7. Sınıf Matematik Konuları

Konular Milli Eğitim Bakanlığına ait EBA’da yer alan 7. Sınıf Matematik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2018-2019-2020 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

 

2018-2019-2020 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

7. SINIF MATEMATİK MÜFREDATI

1. ÜNİTE SAYILAR VE İŞLEMLER

TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
Tam Sayılarla Çarpma İşlemi
Tam Sayılarla Bölme İşlemi
Tam Sayılarla Problem Çözme
Üslü Nicelikler
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterilmesi
Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi
Devirli Olmayan Ondalık Gösterimlerin Rasyonel Sayı Olarak Yazılması
Rasyonel Sayılar Karşılaştırma ve Sıralama
RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER
Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi
Rasyonel Sayılarla Toplama İşlemi
Rasyonel Sayılarla Çıkarma İşlemi
Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi
Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi
Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi
Rasyonel Sayıların Karesinin ve Küpünün Hesaplanması
Rasyonel Saylarla Çok Adımlı İşlemler
Rasyonel Saylarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler

2. ÜNİTE CEBİR 

EŞİTLİK VE DENKLEM
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma
Denklemlerde Eşitliğin Korunumu
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurmayı Gerektiren Problemler
DOĞRUSAL DENKLEMLER
Koordinat Sistemi
Doğrusal İlişki
Doğrusal Denklemlerin Grafiği
Orijinden (Başlangıç Noktası) Geçmeyen Doğruların Grafiği
x = a Biçimindeki Doğruların Grafiği
y = b Biçimindeki Doğruların Grafiği
Orijinden (Başlangıç Noktası) Geçen Doğruların Grafiği

3. ÜNİTE SAYILAR VE İŞLEMLER

ORAN VE ORANTI
Birbirine Oran Verilen İki Çokluktan Biri Verilince Diğerinin Bulunması
Bir Oranda Çokluklardan Birinin 1 Olması Durumunda Diğerinin Alacağı Değer
İki Çokluğun Orantılı Olup Olmadığını Belirleme
Doğru Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişkinin Tablo veya Denklem Olarak İfade Edilmesi
Doğru Orantılı İki Çokluğa Ait Orantı Sabiti
İki Çokluğun Ters Orantılı Olup Olmadığını Belirleme
Orantı Problemleri
Ölçek Problemleri
Haritadaki Alan ile Ölçek Arasındaki İlişki
Karışım Problemleri
İndirim ve Artış Problemleri
Ters Orantıyla İlgili Problemler

YÜZDELER
Bir Çokluğun Belirli Bir Yüzdesine Karşılık Gelen Miktarın veya Belirli Bir Yüzdesi Verilen Çokluğun Bulunması
Bir Çokluğun Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplanması
Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde ile Artırmaya veya Azaltmaya Yönelik Hesaplamalar
Yüzde Problemleri
Faiz Problemleri

4. ÜNİTE GEOMETRİ VE ÖLÇME – VERİ İŞLEME

DOĞRULAR VE AÇILAR
Bir Açıya Eş Bir Açı
Bir Açının Açıortayı
İki Paralel Doğruyla Bir Keseninin Oluşturduğu Yöndeş, Ters, İç Ters, Dış Ters Açlar
ÇEMBER VE DAİRE ……………………………………………………………………………………….. 203
Çemberde Merkez Açı ile Merkez Açının Gördüğü Yayın Ölçüsü …………………………………..203
Bir Çemberde Merkez Açı ile Bu Açının Gördüğü Yayın Ölçüsü Arasındaki İlişki
Çember ve Çember Parçasının Uzunluğu
Dairenin ve Daire Diliminin Alanı
ARAŞTIRMA SORULARI ÜRETME, VERİ TOPLAMA, DÜZENLEME, DEĞERLENDİRME VE YORUMLAMA
Daire Grafiği
Çizgi Grafiği
Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer
Araştırma Sorularına Uygun Grafik Çizme ve Bu Grafikler Arasında Dönüşüm Yapma

5. ÜNİTE GEOMETRİ VE ÖLÇME

ÇOKGENLER
Düzgün Çokgenlerin Kenar ve Aç Özellikleri
Düzgün Çokgenler
Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları
Dikdörtgen, Paralelkenar, Yamuk ve Eşkenar Dörtgen
Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Alanı
Eşkenar Dörtgenin Alan
Yamuğun Alan
Üçgen, Dikdörtgen, Paralelkenar, Yamuk veya Eşkenar Dörtgenden Oluşan Bileşik
Şekillerin Alanı
Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu ile Alan Arasındaki İlişki
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ
Düzlemsel Şekillerin Eş Olup Olmadığını Belirleme, Bir şekle Eş Şekiller Oluşturma
Düzlemde Nokta, Doğru ParçasI ve Diğer Şekillerin Öteleme Altındaki Görüntüleri
Ötelenen Şekiller ile Bu Şekillerin Görüntüleri Arasındaki İlişki
Düzlemde Nokta, Doğru ParçasI ve Diğer Şekillerin Yansıma Sonucu Oluşan Görüntüleri
Yansımada ŞEkil ile Görüntüsü Arasındaki İlişki
Düzlemsel Bir Şeklin Ardışık Ötelemeler ve Yansımalar Sonucu Elde Edilen Görüntüsü
CİSİMLERİN FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİ
Üç Boyutlu Cisimlerin Farklı Yönlerden İki Boyutlu Görünümleri
Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapılar

2018-2019 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında 7. Sınıf Matematik dersinde güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.

7. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

4.) 2x – 1 = 4 + 3 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 6 D) 8

5.) Sevda, Tayfun a 5 kalem verdiğinde Sevda ve Tayfunun kalemleri sayısı eşit olmaktadır. Toplam 14 kalemleri olduğuna göre Sevda nın başlangıçta kaç kalemi vardır?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 14

6.) Sami Dede bahçesinden topladığı fındıkları 2 kg ve 3 kg tartarak paketlemiştir. Sami Dede 2 kg lık 21 paket yapmıştır. Paketlenen fındıklar toplam 87 kg olduğuna göre 3 kg paketlerin sayısı kaçtır?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18

2018-2019 7. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı

8) 750 TL para, yıllık % 20 faiz oranı ile 3 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre 3 yıl sonunda elde edilen faiz geliri kaç TL dir?

A) 150 B) 300 C) 450 D) 600

9) 7 tavuk, 3 horoz ve 8 civcivin bulunduğu bir kümes daire grafiği ile gösterilirse tavuklara ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?

A) 60° B) 100° C) 140° D) 160°

10) Çapının uzunluğu 20 cm olan çemberin çevre uzunluğu kaç cm dir? (π=3 alınız.)

A) 50 B) 60 C) 70 D) 80