Yaşadığınız yer ve çevresinin, ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerdeki önemini araştırınız.

Yaşadığınız yer ve çevresinin, ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerdeki önemini araştırınız.

Türkiye, coğrafi olarak 4 mevsimin yaşandığı bir bölgede bulunmaktadır. Karadeniz bölgesinde her mevsim yağış aldığı için, mısır, arpa, çavdar ve özellikle kış mevsiminde fındık, çay, turunçgil üretilirken, güneydoğu Anadolu bölgesinde pamuk, kırmızı mercimek, susam, antep fıstğı yetiştirilir.

 

Ege bölgesinde zeytin, incir, pamuk, turunçgil, elma kiraz en önemli tarım ürünleridir. İç Anadolu’da yani yaşadığımız bölgede ise şekerpancarı, ayçiçeği, tahıl yani buğday, arpa,  fasulye, nohut, patates ve ayçiçeği üretilmektedir. Görüldüğü gibi, tarıma elverişli coğrafi yapısı nedeniyle birçok ürünün ülkemizde üretimi fazladır. Bu avantajlı durum ise, üretilen ürünlerin ülkemizden diğer dış ülkelere ihracat yapılmasına olanak tanımaktadır.

İhraç edilen ürünler, diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmekte, böylece Türkiye ekonomisine de büyük oranda katkıda bulunmaktadır. Bu durumun bilinciyle, üretimde kullanılacak hammadde ve insan gücünün en uygun ücretle tanzimi sağlanmalıdır. Ayrıca devlet de tarımı bu anlamda desteklemelidir.

 

Faizsiz ve uzun süreli krediler verebilmeli, yetiştirilen ürünler için dış pazarda yer bulabilmelidir. Az sermaye ile üreticisine kazandırmalıdır. Böylece hem üretici hem devlet ekonomisi kazanır. Bunu yaparken de, önce kendi nüfusuna yeterli ürünü alıp, kalanı ihraç etmelidir. Yoksa memleketimizde üretildiği halde fazla ihracat yapıldığı için, dışarıdan ithal etmek zorunda kalınabilir. Bu da ekonomiye yarar değil zarar getirir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (103 Oy, Ortalama: 4,06 toplam 5)
Loading...

Turizmin bir ülkeye olan katkıları nelerdir?

Turizmin bir ülkeye olan katkıları nelerdir?

Ülkemiz turizm açısından oldukça şanslı bir ülkedir. Farklı kültürlere hitap edecek turizm alanlarımız bulunmaktadır. Bunlar yaz sezonunda deniz, kış sezonunda kayak turizmi, yaylacılık gibi farklı şekillerde sıralanabilmektedir. Bunu yanında tarihiz eserlerimizin çok olması da turistlerin ilgisini çekmektedir. Ülkemiz Avrupa ve Asya arasında bir kesişme noktası olduğu için de çok fazla ziyaretçi çekmektedir. Bütün bu özelliklerden dolayı ülkemize çok sayıda turist gelmekte ve bu turistler ekonomik olarak bize katkıda bulunmaktadır.

 

Turizm bir ülkeye maddi olarak çok fazla katkıda bulunmaktadır. Ülkeye gelen turist dövizle geleceği için öncelikle yabancı paranın ülkeye girmesi piyasalarda hareketlilik sağlayacaktır. Bunların yanında gelen turistler konaklamak için de yer ayarlayacağı için bu da ekonomik olarak katkı ve birçok insan için iş istihdamı demektir. Turistlerin bulundukları şehirler ve beldelerde yaşayanlar işlerini turistlerin ihtiyaçlarına göre ayarlamaktadır. Böylece yeni iş alanları açılmaktadır.

 

Turizm için bacasız sanayi denilmektedir. Bunu farklı pek çok sebebi bulunmakla birlikte hepsinin ortak noktasında ülke adına kazanç sağlanması bulunmaktadır. Turizm maddi olarak kazanç sağlamakla birlikte ülkemize gelen turistlerle birlikte farklı kültürlerle iletişim kurmamız anlamına da gelmektedir. Ayrıca bizim ülkemizin güzellikleri her turistle birlikte başka ülkelerde tanıtım anlamına da gelmektedir. Tanıtım konusunda özel bir çaba gösterilmesi gerek yoktur. Gelen turistlere iyi davranılması ülkemiz adına çok büyük ve olumlu tanıtım olacaktır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 Oy, Ortalama: 4,50 toplam 5)
Loading...

İzmit Ve Çevresinin Ekonomik Faaliyetleri İle Yaşadığınız Yerin Ekonomik Faaliyetleri Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıklar Nelerdir?

İzmit Ve Çevresinin Ekonomik Faaliyetleri İle Yaşadığınız Yerin Ekonomik Faaliyetleri Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıklar Nelerdir?

Yaşadığımız yer ile İzmit arasında mesafe oldukça fazladır. Ankara ve İzmit arası ortalama 570 kilometredir. Karayolu ile ulaşım ortalama 7 saat sürmektedir. Mesafenin fazla olması iki şehir arasındaki ekonomik faaliyetlerin farklı olmasına etkendir. İzmit bir liman şehridir. Denize kıyısı bulunmaktadır. Deniz kenarındaki bir şehir ile Ankara ekonomisi haliyle birçok yönden farklılık göstermektedir.

 

Denizin olduğu bir yerde deniz turizmi bulunmaktadır. Buda şehrin turizm gelirini arttırmaktadır. Aynı zamanda İzmit ekonomisinde endüstriyel üretim, nakliyat, inşaat ile enerji alanında ekonomik faaliyetler kendini göstermektedir. Bunun dışında şehrin ulaşım, eğitim, sağlık ve iletişim alanları ekonomik faaliyetlerde etki etmektedir. İzmit İstanbul’dan sonra en hızlı gelişen sanayiye sahiptir. Bu yönü şehrin ekonomisini büyük çoğunluğunu etkilemektedir. Tarım alanı az olan bir yer olmasına karşın sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahiptir. Orman bakımından zengin olan İzmit kağıt ve kimya sanayi bakımından önemli bir yere sahiptir.

 

Ankara ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır. Ankara Türkiye’nin tahıl ambarlarından bir tanesidir. Ekili ve dikili alanı fazladır. Bunun yanında hayvancılık ve madencilik şehrin ekonomisinde etkin rol oynamaktadır. İklim yönünden uygun olan şehirde tarım ve hayvancılık önemli bir yer tutamaktadır. Ankara Organize Sanayi Bölgesi ile şehrin sanayisi ekonomide önemli yer tutmaktadır. Ankara başkent ve memur kentidir. Stratejik konumda olması şehrin önemini arttırmaktadır. Eğitim ve sağlık yönünden gelişmiştir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Karadeniz’e kıyısı olan illerimizde yürütülen başka hangi ekonomik faaliyetleri biliyorsunuz?

Fındık yetiştiriciliği ve bununla ilgili ekonomik faaliyetler dışında Karadeniz’e kıyısı olan illerimizde yürütülen başka hangi ekonomik faaliyetleri biliyorsunuz?

Karadeniz bölgesi taşı toprağı altın ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan zengin bölgelerinden sadece birisidir. Bölge üç bölümden meydana gelmiştir; batı, orta ve doğu olmak üzere. Yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, denizi ve insanı ile farklı güzellikleri bünyesinde barındıran Karadeniz bölgesinin, Türkiye ekonomisine katkıları büyüktür.

 

Tarım, balıkçılık, hayvancılık, ormancılık, madencilik yapılan bölgede sanayi alanında tesisler, enerji kaynakları, ekonomi için önemli limanlar, sahip olduğu turistik değerlerle ülkemizi değerli kılmakta ve zenginleştirmektedir.

 

Karadeniz bölgesinde çıkarılan madenler;

 • Altın
 • Uranyum
 • Bakır
 • Linyit
 • Çinko
 • Bentonit
 • Demir
 • Mermer
 • Kurşun
 • Çelik

Karadeniz bölgesinin sağladığı enerji kaynakları ve enerji üretim tesisleriyle elektrik üretmekte, bölgede var olan termik santral ve hidroelektrik santrallerine kaynak sağlamaktadır.

 

Karadeniz’de yetiştirilen tarım ürünleri;

 • Şeker
 • Tütün
 • Çay
 • Fındık
 • Mısır
 • Kivi
 • Turunçgiller
 • Keten-kenevir
 • Soya fasulyesi

 

Karadeniz bölgesinde sanayimiz;

 • Şeker
 • Kağıt
 • Tomruk, kereste
 • Çimento
 • Ateş tuğlası

Fabrikalarıyla desteklenmektedir.

 

Karadeniz bölgesinde yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsünün etkisiyle büyükbaş hayvancılığın etkili olduğunu görmekteyiz.  Bölge balık yönünden oldukça verimli ve zengin olduğu için, balıkçılıkta bölgenin önemli bir geçim kaynağıdır. Türkiye’nin balık ihtiyacının çok büyük bir bölümü bölgeden karşılanmaktadır. Arıcılığın da özellikle Rize dolaylarında önemli olduğunu görürüz.

Sahip olduğu tarihi ve turistik izler, yapılar, kalıntılar ve de doğal güzellikleriyle Karadeniz bölgesinin Türkiye turizmine etkisi de büyüktür. Ayrıca Sinop ve Trabzon’da bulunan limanlarıyla, hem ülkemizde hem de başka ülkelere ticaretin yapılmasını desteklemektedir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 Oy, Ortalama: 4,67 toplam 5)
Loading...

Ekonomik faaliyetler denildiğinde ne anlıyorsunuz?

Ekonomik faaliyetler denildiğinde ne anlıyorsunuz? Bu faaliyetlere hangi örnekleri verebilirsiniz?

Ekonomik faaliyetler mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı, değişimi ve tüketimiyle ilgilidir. Satın alma ve satma etkinliği de bu sürece dahildir. Ekonomik faaliyetlerin temel amacı, tüketicilere ulaşmasını sağlamak amaçlı mal ve hizmet üretmektir.

 

Ekonomik faaliyetlerin aşamaları;

 • Üretim; daha az değerli malların, daha fazla değer verilen mallara dönüştürülmesi halinde gerçekleşmektedir.
 • Ticaret; mal ve hizmet alışverişiyle bağlantılı etkinlikleri içermektedir. Belirli bir mal ya da hizmeti almak ya da satmak isteyen tüm kişileri içerir. Piyasadaki etkileşimleri ise fiyatlar belirler.
 • Tüketim; insanların kendi ihtiyaçlarını karşılamaları sürecidir.
 • Tasarruf; tüketilmeyen ürünler veya elde kalan para göstergesidir.

Para ve değer taşıyan şeyler karşılığında yaptığımız tüm faaliyetler, ekonomik faaliyet kapsamına girer. Basitçe söylemek gerekirse; para ya da gelir kazanmanın taahhüt edildiği faaliyetlerdir.

Ekonomik faaliyetler, insanın hayatı boyunca gelir, para, zenginlik elde etmesi ve sınırlı sağlayıcılarla azami memnuniyetini güvence altına alma çabasıdır. Bir işçinin fabrikada çalışması ve karşılığında ücret alması ekonomik bir faaliyete örnektir.

 

Ekonomik faaliyetler;

 • Birincil ekonomik sektör; tarım, ormancılık, balıkçılık, madencilik
 • İkincil ekonomik sektör; su, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı
 • Üçüncül ekonomik sektör; sağlık hizmetleri, devlet ve yargı faaliyetleri, sigorta ve finansal hizmetler, eğitim hizmetleri, telekomünikasyon, otel ve restoran, nakliye ve depolama vb.

Ekonomik olmayan faaliyetler denince ise, para almadan yapılan faaliyetler akla gelir. Yani bu faaliyetler karşılığında parasal bir değerlendirme yapılmamaktadır. Bir arkadaşınıza işlerinde ya da çalışmalarında yardımcı olmak ekonomik olmayan bir faaliyettir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 1,00 toplam 5)
Loading...

Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla yaptığınız faaliyetler

Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla yaptığınız faaliyetlere hangi örnekleri verebilirsiniz?

Her toplumun kendine has bir kültürü bulunur. Kültür, tarihsel ve insanlar tarafında üretilen bir olgudur ve değişime uğrar. Kültür, onu paylaşan insanların ihtiyaçlarına cevap verir ve öğeleri ( örf, adet, gelenek, görenek vb. gibi )uyumludur. Kuralları olan ve bütünleşmiş bir yapıya sahiptir.

Sosyal olma ise yaşanılan toplumun bir ferdi olmak ve kültürünü paylaşmakla mümkündür. Sosyal olmakla;

 

 • Farklılıklar kabul edilir,
 • Yardımlaşılır,
 • İletişim kurulur,
 • Eşit katılım sağlanır,
 • Çatışmalar çözülür,
 • Paylaşım yaşanır,
 • Sabır gösterilir.

Sosyal ve kültürel ihtiyaçlar kendimizi geliştirmemizle ilgilidir ya da kendimize yaptığımız yatırımlarla ilgilidir. Arkadaşlarımızla bir araya gelmek, akraba ziyaretlerinde bulunmak, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, mevlüt, cenaze gibi paylaşımların içinde olmak sosyal ihtiyaçlarımız için önemlidir. Komşuluk ilişkileri, hasta, doğum, tebrik ve bayram ziyaretleri vb. etkinlikler yine bizim sosyalleşmemiz için sebeptirler. Ya da okul gezileri, piknikler, yarışmalar, spor faaliyetleri vb. sosyal ihtiyaçlarımızı karşılar. Ailemiz ya da arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız kültür turları yani müze, tarihi yer vb. gezileri; tiyatro, sinema, sergi, konferans, eğitim, kurs vb. katılımları ise kültürel ihtiyaçlarımızı karşılar.

Bende sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımı karşılamak için okuldan ya da apartmandan arkadaşlarımla oyun oynamak, sohbet etmek, bir yerlere gidip dolaşmak, piknik yapmak için ya da sinemaya gitmek, tiyatro oyunu seyretmek için buluşurum. Ayrıca okulun düzenlediği gezi programlarına, müze, tarihi yer, fuar, tiyatro, piknik vb. gibi, sınıf ya da okul arkadaşlarımla katılırım. Bu sayede hem bilgim hem arkadaş çevrem genişler. Ailemle birlikte bayram ziyaretlerine, düğünlere, tebrik ve hasta ziyaretlerine giderim.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 5,00 toplam 5)
Loading...

Bir yerde madencilik faaliyetinin yapılması o çevrede yaşayan insanların sosyal hayatlarını nasıl değiştirir?

Bir yerde madencilik faaliyetinin yapılması o çevrede yaşayan insanların sosyal hayatlarını nasıl değiştirir?

Ticaret kavramı kendi içinde çok önemli alt başlıkları olan bir kavram. Dünden bugüne çok değişik ticari faaliyetler var. Her birinin farklı bir kesime, farklı bilgi birikimlerine gereksinimi olduğu açık ve net. İşte o alanlardan bir tanesi de dünyanın hemen her yerinde yapılabilen madencilik faaliyetleri.

 

Madencilik bilindiği üzere yer altında yer alan altın, gümüş, bakır gibi değişik madenlerin ve/veya pırlanta, elmas gibi değerli taşların çıkarılması, sonrasında ise işlenmesi ile alakalı olan bir iş kolu. Her bir madencilik faaliyetinin de kendi içinde farklı iş akışları, çıkarılan madenin işlenme teknikleri var. Bunlara bağlı olarak kurulan tesisler, kuruldukları yerlerde insanların sosyal yaşamlarını ciddi anlamda etkiliyor.

 

Eğer siyanür gibi bir element ile altın arama yapılır ve sonrasında benzer zehirli maddeler kullanılır ise insan sağlığını riske edecek ortamlar doğuyor. Benzer bir durum pırlanta işlenmesi sırasında geçerli olan bir olgu zira pırlanta alanında çalışan insanlar ciddi anlamda kimyasallara maruz kaldığı için bir süre sonra sağlık sorunu yaşıyor ve erken ölümler baş gösteriyor.

 

Tüm bunların yanı sıra madencilik faaliyetleri için özellikle küçük yerleşkelere gelen beyaz yakalı olarak tabir edilen maden mühendisi, işletmeci tarzında insanlar beraberlerinde belli bir yaşam kültürü getirdiğinden kentler gereksinimlere uygun yeniden yapılanıyor ve yeni iş alanları kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu durum ise madencilik faaliyeti yapılan kentlerin sosyoekonomik düzeyini yükseltiyor.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...