5. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

1.) Ayşegül okunuşu “dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç” olan doğal sayı 4 860 903 olarak yazıyor. Hata varsa hangi bölükte yapmıştır?

A) Birler Bölüğünde         B) Binler Bölüğünde

C) Milyonlar Bölüğünde D) Milyarlar Bölüğünde

2.) Hayriye, Fatma ve Ayşe nin yaşları toplamı 78 dir. Hayriye grubun en büyüğüdür. Fatma 30 yaşındaki en büyük grup üyesinden 7 yaş küçüktür. Buna göre Ayşe kaç yaşındadır?

A) 25 B) 24 C) 15 D) 11

2018-2019 5. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı

1 ) Aşağıda okunuşları verilen ondalık okunuşları verilen kesirlerin  yazılışlarını , yazılışları verilen kesirlerin okunuşlarını yanına yazınız. ( 5 p )

a ) üç tam binde yirmi beş =…………………………………….

b ) 1,0025 =…………………………………………………………..

c ) on dört tam yüzde otuz iki =……………………………….

d ) beş tam binde beş yüz on iki =……………………………

e ) 3, 005 =…………………………………………………………..

2)

Ürün 1 kg fiyatı Alınan miktar
Elma 3,86 3 kg
Portakal 4,3 3 kg
Çilek 6,49 2 kg

 

Yukarıdaki tabloya göre belirtilen kg lara göre meyve alan Yasemin kaç ₺ öder ? (10 p )