyeti
D) LÖSEV

3)Kermesler yardım amaçlıdır. Kermeste iş bölümü ve dayanışma ön plandadır. Satılan ürünlerden gelir elde edilir.

Aşağıdakilerden hangisi kermesin amaçları arasında yer almaz?

A) Gelir elde etmek için düzenlenir.
B) Elde edilen gelir okula bağışlanır.
C) Kermeste görev alanlar elde edilen gelirlerden paylarını alırlar.
D) Kermeste görev alanlar gönüllü olarak katkı sunarlar.

4)I- Sosyal gruplar en az iki kişiden oluşur.
II- Sivil toplum kuruluşları toplanan bağışlarla giderlerini karşılarlar.
III- Belediye kamu yararına hizmet veren sivil toplum kuruluşudur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A)I – II B)I – III
C)II – III D)I – II – III

5)I- Toplumsal dayanışma
II- Toplumsal sorunların çözümü
III- Ekonomik gelir elde etme
IV- Çevremizdeki sorunlara karşı duyarlı olma.

Yukarıdakilerden hangileri sivil toplum kuruluşlarına üye olanların göz önünde tuttuğu unsurlardır?

A)I – II – III B)II – III – IV
C)I – III – IV D)I – II – IV

6)17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminde binlerce insanımızı kaybettik. İnsanların evleri, dükkanları yerle bir oldu. Türk milleti bölgede oluşan bu zor durumu ……………………………ruhu ile aştı.

Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?

A) kermes B) misafirperverlik
C) dayanışma D) mücadele

Ülkemi Seviyorum Konu Anlatımı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. ÜNİTE : ÜLKEMİ SEVİYORUM
KÜLTÜREL MİRAS :
Kültür: Bir toplumun düşünce, gelenek ve sanat anlayışlarının toplamıdır.
Kültürel Miras :Toplumda nesilden nesile aktarılan gelenek, görenek, oyunlarımız, yemeklerimiz, bayramlarımız, eşyalarımızın tümüdür.
Kayseri – mantı Adana – kebap
Gaziantep – baklava Kahramanmaraş – dondurma
Halk oyunlarımızdan, Horon –Karadeniz
Halay – Güney ve Doğu Anadolu Zeybek – Ege
Türkülerimiz kültürümüzü yansıtır. El sanatlarımız Anadolu insanının duygularını yansıtır. Bakırcılık, halıcılık, çinicilik gibi.
ÜRETİM YAPIYORUM
Bir yerin geçim kaynaklarını iklim, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ve ulaşım şartları belirler. Örneğin arazisi tarıma uygun ise tarım gelişir, hayvancılığa uygun ise hayvancılık gelişir. Sanayi ve ticarete uygunsa onlar gelişir.
Sanayi ,kurulan fabrikalar ve buralarda yapılan üretimdir.
Ülkemiz tarım için çok elverişli topraklara sahip bir ülkedir.
Ülkemiz hayvancılık yönünden gelişmiştir. Hayvancılık türleri, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, balıkçılıktır.
ÜLKEMİN YERİNİ BİLİYORUM
Ülkemiz, Ekvator’un kuzey kısmında bulunan, Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü vazi-fesi gören bir yerdir. Üç tarafı denizlerle çevri-lidir.
Kıta : Etrafı denizlerle kaplı büyük kara parçalarına verilen addır. Dünyada 7 tane kıta vardır.
1. Asya
2. Avrupa
3. Afrika
4. Antarktika
5. Avustralya( Okyanusya)
6. Güney Amerika
7. Kuzey Amerika

Ülkemizin Komşuları :
Ülkemizin batısında Bulgaristan, Yunanistan bulunur. Doğusunda Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, İran bulunur. Güneyde ise Irak ve Suriye vardır.
BAYRAĞIMIZ VE İSTİKLAL MARŞI’MIZ
Bayrağımız bağımsızlığımızın sembolüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eder. Rengi kırmızıdır. Üzerinde beyaz ay yıldız vardır. Bayrağımızı çok sevmeli , onu her zaman saygıyla korumalıyız.
Bağımsızlığımızın diğer sembolü İstiklal Marşı’dır. Şairi Mehmet Akif Ersoy’dur.
İstiklal Marşı bayrak törenlerinde okunur. Ulusal bayramlar ve resmi tatiller bayrak töreniyle başlar. Marşımızı hazır ol vaziyette ve coşkuyla söyleriz.
Bayrak ve marş ait olduğu ülkeyi temsil eder. Bu iki unsur özgürlüğün sembolüdür, kutsaldır. Saygı duyulması gerekir.

MİLLİ BAYRAMLARIMIZ
Bayramlarımız,ulusça kutladığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel günlerdir. Milli bayram haftalarında sınıflarımızı süsler, evlerimize bayrak asarız. Bayram günü tören yapılır. Törenlerde şiir okunur, konuşmalar ve gösteriler yapılır.
1) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı :
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin açıldığı gündür.
2) 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı:
Atatürk Samsun’ a gidip Kurtuluş Savaşı’ nı başlattı.
3) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı:
Cumhuriyet ilan edildi.
4) 30 Ağustos Zafer Bayramı:
Kurtuluş Savaşı’nı kazandığımız gündür.
DİNİ BAYRAMLARIMIZ
1) Ramazan Bayramı
2) Kurban Bayramı
Dini bayramlar birlik ve beraberlik için önemli günlerdir. Bayramdan önce evler temizlenir, tatlılar yapılır. Bayramda eve gelenlerle bayramlaşılır, akraba ve komşular ziyaret edilir. Büyüklerin elleri öpülür.
Kurban bayramında kurban kesenler eti yoksul insanlara dağıtır ve onlarla bayramlaşır. Bayramlar paylaşma ve yardımlaşma amacı taşır.

2018-2019 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı

4 -) Çocuklar aşağıda boş bıraktığım yerleri kutucuklarda yer alan uygun kelimeler ile doldurun. Her kelimeyi 1 kere yazın sadece. Her bir kelime 2 Puan Toplam (2*5=10 Puan )

İklim Hava Durumu Orman Ekonomik Faaliyet Uzun Boylu Çayır

1. Bir yerde kısa bir süre içerisinde gözlemlenen ve anlık değişim yaşanan olaylara ……………………………….…………… Denir.
2. Bir yerde uzun süre içerisinde gözlemlenen ve kalıcı olan hava olaylarına ise ……………………..…………….. denir.
3. İnsanların geçimlerini sağlamak amacıyla emek verdikleri uğraş alanlarına ………………………………………………. Denir.
4. Ülkemizde en fazla Kars – Erzurum bölgesinde yer alan ve inek,tosun gibi hayvanların da yetiştirilmesine katkı sağlayan Sert karasal iklimin bitki örtüsü ……………………………………………….…………. ‘dır.
5. Ülkemizde bol yağış alan Karadeniz Bölgesi’nde bolca görülen bitki örtüsü ………………..……………………………’dır.

 

İklim Konu Anlatımı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

İKLİM NEDİR ?

Bir bölgedeki hava olaylarının uzun zaman diliminde gözlemlenip ( 40 / 50 yıl ) ortalamasının çıkarılmasına İKLİM denir. Günlük hava olaylarına ise HAVA DURUMU denir. Yurdumuzda 3 tip iklim görülür. Bunlar :

1) AKDENİZ İKLİMİ 2) KARADENİZ İKLİMİ 3) KARASAL İKLİM

AKDENİZ İKLİMİ

Bu iklim tipi, yazları sıcak ve kurak ,kışları ılık ve yağışlıdır.Bitki örtüsü ise MAKİ’dir. Maki ,boyu iki , üç metreyi geçmeyen ağaçcık topluluğuna denir. Örneğin :Defne , keçiboynuzu,menengiç ,zeytin , zakkum buna örnektir. Akdeniz ikliminin ev tipi TAŞ EVLER’dir.Akdeniz iklimi , Akdeniz’in kıyıları ,Ege denizi kıyıları ve Marmara denizi kıyılarında görülür.Akdeniz bölgesinde yer alan TOROS sıra dağları kıyıya paralel uzandığı için kıyı kesimindeki ılıman iklim iç bölgelere geçemez.Toros sıra dağları ulaşıma da engel olduğu için Toros dağlarında geçitler yapılmıştır. Bunlar: Gülek Boğazı ,Sertavul Geçidi , Belen Geçitleridir.
Bu iklim tipinde kar yağışı ve don olayları çok ender görülür. Bu nedenle bu iklim tipinde TURFANDACILIK ( Örtü altı yetiştiriciliği gelişmiştir. ) Özellikle Akdeniz bölgesinde narenciye (portakal , mandalina ,limon ,greyfut) oldukça yaygındır.

Soru 1) İklim nedir ?
……………………………………………………………………………………………
Soru 2 ) Yurdumuzda görülen iklim tiplerinin adını yazınız.
1) ………………………………………. 2)……………………………………….. 3) ……………………………….
Soru 3) Akdeniz ikliminin özelliklerini yazınız.
…………………………………………………………………………………
Soru 4) Akdeniz ikliminin bitki örtüsünün adı nedir ? …………………………………
Soru 5) Maki nedir ?
…………………………………………………………………………………………………………………
Soru 6) Makiye örnekler veriniz.
………………………………………………………………………………………………………………
Soru 7) Akdeniz ikliminin ev tipi nedir ?
………………………………………………………….
Soru 8) Yurdumuzun güneyinde bulunan sıra dağın adı nedir ?
………………………………………………………………………………………..
Soru 9) Yurdumuzun güneyinde bulunan Toros sıra dağları kıyıya nasıl uzanır ?
………………………………………………………
Soru 10) Akdeniz bölgesinin kıyı kesiminde ılıman iklim varken Torosların arkasında neden sert iklim görülür ?
…………………………………………………………………………………………………….
Soru 11) Toros dağlarında açılan geçitlerin adını yazınız.
……………………………………………………………………………………………………
Soru 12) Akdeniz iklimi yurdumuzun nerelerinde görülür ?
……………………………………………………………………………………………………
Soru 13) yazıyı ve tekerleği kim buldu ?
……………………………………………………………………………..
Soru 14) Lidyalıların en önemli hükümdarı kimdir ?
……………………………………………………….
Soru 15)Midas hangi ülkenin kralıdır ?
…………………………………………………………………
Soru 16)Şamran kanalı hangi uygarlığa aittir ?
………………………………………………………………………..

KARADENİZ İKLİMİ

Karadeniz iklimi , yurdumuzun Karadeniz kıyılarında görülür.
Karadeniz iklimi , yazları serin , kışları ılık her mevsim yağışlıdır.Yurdumuzda düzenli yağışın olduğu ve akarsu rejimin olduğu tek iklim tipidir. Karadeniz ikliminde don görülmez. Bitki örtüsü ormandır.örneğin meşe , gürgen , palamut , çam , ladin , köknar ,sedir.yurdumuzun orman bakımından en zengin iklim tipidir.Karadeniz ikliminin ev tipi ahşap evlerdir.Bölgedeki orman varlığının fazlalığı ev tini belirlemiştir .
Karadeniz bölgesinin orman varlığının fazla olmasına rağmen özellikle doğu Karadeniz bölgesi yoğun yağış almasından dolayı ve dağların eğiminin yüksekliği nedeniyle heyelan (toprak kayması ) görülen en riskli yerdir.
Karadeniz bölgesinde özellikle doğu karedeniz de balıkçılık gelişmiştir.Özellikle doğu Karadeniz de çay yetiştiriciliği önemlidir. Orta Karadeniz de ( ordu , Giresun ) fındık yetiştiriciliği önemli yer tutar.Zonguldak ise en önemli taş kömürü alanıdır. Burada bulunan demir çelik fabrikaları ülke ihtiyacını karşılar.
Karadeniz bölgesinde yer alan ve kıyıya paralel uzanan sıra dağın adı KUZEY ANADOLU DAĞlarıdır.Kıyıya paralel uzandığı için Kıyıdaki ılıman iklim iç bölgelere geçemez.Kıyı kesimi ılımanken iç kesimlerde iklim oldukça serttir. Kuzey Anadolu Dağları üzerinde iki önemli geçit vardır. Bunlar: Zigana Tüneli ile Kop Geçididir.

KARASAL İKLİM

Yurdumuzda en fazla görülen iklim tipidir.Karasal iklim : Yazları sıcak ve kurak , kışları soğuk ve kar yağışlıdır.Karasal iklim tipinin bitki örtüsü :Bozkır dır. Yani step veya pampa da denir. Bozkır ise Eriyen kar suları ile beraber yağan yağmur suları ile yeşeren , yazın sıcakları ile sararıp solan bitki örtüsüdür. Kısaca ottur.Karasal iklimin ev tipi : Kerpiç tir. Kerpiç ,toprak , su ve samanın karıştırılıp tuğla şekline getirilip güneşte kurutulması ile elde edilen tuğlalardır.Yurdumuzun doğu bölgesinde sert karasal iklim varken iç Anadolu bölgesinde yumuşak karasal iklim görülür. Bu nedenle yumuşak karasalda buğday yetiştiriciliği yaygınken sert karasal iklimin hüküm sürdüğü Dogu Anadoluda arpa yetiştiriciliği önem kazanmıştır. Konya ovası ülkemizin buğday ambarı olurken ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği öne çıkarken sert karasal iklim olan doğuda ise arpa yetiştiriciliği ve büyükbaş önem kazanmış ve özellikle Erzurum – kars platosunda büyük baş yetiştiriciliği önem kazanmıştır.

Soru 1)Yurdumuzda 3 iklim görülür. Adlarını yazınız.
1) ……………………………………… 2) …………………………………….. 3)………………………………..
Soru 2) Akdeniz iklimin özellikleri nedir ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
Soru 3) Karadeniz iklimin özelliklerini yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………….
Soru 4) Karasal iklimin özelliklerini yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………
Soru 5) iklim tipleri ile ev tiplerini ok çıkararak eşleştiriniz.
İKLİM TİPİ EV TİPİ
AKDENİZ İKLİMİ AHŞAP
KARADENİZ İKLİMİ KERPİÇ
KARASAL İKLİM TAŞ
Soru 6) iklim tipleri ile örtüsünü ok çıkararak eşleştiriniz.
İKLİM TİPİ BİTKİ ÖRTÜSÜ
AKDENİZ İKLİMİ BÖZKIR
KARADENİZ İKLİMİ ORMAN
KARASAL İKLİM MAKİ
Soru 7)Yurdumuzda heyelan en çok nerede görülür , neden ?
……………………………………………………………………………………………………………
Soru 8) narenciye ürünleri nelerdir ?
………………………………………………………………………………………………
Soru 9) turfandacılık nedir ?
…………………………………………………………………………………………………………
Soru 10) Ülkemizde balıkçılık özellikle nerede çok yaygındır ?
…………………………………………………………………………………………………………
Soru 11) taş kömürü ülkemizde nerede çok çıkarılmaktadır ?
……………………………………………………………………………………..
Soru 12) fındık özellikle hangi illerde yetiştirilmektedir ?
…………………………………………………………………..
Soru 13) Anadoluda kurulan medeniyetleri yazınız.
1) ………………………………………….. 2) …………………………………….3) ……………………………
4) …………………………………………. 5) ……………………….

Yurdumuzda  7 coğrafi bölge  vardır. Bunlar :

1) Karadeniz Bölgesi    2) Marmara Bölgesi   3) Ege Bölgesi  4)Akdeniz bölgesi

5) İç Anadolu Bölgesi  6) Doğu Anadolu Bölgesi 7)Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Ülkemizde toprak alanı olarak en büyük bölge Doğu Anadolu Bölgesi iken  en küçük bölge Güney Doğu Anadolu Bölgesidir.

Ülkemizde orman alanının bölgelere göre dağılımına baktığımızda , en fazla ormanı olan bölgemiz  Karadeniz  Bölgesidir.sonra Akdeniz Bölgesi , Ege Bölgesi Ve Marmara Bölgesi olarak sıralanır. En az orman ise Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır.

Gök medrese sivas truva  
Çağ döner   Sümela manastırı  
çini   Kız kalesi  
Oltu taşı   efes  
Lüle taşı   aspendos  
horoz   mevlana  
Nemrut dağı   hasankeyf  
uzungöl   İnsuyu mağarası burdur
Anzer yaylası   künefe  
topkapı   mevlana  
İshak paşa sarayı   Selimiye cami  
safranbolu   Sultan Ahmet cami  
ayasofya   Malabadi köprüsü  
galatakulesi   Balıklı göl  
Abant gölü   Kaşar peynir  

Soru 1) Aşağıda adı verilen halk oyunlarının yörelerini  yanına yazınız.

ATABARI   HORA  
BAR   KILIÇ/ KALKAN  
HORON   HALAY  
ZEYBEK   SEYMEN  

Soru 2) Karadeniz Bölgesinden 3 il adı yazınız.

1) …………………………………. 2) ……………………………….. 3) ………………………..

Soru 3) Marmara  Bölgesinden 3 il adı yazınız.

1) …………………………………. 2) ……………………………….. 3) ………………………..

Soru 4) Ege  Bölgesinden 3 il adı yazınız.

1) …………………………………. 2) ……………………………….. 3) ………………………..

Soru 5) Akdeniz Bölgesinden 3 il adı yazınız.

1) …………………………………. 2) ……………………………….. 3) ………………………..

Soru 6) İç Anadolu  Bölgesinden 3 il adı yazınız.

1) …………………………………. 2) ……………………………….. 3) ………………………..

Soru 7) Doğu Anadolu  Bölgesinden 3 il adı yazınız.

1) …………………………………. 2) ……………………………….. 3) ………………………..

Soru 8) Güney Doğu Anadolu  Bölgesinden 3 il adı yazınız.

1) …………………………………. 2) ……………………………….. 3) ………………………..

Soru 9)Yurdumuzun güneyinde bulunan sıradağın adını yazınız.

………………………………………………………………………………………………

Soru 10) Yurdumuzun kuzeyinde bulunan sıradağın  adını yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………

Soru 11) Yurdumuzun güneyinde toros sıradağlarındaki   geçitlerin adını yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Soru 12) Kuzey Anadolu Dağındaki  geçitlerin adını yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 13) Tümülüs  nedir  ?………………………………………………

Tavananna  nedir ?……………………………………………………………………

Pankuş  nedir ?   ………………………………………………………..