Birim Kesirler Konu Özeti 4. Sınıf Matematik

BİRİM KESİRLER

Payı 1 olan basit kesirlere “Birim Kesir” denir.Aşağıdaki kesirlerin hepsi birer birim kesirdir.

Birim kesirlerden ; paydası küçük plan kesir , diğerlerinden büyüktür.

4. Sınıf Matematik 1. Dönem Konu Tekrarı

1) Bir çıkarma işleminde çıkan 765, fark çıkanın 2 katından 137 eksik ise eksilen sayı kaçtır?

2). 38126 + K < 95124 ise K yeri¬ne yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?

3) Rakamları birbirinden farklı altı basa¬maklı en büyük doğal sayı ile, rakam¬ları birbirinden farklı beş basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır?

4) Ardışık 5 tek doğal sayının toplamı 645’tir. Bu sayıların en büyüğü kaç¬tır?

  1. Üç sayının toplamı 9673’tür. Birinci sayı 4324, ikinci sayı 2473 olduğuna göre, üçüncü sayı kaçtır?

6). Bir çiftçi 5670 kg buğday üretti. Ürettiği buğdayın 3550 kg’ını sattı, 645 kg’ını tohumluk olarak kullandı. Çiftçinin kaç kg buğdayı kaldı?

7) Biri diğerinden 300 fazla olan dört doğal sayının en küçüğü 725’tir. Bu sayıların toplamı kaçtır?

8) 354 eksiği 1768 olan sayının 4297 fazlası
kaçtır?

9) K, L, M birer doğal sayıdır.
K + L = 56, L + M = 40, K + M = 44 ise L= ?

10) b + 14 < 20 ifadesinde b yerine yazılabi¬lecek kaç rakam vardır?

11) 5, 0, 6, 3 rakamları ile yazılan dört basamaklı en büyük doğal sayı A, en küçük doğal sayı B ‘dir. A ve B sayılarının binler basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?

12). Bir uçaktaki yolcuların 345’i erkektir. Uçakta 518 yolcu olduğuna göre, bayan yolcuların sayısı kaçtır?

Veri Gösterim Şekilleri Konu Anlatımı 4. Sınıf Matematik

Veri Gösterim Şekilleri

Bir örnekle başlayacak olursak sınıf başkanlığı seçimi sonuçları birden fazla farklı biçimlerde gösterilebilir. Bunlardan bir tanesi de çetele ismi verilen tablodur. Çetele tablosunda seçim sonuçları adaylardan her birinin karşısına çentik atmak suretiyle gösterilir. Çetele tablosu sayesinde sıklık tablosu da elde edilebilir. Sıklık tablosunda adayların karşılarına aldıkları oy sayıları yazılır.

Diğer farklı gösterim şekli ise nesne grafiğidir. Bu grafiği oluşturmak için adaylar bir kağıda yazılıp bir masaya yerleştirilir. Sonuçları göstermek için bir nesne seçilir ve alınana oy sayısı kadar nesne adayın karşısına konulur.

Şekil grafiği ise nesne grafiğinin kağıt üzerinde gösterilmesidir.

Yıl-Ay-Gün Konu Anlatımı 4. Sınıf Matematik

İnsanlar doğum günleri, evlilik yıl dönümleri gibi özel günlerini hangi aracı kullanarak işaretlerler?

Takvim olarak adlandırılan araç bir yılı aylara ve günlere bölerek gösteren bir çeşit çizelge olarak adlandırılır.

Evlilik yıl dönümü gibi özel günleri takvim üzerinde işaretleyebiliriz.

Bunun yanı sıra Milli ve Dini bayramlar gibi hepimiz tarafından kutlanan günler daha takvimler hazırlanırken işaretlenir.

Genellikle takvimlerin her sayfasında 1 ay gösterilir ve ilk ay olarak Ocak ayı verilir.

Her ay günlere bölünmüştür. 1 gün dünyanın kendi etrafından 1 tur atmasıyla oluşur. Bu dönüş 24 saat sürer.

Takvimlerde günler satır satır gösterilir ve bir satırda 7 gün vardır. Bu şekilde birbirini takip eden toplam 7 güne 1 hafta denir.

Ocak ayı 31 gün sürer. Peki sizce her ay 31 gün müdür?

Aylar ve kaç gün oldukları yukarıda tabloda gösterilmiştir ancak genel olarak 1 ay 30 gün kabul edilir.

1 yıl içerisinde toplam 12 ay vardır. Yukarıdaki tablodaki ayların günlerini toplayarak 1 yılın kaç gün olduğunu bulabilir misiniz?

Evet, 1 yılda 365 gün vardır.

1 yıl dünyanın Güneş etrafından 1 tur atmasıyla geçen süreye denir. Dünya bu yolculuğunu 365 gün 6 saatte tamamlar.

Parantezli İşlemler 4. Sınıf Matematik

Aşağıdaki parantezli işlemleri örneğe uygun olarak yapınız.

Önce çarpma işlemlerini,sonra toplama işlemlerini yapınız

( 34 x 22 ) + ( 76 x 34)

( 57 x 68 ) + ( 84 x 50)

( 62 x 14 ) + ( 16 x 26)

( 90 x 30 ) + ( 80 x 35)

( 77 x 42 ) + ( 39 x 39)

( 56 x 18 ) + ( 75 x 75)

Doğal Sayıları Yuvarlama 4. Sınıf Matematik

Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda oluşan sayılarla eşleştiriniz.

2265
1100

1126

5300

5326

6600

6543

2300

3578

3600