2. Sınıf Zor Matematik Soruları

1-) Onlar basamağı 6 olan iki basamaklı sayıları yazarken kaç tane 6 rakamını kullanırız?

2-)Birler basamağı 7 olan iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır?

3-)Onlar basamağı 5 olan iki basamaklı en büyük sayı ile birler basamağı 2 olan iki basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır?

4-) 3,4,5 rakamlarını birer kez kullanarak kaç farklı iki basamaklı sayı yazılabilir?

5-) 66 sayısındaki tekrar eden 6 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?

6-) 84 sayısının sayı değerleri toplamı bir desteden kaç fazladır?

7-) Bir büyük kutu içinde 4 küçük kutu var.Her küçük kutunun içinde de 3 küçük kutu var.Toplam kaç kutu eder?

8-)2 düzine ile 3 destenin toplamından oluşan sayının, onlar basamağındaki rakam,birler basamağındaki rakamdan kaç fazladır?

9-)3 onluk 5 birlikten oluşan sayı 2 düzineden kaç fazladır?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Kümeler Konu Anlatımı 6. Sınıf Matematik

Küme: Kümeyi tam karşılayan bir tanım henüz olmamasına rağmen, “Küme; iyi tanımlanmış nesneler topluluğudur” diyebiliriz.

Kümeyi oluşturan nesnelere kümenin eleman-ları denir.

Kümeler genellikle A, B, C, …gibi büyük harflerle, kümenin elemanları ise çoğunlukla a, b, c, … gibi küçük harflerle gösterilir.

Kümeleri bir eve, elemanları ise içinde yaşayan bireylere benzetebiliriz. Bildiğimiz gibi boş küme dışındaki kümelerin tümü bu bireyleri, elemanları barındırır. Her yerde olduğu gibi kümelerde de bazı semboller kullanılır. Kümelerde eleman kavramını “ ∈ ” sembolünü kullanarak kısaca gösteriyoruz. Bir topluluğa küme diyebilmemiz için;

1) Elemanlarının iyi tanımlanmış, açık ve kesin oluşu,

2) Elemanlarının her birinin farklı oluşu, 3)Büyük temel harfle isimlendirilmesi,gibi özellikleri barındırmalıdır. Bir kümede elemanlar yer değiştirdiğinde, küme değişmez.

Örnek: Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtir?

A) ‘’Bazı yeşil renkli gömlekler ’’

B) ‘’ Kimi çocuklar ’’

C) ‘’ En güzel renkler ’’

D) ‘’ Sınıftaki esmer erkekler ’’

Çözüm: Küme elemanları net biçimde ifade edileceğinden D seçeneği doğrudur. Diğer seçenekler kesin olmayan, değişken ifadelerdir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Doğal Sayıları Sıralama ve Karşılaştırma 3. Sınıf Matematik

3. SINIFLAR DOĞAL SAYILAR SIRALAMA VE KARŞILAŞTIRMA ETKİNLİĞİ

Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sembolkullanarak sıralayınız.

954 , 563, 888, 694 555, 575, 500, 570
………………………………………… ………………………………………..

242, 773, 95, 995 890, 263, 463, 788
……………………………………….. ………………………………………

155, 255, 685, 555 874, 966, 247, 633
………………………………………… ……………………………………

Aşağıdaki sayıları büyüktenküçüğe doğru sembolkullanarak sıralayınız.

589, 947, 455, 554 598, 996 , 46, 465
…………………………………….. ……………………………………….
665, 666, 676, 636 125, 65 , 654, 13
……………………………………… ……………………………………………
488, 687, 540, 54 478, 12, 654, 99
……………………………………… …………………………………………

Aşağıdaki sayı ikililerinin arasına uygun sembolleri yerleştiriniz.

565…… 208 700…….900 83………….62
898…….874 425……666 780………..140
980…….988 754……754 455….…….99
561…….561 449……669 478…….…622

Aşağıdaki sayı ikililerinden büyük olanını daire içine alınız.

461 994 951 232 622 620
877 855 100 106 951 664
994 321 501 550 590 717

Aşağıdaki sayı ikililerinden küçük olanını daire içine alınız.
458 555 702 699 88 565
744521 565 458 458 544
854 804 458 990 799 999

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Üç Basamaklı Sayılarda Sıralama 3. Sınıf Matematik

ÜÇ BASAMAKLI SAYILARDA SIRALAMA

  • Aşağıdaki sayıları büyüktür(>) ve küçüktür (<) sembollerini kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

100, 500, 200, 400, 300           …….…….…    …….…….…    …….…….…    …….…….…

250, 450, 350, 650, 150           …….…….…   …….…….…    …….…….…    …….…….…

890, 810, 840, 800, 880            …….…….…   …….…….…    …….…….…    …….…….…

544, 543, 540, 542, 541            …….…….…    …….…….…    …….…….…    …….…….…

310, 360, 330, 380, 390           …….…….…   …….…….…    …….…….…    …….…….…

894, 637, 281, 556, 407           …….…….…   …….…….…    …….…….…    …….…….…

713, 886, 112, 250, 613            …….…….…   …….…….…    …….…….…    …….…….…

345, 678, 908, 893, 722            …….…….…   …….…….…    …….…….…    …….…….…

123, 456, 789, 101, 112           …….…….…    …….…….…    …….…….…    …….…….…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bölünebilme Kuralları Testi 6. Sınıf Matematik

1) Bölünebilme kurallarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

I. Son basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2’ ye ve 4’ e tam bölünür.

II. Son basamağı 0 veya 5 olan olan sayılar 10’ a tam bölünür.

III. Aynı anda 2’ ye ve 3’ e tam bölünebilen sayılar 6’ ya da tam bölünür.

IV. Rakamları toplamı 3 veya 3’ ün katı olan sayılar 9’ a da tam bölünür.

A) I – II B) I – III C) I – II – III D) I – II – IV

2) 18’ e tam bölünebilen bir sayı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

3) Aşağıdaki sayılardan hangisi 3’ e ve 5’ e tam bölünebilen sayılardan değildir?

A) 15 B) 30 C) 45 D) 65

4) Bir sayının 15 ile bölümünde kalan 2 ise bu sayı en az kaçtır?

A) 12 B) 15 C) 17 D) 32

5) 377 dört basamaklı sayısının 2’ ye tam bölünmesini sağlayan değerleri toplamı kaçtır?

A) 12 B) 18 C) 20 D) 22

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Çarpanlar ve Katlar Test 6. Sınıf Matematik

1) Aşağıdakilerden kaç tanesi asal sayı değildir?

2 , 11 , 57 , 65 , 46 , 91 , 93 , 97

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

2) Aşağıdakilerden hangileri daima doğrudur?

I. En küçük asal sayı 2′ dir.

II. 2′ den başka çift asal sayı yoktur.

III. İki asal sayının çarpımı daima asal sayıdır.

A) I B) I – II C) III D) I – II – III

3) Aşağıdaki verilen sayılardan kaç tanesi asal sayıdır?

15 , 26 , 35 , 45 , 57 , 31

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4) iki basamaklı sayısı bir asal sayıdır.Buna göre, “” yerine kaç farklı rakam yazılabilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

5) En küçük üç asal sayının çarpımı kaçtır?

A) 30 B) 15 C) 12 D) 10

6) En küçük iki basamaklı asal sayının 12 fazlası kaçtır?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23

7) 34472353 sayısında kaç farklı asal sayı vardır?

A) 3 B) 4 C)5 D) 6

8) 34’ ten küçük, 15’ ten büyük kaç asal sayı vardır?

A) 3 B) 4 C)5 D) 6

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...