2017-2018 9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. (Her biri 2 puan)

19.
( ) Monomerler polimerlerden oluşur.
( ) Bazların tadı acıdır ve ele kayganlık hissi verirler.
( ) Emülsiyon sıvıların birbiri içinde heterojen dağılmasıdır.
( ) CO2, organik bir bileşiktir.
( ) Polar bileşikler apolar çözücülerde çözünürler.

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

2017-2018 9. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki soruları doğru ve yanlış olarak sınıflandırınız?
1) _____ bohr atom modeline göre, elektronlar atom çekirdeği etrafında belirli küresel yörüngelerde bulunabilir.
2) _____ yörüngelere enerji düzeyi ya da enerji katmanı da denir.
3) ______ enerjisi en düşük enerji katmanı L’dir.
4) ______ çekirdekten uzaklaştıkça elektronun enerjisi azalır.
5) ______ elektronların en düşük enerji gerektiren seviyede bulunduğu hale , teme hal denir.
6) ______ atomlar, ısıtıldığında enerji absorplar.
7) _____ uyarılmış bir atomun temel hale dönerken oluşturduğu çizgi spekrumuna ,soğurma spektrumu denir.
8) _____ elementlerin çizgi spektrumları insanların parmak izi gibidir.
9) _______ bohr atom modeli, çok elektronlu atomları açıklamada yetersizdir.

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

2017-2018 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı

2017-2018 eğitim öğretim yılında 9. Sınıflar Kimya dersinde okutulacak olan ders kitabı aşağıdaki linkte sizlerle paylaşılmıştır.

Kitap yayımlandığında link aktif olacaktır.

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif) (Yayınevi: MEB)

9. Sınıf Kimya Proje Ödevi Konuları 2017-2018

1. Polimerleşme

2. Hidroliz

3. Karışımlar

4. Karışımları ayırma yöntemleri

5. Çözelti türleri

6. Diyaliz

7. Temizlik maddeleri

8. Alaşımlar

9. Harç

10. Çimento çeşitleri

11. Boya

12. Porselen

13. Cam çeşitleri

Şunlar da ilginizi çekebilir:

Lise 2 Kimya Proje Ödevi Konuları 2017-2018

Lise 3 Kimya Proje Ödevi Konuları 2017-2018

Lise 4 Kimya Proje Ödevi Konuları 2017-2018

9. Sınıf Kimya Performans Ödevi Konuları

1. Simya nedir. Tarihteki önemli simyacılar ve çalışmaları

2. Atom fikrinin tarihi

3. Atom modelleri ve gelişimi

4. Kimya kanunları

5. Kimyasal bağlar

6. İnorganik maddeler

7. Organik maddeler

8. Periyodik cetvel

9. Asitler bazlar

10. Polimerleşme

11. Hidroliz

12. Karışımlar

13. Karışımları ayırma yöntemleri

14. Çözelti türleri

15. Diyaliz

16. Temizlik maddeleri

17. Alaşımlar

18. Harç

19. Çimento çeşitleri

20. Boya

21. Porselen

22. Cam çeşitleri

23. Ekolojik denge

24. Sindirim

25. Küresel ısınma

26. Hava yastıkları vb.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Kimya Performans Ödevi Konuları

11. Sınıf Kimya Performans Ödevi Konuları

12. Sınıf Kimya Performans Ödevi Konuları

2017-2018 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

9.) Atom numarası 47 olan X atomunun
çekirdeğinde 60 nötron bulunmaktadır. Buna göre, X’in kütle numarası kaçtır?

A) 107 B) 80 C)60 D)47 E)23

10).Bilimsel anlamda ilk atom modelini ortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moseley B)Aristo C)Dalton D)Rutherford E)Bohr

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

2017-2018 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı

I. Aşağıdaki soruları Yanlış/Doğru alarak yanıtlayınız ? ( Her soru 2 puan )

1. Simyacıların amacı, ölümsüzlük iksirini bulmaktır. (D) (Y)
2. Simyacılar bir nevi filzoflardır. (D) (Y)
3. Elementler, aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelerdir. (D) (Y)
4. Elementler kısaca formüllerle gösterilirler. (D) (Y)
5. Simyanın teorik temelleri yoktur. (D) (Y)

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018