Bölme İşlemi Gerektiren Problemler 3. Sınıf Matematik

Soru 1) 28 sayısının 15 katının sayı değeri toplamını bulunuz.

Soru 2) 8 katlı bir apartmanın her katında 4 daire vardır. Her dairede 16 kişi yaşadığına göre apartmanda yaşayan toplam kişi sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.

Soru 3) Elliye yuvarlanabilen en küçük sayı ile en büyük sayının çarpımını bulunuz.

Soru 4) 175 fındığı 5 kişiye eşit olarak pay edecek olsam her birine düşen fındık sayısını en yakın onluğa yuvarlayınız.

Soru 5) 92 kiloluk un çuvalını 4 ‘ er kiloluk poşetlere koymayı düşünüyorum. Her bir poşet 3 TL olduğuna göre poşet için kaç TL ödemem gerekiyor ?

4. Sınıf Matematik 1. Dönem Konu Tekrarı

1) Bir çıkarma işleminde çıkan 765, fark çıkanın 2 katından 137 eksik ise eksilen sayı kaçtır?

2). 38126 + K < 95124 ise K yeri¬ne yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?

3) Rakamları birbirinden farklı altı basa¬maklı en büyük doğal sayı ile, rakam¬ları birbirinden farklı beş basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır?

4) Ardışık 5 tek doğal sayının toplamı 645’tir. Bu sayıların en büyüğü kaç¬tır?

  1. Üç sayının toplamı 9673’tür. Birinci sayı 4324, ikinci sayı 2473 olduğuna göre, üçüncü sayı kaçtır?

6). Bir çiftçi 5670 kg buğday üretti. Ürettiği buğdayın 3550 kg’ını sattı, 645 kg’ını tohumluk olarak kullandı. Çiftçinin kaç kg buğdayı kaldı?

7) Biri diğerinden 300 fazla olan dört doğal sayının en küçüğü 725’tir. Bu sayıların toplamı kaçtır?

8) 354 eksiği 1768 olan sayının 4297 fazlası
kaçtır?

9) K, L, M birer doğal sayıdır.
K + L = 56, L + M = 40, K + M = 44 ise L= ?

10) b + 14 < 20 ifadesinde b yerine yazılabi¬lecek kaç rakam vardır?

11) 5, 0, 6, 3 rakamları ile yazılan dört basamaklı en büyük doğal sayı A, en küçük doğal sayı B ‘dir. A ve B sayılarının binler basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?

12). Bir uçaktaki yolcuların 345’i erkektir. Uçakta 518 yolcu olduğuna göre, bayan yolcuların sayısı kaçtır?

Veri Gösterim Şekilleri Konu Anlatımı 4. Sınıf Matematik

Veri Gösterim Şekilleri

Bir örnekle başlayacak olursak sınıf başkanlığı seçimi sonuçları birden fazla farklı biçimlerde gösterilebilir. Bunlardan bir tanesi de çetele ismi verilen tablodur. Çetele tablosunda seçim sonuçları adaylardan her birinin karşısına çentik atmak suretiyle gösterilir. Çetele tablosu sayesinde sıklık tablosu da elde edilebilir. Sıklık tablosunda adayların karşılarına aldıkları oy sayıları yazılır.

Diğer farklı gösterim şekli ise nesne grafiğidir. Bu grafiği oluşturmak için adaylar bir kağıda yazılıp bir masaya yerleştirilir. Sonuçları göstermek için bir nesne seçilir ve alınana oy sayısı kadar nesne adayın karşısına konulur.

Şekil grafiği ise nesne grafiğinin kağıt üzerinde gösterilmesidir.

Yıl-Ay-Gün Konu Anlatımı 4. Sınıf Matematik

İnsanlar doğum günleri, evlilik yıl dönümleri gibi özel günlerini hangi aracı kullanarak işaretlerler?

Takvim olarak adlandırılan araç bir yılı aylara ve günlere bölerek gösteren bir çeşit çizelge olarak adlandırılır.

Evlilik yıl dönümü gibi özel günleri takvim üzerinde işaretleyebiliriz.

Bunun yanı sıra Milli ve Dini bayramlar gibi hepimiz tarafından kutlanan günler daha takvimler hazırlanırken işaretlenir.

Genellikle takvimlerin her sayfasında 1 ay gösterilir ve ilk ay olarak Ocak ayı verilir.

Her ay günlere bölünmüştür. 1 gün dünyanın kendi etrafından 1 tur atmasıyla oluşur. Bu dönüş 24 saat sürer.

Takvimlerde günler satır satır gösterilir ve bir satırda 7 gün vardır. Bu şekilde birbirini takip eden toplam 7 güne 1 hafta denir.

Ocak ayı 31 gün sürer. Peki sizce her ay 31 gün müdür?

Aylar ve kaç gün oldukları yukarıda tabloda gösterilmiştir ancak genel olarak 1 ay 30 gün kabul edilir.

1 yıl içerisinde toplam 12 ay vardır. Yukarıdaki tablodaki ayların günlerini toplayarak 1 yılın kaç gün olduğunu bulabilir misiniz?

Evet, 1 yılda 365 gün vardır.

1 yıl dünyanın Güneş etrafından 1 tur atmasıyla geçen süreye denir. Dünya bu yolculuğunu 365 gün 6 saatte tamamlar.

Geometrik Şekiller, Kenar Ve Köşeleri Konu Özeti 2. Sınıf Matematik

GEOMETRİK ŞEKİLLER KENAR VE KÖŞELERİ

KARE: 4 KENARI VE 4 KÖŞESİ VARDIR. TÜM KENARLARININ UZUNLUKLARI BİRBİRİNE EŞİTTİR.
KÖŞE
KENAR

DİKDÖRTGEN: 4 KENARI VE 4 KÖŞESİ VARDIR. KARŞILIKLI KENARLARININ UZUNLUKLARI BİRBİRİNE EŞİTTİR.
KÖŞE
KENAR

ÜÇGEN: ÜÇ KENARI VE ÜÇ KÖŞESİ VARDIR. KENAR UZUNLUKLARININ HEPSİ EŞİT OLABİLİR, HEPSİ FARKLI OLABİLİR VEYA İKİSİ EŞİT BİRİ FARKLI OLABİLİR.
KÖŞE
KENAR

ÇEMBER VE DAİRE: KENAR VE KÖŞESİ YOKTUR.

Dikkat Testi 1. Sınıf

EN   FAZLA   OLAN   HARFİ    BULALIM

Rakamların   kaçar  tane   olduklarını   altlarındaki  boşluklara  yazınız. En FAZLA  olanı  işaretleyiniz.

11 4 13 3 12 2 10 16 4 7 18
5 14 2 17 6 15 13 5 15 2 20
1 8 12 7 10 1 8 3 12 11 19
9 6 13 11 20 19 12 14 4 8 20
3 10 4 2 11 15 4 3 6 5 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
…t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t

            EN   FAZLA   OLAN   SAYIYI BULALIM

Rakamların  kaçar  tane   olduklarını   altlarındaki  boşluklara  yazınız. En  fazla  olanı  işaretleyiniz.

1 12 8 6 10 3 12 4 15 7 1 18
18 5 2 13 9 19 5 16 3 6 4 19
4 3 7 19 4 14 17 1 14 11 20 14
6 19 15 12 11 2 9 19 17 2 2 9
18 11 8 19 10 6 16 12 4 15 20 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
…t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t …t

EN   AZ    HARFİ     BULALIM

Harflerin  kaçar  tane   olduklarını   altlarındaki  boşluklara  yazınız.  En  az  olanı  işaretleyiniz.

E L M Ü N O U A M E
M İ K U N A M Ü N İ
A N O E Ü T Y E K U
K T İ U M K M O T N
L O K N A O L N K A
E L A K İ N O M U T Ü Y
…tane …tane .tane …tane …tane …tane .tane …tane …tane …tane .tane …tane

Hazırlayan  :  Kadir  ERİŞGİN  ( 1792 )

Parantezli İşlemler 4. Sınıf Matematik

Aşağıdaki parantezli işlemleri örneğe uygun olarak yapınız.

Önce çarpma işlemlerini,sonra toplama işlemlerini yapınız

( 34 x 22 ) + ( 76 x 34)

( 57 x 68 ) + ( 84 x 50)

( 62 x 14 ) + ( 16 x 26)

( 90 x 30 ) + ( 80 x 35)

( 77 x 42 ) + ( 39 x 39)

( 56 x 18 ) + ( 75 x 75)

2019 Matematik Öğretmeni Maaşı

Öğretmen maaşları ülke gündemini oldukça meşgul eden ve gelecek planlaması yapan gençlerin çokça üzerinde durduğu konulardan bir tanesidir. Matematik Öğretmenliği de gün geçtikçe önem kazanan bir branş olarak önümüze çıkmaktadır.

Matematik Öğretmenlerinin 2019 yılında alacakları maaşlar kademe ve derecelerine göre yani meslekteki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda bir Matematik Öğretmeninin hizmet yılına göre 2019 Ocak ayından itibaren alacağı maaşlar verilmiştir.

Matematik öğretmenleri ayrıca yukarıda verilen maaşlara ek olarak haftalık 15 saat üzeri girdikleri her ders saati için ek ders ücreti alırlar. Bu ek ders ücreti ise ders başına yaklaşık 13,80 tl olarak hesaplanmaktadır. Bir Matematik Öğretmeni haftalık 30 saate kadar derse girebilmektedir.

Not: Tabloda verilen rakamlar enflasyon farkı, aile yardımı, BES, sendika, ilksan vb kesintiler/ödemeler dikkate alınmadan hesaplanmıştır.