2018-2019 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 6. Sınıf Matematik dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

5. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

1.) Ayşegül okunuşu “dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç” olan doğal sayı 4 860 903 olarak yazıyor. Hata varsa hangi bölükte yapmıştır?

A) Birler Bölüğünde         B) Binler Bölüğünde

C) Milyonlar Bölüğünde D) Milyarlar Bölüğünde

2.) Hayriye, Fatma ve Ayşe nin yaşları toplamı 78 dir. Hayriye grubun en büyüğüdür. Fatma 30 yaşındaki en büyük grup üyesinden 7 yaş küçüktür. Buna göre Ayşe kaç yaşındadır?

A) 25 B) 24 C) 15 D) 11

2018-2019 5. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı

1 ) Aşağıda okunuşları verilen ondalık okunuşları verilen kesirlerin  yazılışlarını , yazılışları verilen kesirlerin okunuşlarını yanına yazınız. ( 5 p )

a ) üç tam binde yirmi beş =…………………………………….

b ) 1,0025 =…………………………………………………………..

c ) on dört tam yüzde otuz iki =……………………………….

d ) beş tam binde beş yüz on iki =……………………………

e ) 3, 005 =…………………………………………………………..

2)

Ürün 1 kg fiyatı Alınan miktar
Elma 3,86 3 kg
Portakal 4,3 3 kg
Çilek 6,49 2 kg

 

Yukarıdaki tabloya göre belirtilen kg lara göre meyve alan Yasemin kaç ₺ öder ? (10 p )

2018-2019 5. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı

1- Aşağıdakilerden doğru olanların yanına “D” yanlış olanların yanına “Y” yazınız.(10 Puan)

(      ) 45 324 800 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 25’tir.

(      ) 884 998 sayısındaki 8’lerin basamak değerleri toplamı 880 008’dir.

(      ) “altı yüz seksen bin, üç yüz” sayısı  608 300 şeklinde yazılır.

(      ) 950’ye yuvarlanabilen en küçük sayı 954’tür.

(      ) 7 basamaklı en küçük sayı 1 000 000 sayısıdır.

2018-2019 5. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı

1)Aşağıdaki sayıların okunuşunu yazınız.

71 120 580 : ……………………………………………

……………………………………………………………….

303 500 040 : ……………………………………………….

……………………………………………………………….
2) Aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları yazınız.

Yüz on üçmilyon elli altı bin üç yüz doksan altı

………………………………………………….

Elli iki milyon yüz on dört bin kırk sekiz

……………………………………………………….

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2018-2019 6. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı

2018-2019 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı

2018-2019 8. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı