Kümeler Konu Anlatımı 6. Sınıf Matematik

Küme: Kümeyi tam karşılayan bir tanım henüz olmamasına rağmen, “Küme; iyi tanımlanmış nesneler topluluğudur” diyebiliriz.

Kümeyi oluşturan nesnelere kümenin eleman-ları denir.

Kümeler genellikle A, B, C, …gibi büyük harflerle, kümenin elemanları ise çoğunlukla a, b, c, … gibi küçük harflerle gösterilir.

Kümeleri bir eve, elemanları ise içinde yaşayan bireylere benzetebiliriz. Bildiğimiz gibi boş küme dışındaki kümelerin tümü bu bireyleri, elemanları barındırır. Her yerde olduğu gibi kümelerde de bazı semboller kullanılır. Kümelerde eleman kavramını “ ∈ ” sembolünü kullanarak kısaca gösteriyoruz. Bir topluluğa küme diyebilmemiz için;

1) Elemanlarının iyi tanımlanmış, açık ve kesin oluşu,

2) Elemanlarının her birinin farklı oluşu, 3)Büyük temel harfle isimlendirilmesi,gibi özellikleri barındırmalıdır. Bir kümede elemanlar yer değiştirdiğinde, küme değişmez.

Örnek: Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtir?

A) ‘’Bazı yeşil renkli gömlekler ’’

B) ‘’ Kimi çocuklar ’’

C) ‘’ En güzel renkler ’’

D) ‘’ Sınıftaki esmer erkekler ’’

Çözüm: Küme elemanları net biçimde ifade edileceğinden D seçeneği doğrudur. Diğer seçenekler kesin olmayan, değişken ifadelerdir.

Bölünebilme Kuralları Testi 6. Sınıf Matematik

1) Bölünebilme kurallarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

I. Son basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2’ ye ve 4’ e tam bölünür.

II. Son basamağı 0 veya 5 olan olan sayılar 10’ a tam bölünür.

III. Aynı anda 2’ ye ve 3’ e tam bölünebilen sayılar 6’ ya da tam bölünür.

IV. Rakamları toplamı 3 veya 3’ ün katı olan sayılar 9’ a da tam bölünür.

A) I – II B) I – III C) I – II – III D) I – II – IV

2) 18’ e tam bölünebilen bir sayı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

3) Aşağıdaki sayılardan hangisi 3’ e ve 5’ e tam bölünebilen sayılardan değildir?

A) 15 B) 30 C) 45 D) 65

4) Bir sayının 15 ile bölümünde kalan 2 ise bu sayı en az kaçtır?

A) 12 B) 15 C) 17 D) 32

5) 377 dört basamaklı sayısının 2’ ye tam bölünmesini sağlayan değerleri toplamı kaçtır?

A) 12 B) 18 C) 20 D) 22

Çarpanlar ve Katlar Test 6. Sınıf Matematik

1) Aşağıdakilerden kaç tanesi asal sayı değildir?

2 , 11 , 57 , 65 , 46 , 91 , 93 , 97

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

2) Aşağıdakilerden hangileri daima doğrudur?

I. En küçük asal sayı 2′ dir.

II. 2′ den başka çift asal sayı yoktur.

III. İki asal sayının çarpımı daima asal sayıdır.

A) I B) I – II C) III D) I – II – III

3) Aşağıdaki verilen sayılardan kaç tanesi asal sayıdır?

15 , 26 , 35 , 45 , 57 , 31

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4) iki basamaklı sayısı bir asal sayıdır.Buna göre, “” yerine kaç farklı rakam yazılabilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

5) En küçük üç asal sayının çarpımı kaçtır?

A) 30 B) 15 C) 12 D) 10

6) En küçük iki basamaklı asal sayının 12 fazlası kaçtır?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23

7) 34472353 sayısında kaç farklı asal sayı vardır?

A) 3 B) 4 C)5 D) 6

8) 34’ ten küçük, 15’ ten büyük kaç asal sayı vardır?

A) 3 B) 4 C)5 D) 6

2018 – 2019 6. Sınıf Matematik Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 6. Sınıf Matematik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

6. SINIF MATEMATİK MÜFREDATI