2018-2019 12. Sınıf Temel Matematik Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 12. Sınıf Temel Matematik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

12. SINIF TEMEL MATEMATİK MÜFREDATI

2018-2019 12. Sınıf Temel Matematik Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 12. Sınıf Temel Matematik dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

2018-2019 Fen Lisesi 12. Sınıf Matematik Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 MHG Yayınları 12. Sınıf Matematik Ders Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 Tutku Yayınları 12. Sınıf Matematik Ders Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 11. Sınıf Temel Matematik Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 11. Sınıf Temel Matematik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

11. SINIF TEMEL MATEMATİK MÜFREDATI

1. ÜNİTE: SAYI DİZİLERİ

Sayı Dizilerinin Uygulamaları

2. ÜNİTE: BÖLÜNEBİLME

Tam Sayılarda Bölünebilme
Tam Sayılarda Bölünebilme Kuralları
En büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat

3. ÜNİTE: BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ARİTMETİĞİ

Aile ve Kurum Bütçesi Oluşturma
Aile ve Kurum Bütçesi
Oran, Orantı ve Yüzde Kavramları
Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar
Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar
Seyahat Planı Oluşturma

4. ÜNİTE: ÖLÇME

Orantılı Uzunluklar
Çevre, Alan, Yüzey Alanı ve Hacim Hesaplamaları

5. ÜNİTE: VERİ ANALİZİ

Veri Analizi

6. ÜNİTE: OLASILIK

Olasılık
Basit ve Bileşik Olayların Olasılıklarının Hesaplanması

2018-2019 11. Sınıf Temel Matematik Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 11. Sınıf Temel Matematik dersinde güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 Fen Lisesi 11. Sınıf Matematik Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 MHG Yayınları 11. Sınıf Matematik Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 Top Yayınevi 11. Sınıf Matematik Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 10. Sınıf Matematik Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 10. Sınıf Matematik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

10. SINIF MATEMATİK MÜFREDATI

1. ÜNİTE: SAYMA

Sıralama ve Seçme
Sayma Yöntemleri
Permütasyon
Kombinasyon
Pascal Üçgeni ve Binom Teoremi

2. ÜNİTE: OLASILIK

Koşullu Olasılık
Bağımlı ve Bağımsız Olayların Olasılığı
Bileşik Olayların Olasılığı

3. ÜNİTE: FONKSİYONLARDA İŞLEMLER VE UYGULAMALARI

Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
Dikey (düşey) ve Yatay Ötelemeler
Yansımalar
Genişleme ve Daralmalar
Tek ve Çift Fonksiyonlar
Fonksiyonlarda Aritmetik İşlemler
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
İki Fonksiyonun Bileşkesi
Bir Fonksiyonun Tersi
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
Fonksiyonların Ortalama Değişim Hızı (Oranı)
Fonksiyon Grafiklerini Okuma ve Yorumlama ..

4. ÜNİTE: ANALİTİK GEOMETRİ

Doğrunun Analitik İncelenmesi
Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık
Bir Doğru Parçasını Belli Oranda Bölen Noktanın Koordinatları
Doğrunun Analitik İncelemesi
Düzlemde İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları
Bir Noktanın Bir Doğruya Olan Uzaklığı

5. ÜNİTE: DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER

Dörtgenler ve Özellikleri
Dörtgenin Temel Elemanları ve Özellikleri
Dörtgenlerin Çevresi ve Alanı
Özel Dörtgenler
Yamuk, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen, Kare ve Deltoidin Açı, Kenar ve Köşegen Özellikleri
Yamuk, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen, Dikdörtgen, Kare ve Deltoidin Alan Bağıntıları
Dörtgenin Alan Bağıntıları ve Modelleme
Çokgenler
Çokgenlerin Bazı Özellikleri

6. ÜNİTE: İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FONKSİYONLAR

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
İkinci Dereceden Denklemlerin Karmaşık Kökleri
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Kökleri İle Katsayıları Arasındaki İlişkiler
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonlar ve Grafikleri
İkinci Derece Denklem ve Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler

7. ÜNİTE: POLİNOMLAR

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Gerçek Katsayılı Bir Değişkenli Polinomlar
Polinomlarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemi
Polinomlarla Bölme İşleminde Kalanın Bulunması
Katsayıları Tam Sayı ve Baş Katsayısı 1 Olan Polinomların Tam Sayı Sıfırlarının Bulunması
Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
Gerçek Katsayılı Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri
Rasyonel İfadeler
Polinom ve Rasyonel Denklemler

8. ÜNİTE: ÇEMBER VE DAİRE

Çemberin Temel Elemanları
Çemberde Teğet, Kiriş, Çap ve Yay
Çemberde Kirişin Özellikleri
Çemberde Açılar
Çemberde Merkez, Çevre, İç, Dış ve Teğet-Kiriş Açıları
Çemberde Teğet
Çemberde Teğetin Özellikleri
Dairenin Çevresi ve Alanı
Dairenin Çevre ve Alan Bağıntıları

9. ÜNİTE: GEOMETRİK CİSİMLER

Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri
Dik Prizma ve Dik Piramitlerin Yüzey Alanları ve Hacim Bağıntıları
Dik Dairesel Silindir ve Dik Dairesel Koni
Kürenin Yüzey Alanı ve Hacim Bağıntısı
Katı Cisimlerle Modellenebilen Problemler

9. Sınıf Matematik Konuları 2018 – 2019

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 9. Sınıf Matematik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir. Ders kitaplarınızdan listeyi kontrol ediniz.

 

9. SINIF MATEMATİK MÜFREDATI

ÜNİTE 1 MANTIK

Önermeler ve Bileşik Önermeler

Önerme

Bileşik Önermeler

Koşullu Önerme Ve İki Yönlü Koşullu Önerme

Her ve Bazı Niceleyicileri

ÜNİTE 2 KÜMELER

Kümelerde Temel Kavramlar

Kümeler İle İlgili Temel Kavramlar

Alt Küme

İki Kümenin Eşitliği

Kümelerde İşlemler

Kümelerde İşlemler

Küme İşlemleri Yardımıyla Problem Çözümü

İki Kümenin Kartezyen Çarpımı.

ÜNİTE 3 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

Sayı Kümeleri

Sayı Kümelerini Birbiriyle İlişkilendirir

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizliklerin Çözüm Kümesini Bulma

Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlikler

Üslü İfadeler ve Denklemler

Üslü İfade İçeren Denklemler

Köklü İfadeleri İçeren Denklemler

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

Oran ve Orantı

Denklem ve Eşitsizlikler ile İlgili Problemler

ÜNİTE 4 BÖLÜNEBİLME

Bölünebilme Kuralları

Tam Sayılarda Bölünebilme Kuralları

Tam sayılarda Ebob ve Ekok

Günlük Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumları İçeren Problemler

ÜNİTE 5 ÜÇGENLER

Üçgenlerde Temel Kavramlar
Üçgenlerde Açı Özellikleri ile İlgili İşlemler Yapma
Üçgenin Kenar Uzunlukları ile Bu Kenarların Karşılarındaki Açıların Ölçüleri Arasındaki İlişki
Uzunlukları Verilen Üç Doğru Parçasının Hangi Durumlarda Üçgen Oluşturduğunun Değerlendirilmesi
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Üçgenin İç Ve Dış Açıortaylarının Özellikleri
Üçgenin Kenarortayları
Üçgenin Kenar Orta Dikmeleri
Üçgenin Çeşidine Göre Yüksekliklerin Kesiştiği Noktanın Konumu
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
İki Üçgenin Eş Olması için Gereken Asgari Koşullar
İki Üçgenin Benzer Olması için Gerekli Olan Asgari Koşullar
Üçgenin Bir Kenarına Paralel ve Diğer İki Kenarı Kesecek Şekilde Çizilen Doğrunun Ayırdığı Doğru Parçaları
Üçgenlerin Benzerliği ile İlgili Problemler
Dik Üçgen ve Trigonometri
Dik üçgende Pisagor Teoremi
Öklid Teoremi
Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları
Üçgenin Alanı
Üçgenin Alanı İle İlgili Problemler

ÜNİTE 6 VERİ

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

Verileri Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçülerini Hesaplayarak Yorumlama

Verilerin Grafikle Gösterilmesi

Bir Veri Grubuna İlişkin Histogram grafiği

Gerçek Hayat Durumunu Yansıtan Veri Gruplarını Uygun Grafik Türlerini Çizerek Yorumlama