Tiyatro Kulübü Sene Sonu Raporu

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  …………………………… İLKOKULU  TİYATRO KULÜBÜ YIL SONU ÇALIŞMA RAPORU

EYLÜL-EKİM
Kulüp tüzüğü yazıldı.
Sosyal kulüpler hakkında bilgi verildi.
Tiyatro Kulübünde görevli olan öğrencilerin bir listesi yapıldı.
Kulüp genel kurulunun sene başı toplantısı yapıldı ve yönetim kurulu oluşturuldu.
Kulüp iç yönetmeliği ve yıllık çalışma programı taslağı genel kurula sunuldu.
Kulüp çalışma programı hazırlandı.
Drama Egzersiz Programı için oyun şiir dinletisi yapılmasına karar verildi. 20 öğrenci ile egzersiz çalışmasına başlandı.

 

KASIM
10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası ile ilgili anma programı için öğrenciler tarafından kısa bir skeç sunuldu.
Öğrencilere Dünya Çocuk Kitapları Haftası ile ilgili bilgi verildi. “Tiyatro ve çocuk” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilendi.
Tiyatro oyunları olan internet sitelerinin isimleri panoda duyuruldu.
Drama egzersiz çalışmalarına devam edildi.

 

ARALIK
Öğrencilere Vakıf haftası ile ilgili bilgi verildi. Tutum ve Yatırım Haftası ile ilgili de bilgilendirme yapıldı. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri ile ilgili bilgilendirme yapılarak, onun özlü sözlerinden şiirlerinden örnekler sunuldu.
Yunus Emre hayatı, eserleri hakkında bilgilendirme yapılarak öğrencilerden şiirlerinin getirilmesi ve okunması istendi. Öğrencilere hoşlandıkları şiirleri okuma ezberleme alışkanlığı kazandırılmaya çalışıldı.
Drama egzersiz çalışmalarına devam edildi.

 

OCAK
Genel kurul ve kulüp üyeleriyle birlikte 2. dönemde yapılacak olan çalışmalar gözden geçirildi.
1. dönem sonuna gelindiğinde yapılan tüm faaliyetlerin genel bir değerlendirilmesi yapıldı ve eksiklikler belirlenerek 2. dönemde bunların olmaması için öğrencilerle birlikte bazı tedbirler alındı.
Drama egzersiz çalışmalarına devam edildi.
Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi

ŞUBAT
Daha önce alınmış olan kararlar gözden geçirildi. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.
Drama egzersiz çalışmalarına devam edildi.

MART
Güzel ve düzgün konuşmanın önemi ve bunun da kitap okuma ve drama ile gerçekleştirilebileceği üzerinde duruldu..
12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif’i Anma Haftası ile ilgili şiirler ve yazılar hazırlandı okul panosunda sergilendi.
Öğrencilere tiyatro ve piyes türü hakkında bilgi verildi ve onlardan varsa rol aldıkları ya da izledikleri tiyatro oyunlarını ve bunlardan/ bundan edindiği yaşantıları sınıfa paylaşmaları istendi.
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kısa kutlandı.
Öğrenciler Orman Haftası ile ilgili bilgilendirildi.
Drama egzersiz çalışmalarına devam edildi.

NİSAN

“Çocuklukta oyun ve eğitim”in önemini belirten yazılar kulüp panosunda sergilendi.
Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik tiyatro ile ilgili bilmece ve bulmaca örnekleri kulüp panosunda sergilendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası ile ilgili bilgiler verilerek tiyatro kulübü olarak bu hafta ile ilgili hazırlanan oyunun gösterimi yapıldı.
Drama egzersiz çalışmalarına devam edildi.

MAYIS
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası ile ilgili öğrenciler bilgilendirildi.
Drama egzersiz çalışmalarına devam edildi. Provalar yapıldı.
Şiir dinletisi için hazırlıklara başlandı.

HAZİRAN
“Tiyatrosuz yaşam” konulu yazılar ve resimler kulüp panosunda sergilendi.
Yıl sonu için hazırlanan şiir dinletisi mezuniyet töreninde sergilendi.
Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
Yıl içinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Sağlık Temizlik Beslenme ve Yeşilay Kulübü Yıl Sonu Raporu

…………… İLKOKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENMEVEYEŞİLAY KULÜBÜNÜN …..  – ….  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YIL SONU FAALİYET RAPORU

EYLÜL – EKİM – KASIM:
1. Kulüp tüzüğü hazırlanmıştır.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlenmiştir.
3. Genel kurul toplanma tarihi belirlenerek toplantı yapılmıştır.
4. Genel kurulun ilk toplantısında yönetim kurulu ve denetleme kurulunun üyeleri seçilmiştir.
5. Kulüp çalışma planı hazırlanmıştır.
6. Sosyal kulüp panosu hazırlanmıştır.
7. Temizlik, sağlığa uygunluk” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilenmiştir.
8. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.

 

ARALIK – OCAK:
1. Yönetim kurulunun toplantısı yapılmış ve yapılacak çalışmalar kararlaştırılmıştır.
2. Yapılacak çalışmaların kararları alınmıştır.
3. Genel kurul faaliyetleri gözden geçirilmiştir.
4. “Sağlık, Temizlik,DengeliBeslenmekonularında kulüp panosunda yazılar sergilenmiştir.
5. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılmıştır.

 

ŞUBAT – MART:
1. Genel Kurul toplandı.
2. Alınmış kararlar gözden geçirildi.
3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.
4. Sağlık ve Yeşilay konularında resim ve yazılar sergilendi.
5. “Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

NİSAN – MAYIS:
1. “Bireylerin Sağlığı ve Yeşilay ile ilgili drama etkinlikleri hazırlanıp sınıflarda gösteri yapıldı. Bilgilendirme sonuçları değerlendirildi.
2. “Türkiye’de ve Dünyada Dengeli Beslenme Konusunda Bize Düşenler ” konulu Resim ve yazılar kulüp panosunda sergilendi. Sağlık Temizlik Beslenme ve Yeşilay Kulübüolarak 23 Nisan etkinlikleri için döviz ve afişler hazırlandı. Ülkemizdeki Yeşilay Hizmetleri hakkında öğrencilere bilgi aktarıldı.
3. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
4. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

HAZİRAN:
1. Genel kurul toplandı.
2. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
3. Sosyal Kulüp Faaliyet Raporu oluşturulup genel kurulda okundu.
4. Yıl içinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Halk Oyunları Kulübü Yıl Sonu Raporu

EKİM
1. Halk oyunu Egzersiz Çalışma planı hazırlandı.
2. Okul genelinde egzersiz çalışmalarına seçilen öğrenciler belirlendi.
3. “Halk oyunu ve Tarihçesi” konularında bilgiler verildi.
4. Halk oyunu ile ilgili internet sitelerinin adresleri araştırıldı.
5. Halk oyununda temel hareketler tanıtıldı.

 

KASIM
1. Halk oyunu hareketleri tanıtıldı.
2. Ayak eğitimi ve ritim bilgisi verildi.

 

ARALIK
1. Halk oyununda oynanacak oyunlar belirlendi.
2. Oyun ekibi kuruldu.
3. Figür çalışmalarına başlandı.
4. Figürlerin ilk hareketlerinin müzik eşliğinde oynanmasına başlandı.

 

OCAK
1. Yeni figürler öğretildi.
2. Figürlerin müzik eşliğinde oynanmasına devam edildi.
3. Kültürel değerlerimiz anlatıldı.

 

ŞUBAT
1. Yeni figürler öğretildi.
2. Figürlerin müzik eşliğinde oynanmasına devam edildi.
3. Öğrenilen oyunlar tekrar edildi.

 

MART
1. Halk oyunlarında sahneleme ve çizgi çalışmaları yapıldı.
2. Farklı kültürlere ait halk oyunları gösterildi, anlatıldı.

 

NİSAN
1. Internette Halk oyunu ile ilgili siteler ve faaliyetler, araştırmalar yapıldı.
2. 23 Nisan Çocuk bayramı hazırlıkları yapıldı.
3. Kültürel değerlerimiz anlatıldı.

 

MAYIS
1. Halk oyunlarında estetik ve mimik çalışmaları yapıldı.
2. Sahneleme ve çizgi çalışmaları yapıldı.

 

HAZİRAN
1 . Boş zamanlarını değerlendirme güç ve kabiliyetlerini geliştirebilme amacıyla halk oyununun öneminin fark edilmesine çalışıldı. Halk oyunu dışında öğrencinin zamanını verimli geçirme yolları hakkında bilgilendirilmesi sağlandı. Egzersizin genel değerlendirmesi yapıldı.

Kütüphanecilik Kulübü Sene Sonu Raporu

……………….. İLKOKULU KÜTÜPHANECİLİK, KÜLTÜR VE ÇEVRE VARLIKLARINI KORUMA KULÜBÜNÜN ….. – ….EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YIL SONU FAALİYET RAPORU

EYLÜL – EKİM – KASIM:
1. Kulüp tüzüğü hazırlanmıştır.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlenmiştir.
3. Genel kurul toplanma tarihi belirlenerek toplantı yapılmıştır.
4. Genel kurulun ilk toplantısında yönetim kurulu ve denetleme kurulunun üyeleri seçilmiştir.
5. Kulüp çalışma planı hazırlanmıştır.
6. Sosyal kulüp panosu hazırlanmıştır.
7. Kütüphanecilik, ,Kültür ve Tabiat Varlıkları” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilenmiştir.
8. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.

 

ARALIK – OCAK:
1. Yönetim kurulunun toplantısı yapılmış ve yapılacak çalışmalar kararlaştırılmıştır.
2. Yapılacak çalışmaların kararları alınmıştır.
3. Genel kurul faaliyetleri gözden geçirilmiştir.
4. “Çevre ve bizim için Önemi” konularında kulüp panosunda yazılar sergilenmiştir.
5. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılmıştır.
7. Doğal çevrenin önemi ile ilgili yazı ve resimler panoda sergilenmiştir.

 

ŞUBAT – MART:
1. Genel kurulun toplandı.
2. Alınmış kararlar gözden geçirildi.
3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.
4. “Kitapların Düşünmeye Etkisi ” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
5. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

NİSAN – MAYIS:
1. “Çocuklukta Oyun”un ve Kitap okuma alışkanlığının önemini belirten yazılar kulüp panosunda sergilendi. Bilgilendirme sonuçları değerlendirildi.
2. “Türkiye’de ve Dünyada Kitap Sevgisi ” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi. kültür ve çevre varlıklarını koruma kulübü olarak 23 Nisan etkinlikleri için döviz ve afişler hazırlandı. Ülkemizdeki Kütüphanelerin durumu hakkında öğrencilere bilgi aktarıldı.
3. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
4. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

HAZİRAN:
1. Genel kurul toplandı.
2. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
3. Sosyal Kulüp Faaliyet Raporu oluşturulup genel kurulda okundu.
4. Yıl içinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kültür ve Edebiyat Yayın İletişim Kulübü Sene Sonu Raporu

………………… İLKOKULU KÜLTÜR VE EDEBİYAT YAYIN İLETİŞİM KULÜBÜNÜN ….  – … EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILSONU FAALİYET RAPORU

EYLÜL – EKİM – KASIM:
1. Kulüp tüzüğü hazırlanmıştır.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlenmiştir.
3. Genel Kurul toplanma tarihi belirlenerek toplantı yapılmıştır.
4. Genel Kurulun ilk toplantısında yönetim kurulu ve denetleme kurulunun üyeleri seçilmiştir.
5. Kulüp çalışma planı hazırlanmıştır.
6. Sosyal kulüp panosu hazırlanmıştır.
7. Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü ” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilenmiştir.
8. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.

 

ARALIK – OCAK:
1. Yönetim kurulunun toplantısı yapılmış ve yapılacak çalışmalar kararlaştırılmıştır.
2. Yapılacak çalışmaların kararları alınmıştır.
3. Genel kurul faaliyetleri gözden geçirilmiştir.
4. “Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü konularında kulüp panosunda yazılar sergilenmiştir.
5. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılmıştır.

 

ŞUBAT – MART:
1. Genel Kurul toplandı.
2. Alınmış kararlar gözden geçirildi. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.
3. Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim konularında resim ve yazılar sergilendi.
4. “Sosyal Kulüp ve diğer kulüplerle ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
5. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

NİSAN – MAYIS:
1. “Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü ile ilgili drama ve yazı resim etkinlikleri hazırlanıp sınıflarda gösteri yapıldı. Bilgilendirme sonuçları değerlendirildi.
2. “Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü ve tanıtım çalışmaları konusunda Bize Düşenler ” konulu Resim ve yazılar kulüp panosunda sergilendi.15 Temmuz ve önemi ile ilgili yazılar hazırlandı. Sergilendi.
3. Kültür ve Edebiyat, Yayın İletişim Kulübü olarak 23 Nisan etkinlikleri için döviz ve afişler hazırlandı.
4. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
5. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

HAZİRAN:
1. Genel kurul toplandı.
2. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
3. Sosyal Kulüp Faaliyet Raporu oluşturulup genel kurulda okundu.
4. Yıl içinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Spor Kulübü Sene Sonu Raporu

…. – … EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………………………… İLKOKULU

EYLÜL-EKİM

1. Spor kulübü yönetim kurulu seçimi ve görev dağılımı ile yönetim kurulunun görevleri açıklandı, çalışmalara katılacak öğrencilerin seçimi yapıldı.
2.Kulüp panosu hazırlandı.
3.“Spor” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.
4.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlık çalışmaları yapıldı.

KASIM

1. Spor sahası temizliği, spor malzemeleri araç ve gereçlerinin korunması hakkında bilgi verildi.
2. Atatürk’ün spora verdiği önem ve sporla i1gili sözlerinin açıklandı.
3.“Spor” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.

ARALIK

 1.“Çocuk ve Oyun”  ile “Spor Yapmanın Faydaları” konulu araştırma yapıldı.

2. Sporun sağlığımız üzerindeki etkileri ve sağlıklı yaşama etkileri konusunda öğrencilere bilgi verildi.

3.“Spor” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.

OCAK

1. Beslenmenin önemi açıklandı.

2. Fair-play hakkında bilgi verildi.

3. Spor sahası temizliği, spor  araç – gereçlerinin  düzenli kullanılması için bilgi verildi.

4.“Spor” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.

 

ŞUBAT

1. II. Yarıyılda yapılacak çalışmalar planlandı.

2. İhtiyaç olan malzemeler tespit edildi.

3. Spor kazaları ve ilkyardım hakkında bilgi verildi.

4.“Spor” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.

MART

1. Sportif etkinlikler sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmanın önemi hakkında bilgiler verildi.

2. Temizlik alışkanlığı kazanma, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme ile ilgili bilgiler verildi.

3. Nisan ayı içinde yapılması planlanan sınıflar arası futbol müsabakaları ve koşu yarışı için planlama yapıldı.

4.“Spor” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.

NİSAN

 1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları ve kutlama etkinlikleri yapıldı.

2. Sağlığın önemi anlatıldı. Sağlık ve spor arasındaki ilişki ve düzenli egzersiz yapmanın sağlığa olumlu etkileri konusunda bilgiler verildi.

3. Sınıflar arası futbol müsabakaları ve koşu yarışı yapıldı.

4.“Spor” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.

 

MAYIS-HAZİRAN

1. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili yazı, şiir ve resimlerin hazırlandı.

2. Atatürk’ün  spora ve gençlere verdiği önem, Türk gençliği hakkındaki düşünceleri konusunda bilgiler verildi.

3. Yıl içinde yapılan kulüp çalışmaları değerlendirilerek yıl sonu faaliyet raporu hazırlandı ve idareye teslim edildi.

 

 

Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü Sene Sonu Raporu

FEN-TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM KULÜBÜ …. – ….. ÖĞRETİM YILI YIL SONU FAALİYET RAPORU

EYLÜL – EKİM – KASIM

1. Kulüp tüzüğü hazırlandı.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlendi.
3. Yönetim kurulunun seçimi yapıldı.
4. Denetleme kurulunun seçimi yapıldı.
5. Sosyal kulüp panosu aylık olarak düzenlendi.
6. “Atatürk ve Bilim-Teknoloji” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilendi.
7. “İnternet ve Bilim” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi.
8. Bilimle ilgili masalları, öyküleri, şiirleri olan internet site isimleri panoda duyuruldu.
9. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
10. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

ARALIK – OCAK

1. Yapılacak faaliyetlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.
2. Genel kurul faaliyetleri gözden geçirildi.
3. “Çocuk ve Bilim” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi.
4. Ülkemizdeki bilimsel araştırma yapan kuruluşlarla ilgili yazılar panoda sergilendi.
5. İnternette bilim ve teknolojiye yönelik site isimleri kulüp panosunda duyuruldu.
6. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
7. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapıldı.
8. Atık pil toplama ilgili çalışmalar yapıldı.
9. Enerji tasarrufu ile ilgili slayt yarışması düzenlendi.

 

ŞUBAT – MART
1. Alınmış kararlar gözden geçirildi.
2. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.
3. Fen ve Teknoloji ile Bilimde çığır açan kişilerin hayat hikayeleri kulüp panosunda sergilendi.
4. Çağımızın önemli buluşlarının kronolojik sıralaması kulüp panosunda sergilendi.
5. “Atatürk Devrimlerinde Aklın ve Bilimin Yeri ve Önemi” ile ilgili yazılar kulüp panosunda sergilendi.
6. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
7. Atık pil toplama çalışmalarına devam edildi.
8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapıldı.

 

NİSAN – MAYIS

1. “Okulumuzun Teknolojik Durumu” ile ilgili çalışmalar yapıldı. Eksikliklerin bulunup giderilmesi yönünde neler yapılacağı tespit edildi.
2. Atık pil toplama çalışmalarına devam edildi.
3. Öğrenciler tarafından hazırlanan bilim, fen ve teknolojiye yönelik ödüllü bilmece ve bulmaca ile proje yarışmalar yapıldı , örnekler kulüp panosunda sergilendi.
4. Atatürk’ün bilim, fen ve teknolojiye verdiği önemi belirten sözler afiş halinde okula asıldı.
5. “Bilim Adamları” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi.
6. Ülkemizdeki Bilim-Fen ve Teknoloji durumunun öğrencilere aktarılması.
7. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
8. Enerjinin önemi ile ilgili kompozisyon ve şiir yarışmaları düzenlendi.
9. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

HAZİRAN
1. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi
2. Toplanan atık piller ilgili geri dönüşüm tesislerine gönderildi.
3. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilerek, yıl sonu faaliyet raporu hazırlandı.