Matematik 4. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

4. sınıf matematik 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015
4. sınıf matematik 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek bir bölüm

 

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlaron başına Y harfini yazınız. (20 PUAN)
1. Basit kesirlerin payı, paydasından büyüktür.
2. Payda, bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir.
3. Payı büyük olan kesirlere tam sayılı kesir denir.
4. Payı paydasına eşit olan kesirlere bileşik kesir denir.
5. Kesirleri karşılaştırmada ” < , > ve = ” sembolleri kullanılır.
6. Payı 1 olan kesirler, 1’e eşittir.

 

Tıkla tamamını indir

 

3. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı için Tıklayın

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı için Tıklayın

5. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı için Tıklayın

6. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı için Tıklayın

7. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı için Tıklayın

8. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı için Tıklayın

9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı için Tıklayın

10. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı için Tıklayın

11. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı için Tıklayın

12. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı için Tıklayın

Verilen Rakamlarla Ondalık Sayı Yazma 4. Sınıf Matematik

• 4,3,8 rakamları ile yazılabilecek;

En büyük ondalık sayı :………….

En küçük ondalık sayı :………….

40’ tan büyük en küçük ondalık

sayı : ……………..

40’tan küçük en büyük ondalık

sayı : ………………….

Toplam kaç ondalık sayı yazılır : ….

 

Tıkla