Doğal Afetler Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

DOĞAL AFETLER
1) SEL:
Yağmur suları toprak tarafından emilerek yavaşça nehirlere karışır. Fakat yağmur aşırı yağarsa düşen yağmurun tamamı toprak tarafından emilemez. Toprak yağmur sularının ancak bir bölümünü emebilir, geri kalanı ise çevreye yayılır. Nehirler taşar. Bu duruma sel denir.

Ne yapılabilir:
 Doğal bitki örtüsü korunmalıdır.
 Seli önlemek için barajlar su kanalları yapılmalıdır.
 Binalar akarsulardan uzak yerlere yapılmalıdır.

2) HEYELAN( TOPRAK KAYMASI):
Bazen aşırı yağışlar olduğunda eğimli yamaçlardaki toprak kayar. Bu duruma heyelan denir. Daha çok killi toprağın olduğu ve ağaçlandırılmamış yamaçlarda olur. Yolları kapatır, evleri sürükler.

Neler yapılabilir:
 Eğimli yamaçlar ağaçlandırılmalıdır.
 Destek duvarları yapılmalıdır.
 Binalar yamaçlara yapılmamalıdır.

3) ÇIĞ:
Çığlar çok dik bir yamaçta fazla miktarda kar birikmesi sonucu oluşur. Güçlü rüzgarlar hatta yüksek bir ses bile karın yamaçtan kopup çığ şeklinde düşmesine neden olabilir. Çığ yolları kapatır, bazen de bütün bir köyün kar altında kalmasına neden olabilir.

Neler yapılabilir:
 Yamaçlar ağaçlandırılmalı, çığın hızını azaltan bariyerler yapılmalıdır.
 Yamaçlarda biriken karlar kontrollü olarak düşürülmelidir.

4)DEPREM (ZELZELE):
Depremler, yeryüzünün çok şiddetli ani ve anlık hareketleridir. Yer kabuğunun kırılıp yer değiştirmesiyle ya da yanardağ faaliyetleriyle oluşur. Çok büyük depremler bütün bir şehri sarsarakyerle bir edebilir.

Neler yapabiliriz:
Ülkemizde en fazla meydana gelen afetdepremdir. Bu nedenle neler yapabileceğimizi biraz daha ayrıntılıincelemeye ne dersiniz?
Deprem Öncesinde;
• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Yere yatma, başını koruma ve bir şeye tutunmayı öğreniniz.(Çök kapan taktiği)
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaları duvarlara veya döşemeyesıkıca bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecekşekilde yerleştiriniz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.

Deprem çantasına özellikle insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaçduydukları malzemeler konulmalıdır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 5,00 toplam 5)
Loading...

Atatürk’ün Gittiği Okullar 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Atatürk’ün Gittiği Okullar
Gittiği Okul Şehir / Ülke Yıl
Mahalle Mektebi (Birkaç gün gitmiştir.) Selanik / Yunanistan Haziran 1886
Şemsi Efendi Okulu Selanik / Yunanistan 1886
Selanik Mülkiye Rüştiyesi Selanik / Yunanistan 1892
Selanik Askeri Rüştiyesi Selanik / Yunanistan 1893 – 1895
Manastır Askeri İdadisi Manastır / Makedonya 1895 – 1899
Harp Okulu İstanbul / Türkiye 13 Mart 1899 – 10 Şubat 1902
Harp Akademisi İstanbul / Türkiye 1902 – 11 Ocak 1905

Sözlük

mektep: okul

rüştiye: ortaokul

idadi: lise

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Kültürel Öğelerimiz 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Bir milletin kendisine ait kıyafet, yaşam tarzı, el sanatları, yemek çeşitleri ve düşünce bütünlüğüne KÜLTÜR denir.

Yaşadığımız şehirde hangi halk oyunları, hangi yemekler ve hangi Türk büyükleri milli kültürümüzün bir parçasıdır? Adlarını yazınız.

Aşağıdaki şehirlerimize ait birer halk oyunu örneği yazınız.

• İzmir=…………………….
• Ankara=…………………
• Rize=……………………..
• Tekirdağ=……………….
• Erzurum=…………………
• Ardahan=……………….

Aşağıdaki yemekler daha çok hangi şehrimizde yapılmaktadır?

• Çiğ börek=………………
• Etli ekmek=………………
• Künefe=………………….
• Baklava=………………….
• Büryan kebap=………….
• Mantı=……………………
• Hamsili pilav=……………
• Höşmerim=……………….
• Boyoz=……………………

Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüze aittir.

Ailenizin kökenine ait şehrin en meşhur türküsünü öğrenip yazınız.

Aşağıdaki ifadelerde yer alan boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

Milletimize ait bilgi inanç ve davranışların hepsi ……………………. oluşturur.

Yöresel giysilerimiz, türkülerimiz, çalgılarımız ve ………………………….. milli kültürümüzün bir parçasıdır.

………………….. bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığıdır.

…………………. eskiden Türklerin oynadığı oyunlardan biridir.

Her yıl Haziran ayında Edirne’de ………………………………………….yapılır.

………………… tek kişilik ve taklide dayalı bir gösteri yapan kişidir.

…………………. ata sporumuz olarak bilinir.

Yasalarla belirlenmeyen halkın kendiliğinden uyduğu geleneklere …………denir.

Türkülerimiz …………… zenginliğimizdir.

Ege Bölgesinde …………….. adı verilen halk oyunu oynanmaktadır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Milli Mücadele Dönemi Kavram Haritası 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ KAVRAM HARİTASI

Osmanlı Hükümeti bu işgaller karşısında direnç gösteremedi.
Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadeleyi başlattı.

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ

DOĞU CEPHESİ

Ermenilerle savaşıldı.

Gümrü Antlaşması imzalandı.

2 Aralık 1920

GÜNEY CEPHESİ

Fransızlarla savaşıldı.

Ankara Antlaşması imzalandı.

20 Ekim 1921

BATI CEPHESİ

Yunanlılar ile savaşıldı.

1.İnönü Savaşı  1921

2.İnönü Savaşı

Sakarya Savaşı

23 Ağustos – 13 Eylül 1921

(Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanı verildi.)

Büyük Taarruz

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı galibiyetle sonuçlanınca düşman askerleri ateşkes istedi.

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI

11 EKİM 1922

Kurtuluş Savaşı sona erdi.Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Lozan’da bir barış konferansının yapılmasına karar verilmiştir.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

23 TEMMUZ 1923

Bütün dünya devletleri, bu antlaşma ile Yeni Türk Devleti ve onun bağımsızlığını tanımış oldu.

CUMHURİYETİN İLANI

29 EKİM 1923

Yeni Türk devletinin yönetim biçimi “cumhuriyet” olarak değiştirildi. İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal seçildi. 1934 yılında çıkarılan “Soyadı Kanunu” ile Türk milletli ona “Atatürk” soyadını verdi.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Milli Mücadele Dönemi Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

MİLLİ MÜCADELEMİZ
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşında yenilince Ülkemiz düşmanlar tarafından işgal edildi.

• İngilizler
• Fransızlar
• Yunanlılar
• İtalyanlar
• Ermeniler

İtilaf devletleri adı verilen bu ülkeler yurdumuzda özgürce yaşama hakkını elimizden almak istiyor ve esareti kabul etmemizi bekliyorlardı.
Milletimiz Uzun siren savaşlardan dolayı yorgun ve fakirdi. Ancak düşman vatanımız için bu imkânsızlıkları aşabileceğimizi bilmiyordu.
Düşmanlar yurdumuzu işgal etmeye başlayınca milletimiz harekete geçti. Düşmana ilk kurşunu İzmir’de Hasan Tahsin adındaki gazeteci attı ve şehit edildi.
Milletimiz düşmana karşı Kuvayımilliye (milli kuvvetler) adında birlikler oluşturdu. Bu birlikler imkânsızlıklara rağmen kahramanca mücadele ettiler. Ancak düşmanı yenebilmemiz için milletin gücünü birleştirmesi gerekiyordu. Bunu gerçekleştirmek için Mustafa Kemal harekete geçti. Mustafa Kemal savaşlardaki başarılarıyla tanınan büyük bir komutandı. İstanbul’da arkadaşlarıyla hazırladığı mücadele planını uygulamak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
Mustafa Kemal ve arkadaşları Havza’ya ve ardından Amasya’yageçti. Buralarda genelgeler yayınladılar.Erzurum ve Sivas’ta kongreler düzenlediler. Halkı birlik içinde mücadele etmeye çağırdılar. Bu kongrelerde Mustafa Kemal seçilerek Milli mücadelenin lideri haline geldi. Daha sonra Ankara’ya gelerek burada Büyük Millet Meclisini kurdu.Milli mücadelede milletimiz askeri, kadını, yaşlısı, çocuğu ile büyük bir mücadele, özveri ve vatanseverlik gösterdi. Milletimiz fakir olmasına rağmen elinde avucunda ne varsa ordunun ihtiyaçları için vermekten çekinmedi. Kadınlar, yaşlılar günlerce süren yolculuklarla kağnılarla cepheye erzak ve mermi taşıdılar.

SAVAŞ DÖNEMİ VE CEPHELER

DOĞU CEPHESİ
• Doğu Anadolu’da Ermeniler milletimize karşı saldırmışlardı. Buradaki ordumuzun başında yine başarılı bir komutan olan Kazım Karabekir vardı. Kazım Karabekir milli mücadelemizin başından beri Mustafa Kemal’le
birlikte hareket etmiştir. Kazım Karabekir’i buraya Büyük Millet Meclisi atamıştı ve Doğu Cephesi komutanı yapmıştı. Ordumuz burada kısa sürede Ermenileri yenerek Kars ve Ardahan’ı kurtardı.

GÜNEY CEPHESİ
• Güney Doğu Anadolu’nun önemli bir bölümünü Fransızlar işgal etmişti. Ermeniler ve Fransızlar birlikte hareket ediyorlardı. Vatansever halkın oluşturduğu kuvayımilliye birlikleri burada Fransızlara unutamayacakları bir ders verdiler. Urfa, Antep ve Maraş’ ta büyük mücadeleler verildi. Sonunda Fransızlar ve Ermeniler topraklarımızdan çekilmek zorunda kaldılar. TBMM Urfa’ya “Şanlı”, Maraş’a “ Kahraman” ve Antep’e “ Gazi “ unvanlarını verdi.

BATI CEPHESİ
• Bu cephede Yunanlılarla mücadele ettik. Burada da kuvayımilliyemiz büyük başarılar elde etti. Bu cephede birçok kadın kahraman erkeklerle birlikte mücadele etti. Yunan ordusu kuvayımilliyenin başarılarına rağmen ilerlemeye devam ediyordu. Bu bölgede bu birlikler birleştirilerek düzenli ordu kuruldu.İsmet Paşa bu cephenin komutanlığına getirildi. İsmet Paşa komutasında ordumuz 1. Ve 2. İnönü Savaşı’nda zafer kazandı.
• Kütahya ve Eskişehir savaşlarında ordumuz yenilince Başkomutan olan Mustafa Kemal ordunun başına geçti. 22 gün ve 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı’nda Yunanlılar ağır bir yenilgiye uğradı. Saldırı sırası milletimize geçmişti. Ordumuzun eksiklerinin giderilmesinden sonra Afyon’da büyük taarruz başladı. Ordumuz Mustafa Kemal’in “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emriyle İzmir’e kadar ilerledi. Düşman barış istemek zorunda kaldı. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile yurdumuzdan çekildiler. Lozan Barış Anlaşması ile Türkiye’nin sınırları belirlendi ve bağımsız bir devlet olduğu tüm dünyaya kabul ettirildi. On binlerce şehit ve gazi veren milletimiz bu toprakların işgal edilemeyeceğini gösterdi.

MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARI
Hasan Tahsin: İzmir’de Yunanlılara karşı ilk kurşunu atan gazetecidir.
Şerife Bacı: Cepheye mermi taşırken hava karlanınca mermilere bir şey olmasın diye battaniyesini küçük çocuğunu mermilerin üzerine koyarak onların üzerine ötmüş, kendisi soğuktan donarak ölmüştür.
Kazım Karabekir: Doğu cephesi komutanı
Sütçü İmam: Maraş’ta müezzinlik yapan Sütçü İmamgeçimini süt satarak sağlıyordu. Bir gün 3 kadın ve bohçalarını taşıyan bir erkek çocuğu gören Fransız-Ermeni devriyesinden bir asker ; “Burası artık Türk memleketi değildir. Fransız müstemlekesinde peçe ile gezilmez!” diye bağırıp kadınların peçesini açmak istedi. Kadınlar bu arada bağırarak yardım istediler. Sütçü İmam, yanında bulunan silahı ile ateş açmış ve bir Fransız-Ermeni Lejyoner askerini öldürmüş, bir diğerini de yaralamıştır. Böylecedüşmana ilk kurşunu atıp Kahramanmaraş’taki kurtuluş hareketini başlatan Sütçü İmam olmuştur.
Ali Saip Bey: Urfa’da kuvayımilliyenin liderliğini yapmış bir subaydır. Urfalılarla birlikte Fransızları Urfa’dan çıkarmıştır.
Şahin Bey: Antep’te Kuvayımilliyenin önderliğini yapmıştır. Fransızların şehirdeki askerlerine yardım getirmesini engellemeye çalışmış fakat düşman yeni birlikler göndermiş bu yüzden askerleriyle birlikte şehit düşmüştür.
Gördesli Makbule: Batı cephesinde Eşi Halil Efe ile birlikte bir çatışma sırasında silah arkadaşlarını korumak için öne atılınca başından vurularak şehit oldu.
Erzurumlu Fatma: Eşi ile birlikte 1. Dünya Savaşı’na katıldı. Eşinin şehit olmasından sonra Mustafa Kemal’le konuşarak batı cephesine katıldı.
Fevzi Paşa: Batı Cephesi komutanlığı yapmış, taarruz planını hazırlamıştır. Genelkurmay başkanıyken başarılarından dolayı Mareşal rütbesi verilmiştir.

Selahattin AKMEŞE

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 2,00 toplam 5)
Loading...

Milli Mücadele Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce devletimizin adı Osmanlı devleti idi.

1914 yılında başlayan 1. Dünya savaşı 4 yıl sürmüş ve 1918 yılında ülkemizin bir çok bölgesi yabancı devletler tarafından işgal edilmiştir.

İngilizlerin İşgalleri: Çanakkale, Musul, Batum, Antep, Maraş, Konya, Bilecik, Samsun, Merzifon

Fransızların İşgalleri: Adana, Dörtyol, Mersin, Osmaniye, Afyon, Antep, Maraş, Urfa

İtalyanların İşgalleri: Antalya, Kuşadası, Fet­hiye, Marmaris, Bodrum

Türk halkı işgallere karşı direnişe geçti. Kuvayı Milliye birlikleri kuruldu.

****Kuvayı Milliye: Yurdun işgali karşısında çeşitli bölgelerde ortaya çıkan milli direniş örgütlerine Kuvayı Milliye ( Milli Kuvvetler) denir.

Antep, Urfa ve Maraş şehirlerinde de işgale karşı direnişler başladı. İzmir’de işgale karşı ilk kurşunu gazeteci Hasan Tahsin atmıştır.

Hasan Tahsin, 15 Mayıs 1919’da Yunan ordularının İzmir’i işgali başladığı sıralarda silahını çekip ateşleyerek en öndeki Yunan bayraktarını başından vurmuş ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk kurşununu atmıştı. Hasan Tahsin ‘ilk kurşunu’ attığı yerde şehit edildi. Hasan Tahsin şehit edildiğinde 31 yaşındaydı.

Mustafa Kemal, Anadolu’da milli birliği sağlamak amacıyla 16 Mayıs tarihinde İstanbul’dan Bandırma Vapuru’yla Samsun’a hareket etti.

Mustafa Kemal, 9.Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Samsun’a gelişi ile Kurtuluş Savaşı fiilen başlamış oldu

Amasya Genelgesi ( 22 Haziran 1919 )

Mustafa Kemal ,Samsun’dan Havza’ya oradan da Amasya’ya geçti ve Amasya Genelgesini yayınladı.

!!!! Amasya Genelgesi ile vatanın bütünlüğü ve milletin geleceği tehlikede olduğu ve bu durumdan milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır kararı alınmıştır.

Erzurum Kongresi

Mustafa Kemal ,Amasya’dan sonra Erzurum ‘a gitti.

Kongrede ,
* Vatanın parçalanamayacağı
* Yabancı işgalcilere karşı millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçeceği
* Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği kararları alındı.

Sivas Kongresi

Mustafa Kemal ,Erzurum’dan sonra Sivas ‘a gitti. Yurdumuzun her şehrinden temsilciler katıldığı için milli bir kongredir.
Kongrede ,
* Yurdumuzun çeşitli yerlerinde kurulan cemiyetler birleştirildi.

* Kongrenin sonunda Türk milleti adına karar verecek bir Temsil Heyeti seçilerek başkanlığına Mustafa Kemal getirildi.

TBMM ‘nin Açılması ( 23 Nisan 1920 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da törenle açıldı.

TBMM’nin açılmasıyla yeni Türk devletin temelleri atılmış oldu.

Devleti yönetme yetkisi halk tarafından seçilen milletvekillerine verildi. Böylece Türk milleti verdiği kararlar ile geleceğine karar verme hakkına sahip oldu.

Düzenli ordunun kurulmasıyla yurdun her yerinde düşmanı atmak için uzun ve zorlu savaşlar başladı.

Kurtuluş Savaşı zamanı İnebolu’dan kağnılarla Kastamonu’ya cephane taşınacaktır. Her evden bir kağnı yola çıkacaktır. Erkek varsa erkek yoksa genç veya kadın bu vatan görevini yapacaktır.

1921 yılının son günlerinde Şerife Bacı, Elifiyle beraber yola çıkar. İnebolu’dan kağnıya yüklenen cephaneyi Kastamonu’ya götürmek üzere yola düşer. Hava şartları çok çetindir. Kar, soğuk… Kastamonu Kışlası’na yaklaştığında top mermileri ıslanmasın diye kazağını mermilerin üzerine örter, yavrusu “ölmesin” diye de üzerine abanır… Vücut sıcaklığını Elif’ine veren kahraman Şerife Bacı soğuktan donarak şehit olur.

YÖRÜK ALİ EFE (D. 1895, SULTANHİSAR — Ö. 23 EYLÜL 1951, BURSA)

Kurtuluş Savaşı sırasında 16 Haziran 1919’ da Malgaç Baskını ile düşmana ilk darbeyi vurmak suretiyle Aydın yöresinde düşman kuvvetlerinin ilerlemesini durdurmuş olan efemizdir.

DOĞU CEPHESİ

Kolordu Komutanı Musa Kâzım Karabekir’i tam yetkiyle Doğu Cephesi Komutanlığına atadı. 29 Eylül 1920’de saldırıya geçen Kâzım Karabekir kuvvetleri, birkaç gün içerisinde Ardeşen-Yusufeli-Oltu-Bayezit hattını aşarak Drastamat Kanayan komutasında Ermeni kuvvetleriyle çatışmaya girdi.

GÜNEY CEPHESİ

31 ekim 1919 da, düşmana ilk kurşunu atıp Kahramanmaraş’taki Kurtuluş hareketini başlatan Sütçü İmam

Urfa’da Mustafa Kemal tarafından görevlendirilen Ali Saip Bey Kuvva-i Milliye birliği kurdu. Urfalılar ile birlikte Fransızları şehirden çıkardı

Antep’te Kuvva-i Milliyenin başındaki Şahin Bey Kilis- Antep yolundaki savunmayla Fransızların şehirdeki askerlerine yardım götürmesini engelledi. Ancak düşman bölgeye yeni birlikler getirdi. Kahramanca savaşarak askerleriyle şehit düştü.

Fransızlar milletimizin mücadele azmi karşısında bölgede tutunamayacaklarını görüp vatanımızı terk ettiler.

TBMM ;
Maraş’a KAHRAMAN
Urfa’ya ŞANLI
Antep’e GAZİ
unvanlarını verdi.

BATI CEPHESİ

Gördesli Makbule

Makbule Hanım, Yunan ordusunun 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal etmesi ve ardından da Batı Anadolu’yu işgal etmeye başlaması üzerine, 7 Kasım 1921 tarihinde, daha on dokuz yaşında ve daha bir yıllık evliyken eşi Halil Efe ile birlikte Kuvayı Milliye emrinde çete savaşlarına katıldı. Ordu, Demirci’ye çekilmek zorunda kalınca, Halil Efe’nin önerisini kabul eden birlik komutanı Ethem Bey’in onayıyla kocasının yönettiği Kuvva-i Milliye grubuna katılarak Yu­nan kuvvetleriyle dövüştü.

İzmir’in Yunan işgaline uğraması sonucunda İzmir’e geçerek savaşan Kara Fatma, 300’ü aşkın birliğiyle Birinci ve İkinci İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı ve Dumlupınar Meydan Savaşı’nda boy gösterdi.

Büyük Taarruz’un ilk günlerinde esir düşse de kaçarak yeniden ordusunun başına geçti ve Bursa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynadı.

Savaşın ardından Fatma Seher Hanım, çavuş rütbesiyle başladığı askerliğini üsteğmen rütbesiyle tamamladı ve emekli oldu. Emekli maaşını Kızılay’a bağışladı.

1.İNÖNÜ SAVAŞI

Yunanlılar, Bursa ve Uşak mıntıkalarından Eskişehir ve Afyon istikametlerinde 6 Ocak 1921’de ileri harekata geçtiler. Yunan harekatı üç koldan ilerleyerek İnönü önünde birleşiyordu. Yunanlılar, 3 günlük yürüyüşten sonra 9 Ocak günü İnönü mevzilerinin önüne gelmişlerdi. Asıl savaş 10 Ocak günü sabah saat 6.30’da Yunanlıların taarruza geçmesi ile başladı. Saldırısı kırılan düşmana karşı savaş 10 Ocak 1921’de kazanıldı.

2.İNÖNÜ SAVAŞI

Yunanlılar, 23 Mart 1921’de Bursa’dan İnönü istikametine ilerlemeye başladılar. Türk ordusunun yüksek azim ve imanla savaşması, 31 Mart 1921 akşamına kadar süren kanlı çarpışmalar sonunda düşmanı İnönü’de ikinci defa perişan etti. Yaptıkları iki saldırının da püskürtülmesi üzerine Yunan kuvvetleri, 31 Mart gecesinden itibaren çıkış mevzilerine çekilmeye başladılar, çekilen düşman, süvari birliklerimizle izlenmiş ve düşmana çekilirken de kayıplar verdirilmiştir.

SAKARYA MEYDAN SAVAŞI

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün emir ve komutasında, Türk ulusunun kanıyla yapılan ve dünya harp tarihine en uzun meydan muharebesi; Türk Kurtuluş Savaş’ı tarihine de subay muharebesi diye geçen Sakarya Destanı 21 gün 21 gece devam etmiş ve 13 Eylül günü Yunanlıların Sakarya Nehri’nin doğusunu tamamen terk etmesiyle son bulmuştur.

Başkomutan Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Muharebesi sırasında ülke savunmasını şu şekilde ifade etmiştir. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.

Düşmanın saldırı gücü tükenmiş, Türk topraklarını ele geçirme istek ve umudu yok olmuş, savunmaya geçmişlerdir.

Bu savaşa Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü Paşalar katılmıştır. Subaylar savaşıdır.

M. Kemal’e mareşallik rütbesi ve Gazi ünvanı ( 19 Eylül 1921) verilmiştir.

MUDANYA ATEŞKES ANLAŞMASI

Bursa’nın Mudanya kasabasında yapılan ateşkes görüşmeleri sonucunda 11 Ekim 1922’de ateşkes anlaşması imzalandı.
Mudanya’da İngiltere, Fransa, İtalya temsilcileri ile İsmet Paşa’nın katıldığı görüşmeler sonunda İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaşılmadan kurtarıldı.

LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI

Görüşmeler sonucunda, 24 Temmuz 1923’te Türkiye ile diğer devletler arasında Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile

* Vatanımızın bu günkü sınırları büyük ölçüde çizildi.
* Ayrıca yeni Türk devletinin varlığı ve bağımsızlığı bütün dünya devletleri tarafından resmen tanınmış oldu.

CUMHURİYETİN İLAN EDİLMESİ

29 Ekim 1923 tarihinde mecliste oy birliği ile cumhuriyet yönetimi ilan edildi. Böylece Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu.

İşte bizler oldukça zor günlerden geçip zaferi ve bağımsızlığını alın teri ile kazanmış bir milletin çocukları olarak sahip olduğumuz bu değerleri korumayı ve bu değerleri bize kazandıran Mustafa Kemal’i sevmeyi bir borç biliriz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...