3. Sınıf Matematik Doğru, Işın, Doğru Parçası

Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Resimlerdeki çizgilerin ne modeli olabileceklerini tespit edelim.

 

Doğru, Işın ve Doğru Parçası

doğru ışın doğru parçası
doğru ışın doğru parçası

Başlangıç ve bitiş noktaları olmayan her iki ucu da sonsuza giden noktalar kümesidir.

Doğruyu ya küçük bir harfle ya da iki büyük harfle isimlendirebiliriz.

doğru
doğru

Yollar, ufuk çizgisi, iki ucu açılmış kalem, iki ucundan gerilen lastik doğruya örnektir.

 

IŞIN

Başlangıç noktası belli, diğer ucu sonsuza giden noktalar kümesidir.

Işını, iki büyük harfle isimlendirebiliriz.

ışın
ışın

Ağaç, bir ucu açılmış kalem, makaradan çıkan iplik, şerit metre, örgü şişi, çivi, güneş ışını, ışına örnektir.

 

DOĞRU PARÇASI

İki ucu da kapalı, sonsuza uzamayan noktalar kümesidir.

Doğru parçasını, iki büyük harfle isimlendirebiliriz.

doğru parçası
doğru parçası

Odun, açılmamış kalem, çubuk makara, cetvel, merdane, oklava doğru parçasına örnektir.

Verilen Rakamlarla Ondalık Sayı Yazma 4. Sınıf Matematik

• 4,3,8 rakamları ile yazılabilecek;

En büyük ondalık sayı :………….

En küçük ondalık sayı :………….

40’ tan büyük en küçük ondalık

sayı : ……………..

40’tan küçük en büyük ondalık

sayı : ………………….

Toplam kaç ondalık sayı yazılır : ….

 

Tıkla

Eldeli Toplama Alıştırmaları 2. Sınıf Matematik

Aşağıdaki sayıları yana doğru ve yukarıdan aşağı doğru toplayarak yapınız.

eldeli-toplama

Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.

eldeli-toplama-islemi

Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayın. Kirazların içinde yazan uygun sayıyı boyayın.

2-sinif-eldeli-toplama

Yarım ve Çeyrek 2. Sınıf Matematik

Kesir nedir ?

Matematikte bir birimin bölündüğü eşit parçalardan biri veya bir kaçına  kesir adı verilir.

Bir bütün iki eşit parçaya bölünmüş ise her bir parçaya YARIM  adı verilir.  Bir bütün dört  eşit parçaya bölünmüş ise her bir parçaya ÇEYREK adı  verilir.

 

Soru 1) 4 kalemin yarısı kaç kalem  eder ?

Soru 2) 6 yumurtanın  yarısı  kaç yumurta eder ?

Soru 3) 12 elmanın yarısı  kaç elmadır ?

Soru 4) 10 portakalın yarısı kaç   portakal eder ?

Soru 5) 12 fındığın çeyreği kaç fındık eder ?

Soru 6) 16 cevizin çeyreği kaç ceviz eder ?

Soru 7) 8 lokumun  çeyreği kaç lokum eder ?

Soru 8) 20 koyunun çeyreği kaç koyun eder ?

Soru1) 5 tane geometrik şekil adı yazınız.

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Soru 2) Karenin kenar sayısı ile dikdörtgenin köşe sayıları çarpımının  3 katını bulunuz.

Soru 3) üçgenin köşe sayısı ile beşgenin kenar sayısı çarpımının 6 eksiği kaç eder ?

Soru 4) 5 tane geometrik cisim adı yazınız.

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Soru 5)Küpün ayrıt sayısı ile yüz sayısı  toplamının  4 ile çarpımı kaç eder ?

Soru 6) Dikdörtgenler prizmasının yüz sayısı ile köşe sayıları toplamının  yarısı kaça eşittir ?

Soru 7) Üçgen prizmanın yüz ve köşe sayıları toplamının silindirin yüz sayısı ile çarpımını bulunuz.

Soru 8) Koni şekli çiziniz.

Matematik 2. Sınıf Geometrik Şekiller Konusu

GEOMETRİK  CİSİMLER

cats

*  8 köşesi vardır.

6 yüzeyi vardır.

*  12 ayrıtı (kenarı) vardır.

*  Küp, bütün yüzeyleri birbirine eş 6 tane karesel bölgeden oluşur.

cats

 

8 köşesi vardır.

*  6 yüzeyi vardır.

*  12 ayrıtı vardır.

*  Kare prizmanın, alt ve üst tabanı karesel bölge, yan yüzeyleri dikdörtgensel bölgedir.

*  Alt ve üst yüzeyleri kare olan prizmalara kare prizma denir.

 

cats

 

* 6 köşesi vardır.

*  5 yüzeyi vardır.

*  9 ayrıtı vardır.

*  Üçgen prizmanın, alt ve üst tabanı üçgensel bölge, yan yüzeyleri dikdörtgensel bölgedir.

*  Alt ve üst yüzeyleri üçgen olan prizmalara üçgen prizma denir.

 

DİKDÖRTGEN  PRİZMA

cats

 

*  8 köşesi vardır.

*  6 yüzeyi vardır.

*  12 ayrıtı vardır.

*  Dikdörtgen prizma, karşılıklı yüzeyleri birbirine eş dikdörtgensel bölgelerden oluşmuştur.

*  Karşılıklı yüzeyleri dikdörtgen olan prizmalara dikdörtgenler prizması denir.

 

SİLİNDİR

cats

 

 

KÜRE

cats

*  Köşesi yoktur.

*  Ayrıtı yoktur.

*  Eğri yüzeyi vardır.

 

KONİ

cats

*  Köşesi yoktur.

*  Ayrıtı yoktur.

*  Alt yüzeyi daire şeklindedir. Üst tarafı eğri yüzeydir.

Doğal Sayılarda Dört İşlem Test 2. Sınıf Matematik

Örnek Sorular:

 

16-) Bir kümeste 10 tavuk, 5 tavşan vardır. Bu kümesteki hayvanların ayak sayılarının toplamı kaçtır?

 

A) 30

B) 15

C) 40

 

 

17-) Ali 7 yaşında, babası ise Ali’nin yaşının 5 katı kadardır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

 

A) 42

B) 35

C) 37

 

18-) Günde 14 sayfa okuyan biri, 1 haftada kaç sayfa okur?

 

A) 21

B) 98

C) 60

 

tıkla indir