İl yönetiminin başında bulunan en yetkili kişi kimdir, görevleri nelerdir?

İl yönetiminin başında bulunan en yetkili kişi kimdir, görevleri nelerdir?

İl yönetiminin başında bulunan kişi validir. Valiler bulunduğu ildeki en yetkili insanlardır. Bu da valilere ayrıca bazı görev ve sorumluluklar yüklemektedir.

Valinin Görevleri

Valinin bir sürü görevi bulunmaktadır. Öncelikle vali bulunduğu bölgedeki başta Cumhuriyet Bayramı olmak üzere diğer bayram ve özel günlerde yapılacak törenlere başkanlık eder. Valinin herkesin bildiği bir görevi de genellikle budur. Valiler kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının uygulanmasını sağlamaktadır. Ayrıca bakanlıklardan gelen emir ve talimatları uygulamak da valinin görevleri arasındadır. Bu doğrultuda vali kendine tanınan yetkileri kullanabilir.

 

Valiler bulundukları ilde her açıdan genel idareyi ve genel gidişatı düzenleme ve denetlemekte yetkili kişidir. Valiler ilde görevli memur bulunmayan işlerin yürütülmesi için başka bir idari şube ya da daire başkanından isteyebilmektedir. Bu sadece bir istem değildir çünkü verilen bu işlemin yapılması zorunludur.

Vali bulunduğu ilde askeri gücü elinde bulundurur. Suç işlenmesini önlemek ve kamu düzenini sağlamak amacıyla kolluk kuvvetleri vasıtası ile gerektiği gördüğü önlemleri alabilmektedir.

Valiler ilde bulunan memurların görev yerini değiştirebilir ya da atamasını yapabilir. Atama yapamadığı bazı kurumlar olsa da genel olarak böyle bir yetkiye sahiptir. Bazı kurumlar için atama konusunda görüş bilidir. Ayrıca iller hiyerarşi ile de vesayet yetkisine tabidir. Bu doğrultuda illerde yetki genişliği bulunmaktadır. Bu çerçevede illerin yönetimi konusunda daha farklı önlem ve tedbirler alınabilmektedir ve tüm bu işlemler valinin kontrolü altındadır.

Cumhuriyet denilince aklınıza ne geliyor?

Cumhuriyet denilince aklınıza ne geliyor? Anlatınız.

Cumhuriyet denince akla gelen ilk şey özgür iradedir. Demokrasi rejiminde halk yönetenleri seçer. Cumhuriyet bir yönetim biçimidir ve bu yönetim biçimde hükümet halk tarafından belirli bir süre için seçilir. Yönetenlerin yetkileri sınırsız değildir. Yönetenlerde de belirli kişilere hesap vermek zorundadır. Hükümet kendisine tanınan yetkileri kullanırken danışmak zorunda olmamasına rağmen sonrasında eylemlerinden dolayı hesap verebilmektedir. Gerekli durumlarda yargı önünde de hesap vermek zorunda olan hükümet halktan aldığı yetkileri kullanırken oldukça dikkatli olmaktadır.

Cumhuriyet rejiminde başta bir kişi yoktur. Bu da tek başlılığa ve de dolayısıyla monarşi ve oligarşi gibi rejimlere zıt düşmektedir. Cumhuriyet rejiminde esas olan başta olanların seçilmesidir. Ama seçilme ile işlem bitmemektedir. Çünkü seçilme sonrasında yönetenlerin yönetilenler üzerinde sorumluluğu doğmaktadır. Üstelik bu sorumluluk lafta değil gerekli hallerde yargı ile cevap bulmaktadır.

 

Cumhuriyet ülkemizin adında da mevcut olup anayasamızda da belirtilmiş olan bir rejimdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir cumhuriyettir. Bu cümle anayasamızın birinci maddesi olup devletin şeklini ortaya koymaktadır. Anayasamızın birinci maddesi olan cumhuriyet rejiminin değiştirilmesi mümkün değildir. Bunu da anayasamızın dördüncü maddesinde görmekteyiz. Anayasamızın dördüncü maddesi gereğince anayasanın ilk üç maddesi kesinlikle değiştirilemez. Ve hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Cumhuriyet ülkemiz için vazgeçilmez bir konumda olduğu için ulu önder Mustafa Kemal Atatürk de devletimizin kuruluş günü olan 29 ekim gününü cumhuriyet bayramı olarak ilan etmiştir.

Cumhuriyet, neden en iyi yönetim biçimidir?

Cumhuriyet, neden en iyi yönetim biçimidir? Örnek vererek açıklayınız.

Cumhuriyet şu an ki sistem içinde en iyi yönetim biçimi olarak görülmektedir. Bunun en önemli nedeni halka söz hakkı tanınmasıdır. Cumhuriyet rejiminde halk kendisini yönetecek olan vekilleri belirli bir süre ve bazı yetkiler için seçer. Böylelikle halk kendi kaderini kendi belirlemiş olur. Biz insanlar için birçok olayda bu çok anlamlı olarak görülmektedir. Çünkü bir başkasının eylemleri yüzünden sorumlu tutulmak ve yaptırımlara maruz kalmak çok ağır bir bedeldir. Ama karar bizim elimizden çıktığı zaman sonuçlara katlanmak en azından insanlara vicdanen doğru gelendir. Bu bağlamda birçok halk cumhuriyet rejimini benimsemektedir.

 

Cumhuriyet rejiminden önce en çok benimsenen ve kabul gören rejim monarşi rejimidir. Monarşi rejiminde başta tek bir kişi vardır ve o ne derse o olur. Her sözü kanundur. Bir laf ile birinin hayatı son bulabilir ya da daha başka yaptırımlara maruz kalabilir. Bu rejim uzun yıllar benimsense de insanlar çeşitli haklarını eline aldıkça bu rejimi doğru bulmamaya başlamıştır.

 

Cumhuriyet rejiminin uygulanabilir olmasının en önemli yanı insanlara tanınan hak vre özgürlüklerdir. Örnek vermek gerekirse monarşi rejiminde insanların yaşam hakkı yoktu. Daha doğrusu bu hak baştaki kişinin bir lafı ile göz ardı edilebilmekteydi. Cumhuriyet rejimi ile insanlara bazı temel ve hak ve hürriyetler tanınmış ve bu hak ve özgürlükler hiçbir durumda kısıtlanamaz ya da göz ardı edilemez duruma gelmiştir.

Haklar ve özgürlükler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Haklar ve özgürlükler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Hak ve özgürlük kavramları hep bir arada ele alınan kavramlardır. Çünkü haklar ve özgürlükler bazen aynı şeyi ifade edebilmektedir. Bu yüzden en çok duyduğumuz örnekte de olduğu gibi temel hak ve özgürlükler şeklinde genellikle birlikte ifade edilmektedir. Ama bu kavramlar esasen farklı iki kavramdır.

 

Hak kavramını tanım olarak ifade etmek gerekirse kişilere anayasa gibi devletin koyduğu kurallar çerçevesinde tanınan ve kişilere kullanma hakkı tanınan kurallar bütünüdür. Bizlerin bir sürü hakkı bulunmaktadır. Yaşama hakkı, seçme ve seçilme hakkı, sağlık hakkı eğitim hakkı gibi. Görüldüğü üzere haklar bize yapabileceğim eylemlerin bir tanımıdır ve bu hakları kullanmakta hepimiz özgürüz. Bu durumda haklarımızı özgürlük yetkisi olmadan kullanmamız her zaman mümkün olmamaktadır. Ama durum bazı durumlarda ters de işleyebilir. Örneğin hapishanedeki bir insanın özgürlüğü sınırlandırılmıştır. Ama hala hakları vardır ve bu haklarını kullanabilmektedir. Bu durumun nedeni bazı haklarımızın normla hak bazı haklarımız temel hak olmasından kaynaklanmaktadır. Özgürlüğümüz çeşitli durumlarda sınırlandırılabilir. Bazı haklarımız da öyle. Ama temel hak ve özgürlüklerin olağan haller dışında kısıtlanması mümkün değil.

 

Özgürlük ise kişinin başka insanların haklarını ve yaşamını kısıtlamadan ve zarar vermeden istediği şeyi yapmasıdır. Özgürlük herkese tanınmış bir haktır. Özgürlük ve haklar her zaman birbiri ile iç içe kavramlar olmuşlardır. Çünkü bize tanınan en büyük hak özgürlüğüm iken bizlerin en büyük özgürlüğü de haklara sahip olmamız ve bu hakları gereken yer ve zamanda kullanabilmektir.

Cumhuriyet yönetimiyle birlikte kazandığımız hak ve özgürlükler

Cumhuriyet yönetimiyle birlikte kazandığımız hak ve özgürlükleri maddeler hâlinde yazınız.

 

Cumhuriyet Rejimi İle Kazanılan Hak Ve Özgürlükler

  • Yaşama Hakkı
  • Özel Hayatın Gizliliği
  • Dilekçe Hakkı
  • Düşünce, Toplantı ve Gösteri Yapma Hakkı
  • Sağlık Hakkı
  • Basın Özgürlüğü
  • Eğitim Hakkı
  • Din ve Vicdan Özgürlüğü
  • Seçme ve Seçilme Hakkı
  • Konut Dokunulmazlığı

 

Cumhuriyet bir ulusun kendi kendini yönetmesi demektir. Halkın kendi kendini yönettiği bir rejim olan cumhuriyet demokrasi ile bağlaşmaktadır. Halkın kendisi yöneten vekilleri seçtiği bu rejimde halka çeşitli haklar da kazandırılmış olmaktadır. Bu hakları şu şekilde sıralamak mümkündür:

1-) Yaşama Hakkı: İnsanın en temel hakkı yaşama hakkıdır. Bu hak cumhuriyetten önce çok fazla ihlal edilmekteydi. Cumhuriyet ile birlikte yaşamak en temel hak haline geldi. Birisinin yaşama hakkını elinden alan kişiye ağır yaptırımlar uygulanmaya başlandı

2 – Sağlık Hakkı: İnsanların vücut bütünlüğü ve sağlıklı olması da insanlara verilen en temel haklardan biridir. Bu hakkın daha iyi uygulanabilirliği açısından zamanla bir sürü hastane inşa edilmiştir.

3 -) Eğitim Hakkı: Eğitim görmek de insanlara cumhuriyet ile kazandırılan haklardan biridir. Eğitim görmek önceden herkes için zorunlu değildi. Hatta halkın çok az bir kısmı eğitim alıyor ve çok az bir kısmı okuma yazma biliyordu. Zamanla eğitim zorunlu hale getirilmeye başlandı.

4-) Seçme ve Seçilme Hakkı: Cumhuriyet ile insanlara seçimlere katılma ve oy atma hakkı verilmiştir. Böylece herkes kendi geleceği için doğru olduğuna inandığı adaylara oy atabilmeye başlamıştır. Başlarda sadece erkeklere tanınan seçme ve seçilme hakkı zamanla kadınlara da tanınmıştır. Bu bağlamda bir ilki teşkil eden ülkemiz birçok ülkeye de bu davranışı ile örnek olmuştur.

 

 

Yakın çevrenizde hangi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır?

Yakın çevrenizde hangi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır?

 

Bu soru kişilerin yaşadığı çevreye göre değişiklik gösterebilmektedir. Mesela bazı şehirler geçenini tamamen hayvancılık ya da tarımla sağlarken bazı şehirler sanayi ile ekonomik faaliyetlerini sürdürmektedirler.

 

Benim bulunduğum şehirde bazı yerlerinde insanlar geçimini hayvancılık ile geçirmektedirler. Çünkü Ankara hayvancılık bakımından önemli bir şehirdir. Hatta Ankara Keçisi ole ünlüdür. Keçiden elde edilen yün ile ekonomiye destek sağlanmaktadır. Aslında Ankara geniş ekim alanına sahip bir şehirdir.

 

Ankara, tarım için de uygun bir yerdir. Kurak bir iklime sahip olsa da geniş ovaları sayesinde kurak yerlerde yetişebilecek bitkiler buralarda yetişebilir. Buğday, yulaf, arpa, baklagiller, sanayi bitkileri, şeker pancarı, yumru bitkiler, sebze ve meyve çeşitleri, yetiştirilebilir durumdadır. Eskiden de Ankara’da bu yönde tarım yapılmakta idi. Ancak günümüzde şehirleşmenin yaygınlaşmasıyla beraber tarım ve hayvancılık ile ilde edilen ekonomik faaliyetler azalmış durumdadır.

 

Ankara günümüzde memur kenti olarak bilinmekte ve ekonomisi de daha çok resmi işlerle ilgilidir. Ancak bununla sınırlı değildir. Sanayisi de ön plandadır. Mesela şeker fabrikası en ünlülerindendir. Buradaki şeker fabrikasının ekonomiye katkısı büyüktür. Çimento, tuğla, kiremit gibi inşaat makinelerinin de üretimi Ankara’da yapılmaktadır. Ankara’da bulunan ASELSAN ile uçak üretimi gerçekleştirilmektedir. Uçak sanayisiyle de ekonomiye çok iyi katkılar sağlamaktadır.

Yaşadığınız yer ve çevresindeki kişiler ihtiyaçlarını nasıl karşılamaktadır?

Yaşadığınız yer ve çevresindeki kişiler ihtiyaçlarını nasıl karşılamaktadır?

 

Artık insanların yaşadığı yer ve çevreler genelde şehir ortamından oluşmaktadır. Şehir ortamlarında da kişiler, ihtiyaçlarını karşılamak için kolay bir şekilde marketlere ulaşabilmektedir. Benim yaşadığım çevrede de ihtiyaçlarını karşılamak için insanlar, markete gitmektedirler. Marketler de zaten çok yakın konumda bulunmaktadır. Markete biraz mesafesi olan yakınlarım da arabalarıyla gidip ihtiyaçlarını görebilmektedirler. Bazı marketlerin de servisi bulunmaktadır. Arabası olmayan yakınlarım da marketlerin servisini kullanarak ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

 

Gıda ihtiyaçlarının yanında giyecek alışverişleri için de yine yakın tekstil mağazalarından ihtiyaçları karşılamak mümkündür. Fakat bazen büyük alışveriş merkezlerine gidip buralardan da alışveriş yapabilmektedirler. Benim yakınındaki insanlar için ulaşım oldukça kolaydır. Çünkü şehir ortamında yasayan insanlar için ulaşım imkânları iyi durumdadır. İstenilen her yere otobüsler yani toplu taşıma araçları da bulunmaktadır. Arkadaşlarımızla birlikte kıyafet almak istediğinizde de toplu taşıma araçlarını kullanarak mağazalara gidip alışverişlerimi yapabiliyoruz.

 

Diğer ihtiyaçlar için de yine şehir ortamlarında ihtiyaçlar rahatlıkla karşılanabilir. Çünkü istenilen her şey ulaşılabilecek konumda bulunmaktadır. Şehirleşmiş yerlerde her şey insanların ulaşabilecekleri şekilde konumlanmıştır. Bu sayede insanlar ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde karşılayabilmektedir.