Okulunuzda hangi eğitsel ve sosyal etkinlikler yapılıyor?

Okulunuzda hangi eğitsel ve sosyal etkinlikler yapılıyor?

Okullar, bizim eğitim ve öğretim gördüğümüz geleceğimizin şekillendiği yerlerdir. Hayatımızın en önemi yıllarının burada geçiririz. Okullarda yapılan her türlü ders dışı etkinlik çocukken ve gençken gelişmemizi sağlar. Okullarda sınıf başkanlığından, Kızılay koluna kadar birçok eğitici kollar vardır. Bu sayede yardımlaşmayı, görev bilincini öğreniriz.

 

Onun dışında okullarda kulüpler dediğimiz eğitsel etkinlikler de mevcuttur. Tiyatro Kulübü, okuma kulübü, müzik kulübü gibi kulüplerde yeteneklerimize göre etkinliklerde bulunuruz. Bu da yeteneklerimizin gelişmesine neden olur. Araştırmaya yönelik ya da doğa ile yakınlaşmayı sağlayan gezi kulübü ya da izcilik kulübü de gezerek öğrenmemizi sağlar.

 

Bizlerin sosyalleşmesini sağlamak üzere müzik, resim gibi sanat kulüpleri de bulunmaktadır. Kulüpler ve sosyal etkinlikler bizi topluma kazandırma etkinlikleri olduğunu unutmamak ve katılım sağlamak gelişimimize katkı sağlayacaktır. Bende tiyatro kulübüne katıldım. Burada çeşitli piyesler ve oyunlar hazırlıyoruz. Okulumuzda, önemli günlerde hazırlanan programlarda mutlaka bizim de bir faaliyet yapmamız isteniyor. Çok keyifli ve bir o kadarda eğitici olan bu etkinliklere katılmak gelecek hayatımız için büyük bir tecrübe olduğunu düşünüyorum.

Bölme İşlemi Problemleri 2. Sınıf

2. sınıf matematik dersi için çözümlü bölme işlemi problemleri testi hazırladık. Sorularımızı detaylıca anlatarak çözdük. Yardımcı olması dileğiyle.

 

1-) Öğretmen sınıfa gelen 50 simiti her öğrenciye 2 tane vererek dağıttı. Hiç simit artmadığına göre sınıfta kaç öğrenci vardır?

Çözüm: Toplam simit sayısını kişi başı alına simit sayısına bölmeliyiz. Yani  50 / 2 = 25 öğrenci var sınıfta.

 

2-)  Bir öğrenci 36 soruluk testi 3 günde bitirdiğine göre ortalama günde kaç soru çözmüştür?

Çözüm: Toplam soru sayısını gün sayısına bölmeliyiz. 36 / 3 = 12 soru.

 

3-) Ahmet, elindeki 24 bilyesi 3 arkadaşına eşit dağıttığına göre her bir arkadaşına kaç bilye vermiştir?

Çözüm: Toplam bilye sayısını arkadaş sayısına bölmeliyiz. 24 / 3 = 8 bilye

 

4-) Bir manav kasadaki 48 elmayı 4 er 4 er paketlediğine göre toplam kaç paket elma vardır?

Çözüm: Toplam elma sayısını kaçar kaçar paketlediğine bölmeliyiz. 48 / 4 =12 paket elma vardır.

5-) Bir dolmuş her sefer 3 öğrenciyi ücretsiz taşımaktadır. Gün sonunda toplam 36 öğrenci ücretsiz taşındığına göre dolmuş toplam kaç sefer yapmıştır?

Çözüm: Toplam ücretsiz taşına öğrenci sayısını her bir seferde ücretsiz taşına öğrenci sayısına bölmeliyiz. 36 / 3 = 12 sefer.

 

6-) Bir baba akşam eve gelirken aldığı 10 şekeri 2 çocuğuna eşit dağıttığına göre her bir çocuğuna kaç şeker vermiştir?

7-) Veli bir ayda toplam 48 saat koştuğuna göre haftada ortalama kaç saat koşmuştur?

😎 Bir market her 5 müşterisinden birine hediye çeki vermektedir. Toplam 65 müşterisi olduğunda kaç hediye çeki vermiş olur?

9-) Bir dolapta 21 kavanoz vardır. Her 3 kavanozdan biri bozuk olduğuna göre toplam kaç bozuk kavanoz vardır?

10-) Bir site de toplam 120 daire vardır. Her blokta toplam 24 daire olduğuna göre toplam kaç blok vardır?

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Sayfa 253 Cevapları

9. sınıf yani Lise 1 e gidenlerin matematik dersi ödev yayınları kitabı sayfa 253 deki soruları çözdük ve işte cevapları burada.

 

Çözüm 1: İlk soruda işaretlemiş olduğumuz iki açı iç ters ilişkisinden dolayı aynıdır. Çünkü DC ve AB yi paralel vermiş. O halde burada kenar – açı – kenar benzerliğini kullanabiliriz.  Yani;

6 – 12 – 8
12 – 24 – x

Benzerliği olacak sırasıyla. 12, 6 nın iki katı, 24, 12 nin 2 katı olduğuna göre X de 8 in iki katı olmalı. Yani buradan X değeri 16 bulunur.

 

Çözüm 2: İkinci soruda kelebek var. Yine resimde işaretlenen açılar eşitti. Açıların kenar oranları ile açının karşısındaki kenar uzunluğu aynı olmalı. Aynı doğru üzerindeki parça kenarların uzunlukları oranı aynı olmalı.

10 / 15  = 12 / 18  = 9 / X  ten   X = 13,5 cm olmalı.

Büyüktür Küçüktür İşareti

Matematikte sayıları sıralamada büyüktür işareti (>) ve küçüktür işareti (<) kullanılır. Küçükten büyüğe yada büyükten küçüğe rakamları, sayıları sıralayabiliriz.

 

Büyüktür İşareti (>)

Klavyede sol tarafta alttan ikinci satırda yer alan shift tuşu ve yanındaki tuşa basarak büyüktür işaretini yazabiliriz. Sayıları yada diğer matematik konularında sık kullandığımız matematik sembollerinden birisidir. Türkçe kelimeler ile uzun uzun yazmak yerine bu sembol ile kısaca derdimizi anlatabiliriz. Bir kaç örnek ile daha iyi anlatalım.

 

 • 5 > 4   gösterimden 5 sayısının 4 sayısından daha büyük olduğunu ifade ederiz.
 • x > 3  şeklindeki bir gösterimden x değerinin 3 ten büyün bir değer olduğunu ifade ederiz.
 • “3 + 7 büyüktür 2 + 4” yazmak yerine “3 + 7 > 2 + 4″ şeklinde kısaca yazabiliriz.

 

Ne faydasını görüyoruz diyenler için matematik evrensel bir dildir aslında. Türkçe, ingilizce, almanca gibi bir dil ama tüm dünyanın neresine giderseniz gidin aynı anlama gelen semboller kümesidir. Dünyanın her yerinde 5 > 4 dediğinizde bunun ne anlatmak istediğini matematik bilen herkes anlar.

 

Küçüktür İşareti (<) 

Klavyenin sol tarafındaki bu simgenin olduğu tuşa basmak yeterlidir. Shift tuşuna basmaya gerek yoktur. Büyüktür işaretinde olduğu gibi sayılarımız sıralamada ve diğer matematik konuları içinde kullanırız. Hemen örneklere geçelim ve daha iyi anlamanızı sağlayalım.

 

 • -2 < 5  ifadesi -2 sayısının 5 ten daha küçük bir sayı olduğunu anlatmaktadır.
 • x < 7 ifadesi x sayısının 7 den küçük herhangi bir sayı olduğunu ifade etmektedir.
 • “Bir bölme işleminde bölen, bölünenden küçüktür” ifadesini  “bölen < bölünen” şeklinde yazabiliriz.

Yaş Problemleri Çözümlü Sorular

Matematik konularında yaş problemleri ile ilgili problemler ve çözümlü sorular hazırladık. Cevaplardan anlaşılmayan yerleri yorum kısmına yazabilirsiniz.

 

1- Bugünkü yaşları toplamı 25 olan iki kardeşin yaşları toplamı kaç yıl sonra 35 olur?

Çözüm: İki kardeş olduğu için yaş farkını 2 ye bölmek gerekir. Yani 35 – 25 = 10 yıllık farkı kardeş sayısına bölersek 10 / 2 = 5 yıl sonra yaş toplamları 35 olur.

 

2- Ali ile Ahmet’in yaşları oranları 2 / 5 tir. İkisinin yaşları toplamı 35 olduğuna göre yaşları farkı kaçtır?

Çözüm: Yaşları oranı 2 / 5 olduğuna göre birinin yaşına 2k diğerinin yaşına 5k diyebiliriz. Bu durumda yaş toplamları 7k olur ve 35 e eşit olduğunda 35 / 7 den k = 5 çıkar. Yaş farkları 5k -2k = 3k olduğundan yaş farkları 3*5=15 dir.

 

3- Ahmet, 3 yıl sonra oy kullanma yaşına ulaştığında anneside Ahmetin şimdiki yaşının 3 katında olacak. Ahmet’in annesinin şimdiki yaşı kaçtır?

Çözüm: Oy kullanabilme yaşı 18 dir. 3 yıl sonra Ahmet oy kullanabiliyor ise Ahmet şuanda 18 – 3 = 15 yaşındadır.

Ahmet oy kullandığında annesi Ahmet’in şimdiki yaşının yani 15 in üç katı olacağından annesi 15 * 3 = 45 yaşında olacak 3 yıl sonra. Şimdiki yaşı ise 45 -3 = 42 dir.

 

4- Murat’ın şimdiki yaşı en küçük iki basamaklı doğal sayıdır. Belma’nın yaşı ise en büyük tek basamaklı doğal sayıdır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

Çözüm: En küçük iki basamaklı doğal sayı 10 dur. En büyük tek basamaklı sayı 9 dur. Toplamları 9 + 10 dan 19 dur.

 

5- Baba 32 yaşında oğlu ise 10 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olacak?

Çözüm: Kaç yıl sonraya  x diyelim.  Denklemi kuralım: 3*(10+x) = 32 + x  den x = 1 çıkar. Yani 1 yıl sonra.

TYT Matematik Konuları

Temel Yeterlilik Sınavı kısaca TYT üniversiteye giriş sınavı için ortak alandır. Bu sınavın matematik konuları ise epeyce fazladır.

 

Yaklaşık 24 başlıkta topladık sınav konularını. YKS sınavının belkide en karmaşık ve zor olan bölümü matematik kısmıdır. Öğrencilerin en çok emek ve zaman harcaması gereken bölümdür.

 

Nasıl Hazırlanmalı?

Kısaca özet geçecek olursak madde madde şu şekilde hazırlanabilir öğrenciler.

 • Matematik dersleri çok iyi dinlenmeli
 • Tüm konu anlatımları birden fazla kaynaktan okunmalı – çalışılmalı
 • Konular bittikten sonra kolaydan zora doğru sorular çözülmeli.
 • Ne kadar çok soru çözersek o kadar iyi öğreniriz
 • Çözemediğimiz sorular ve anlamadığımız yerler mutlaka bir bilene sorulmalı.

 

15 eksiği 45 olan sayının 8 katı kaçtır?

Soru: 15 eksiği 45 olan sayının 8 katı kaçtır?

 

Soruyu Anlayalım: Bir sayı verilmiş. Bu sayının 15 eksik olan değeri verilmiş ve sayının 8 katı isteniyor.

 

Çözüm: Sayımıza A diyelim. Bu durumda A – 15 = 45 miş. Bu denklemden A sayısı 60 bulunur. 8 katı istenmiş soruda.

 

O halde 60*8 = 480 bulunur cevap.