4. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Tekrar Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimiz-dendir?

A) Duygularımız B) Arkadaşlarımız
C) Eşyalarımız D) Göz rengimiz

2) Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın başarısı bizde nasıl bir duygu uyandırır?

A) Sevinç B) Şaşkınlık
C) Kıskançlık D) Üzüntü

3) İnsan yaşamına ilişkin aşağı¬daki olaylardan hangisi di¬ğerlerinden önce gerçekleşir?
A) Okula başlamak
B) Konuşmayı öğrenmek
C) Evlenmek
D) Bilgisayar kullanmayı öğrenmek
4) Tarihte Türklerin yaygın olarak oyna-dığı oyun hangisidir?

A) Voleybol B) Basketbol
C) Tenis D) Cirit

5) Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanımızda yer almaz?
A) Baba adı B)Doğum tarihi
C) Doğum yeri D) Ev adresi

6) I. torun sahibi olmak
II. yürümeyi öğrenmek
III. çocuk sahibi olmak
Bir insanın yaşamına ait yu¬karıdaki olayların sıraya konmuş hâli aşağıdaki¬lerden hangisidir?

A) I, II, III B) II, I, III
C) II, III, I D) III, II, I

7) 1.Dünya savaşından sonra yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı , Kurtuluş Savaşında yukarıda verilen cephelerde (Doğu cephesi-Batı Cephesi-Güney Cephesi) mücadele ettik.buna göre Müge’nin dedesi yıllar öncesin-de Fransızlarla büyük savaşlar yaptığını ve bacağını da bu savaşta kaybettiğini söylemiştir.
Buna göre,Müge’nin dedesi Kurtuluş Savaşımızın hangi cephesinde gazi ol¬muştur?

A) Güney Cephesi B) Batı Cephesi
C) Doğu Cephesi D) Kafkasya cephesi

8) Bir kişinin nüfus cüzdanına bakarak, sahibi hakkında aşağıdakilerden hangisini öğrenemeyiz?

A) Yaşını B) Sac rengini
C) Anne adını D) kan grubunu

9) Aşağıdakilerden hangisi olumlu duyguları-mızdan biri değildir?

A) mutluluk B) umut
C) sevinç D) kıskançlık

10) Aşağıdakilerden hangisi Milli kültürümüze (Türk kültürüne) ait?
A) B) C) D)

11) Olaylar kronolojik sıralanırken aşağıdakiler-den hangisi dikkate alınır?
A) Olayların bizi nasıl etkilediği
B) Olayların önem sırası
C) Olayın oluş tarihi
D) Olayı yaşayanlar

12) I-parmak izi II-kilo III-boy
Yukarıdaki fiziksel özelliklerimizden hangisi yaşımız büyüdükçe değişir?
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve III D) II ve III

Hazırlayan: Yerlikaya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Üretimden Tüketime Çalışma Sayfası 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

A) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “ D ” yanlış ise “ Y ” yazınız.( 5 puan )
( ) Satın aldığımız ürün pahalı ise kaliteli olur.
( ) Sinemaya ve tiyatroya gitmek temel ihtiyaçlarımızdandır.
( ) Her meslek topumun bir ihtiyacını karşıladığı için önemlidir.
( ) İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan sonra gelmelidir.
( ) Eğitim ihtiyacımız temel ihtiyaçlarımızdandır.

B) Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki bulunan boşlukları tamamlayınız.( 10 puan )
“ temel – bütçe – TSE – tüketici – gıda – meslek – sağlık – maaş – garanti belgesi – alışveriş ”

Alışveriş öncesi ………………….. listesi hazırlanır.
Satın aldığımız ürünlerde bulunan …………. damgası ürünün kaliteli olduğunu gösterir
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı işe ………….. , bu işten aydan aya aldığı paraya da ………… denir.
İnsanlar için giyinme, beslenme ve barınma ………………………. ihtiyaçtır.
Gelir ve giderlerin belirli bir süre için tasarlanmasına ……………….. denir.
Mal ve hizmetleri satın alıp kullanan kişilere ………………….. denir.
Dayanıklı tüketim malları alırken …………………………….. almalıyız.
………………….. ve ………………….. temel ihtiyaçlarımızdandır.

C) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimeler arasından seçerek tamamlayınız.( 5 puan )
“ Mühendis – Doktor – Öğretmen – Asker – Tamirci – Eczacı – Postacı – Polis – Hakim – Hemşire”

Doktorun verdiği reçeteye uygun ilaçları verme ( ———————– )

Bozulan bir makineyi tamir etme ( —————————- )

Bir hastalığı teşhis edebilme. ( ————————- )

İnsanların eğitim ve öğretim işini yapma. ( ————————- )

Bir binanın planını çizebilme. ( ————————– )

  1. D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.( 80 puan )
1) “Damlaya damlaya göl olur” atasözüne hangi sözcük karşılık gelir?

A )  Üretim                 B)  Tanıtım

C) Tüketim                  D)  Birikim

 

2) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Reklamı yapılan her ürün kalitelidir.

B)Tasarruf hiçbirşeyin gereksiz yere harcanmaması demektir.

C)Alışverişte ihtiyaçlarımıza değil isteklerimize öncelik verilmelidir.

D)Bozuk bir ürün aldığımızda atılmalıdır.

 

3) Aşağıdaki ürünlerden hangisinin garanti belgesi olmaz?

A) Buzdolabı                       B) Kitap

C) Bilgisayar                  D) Televizyon

 

 

4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A)İhtiyaçlarımızı önem sırasına göre sıralamalıyız.                  B)Bütçemize uygun bir alışveriş yapmalıyız.

C)Kabiliyet ve isteklerimize göre meslek seçmeliyiz.               D)Temel ihtiyaçlarımızı bazen ertelemeliyiz.

 

5)Bilinçli bir tüketici olarak alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?

A) İhtiyaçlarımız              B) Reklamlar

C) Fiyatlar                         D) İsteklerimiz

 

6)Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasında yer alır?

A) Beslenmek             B) Dinlenmek

C) Eğlenmek               D) Yüzmek

 

7) Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketiciye uygun bir davranış değildir?

A) Üretim ve son kullanma tarihine bakmak.

B) TSE damgası olan malı almak.

C) Fiyatı en yüksek olan malı almak.

D) Bütçesine göre alışveriş yapmak.

 

 

8) Tüketici haklarını korumak için kurulan dernek hangisidir?

A) Tükoder                    B) Tema

C) Kızılay                     D) Yeşilay

 

9)Ürünlerin kalitesini belirleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketici Derneği

B) Türk Standartları Enstitüsü

C)  Tüketici Hakem Heyetleri

D) Maliye Bakanlığı

 

10) Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakkı değildir?

A) Satıcıdan fatura istemek

B) Bozuk ürünü iade etmek

C) Bozuk ürünü satanı dövmek

D) Tüketici derneklerinden yardım istemek.

 

11) (Buğday-ekmek)   ( Pamuk- elbise)

Yukarıdaki sözcükler arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Lastik-tabak                   B) Ağaç-kağıt

C) Demir-televizyon          D) Kum-sepet

 

12) Merve yoğurt almak için ürünün önce hangi özelliğine dikkat etmelidir?

A) Markasına                       B) Fiyatına

C) Son kullanma tarihine    D) Ambalajına

 

13) Hangi ürünün üretimi halkımızın temel besin maddesi olduğu için arttırılmalıdır?

A) Çay        B) Pirinç       C) Domates        D) Buğday

 

14) Aşağıdakilerden hangisinin son kullanma tarihine bakmak gerekmez?

A) Süt ve süt ürünlerinin       B) Meyve

C) Kozmetik ürünleri            D) Deterjan

 

15) Bir ürün satın alındıktan sonra hangi durumlarda değiştirilebilir?

A) Bozuk veya hatalı çıkarsa

B) Malı beğenmezsek

C) Modası geçerse

D) Ürünü kullanmıyorsak

 

16) Aile bütçesi hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi en son düşünülmelidir?

A) Faturalar          B) Tiyatro        C) Kira         D) Gıda

 

17) Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faaliyeti değildir?

A) Buğday yetiştirmek

B) Ekmek yapmak

C) Buğdayı un haline getirmek

D) ekmeği satın almak

 

18) Öğretmenlik mesleği önemli ve kutsal bir meslek olarak kabul edilir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğretmenlerin üniversite okumuş olmaları                     B) Öğretmenlerin sayıca çoğunlukta olması

C) Bütün insanları yetiştirenlerin öğretmenler olması          D) Öğretmenin gelirinin yüksek olması

 

19)İnsanların geçimlerini sağlamak için yaptıkları sürekli işe meslek denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi meslek olamaz?

A) Terzilik                   B) Öğrencilik

C) Çiftçilik                  D) Marangozluk

 

20)Aşağıdaki ihtiyaçlarımızla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Eğitim-okul             B) Sağlık-hastane

C) Barınma-ev             D) Ulaşım-bilgisayar

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem Konuları 2016-2017

 

Haf Tarih Konular Sa
1 08/02/2016

12/02/2016

MESLEĞİMİ SEÇİYORUM 3
2 15/02/2016

19/02/2016

HAYATIMIZDAKİ TEKNOLOJİK  ÜRÜNLER 3
3 22/02/2016

26/02/2016

  ZAMANI ÖLÇÜYORUZ

DEĞİŞEN TEKNOLOJİK  ARAÇLAR

3
4 29/02/2016

04/03/2016

DEĞİŞEN TEKNOLOJİK  ARAÇLAR

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİ DOĞRU KULLANALIM

3
5 07/03/2016

11/03/2016

ISITAN TASARIM 3
6 14/03/2016

18/03/2016

FARKINDA MIYIZ? 3
7 21/03/2016

25/03/2016

SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 3
8 28/03/2016

01/04/2016

ETKİLEŞİM KAÇINILMAZ – 1. YAZILI DEĞERLENDİRME 3
9 04/04/2016

08/04/2016

SOSYAL VE EĞİTSEL YÖNÜMÜZ

 

3
10 11/04/2016

15/04/2016

YÖNETİCİLERİMİZ 3
11 18/04/2016

22/04/2016

YÖNETİCİLERİMİZ  BİZİM İÇİN ÇALIŞANLAR 3
12 25/04/2016

29/04/2016

BİZİM İÇİN ÇALIŞANLAR  – KAMUOYUNUN GÜCÜNÜ KEŞFEDELİM 3
13 02/05/2016

06/05/2016

MİLLİ EGEMENLİK 3
14 09/05/2016

13/05/2016

MİLLİ EGEMENLİK – 2. YAZILI DEĞERLENDİRME 3
15 16/05/2016

20/05/2016

DÜNYAYI  TANIYORUM 3
16 23/05/2016

27/05/2016

FARKLI   HAYATLAR 3
17 30/05/2016

03/06/2016

ARKADAŞIMIN DÜNYASI 3
18

 

06/06/2016

10/06/2016

DÜNYADA  KUTLANAN ÖZEL GÜNLER 3
19

 

13/06/2016

17/06/2016

DÜNYADA  KUTLANAN ÖZEL GÜNLER– GENEL TEKRAR 3
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Üretiyoruz ve Tüketiyoruz Çalışma Sayfası 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

KAYNAĞIM NE?

Aşağıda ekmeğin hikâyesi karışık olarak verilmiştir. Cümlelerin önündeki rakamları kullanarak ekmeğin hikâyesini oluş sırasına göre sıralayalım.

1) Kamyona yüklenen buğday fabrikaya götürülür.
2) Fırıncı tarafından alınan un, hamur yapılarak pişirilir.
3) Tarla sürülür, buğday tohumları tarlaya ekilir.
4) Tüketiciler de fırından, bakkaldan ekmeğini alır.
5) Olgunlaşan buğdaylar biçilip kamyonlara yüklenir.
6) Fabrikaya ulaşan buğday burada yıkanır ve un haline getirilir.

cats

Aşağıdaki tabloyu inceleyelim. Verilen ifadeleri kaynaklar bölümünde uygun yere yazalım.

cats

Cümleleri okuyalım, noktalı yerleri uygun şekilde tamamlayalım.

Yapılan bir çalışma veya işin karşılığında alınan paraya …………………………….. denir.

Bir kurumun bir ailenin gelir ve giderlerinin toplamına …………………………….. denir.

Var olan kaynakların hesapsız olarak harcanmasına …………………………….. denir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Yaşadığımız Yer Etkinliği 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

ETKİNLİK

( ) 1 – Karınca yuvalarının girişi kuzeyi gösterir.

( ) 2 – Ağaçların ve kayaların kuzeyi yosunludur.

( ) 3 – Kutup Yıldızı ,Küçük Ayı yıldız kümesinin en sonundaki yıldızdır.

( ) 4 – Gölgenin en kısa olduğu zaman gölgenin yönü güneyi gösterir.

( ) 5 – Coğrafi keşiflerin gelişmesinde pusulanın bulunması etkili olmuştur.

( ) 6 – Ülkemizde minarelerin şerefelerindeki kapılar daima kuzeyi gösterir.

( ) 7 – Akarsuların akış yönü ,yön bulmada kullanılan bir yöntem değildir.

( ) 8 – Bulutsuz bir gecede yön bulmamızı sağlayan yıldız ,kutup yıldızıdır.

( ) 9 – Kuzey ile güney arasında bir tane ara yön bulunur.

( ) 10 – Pusula üzerinde bulunan “N” harfi güneyi gösterir.

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/yasadigimiz-yer-konu-anlatimi-4-sinif-sosyal-bilgiler/” target=”blank” ]4. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşadığımız Yer Konu Anlatımı[/button]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Yaşadığımız Yer Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

YÖNLER

Bir yerin ,bilinen bir yere göre bulunduğu tarafa yön denir.
Nerede olduğumuzu anlatmak ,bulunduğumuz yeri tarif etmek için yönleri kullanırız.

Yönler ,Güneş’in doğuşu ve batışına göre adlandırılır. Güneş’in doğduğu yöne doğu ; battığı yöne batı denir. Bunların dışında diğer ana yönler kuzey ve güney ‘dir.
Ana yönler dışında ara yönler de kullanılmaktadır. Ara yönler ana yönler arasında kalan yerleri tarif etmede kullanılır.

Yön Bulma Yöntemleri

1 – Pusula ile :
Yönleri en kolay biçimde pusula ile bulabiliriz. Pusulanın ortasında bulunan ibrenin renkli olan ucu kuzeyi gösterir.
Pusulayı yatay olarak düz bir zemin üzerine bırakılması ve mıknatıs ,metallerden uzak ta tutulması doğru ölçüm yapmasını sağlar.

Pusula üzerindeki N harfi (North) kuzeyi ; S harfi (South) güneyi ; E harfi (East) doğuyu ; W harfi (West) batıyı gösterir.
2 – Güneş ile :

Yönümüzü Güneş’ten yararlanarak da bulabiliriz. Sağ kolumuzu Güneş’in doğduğu tarafa uzatırsak ,sağ kolumuz DOĞUYU ,sol kolumuz BATIYI ,önümüz KUZEYİ ,arkamız GÜNEYİ gösterir.

NOT : Güneş ile yön bulma ,her zaman doğru sonuç vermez. Çünkü Güneş yıl boyunca farklı yerlerden doğar ve batar.
3 – Kutup Yıldızı ile :

Bulutsuz gecelerde gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz en parlak yıldız Kutup yıldızıdır.
Kutup Yıldızı ,Küçük Ayı yıldız kümesinin en sonundaki en parlak yıldızdır.
Kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir. Kutup yıldızı gök yüzünde hiç hareket etmeden durduğu için halk arasında “ Demirkazık ” da denir.

4 – Çubuk Yöntemi ile :

Güneş ,öğle vakti tam tepedeyken (Saat 12:00) çubuğun gölgesinin en kısa olduğu zamandır.
Tam öğle vakti çubuğun gölgesi kuzeyi gösterir.

5 – Yosunlar ile :

Ağaçların ve taşların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
Ormanlık bölgelerde ve açık arazide ağaçların ve kayaların yosunlu tarafı daima kuzeyi gösterir.

6 – Karınca Yuvaları ile :

Karıncalar yuva yaparken yerin altından çıkardıkları toprakları kuzeye yığarlar. Karınca yuvalarının ağzı güneyi gösterir.

7 – Cami Minaresi ile :

Yurdumuzdaki camilerdeki minarelerin kapıları güneyi gösterir.
NOT : Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber taşıtlarda kullanılan navigasyon cihazları yönlerin bulunmasında sürücülere yardımcı olur.

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/yasadigimiz-yer-etkinligi-4-sinif-sosyal-bilgiler/” target=”blank” ]Yaşadığımız Yer Etkinlik Sayfası 4. Sınıf Sosyal Bilgiler[/button]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2016-2017 4. Sınıf Tüm Dersler Yarıyıl Tatil Ödevi

Aşağıdaki dosyada görselde gösterildiği gibi listelenmiş ve gün gün ayrılmış 2016-2017 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili ilkokul 4. sınıf tüm dersler çalışma yapraklarını bulacaksınız. İndirmek için tıklayın.

tatil_odevi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...