2018-2019 12. Sınıf Temel Matematik Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 12. Sınıf Temel Matematik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

12. SINIF TEMEL MATEMATİK MÜFREDATI

2018-2019 12. Sınıf Temel Matematik Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 12. Sınıf Temel Matematik dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

2018-2019 Fen Lisesi 12. Sınıf Matematik Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 MHG Yayınları 12. Sınıf Matematik Ders Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 Tutku Yayınları 12. Sınıf Matematik Ders Kitabını indirmek için Tıklayın.

11. Sınıf Temel Matematik Konuları

MEB’e ait EBA’da yer alan 11. Sınıf Temel Matematik kitabından alınmıştır. Konular 2018-2019 -2020 eğitim öğretim yılında derslerdeki konulardır.

 

2019-2020 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

11. SINIF TEMEL MATEMATİK MÜFREDATI

1. ÜNİTE: SAYI DİZİLERİ

Sayı Dizilerinin Uygulamaları

2. ÜNİTE: BÖLÜNEBİLME

Tam Sayılarda Bölünebilme
Tam Sayılarda Bölünebilme Kuralları
En büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat

3. ÜNİTE: BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ARİTMETİĞİ

Aile ve Kurum Bütçesi Oluşturma
Aile ve Kurum Bütçesi
Oran, Orantı ve Yüzde Kavramları
Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar
Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar
Seyahat Planı Oluşturma

4. ÜNİTE: ÖLÇME

Orantılı Uzunluklar
Çevre, Alan, Yüzey Alanı ve Hacim Hesaplamaları

5. ÜNİTE: VERİ ANALİZİ

Veri Analizi

6. ÜNİTE: OLASILIK

Olasılık
Basit ve Bileşik Olayların Olasılıklarının Hesaplanması

2018-2019 11. Sınıf Temel Matematik Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 11. Sınıf Temel Matematik dersinde güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 Fen Lisesi 11. Sınıf Matematik Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 MHG Yayınları 11. Sınıf Matematik Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 Top Yayınevi 11. Sınıf Matematik Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 10. Sınıf Matematik Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 10. Sınıf Matematik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

10. SINIF MATEMATİK MÜFREDATI

1. ÜNİTE: SAYMA

Sıralama ve Seçme
Sayma Yöntemleri
Permütasyon
Kombinasyon
Pascal Üçgeni ve Binom Teoremi

2. ÜNİTE: OLASILIK

Koşullu Olasılık
Bağımlı ve Bağımsız Olayların Olasılığı
Bileşik Olayların Olasılığı

3. ÜNİTE: FONKSİYONLARDA İŞLEMLER VE UYGULAMALARI

Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
Dikey (düşey) ve Yatay Ötelemeler
Yansımalar
Genişleme ve Daralmalar
Tek ve Çift Fonksiyonlar
Fonksiyonlarda Aritmetik İşlemler
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
İki Fonksiyonun Bileşkesi
Bir Fonksiyonun Tersi
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
Fonksiyonların Ortalama Değişim Hızı (Oranı)
Fonksiyon Grafiklerini Okuma ve Yorumlama ..

4. ÜNİTE: ANALİTİK GEOMETRİ

Doğrunun Analitik İncelenmesi
Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık
Bir Doğru Parçasını Belli Oranda Bölen Noktanın Koordinatları
Doğrunun Analitik İncelemesi
Düzlemde İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları
Bir Noktanın Bir Doğruya Olan Uzaklığı

5. ÜNİTE: DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER

Dörtgenler ve Özellikleri
Dörtgenin Temel Elemanları ve Özellikleri
Dörtgenlerin Çevresi ve Alanı
Özel Dörtgenler
Yamuk, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen, Kare ve Deltoidin Açı, Kenar ve Köşegen Özellikleri
Yamuk, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen, Dikdörtgen, Kare ve Deltoidin Alan Bağıntıları
Dörtgenin Alan Bağıntıları ve Modelleme
Çokgenler
Çokgenlerin Bazı Özellikleri

6. ÜNİTE: İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FONKSİYONLAR

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
İkinci Dereceden Denklemlerin Karmaşık Kökleri
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Kökleri İle Katsayıları Arasındaki İlişkiler
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonlar ve Grafikleri
İkinci Derece Denklem ve Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler

7. ÜNİTE: POLİNOMLAR

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Gerçek Katsayılı Bir Değişkenli Polinomlar
Polinomlarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemi
Polinomlarla Bölme İşleminde Kalanın Bulunması
Katsayıları Tam Sayı ve Baş Katsayısı 1 Olan Polinomların Tam Sayı Sıfırlarının Bulunması
Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
Gerçek Katsayılı Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri
Rasyonel İfadeler
Polinom ve Rasyonel Denklemler

8. ÜNİTE: ÇEMBER VE DAİRE

Çemberin Temel Elemanları
Çemberde Teğet, Kiriş, Çap ve Yay
Çemberde Kirişin Özellikleri
Çemberde Açılar
Çemberde Merkez, Çevre, İç, Dış ve Teğet-Kiriş Açıları
Çemberde Teğet
Çemberde Teğetin Özellikleri
Dairenin Çevresi ve Alanı
Dairenin Çevre ve Alan Bağıntıları

9. ÜNİTE: GEOMETRİK CİSİMLER

Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri
Dik Prizma ve Dik Piramitlerin Yüzey Alanları ve Hacim Bağıntıları
Dik Dairesel Silindir ve Dik Dairesel Koni
Kürenin Yüzey Alanı ve Hacim Bağıntısı
Katı Cisimlerle Modellenebilen Problemler

2018-2019 10. Sınıf Matematik Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10. Sınıf Matematik dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

 

3 farklı yayın evine ait kitap vardır. Hangisini kullanıyorsanız onu indirebilirsiniz.

 

MEB:  indir

Aydın Yayınları:   indir

MEB – Fen Lisesi:  indir