2018-2019 8. Sınıf Matematik Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 8. Sınıf Matematik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

8. SINIF MATEMATİK MÜFREDATI

1. ÜNİTE

1.1. ÇARPANLAR VE KATLAR
1.1.1. Pozitif Tam Sayıların Çarpanları
1.1.2. İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni (EBOB)
1.1.3. İki Doğal Sayının En Küçük Ortak Katı (EKOK)
1.2. ÜSLÜ İFADELER
1.2.1. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri
1.2.2. Üslü İfadelerde İşlemler
1.2.3. Çok Küçük ve Çok Büyük Sayıların Bilimsel Gösterimi
1.3. KAREKÖKLÜ İFADELER
1.3.1. Tam Kare Doğal Sayılar ve Karekökleri
1.3.2. Tam Kare Olmayan Sayıların Kareköklerinin Tahmin Edilmesi
1.3.3. Gerçek Sayılar
1.3.4. Kareköklü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
1.3.5. Kareköklü Bir Sayının a b şeklinde İfade Edilmesi ve a b Şeklindeki İfadenin Katsayısının Kök İçine Alınması
1.3.6. Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
1.3.7. Ondalık İfadelerin Karekökü

2. ÜNİTE

2.1. BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI
2.1.1. Olası Durumlar
2.1.1. Olay ve Bu Olayın Olma Olasılığı

2.2. ÜÇGENLER
2.2.1. Üçgende Yardımcı Elemanlar (Kenarortay, Açıortay, Yükseklik)
2.2.2. Üçgenin Kenarları Arasındaki Bağıntılar
2.2.3. Üçgenin Kenarları ve Açıları Arasındaki İlişki

2.2.4. Üçgen Çizimleri
2.2.5. Pisagor Bağıntısı ve Problemler

2.3. DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ
2.3.1. Düzlemsel Şekillerin Dönme Altındaki Görüntüsü
2.3.2. Öteleme, Yansıma ve Dönme
2.3.3. Ardışık Öteleme, Yansıma ve Dönme

3. ÜNİTE 

3.1. CEBİR
3.1.1. Cebirsel İfadeler
3.1.2. Özdeşlikler
3.1.3. Cebirsel İfadeleri Çarpanlarına Ayırma
3.2. EŞLİK VE BENZERLİK
3.2.1. Eşlik ve Benzerlik Arasındaki İlişki

4. ÜNİTE

4.1. DOĞRUSAL DENKLEMLER
4.1.1. Doğrusal Denklemler ve Günlük Yaşam
4.1.2. Doğrusal Eğim
4.1.3. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
4.2. DENKLEM SİSTEMLERİ .
4.2.1. Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
4.2.2. Doğrusal Denklem Sistemlerini Grafik Kullanarak Çözme
4.3. EŞİTSİZLİKLER
4.3.1. Eşitsizlik
4.3.2. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

5. ÜNİTE

5.1. GEOMETRİK CİSİMLER
5.1.1. Prizmalar
5.1.2. Dik Dairesel Silindir
5.1.3. Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanı
5.1.4. Dik Dairesel Silindirin Hacmi
5.1.5. Dik Piramit, Temel Elemanları ve Açınımı
5.1.6. Dik Koni, Temel Elemanları ve Açınımı
5.2. VERİ DÜZENLEME, DEĞERLENDİRME VE YORUMLAMA
5.2.1. Histogram
5.2.2. Tablo ve Grafikler

2018-2019 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. Sınıf Matematik dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

8. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

8.) Köşegenlerinin koordinatları A(–5, –1), B(–1, 2), C(–7, 3), D(–3, 4) olan dörtgenin y eksenine paralel 2 birim yukarıya ve x eksenine paralel 3 birim sağa ötelenmiş şeklinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) A’(–2, 1), B’(2, 4), C’(–4, 5), D’(0, 7)

B) A’(–2, –1), B’(2, 2), C’(–4, 3), D’(0, –4)

C) A’(–2, 1), B’(2, 4), C’(–4, 5), D’(0, 6)

D) A’(–5, –1), B’(–1, –4), C’(–7, –5), D’(–3, 2)

 

9.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir özdeşlik değildir?

A) p2 – k2 = (p – k)•(p + k)

B) (x – y)2 = x2– 2xy + y2

C) (x + 3)2 =x2 + 3x

D) 2(x + 3) = 2x + 6

2018-2019 8. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı

13) A (-2,6) noktasını x ekseninde 3 br sağa ve y ekseninde 4 br aşağıya ötelenmesi ile oluşan nokta hangisidir?

A)A׳(1,8) B) A׳(1,-2)

C) A׳(1,2) D) A׳(-1,-1)

 

2018-2019 8. Sınıf Matematik Uygulamaları 1. Dönem 2. Yazılı

4)(Eba)Tüm yüzleri kırmızı ile boyalı hilesiz bir zar atıldığında verilenlerden hangisi doğrudur?

a)Üst yüzünün kırmızı olma olasılığı 0 dır.
b)Üst yüzünün mavi olma olasılığı 1 dir.
c) Üst yüzünün kırmızı olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır.
d) Üst yüzünün kırmızı olma olayı kesin olaydır.

13)32 sayısının doğal sayı çarpanlarının tamamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,2,4,16
B) 1,2,4,6,8,16,32
C) 2,4,6,8,16
D) 1,2,4,8,16,32

 

2018-2019 8. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı

1. Burcu 150 doğal sayısının çarpanlarını “çarpan ağacı” kullanarak bulmak istiyor.
Hangisi Burcunun çarpan ağacığında kullanacağı sayılardan birisi değildir?
A)75 B)50 C)45 D)15

2.Ekok ile ilgili olarak Problem yazmak isteyen Ali Hoca aşağıda verilen problem türlerinden hangisine yönelik soru hazırlayabilir?

I.Döşeme yapılacak bir zemine yerleşecek fayansların en az kaç adet olacağı
II.Belirli zaman sıklıklarında hareket eden tren, vapur vb. Birlikte hareket etme zamanları
III.Şişe,çuval,varil vb. Kaplarda bulunan malzemeleri daha küçük kaplara aktarırken en az kaç kap kullanılacağı.

A)I B)II C)I-III D)II-III

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2018-2019 5. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı

2018-2019 6. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı

2018-2019 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı