Mucitlerin Özellikleri Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Mucitlerin Özellikleri :
Bilim insanlarının amaçları insanlığa hizmet etmektir.
Çok çalışarak, sabırla yaptıkları deneyler sonucunda başarılı olup hedeflerine ulaşırlar. Başarısız olduklarında tekrar tekrar deneyerek doğruya ulaşırlar. Bilim insanı ve mucitlere saygı göstermeli, yaptıkları çalışmalardan dolayı onlara şükran duymalıyız.

Tasarım: Bir araştırma sırasında izlenecek yol işlemlerin tümüdür.
Pek çok buluş ve teknolojik gelişme insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Sizler de ihtiyaçlarınızı tespit edip, bu ihtiyacı karşılayarak bir ürün tasarlayabilirsiniz. İnsanlar bir ürün tasarlamak için zekâlarını, bilgilerini ve yeteneklerini kullanırlar. Bu sayede teknolojinin gelişmesine katkıda bulun-muş olurlar. Eğer mucitler ürün tasarlamasaydı bugünkü teknolojiye ulaşmamız mümkün değildi. Teknolojik ürünler tasarlanırken insan ihtiyaçları ve kullanım alanları da düşünülmüştür. Tasarla-nan ürünler insan hayatını kolaylaştırmıştır. İnsanlar paradan, zamandan tasarruf etmişlerdir. Tasarımı yapılan robotlar ilerleyen yıllarda insanların en büyük yardımcısı olacaktır. Proje nedir ? Proje, öğrencilerin gerçek yaşama benzer işler üzerinde, özgün bir ürün ortaya koymak amacıyla yaptıkları bağımsız konu araştırmaları ve etkinliklerdir.

Mucitler Ve İcatlar Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Günlük yaşamımızda kullandığımız ürünler, ihtiyaç sonucunda ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçları onları buluşlar yapmaya yöneltir. Bu yüzden insanlar günlük yaşantısını kolaylaştıracak ürünler tasarlamış ve yapmışlardır.
İnsanların ihtiyaçlarına uygun olarak, insanlar tarafından geliştirilen her türlü araç-gereç ve bu araç-gereçlerin geliştirilmesinde kullanılan bilgiye teknoloji denir.
Teknoloji kullanılarak üretilen alet , makine vb. araçlara teknolojik ürün denir.
Mucit : Yeni bir buluş ortaya koyan , icat eden kimseye mucit denir.
İcat : Var olan bilgilerden yararlanarak, daha önce bilinmeyen yeni bir şey üretmeye icat denir.

Teknolojik ürünü tasarlayarak ortaya çıkarmaya icat , bu icadı gerçekleştiren kişiye ise mucit adı verilmektedir.

İcatlar; .
• Zaman içinde değişebilir.
• İcatlar bir başka icada ışık tutabilir.
• İcatlar hayatımızı kolaylaştırır.
• Zamandan tasarruf sağlar.
• Yaşam biçimimizi değiştirir ve merak duygumuzu artırır.

Bir teknolojik ürünü bulan kişi bunun patentini alarak o ürünün sahibi olduğunu kanıtlar.
Patent: Bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama alanında kullanma hakkının
kime ait olduğunu gösteren resmi belgedir.
• Teknolojik ürünlerin yapılış nedeni insan yaşamını kolaylaştırmak ve işleri hızlandırmaktır.
• Bilimin geliştiği toplumlarda teknoloji de gelişmiştir.
• Dünyada teknolojisi gelişmiş toplumların sanayisi de gelişmiştir.

Teknolojik ürünlerin gelişmesinde insanların ihtiyaçlarının etkisi olduğu gibi ülkelerin gelişme istediği de etkili olmuştur.
Zaman ilerledikçe, insanların istek ve ihtiyaçları da değişmektedir. Bu yüzden buna paralel olarak teknolojik ürünlerde gelişmeye devam eder.

* Günümüzde teknolojinin gelişmesini sağlayan en önemli faktör elektriktir *.

Doğal Afetler Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

DOĞAL AFETLER
Doğada kendiliğinden meydana gelen, can ve mal kayıplarına neden olan felaketlere doğal afet denir. Deprem, sel, toprak kayması (heyelan), çığ, orman yangını, erozyon, yıldırım düşmesi, fırtına, dolu ve don olayları ülkemizde en çok görülen doğal afetlerdir.
Doğal afetlerin ne zaman olacakları önceden bilinemez. Başladıktan sonra engellenemez. Bu nedenle doğal afetlere karşı bilinçli ve her zaman hazırlıklı olmalıyız. Böylelikle doğal afetlerin zararlarını önemli ölçüde azaltabiliriz.
Sel:
Şiddetli yağışlar ve karların erimeleri sonucunda meydana gelen su taşkınlarına sel denir.
Sel baskınlarının zararlarını önlemek için;
*Akarsu önlerinde barajlar yapılmalı.
*Su kanalları açılmalı.
*Ağaçlandırma yapılmalı
*Doğal bitki örtüsü korunmalı.
*Akarsu kenarlarına evler yapılmamalı.

Toprak Kayması (Heyelan):
Eğimli yerlerde toprağın üzerindekilerle birlikte aşağıya doğru kaymasına toprak kayması heyelan denir.
Toprak kaymasını (heyelanı) önlemek için; *Eğimli araziler ağaçlandırılmalı. *Eğimli yerlere ev yapılmamalı *Eğimli yerlerde setler yapılmalı.
Çığ:
Karın çok ve eğimin fazla olduğu yerlerde büyük kar kütlelerinin aşağıya doğru büyük bir hızla inmesine çığ denir. Çığ düşmesinin zararlarını önlemek için; *Doğal bitki örtüsü korunmalı. *Yamaçlara ağaç dikilmeli. *Yamaçlar basamaklandırılmalı. *Yamaçlara ev yapılmamalı.
Deprem:
Çeşitli nedenlerle yer kabuğunda meydana gelen ani kırılma, çatlama ve sarsıntılara deprem denir. Deprem doğal afetlerin en tehlikelisidir. Bu nedenle depremin zararlarını en aza indirmek için deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında önlemler almalıyız.

Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler:
*Binalar sert zemin üzerine sağlam bir şekilde yapılmalı,
*Düşecek ve devrilecek eşyalar duvara sabitlenmeli, *Depremle ilgili bilgiler edinmeli ve deprem çantası hazırlanmalı.

Deprem Sırasında Alınacak Önlemler:
*Sakin olmalıyız.
*Pencerelerden ve balkonlardan ve devrilebilecek eşyalardan uzak durmalıyız.
*Merdivenlerden uzak durmalıyız, asansöre binmemeliyiz.
*Sağlam bir eşyanın yanında çömelerek başımızı kollarımızın arasına alarak kapanmalıyız.
*Açık bir alandaysak binalardan, ağaçlardan, elektrik direkleri gibi tehlike oluşturabilecek yerlerden uzak durmalıyız.
*Araç içindeysek aracımızı uygun bir yere çekip durmalıyız.
Deprem Sonrasında Alınacak Önlemler:
*Sakin olmalıyız, panik yapmadan binayı terk etmeliyiz.
*Deprem çantamızı yanımıza almalıyız.
*Evdeysek elektrik sigortası, su ve doğalgaz vanalarını kapatmalıyız.
*Binalardan uzak ve açık bir alana giderek beklemeliyiz.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem Konu Tekrarı

 1. Aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Mustafa Kemal’e “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilmiştir?
  A) I. İnönü Savaşı B) II. İnönü Savaşı
  C) Sakarya Savaşı
  D) Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muharebesi
 2. Aşağıdakilerden hangisi “Mustafa Kemal’in vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkının” bir sonucu olamaz?
  A) 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatması
  B) Can güvenliğini hiçe sayarak kongreler yapması
  C) Kurtuluş Savaşı’nda cephelerde savaşa kendisinin de katılması
  D) Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya ile işbirliği yapması
 3. Millî Mücadele’de Kılavuz Hatice, Kara Fatma gibi Türk kadınlarının rol oynadığı görülmektedir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Kadınların savaşa duyarsız kaldığının
  B) Ulus olarak topluca mücadele verildiğinin
  C) Kadınların yalnızca cephede mücadele verdiğinin
  D) Erkeklerin savaşmaktan çekindiğinin
 4. Kurtuluş Savaşı sürecinde İzmir hangi tarihte işgal edilmiştir?
  A) 16 Mart 1920 B) 23 Nisan 1920
  C) 15 Mayıs 1919 D) 9 Eylül 1922
 5. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında ülkemiz savunmasında görev alan Türk kadınlarından biri değildir?
  A) Nene Hatun B) Halide Edip
  C) Kara Fatma D) Asker Saime
 6. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Milli Mücadele Dönemi içerisinde yer almaz ?
  A) Sakarya Savaşı
  B) Başkumandanlık Meydan Muharebesi
  C) Çanakkale Savaşı D) İnönü Savaşları
 7. Başlangıçta İtilaf Devletleri arasında iken daha sonra ülkesinde iç karışıklık çıkması nedeniyle 1. Dünya Savaşı’ndan çekilen devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) İngiltere B) Rusya
  C) Yunanistan D) Ermenistan
 8. Önceleri İttifak Devletleri arasında yer alırken daha sonra taraf değiştirerek İtilaf Devletleri yanında yer alan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Fransa B) Rusya
  C) İtalya D) İngiltere
 9. Ankara ( BMM) hükûmetinin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) TBMM’nin açılması B) Ankara Anlaşması

Doğal Unsurlar (Yeryüzü Şekilleri) 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Çevrede kendiliğinden oluşmuş, var oluşunda insanların herhangi bir etkisinin olmadığı unsurlara doğal unsur denir.

DENİZ: Yer kabuğunun çukur yerlerini dolduran geniş su kitlesi.

GÖL:Karaların içindeki çukurlukları dolduran durgun su kütlesidir.

ADA: Dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasıdır. 

YARIMADA:Üç tarafı denizlerle çevrili,denize doğru çıkıntı yapmış kara parçasıdır.

KÖRFEZ:Denizin karaların içine doğru sokulmuş,üç tarafı kara ile çevrilmiş kısmı.

KOY:Denizin körfeze göre daha küçük ve sığ olarak karaların içine girmiş hali.

BURUN: Kara parçalarının denize doğru uzanmış bölümlerine burun denir

DAĞ: Çevresine göre en az 500 metre yükseltisi olan yeryüzü şekli

VADİ: İki dağ arasında bulunan V şeklindeki çukur arazi.

OVA: Geniş düzlüklerden oluşan yeryüzü şekli

PLATO (YAYLA): Çevresine göre yüksekte kalmış geniş düzlüklere plato (yayla) denir.

AKARSU: Karadan kaynakla doğup çoğunlukla denize dökülen büyük akan sulara denir.

ŞELALE(ÇAĞLAYAN) :Akarsuların yüksek bir yerden dökülüp aktıkları yer

Yön Bulma Yöntemleri 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

YÖN BULMA YÖNTEMLERİ

Güneşin Konumu: Sabahleyin ayakta durup sağ kolumuz güneşin doğduğu yöne bakacak şekilde kollarımızı açarız. Bu durumda sağ kolumuz doğu, sol kolumuz batı, önümüz kuzey, arkamız güney yönünü gösterir.

Çubuk Yöntemi: Güneşli bir günde yere dikilen bir çubuğun gölgesi izlenir.Öğle vaktinde çubuğun gölge boyu en kısa seviyededir. Tam bu sırada gölgenin gösterdiği yön kuzeydir. Kuzeyi bulunca yüzümüzü o tarafa dönüp diğer yönleri de kolaylıkla bulabiliriz.

Kutup Yıldızı: Hareket etmeden durduğu için bu yıldıza Demirkazık da denir. Yüzümüzü Kutup Yıldızı’na döndüğümüzde önümüz kuzeyi, arkamız güneyi, sağımız doğuyu, solumuz ise batıyı gösterir.

Yosunlar: Ağaç gövdelerinin, taşların ve kayaların kuzeye bakan tarafı genellikle yosunlarla kaplıdır. Bu durumda yosunlu tarafın kuzey yönünü gösterdiği dikkate alınırsa diğer yönler de kolayca bulunabilir.

Karıncalar: Karıncalar yer altından çıkardıkları toprakları yuvalarının ağzına yığarlar. Bu toprak yığını ağırlıklı olarak yuva girişinin kuzeyinde bulunur. Yuvanın açık olan ağzı ise güney yönüne bakar.

Mezarlıklar:Müslüman mezarlıklarında  mezarın baş kısmı batı, ayak kısmı doğu yönünü gösterir. Hıristiyan mezarlıklarında ise başı güneye dönüktür.

Saat Yöntemi: Saatimizin akrebini  güneşin bulunduğu yöne doğru tutmamız yeterli olacaktır. Bu durumda saatin 12 noktası ile akrep arasındaki açının tam ortasından geçtiği varsayılan çizgi, güneyi gösterir.Güney yönüne sırtımızı  döndüğümüzde yüzümüz kuzeye bakar. Sağımız doğu, solumuz batı olur.

Pusula: Pusula yatay olarak tutulduğunda renkli uç daima kuzeyi gösterir.Pusula kullanırken düz bir zemine konulmalıdır. Ayrıca mıknatıslardan ve metallerden uzak tutulmalıdır.

GPS(Küresel Yer Belirleme Sistemi) Teknolojisi: Bu yöntemle yön bulmak artık sorun olmaktan çıkmıştır. Dünya yörüngesinde dönen uydular üzerinden çalışan bu teknoloji, GPS alıcısı bulunan cep telefonu aracılığı ile kullanılır. Her yerde ve tüm hava koşullarında çalışabilen GPS teknolojisi kullanıcısına yer tarifi de yapabilir.

Kroki Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

YER TARİFİ YAPALIM – KROKİ ÇİZİYORUM

Bir yerin kuş bakışı görümünün kabataslak (ölçeksiz-)olarak kağıt üzerine çizilmesine kroki denir. Kroki genellikle adres tarif etmek için kullanılan bir çizimdir.

Krokinin özellikleri şunlardır:
1) Kuş bakışı olarak çizilir.
2) Uzunluk ölçülmeden göz kararıyla çizilir.
3) Önemli yollar,cadde ve sokakların isimleri yazılır.
4) Okul, iş yeri, park, market gibi önemli yerleri ifade eden sem-boller kullanılır.
5) Kullanılan sembollerin ne anlama geldiğini açıklayan bir bölüm oluşturulur. Buna sembol anahtarı denir.
6) Yön oku bulunur.
• Yüksek bir yerden aşağıya doğru,bütün genişliği içine alacak şekilde bakmaya “ kuş bakışı ” denir.
• Krokilerde kullanılan simgelerin ne anlama geldiğini gösteren bir bölümün olması krokinin anlaşılmasını kolaylaştırır.