Yönlerimiz Konu Özeti 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Bulunduğumuz yeri tarif edebilmek veya bir yeri bulabilmek için yönlerden yararlanırız.

Evimizin, okulumuzun veya gideceğimiz bir yerin bulunduğumuz noktaya göre hangi tarafta bulunduğunu da yönleri kullanarak tarif ederiz. Özellikle doğada dolaşırken yön bilgimiz sayesinde gideceğimiz yere kolayca ulaşabilir, kaybolma tehlikesi yaşamayız. İlimizin, bölgemizin, yurdumuzun ve komşularımızın konumunu belirtirken de yönlerden yararlanırız.

Bir yerin bulunduğumuz yere göre konumunu ifade etmek için genellikle doğu, batı, kuzey ve güney yönlerini kullanırız. Bunlara ana yönler denir. Bazen de belirtmek istediğimiz yer ana yönlerin gösterdiği doğrultuda olmayabilir. Böyle durumlarda hedef noktanın yönünü tam olarak anlatabilmek için ara yönlerden yararlanırız. Ara yön iki ana yön arasındaki açının tam ortasından geçer ve bu yönlerin adları birleştirilerek ifade edilir. Bunlar kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu ve güneybatıdır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Dönemi Konu Anlatımı

1. DÜNYA SAVAŞI

Mustafa Kemal, askerî okullardaki eğitimini tamamladıktan sonra 1905 yılında ordudaki görevine başladı. O dönemde Osmanlı Devleti büyük tehditlerle karşı karşıya bulunuyordu. Sömürgeci Avrupa devletleri Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda anlaşmışlardı. Bu amaçla 1. Dünya savaşı iki devlet grubu oluşmuştur. Bunlar:
İtilaf Devletleri (Anlaşma – Müttefikler):Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya(sonradan ayrıldı ve yerine Yunanistan geçti)

İttifak Devletleri (Bağdaşma): Almanya, Avusturya – Macaristan Devleti, İtalya, Osmanlı Devleti, Bulgaristan
1914’ten 1918 yılına kadar süren Birinci Dünya Savaşı’nda da çeşitli cephelerde görevler üstlendi (Kafkas, Çanakkale, Suriye ve Filistin Cephesi’nde savaşmıştır.) Çanakkale Cephesi’nde kazandığı zaferden dolayı halk arasında “Anafartalar Kahramanı” olarak tanındı.

Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Ateşkes Anlaşması’yla bağımsızlığını ve kendini savunma imkânlarını kaybetti. İngiltere, Fransa ve İtalya ateşkes anlaşmasına dayanarak terhis edilen ordumuzun silahlarına el koydu. Limanlarımızı, Demir yollarımızı ve telgrafhanelerimizi denetimleri altına alıp topraklarımızı işgal ettiler.
İngilizler; Musul, Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal etmiş, ayrıca Afyon, Eskişehir, Samsun, Merzifon, Batum ve İzmit’e asker çıkartmışlardır.

Fransızlar; Adana ve çevresini işgal etmişlerdir.
İtalyanlar; Antalya ve Konya çevresini işgal etmişlerdir. Daha sonra aralarında çıkan anlaşmazlıktan ötürü işgal ettikleri yerleri Yunanlılara bırakarak ülkemizi terk etmişlerdir.
Yunanlılar; İtilaf Devletleri donanmasının desteğinde 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal ettiler.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ

Mustafa Kemal, 19 Mayıs1919’da Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a ayakbastı.
Bu amaçla Havza ve Amasya’dan genelgeler yayımlayarak Türk milletine yurdumuzun içinde bulunduğu durumu ve kurtuluş yolunu anlattı. Halktan işgallere karşı protesto mitingleri düzenlemesini ve mücadele etmesini istedi. Başkanı seçildiği Erzurum Kongresi’nde vatanın bölünmez bir bütün olduğunu vurguladı. Sivas Kongresi’nde ise millî cemiyetleri tek çatı altında toplayarak birlik ve beraberliği sağladı.

Mustafa Kemal,seçilen heyet ile Ankara’ya geldi. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisini açtı. Böylece Ankara, Millî Mücadele’nin merkezi hâline geldi. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçilerek Millî Mücadele’nin lideri oldu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Hak Ve Özgürlüklerin Kullanılması Konu Anlatımı

Çocukların Hak ve Özgürlüklerini Kullanabilmesi

Çocukların yaşama, beslenme, eğitim, sağlık, katılım ve oyun oynama gibi birçok hakları vardır. Bu çocuk hakları dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu haklardır.

Bazı çocuklar bu hak ve özgürlüklerini kullanabilirken bazı çocukların ise bu hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi açısından büyük engellerle bulunmaktadır.

Aşağıda bu durumlara örnekler verilmiştir:

*Barış ortamında yaşamak her çocuğun temel hakkıdır. Ancak günümüzde milyonlarca çocuk savaşın ortasında yaşamak zorunda kalmaktadır.

*Her çocuğun belirli bir hayat seviyesinde yaşama hakkı vardır. Ancak birçok çocuk açlık sınırında yaşamakta, şiddet görmekte veya şiddete tanık olmaktadır.

*Her çocuğun, kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken fikirlerini söyleme hakkı vardır. Ancak pek çok yetişkin onların görüşlerini dinlemeyip bu konuda onlarla işbirliği yapmamaktadır.

*Her çocuğun eğitim görme hakkı vardır. Ancak birçok çocuk okula gönderilmeyip bir işte zorla çalıştırılmaktadır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Milli Kültür Öğelerimiz Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

MİLLİ KÜLTÜR ÖĞELERİMİZ

Millet; dil, tarih ve kültür birliği olan insan topluluğudur. Bizim milletimizin adı Türk Milleti’dir.Bir milletin atalarından kalan maddi ve manevi değerlerin hepsine kültür denir.
Bir milleti diğer milletlerden ayıran kültürel değerlere milli kültür denir.Her milletin kendine göre bir kültürü vardır. Türk Milleti olarak bizi diğer milletlerden ayıran kültürel öğelerimiz vardır. Kültürümüzü oluşturan bu öğeler şunlardır:

1.Gelenek ve göreneklerimiz:
Büyüklerin ellerini öpme, düğünde takı takma, geline kına yakılması, asker uğurlama, sünnet düğünü, hasta ziyareti, misafire ikramda bulunmak gibi…

2.Halk oyunlarımız:
Zeybek, halay, horon, çayda çıra, kaşık oyunu, bar gibi…

3.Mimari eserlerimiz:
Camiler, evler, hanlar, hamamlar, saraylar, köprüler,çeşmeler gibi…

4.El sanatlarımız:
Halı ve kilim dokuma, nakışlar, danteller, bakırcılık, çinicilik, Ebru sanatı gibi…

5.Yazılı ve sözlü eserlerimiz:
Nasrettin Hoca Fıkraları, Keloğlan Hikâyeleri, Dede Korkut Hikâyeleri, Hacivat ve Karagöz, Türküler, Tekerlemeler, Maniler, Ninniler gibi…

6.Çocuk oyunlarımız:
Mendil kapmaca, çelik çomak, saklambaç, körebe gibi…

7.Ata sporlarımız:
Yağlı güreş, cirit, okçuluk, at biniciliği gibi…

8.Bayramlarımız:
Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarımız ve Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi milli bayramlarımız.
9.Yiyecek ve İçeceklerimiz:
Kebap, çiğköfte, mantı, lahmacun, baklava, dondurma, lokum, ayran, şalgam gibi…
10.Yöresel Kıyafetlerimiz:
Şalvar, entari, bindallı, takke, peştamal, cepken, yemeni gibi…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 4,00 toplam 5)
Loading...

Birey Ve Toplum 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Soru 1 : Kimlik belgesi ne demektir ? Hangi kurum tarafından verilir ?

Soru 2 : Kimlik belgesinin ön ve arka yüzünde hangi bilgiler bulunur ?

Soru 3 : Fiziksel özellik ne demektir ?

Soru 4° : Kronoloji nedir ?

Soru 5 : Duygusal özellik ne demektir ?

Soru 6: Empati ne demektir ? Örnek vererek açıklayın.

Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi bireyin tanımıdır?
A. Dünyada yaşayan tüm canlılar
B.Toplumu oluşturan insanların her biri
C. 18 yaşını doldurmuş insanlar
D.Anne ve baba ve çocuklardan oluşan toplum

Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir duygudur?
A. nefret B. kızgınlık C. korku C. merhamet

Soru 9: Atatürk’ün hayatını kronolojik sıraya koyarsak aşağıdakilerden hangisi en sonda yer alır?
A. Askeri Harp Akademisine gitmesi
B. Mahalle Mektebine başlaması
C. Kurmay yüzbaşı olması
D. Cumhurbaşkanı olması

Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi bireylerin benzer özelliklerinden değildir?
A. Spor olarak voleybolu sevmek
B. Acıkınca yemek yemek
C. Yorulunca uyumak
D. Nefes alıp vermek

Soru 11: Aşağıda verilenlerden hangisi kişinin yeteneğidir?
A.Peçete koleksiyonu yapması
B.Derslerine çalışması
C.Toprakla uğraşmayı sevmesi
D.Çok güzel resim yapması

Soru 12: İnsanların doğuştan gelen bazı farklılıkları vardır. Bizler bu farklılıklara saygı duymalıyız. Bunun nedenini yani farklılıklara neden saygı duymalıyız açıklayınız.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Fosiller Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Fosil nedir ?

Geçmişte yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntı veya izlerine fosil ya da taşıl denir.Canlılara ait kabuk, diş, kemik, deri, yaprak, dal kalıntıları veya bunların izleri fosil olarak nitelendirilir.

Fosiller nasıl oluşur ?

Canlıların öldükten sonra fosilleşmeleri uzun zaman alır. Bu süreçte önce canlının yumuşak kısımları çürür. Geriye diş, kemik gibi dayanıklı ve sert kısımlar kalır. Bu kısımlarınüzeri, su, rüzgâr vb. unsurların sürüklediği taş ve toprak ile örtülür. Bu taş ve toprakcanlı kalıntıları üzerinde tabaka oluşturur.Zamanla biriken bu tabaka kalınlaşır. Toprak altında kalan kalıntıların uzun bir süre içinde sertleşmesi ve taşlaşmasıyla fosiller oluşur.

Fosiller incelendiğinde geçmişte yaşamış canlılar, bu canlıların yaşadığı bölge ve bu bölgenin iklim koşullarıhakkında bilgi edinilir. Fosilleri incelemek bilimsel bir iştir.Fosiller hakkında çalışmalar yapan bilim insanları fosilleri inceleyerek canlınınvücut yapısı,beslen-me şekli ve yaşadığı dönem hakkında bilgi sahibi olabilirler. Örneğin kemiklerinbüyüklüğü ve genişliğine bakarak o canlının boyu,kilosu veya görünüşü; dişlerine bakarak canlının etle mi,otla mı beslendiği hakkında bilgi sahibi olurlar.

Sinek.böcek gibi canlılar ağaçların reçine gibi yapışkan salgılarına değdiklerinde buraya yapışırlar ve gömülürler. Buradan kurtulamadıkları için bir süre sonra ölürler. Zamanla reçinenin sertleşmesiyle içindekisinek ya da böcek de sertleşir. Böylece canlılar çürümeden fosilleşmiş olur.
Salyangoz,kaplumbağa ve küçük böcek türlerinin kabukları da toprak altında gömülü kaldıklarında fosilleşebilirler.
Deniz,göl ve okyanus tabanlarındaki,mercanlar,balık,pullarıve çeşitli deniz canlıları gömüldükleri yerlerde fosil haline gelir.Buzullar içinde de fosiller oluşabilir.Çeşitli hayvan ve bitki izleri de fosil olarak kabul edilir.
Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji,fosil toplayıp bunlar üzerinde çalışma yapan bilim insanlarına paleontolog adı verilir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...