9. Sınıf Kimya Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 9. Sınıf Kimya kitabından alınmıştır. Güncel konular eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

 

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ


1. BÖLÜM: SİMYADAN KİMYAYA

 • Kimyanın Bilim Olma Süreci
 • Okuma Parçası: Uygarlıkların Kimya Bilimine Katkıları
 • Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları

 

2. BÖLÜM: KİMYANIN UĞRAŞ ALANLARI

 • Kimyanın Ve Kimyacıların Uğraş Alanları
 • Başlıca Kimya Disiplinleri
 • Başlıca Kimya Endüstrileri
 • Kimya Alanı İle İlgili Başlıca Meslekler

 

3. BÖLÜM: KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

 • Kimyanın Sembolik Dili
 • Element
 • Element Sembolleri
 • Bileşik
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Kimya Laboratuvarlarında Uyulması Gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuralları
 • Laboratuvar Güvenlik Kuralları
 • Güvenlik Uyarı İşaretleri
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Doğal Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı Ve Çevreye Etkileri
 • Kimya Laboratuvarında Kullanılan Temel Malzemeler

 

2. ÜNİTE: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

1. BÖLÜM: ATOM MODELLERİ

 • Atom Modelleri
 • Dalton Atom Modeli
 • Thomson Atom Modeli
 • Rutherford Atom Modeli
 • Bohr Atom Modeli

 

2. BÖLÜM: ATOMUN YAPISI

 • Atomu Oluşturan Temel Tanecikler
 • Periyodik Sistem
 • Elementlerin Periyodik Sistemdeki Yerleşim Esasları
 • Mendeleyev Ve Periyodik Sistem
 • Moseley Ve Modern Periyodik Sistem
 • Modern Periyodik Sistem
 • Elementlerin Sınıflandırılması
 • Metaller
 • Ametaller
 • Yarı Metaller
 • Soy Gazlar
 • Periyodik Özelliklerin Değişimi
 • Atom Yarıçapı
 • İyonlaşma Enerjisi
 • Elektron İlgisi
 • Elektronegatiflik
 • Metalik- Ametalik Özelliği

 

3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

1. BÖLÜM: KİMYASAL TÜRLER

 • Kimyasal Türler
 • Atom
 • Molekül
 • İyon

2. BÖLÜM: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

 

3. BÖLÜM: GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER

 • Güçlü Etkileşimler
 • İyonik Bağların Oluşumu
 • İyonik Bileşiklerin Örgü Yapısı
 • İyonik Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması
 • İyonik Bileşiklerin Formüllerinin Yazılması
 • İyonik Bileşiklerin Adlandırılması
 • Kovalent Bağların Oluşumu
 • Moleküllerin Lewıs Yapısı Polarlık Ve Apolarlık
 • Kovalent Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması
 • Metalik Bağ
 • Zayıf Etkileşimler
 • Bağ Enerjisine Göre Zayıf Ve Güçlü Etkileşimler
 • Van Der Waals Kuvvetleri
 • Dipol – Dipol Etkileşimleri
 • İyon – Dipol Etkileşimleri
 • London Kuvvetleri
 • Hidrojen Bağı
 • Hidrojen Bağının Kaynama Noktasına Etkisi
 • Fiziksel Ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Ve Fiziksel Değişimler

 

4. ÜNİTE: MADDENİN HÂLLERİ

1. BÖLÜM: MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ

 • Maddenin Farklı Hâlleri
 • Suyun Farklı Hâllerinin Önemi
 • Havadan Azot Ve Oksijen Eldesi

 

 1. BÖLÜM: KATILAR- SIVILAR- GAZLAR- PLAZMA
 • Katılar Ve Özellikleri
 • Sıvılar
 • Sıvılarda Viskozite
 • Viskoziteyi Etkileyen Faktörler
 • Moleküller Arası Etkileşim
 • Sıcaklık Etkisi
 • Buharlaşma Yoğuşma Denge Buhar Basıncı
 • Denge Buhar Basıncı
 • Atmosferde Su Buharı
 • Gerçek Ve Hissedilen Sıcaklık
 • Gazlar
 • Gazların Genel Özellikleri
 • Gazları Tanımlayan Özellikler
 • Saf Maddelerin Hâl Değişim Grafiği
 • Plazma
 • Plazmanın Kullanım Alanları

 

5. ÜNİTE: DOĞA VE KİMYA 

 

1. BÖLÜM: SU VE HAYAT

 • Suyun Varlıklar İçin Önemi
 • Su Kaynakları Ve Su Kaynaklarının Korunması
 • Su Tasarrufu Ve Su Kaynaklarının Korunması
 • Su Sertliği

 

2. BÖLÜM: ÇEVRE KİMYASI

 • Hava Toprak Ve Su Kirliliği
 • Hava Kirleticiler
 • Su Ve Toprak Kirleticiler
 • Çevreye Zararlı Maddelerin Etkilerinin Azaltılması

2018-2019 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9. Sınıf Kimya dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

 

2018 – 2019 ders yılı için okullarda 3 farklı 9. sınıf kimya kitabı okutulmakta. Bunlar MEB yayınevi, Sonuç yayın evi ve Fen Liseleri için ayrı ayrı dır. Okulunuzda hangi kitabı kullanıyorsanız o kitabı alttaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

NOT: Tıklayın kısmını tıkladıktan sonra PDF formatında açılacaktır.  Mouse’yi Sağ üst köşeye götürün  indir butonu belirecek. Basınca indirebilirsiniz. Kitabın açılması – yüklenmesi boyutuna göre biraz uzun sürebilir bekleyiniz.

 

2018-2019 Sonuç Yayınları 9. Sınıf Kimya Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 Fen Lisesi 9. Sınıf Kimya Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018 – 2019 MEB 9. Sınıf Kimya Kitabı için Tıklayın.

2018-2019 9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı

5. I.Zeytinyağından sabun elde edilmesi
II. Mumun erimesi
III. Şekerin suda çözünmesi

Olaylarından hangilerinde yalnızca fiziksel değişme olmuştur?

a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I ve II e) II ve III

6. Hangi gruptaki elementler kolaylıkla tepkime vermezler?

a) Alkali Metaller (IA)
b) Toprak alkali metaller (IIA)
c) Halojenler (7A)
d) IIIA grubu elementleri
e) Soy gazlar (A)

2018-2019 9. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki cümlelerin uygun olanların sonuna “D” veya “Y” yazınız.

A) Molekül içi bağlar kuvvetlidir. ( )
B) Molekül içi bağların KN yüksektir ( )
C) Moleküller arası bağlar koparsa kimlik değişir. ( )
D) H bağı molekül içi bir bağdır ( )
E)Moleküller arası en kuvvetli London bağıdır. ( )

Aşağıdaki cümlelerin uygun olanların sonuna “D” veya “Y” yazınız.

A) Moleküller arası bağlar zayıftır. ( )
B) Molekül içi bağların EN yüksektir ( )
C) Molekül içi bağlar koparsa kimlik değişir. ( )
D) Dipol-dipol bağı molekül içi bir bağdır ( )
E)Moleküller arası en kuvvetli Metalik bağdır. ( )

2018-2019 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

S.1) İnsanoğlunun arayış içinde olmasının sebebi nedir? (5p)

S.2) İnsanlar maddeleri karıştırıp yeni madde elde etme ihtiyacı neden doğmuştur? (5p)

S.3) Eski çağ insanlarının yararını keşfettiği maddelere örnekler veriniz? (5p)

S.4) Yıllar boyu tedavi amaçlı kullanılan bitkilere örnek veriniz? (5p)

S.5) Eskiden beri mide üşütmelerine hangi bitkiler kullanılır? (5p)

S.6) Simya nedir? Tanımlayınız. (5p)

S.7) Aristoya göre dört öge kuramı nedir? Yazınız. (5p)

 

2018-2019 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı

I. Aşağıdaki soruları Yanlış/Doğru alarak yanıtlayınız ? ( Her soru 2 puan )

1. Simyacıların amacı, ölümsüzlük iksirini bulmaktır. (D) (Y)

2. Simyacılar bir nevi filzoflardır. (D) (Y)

3. Elementler, aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelerdir. (D) (Y)

4. Elementler kısaca formüllerle gösterilirler. (D) (Y)

5. Simyanın teorik temelleri yoktur. (D) (Y)

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

Simyadan Kimyaya Konu Özeti 9. Sınıf Kimya

Simya; bir tür saflaştırma sanatıdır. Simya ile uğraşan insanlara, simyacı (alşimist) denir.

Pratik simyacılar, maddelerin dönüşüm yapa yapa en saf madde olan altına dönüşebileceğine inanıyorlardı.

Ezoterik(mistik) simya, insanın içine yönelmesi, saflaşması esasına dayanır. Mistik simya; İnsanların içine yönelmesiyle ölümsüzlük iksirini bulacaklarına inanırlar.

Bilinen en eski simyacı; Empedokles’tir.

Simyacılar bit tür filozoflardır.

Simyacılar deney ve bilimsel yöntem gibi belli kuralları olan bilginler değildirler.

ÖNEMLİ SİMYACILAR:

 • Empedokles (M.Ö. 483-423)
 • Demokrit (M.Ö. 460-370)
 • Aristo (M.Ö. 384-328)
 • Epikür (M.Ö. 347-270)
 • Ebu Musa Cabir ibn-i Hayyan (721-815)
 • Ebubekir Muhammed bin Zekeriya el Razi (864-923)
 • İbni Sina (980-1037)
 • Abdurrahman el Hazeni:(I.S.?-1130)
 • Albertus Magnus (Büyük Albert) (1193-1280)
 • Roger Bacon(1214-1294)