9. Sınıf Kimya Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 9. Sınıf Kimya kitabından alınmıştır. Güncel konular eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

Yeni eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

9. SINIF KİMYA MÜFREDATI

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ

1. BÖLÜM: SİMYADAN KİMYAYA
1.1.1 KİMYANIN BİLİM OLMA SÜRECİ
OKUMA PARÇASI: UYGARLIKLARIN KİMYA BİLİMİNE KATKILARI
KIMYA BILIMINE KATKI SAĞLAYAN BILIM İNSANLARI
2. BÖLÜM: KİMYANIN UĞRAŞ ALANLARI
1.2.1 KİMYANIN VE KİMYACILARIN UĞRAŞ ALANLARI
BAŞLICA KIMYA DISIPLINLERI
BAŞLICA KIMYA ENDÜSTRILERI
KIMYA ALANI İLE İLGILI BAŞLICA MESLEKLER
3. BÖLÜM: KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ
1.3.1 KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ
ELEMENT
ELEMENT SEMBOLLERI
BILEŞIK
4. BÖLÜM: KİMYA UGULAMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
1.4.1 KIMYA LABORATUVARLARINDA UYULMASI GEREKEN IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI KURALLARI
LABORATUVAR GÜVENLIK KURALLARI
GÜVENLIK UYARI İŞARETLERI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI
1.4.2 DOĞAL KİMYASAL MADDELERİN İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVREYE ETKİLERİ
1.4.3 KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN TEMEL MALZEMELER

2. ÜNİTE: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

1. BÖLÜM: ATOM MODELLERİ
2.1.1. ATOM MODELLERİ
DALTON ATOM MODELI
THOMSON ATOM MODELI
RUTHERFORD ATOM MODELI
BOHR ATOM MODELI

2. BÖLÜM: ATOMUN YAPISI
2.2.1. ATOMU OLUŞTURAN TEMEL TANECİKLER
3. BÖLÜM: PERİYODİK SİSTEM
2.3.1 ELEMENTLERİN PERİYODİK SİSTEMDEKİ YERLEŞİM ESASLARI
MENDELEYEV VE PERIYODIK SISTEM
MOSELEY VE MODERN PERIYODIK SISTEM
MODERN PERİYODİK SİSTEM
2.3.2 ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI
METALLER
AMETALLER
YARI METALLER
SOY GAZLAR  
2.3.3 PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ
ATOM YARIÇAPI
İYONLAŞMA ENERJISI
ELEKTRON İLGISI
ELEKTRONEGATIFLIK
METALIK- AMETALIK ÖZELLIĞI

3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

1. BÖLÜM: KİMYASAL TÜRLER
3.1.1. KİMYASAL TÜRLER
ATOM
MOLEKÜL
İYON
2. BÖLÜM: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLERİN
SINIFLANDIRILMASI
3.2.1. KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
3. BÖLÜM: GÜÇÜ ETKİLEŞİMLER
GÜÇLÜ ETKILEŞIMLER
3.3.1 İYONİK BAĞLARIN OLUŞUMU
İYONIK BILEŞIKLERIN ÖRGÜ YAPISI
3.3.2.İYONİK BİLEŞİKLERİN SİSTEMATİK ADLANDIRILMASI

İYONIK BILEŞIKLERIN FORMÜLLERININ YAZILMASI
İYONIK BILEŞIKLERIN ADLANDIRILMASI
3.3.3. KOVALENT BAĞLARIN OLUŞUMU
MOLEKÜLLERIN LEWIS YAPISI POLARLIK VE APOLARLIK
3.3.4. KOVALENT BİLEŞİKLERİN SİSTEMATİK ADLANDIRILMASI
3.3.5. METALİK BAĞ
4. BÖLÜM: ZAYIF ETKİLEŞİMLER
3.4.1. BAĞ ENERJİSİNE GÖRE ZAYIF VE GÜÇLÜ ETKİLEŞİLER
3.4.2. VAN DER WAALS KUVVETLERİ
DIPOL-DIPOL ETKILEŞIMLERI
İYON-DIPOL ETKILEŞIMLERI
LONDON KUVVETLERI
3.4.3. HİDROJEN BAĞI
HIDROJEN BAĞININ KAYNAMA NOKTASINA ETKISI
5. BÖLÜM: FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER
3.5.1. KİMYASAL VE FİZİKSEL DEĞİŞİMLER

4. ÜNİTE: MADDENİN HÂLLERİ

1. BÖLÜM: MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ
4.1.1. MADDENİN FARKLI HÂLLERİ
SUYUN FARKLI HÂLLERININ ÖNEMI
HAVADAN AZOT VE OKSIJEN ELDESI
2. BÖLÜM: KATILAR
4.2.1. KATILAR VE ÖZELLİKLERİ
3. BÖLÜM: SIVILAR
4.3.1. SIVILARDA VİSKOZİTE
4.3.2. VİSKOZİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
MOLEKÜLLER ARASI ETKILEŞIM
SICAKLIK ETKISI
4.3.3. BUHARLAŞMA YOĞUŞMA DENGE BUHAR BASINCI
DENGE BUHAR BASINCI
ATMOSFERDE SU BUHARI
GERÇEK VE HISSEDILEN SICAKLIK

4. BÖLÜM: GAZLAR
4.4.1 GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
4.4.2 GAZLARI TANIMLAYAN ÖZELLİKLER
4.4.3 SAF MADDELERİN HÂL DEĞİŞİM GRAFİĞİ
5. BÖLÜM: PLAZMA
4.5.1 PLAZMA
PLAZMANIN KULLANIM ALANLARI

5. ÜNİTE: DOĞA VE KİMYA 1. BÖLÜM: SU VE HAYAT 

5.1.1. SUYUN VARLIKLAR İÇİN ÖNEMİ
SU KAYNAKLARI VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASI
5.1.2 SU TASARRUFU VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASI
5.1.3 SU SERTLİĞİ
2. BÖLÜM: ÇEVRE KİMYASI
5.2.1 HAVA TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ
HAVA KIRLETICILER
SU VE TOPRAK KIRLETICILER
5.2.2. ÇEVREYE ZARARLI MADDELERİN ETKİLERİNİN AZALTILMASI

2018-2019 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9. Sınıf Kimya dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

 

2018 – 2019 ders yılı için okullarda 3 farklı 9. sınıf kimya kitabı okutulmakta. Bunlar MEB yayınevi, Sonuç yayın evi ve Fen Liseleri için ayrı ayrı dır. Okulunuzda hangi kitabı kullanıyorsanız o kitabı alttaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

NOT: Tıklayın kısmını tıkladıktan sonra PDF formatında açılacaktır.  Mouse’yi Sağ üst köşeye götürün  indir butonu belirecek. Basınca indirebilirsiniz. Kitabın açılması – yüklenmesi boyutuna göre biraz uzun sürebilir bekleyiniz.

 

2018-2019 Sonuç Yayınları 9. Sınıf Kimya Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 Fen Lisesi 9. Sınıf Kimya Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018 – 2019 MEB 9. Sınıf Kimya Kitabı için Tıklayın.

2018-2019 9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı

5. I.Zeytinyağından sabun elde edilmesi
II. Mumun erimesi
III. Şekerin suda çözünmesi

Olaylarından hangilerinde yalnızca fiziksel değişme olmuştur?

a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I ve II e) II ve III

6. Hangi gruptaki elementler kolaylıkla tepkime vermezler?

a) Alkali Metaller (IA)
b) Toprak alkali metaller (IIA)
c) Halojenler (7A)
d) IIIA grubu elementleri
e) Soy gazlar (A)

2018-2019 9. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki cümlelerin uygun olanların sonuna “D” veya “Y” yazınız.

A) Molekül içi bağlar kuvvetlidir. ( )
B) Molekül içi bağların KN yüksektir ( )
C) Moleküller arası bağlar koparsa kimlik değişir. ( )
D) H bağı molekül içi bir bağdır ( )
E)Moleküller arası en kuvvetli London bağıdır. ( )

Aşağıdaki cümlelerin uygun olanların sonuna “D” veya “Y” yazınız.

A) Moleküller arası bağlar zayıftır. ( )
B) Molekül içi bağların EN yüksektir ( )
C) Molekül içi bağlar koparsa kimlik değişir. ( )
D) Dipol-dipol bağı molekül içi bir bağdır ( )
E)Moleküller arası en kuvvetli Metalik bağdır. ( )

2018-2019 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

S.1) İnsanoğlunun arayış içinde olmasının sebebi nedir? (5p)

S.2) İnsanlar maddeleri karıştırıp yeni madde elde etme ihtiyacı neden doğmuştur? (5p)

S.3) Eski çağ insanlarının yararını keşfettiği maddelere örnekler veriniz? (5p)

S.4) Yıllar boyu tedavi amaçlı kullanılan bitkilere örnek veriniz? (5p)

S.5) Eskiden beri mide üşütmelerine hangi bitkiler kullanılır? (5p)

S.6) Simya nedir? Tanımlayınız. (5p)

S.7) Aristoya göre dört öge kuramı nedir? Yazınız. (5p)

 

2018-2019 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı

I. Aşağıdaki soruları Yanlış/Doğru alarak yanıtlayınız ? ( Her soru 2 puan )

1. Simyacıların amacı, ölümsüzlük iksirini bulmaktır. (D) (Y)

2. Simyacılar bir nevi filzoflardır. (D) (Y)

3. Elementler, aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelerdir. (D) (Y)

4. Elementler kısaca formüllerle gösterilirler. (D) (Y)

5. Simyanın teorik temelleri yoktur. (D) (Y)

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

Simyadan Kimyaya Konu Özeti 9. Sınıf Kimya

Simya; bir tür saflaştırma sanatıdır. Simya ile uğraşan insanlara, simyacı (alşimist) denir.

Pratik simyacılar, maddelerin dönüşüm yapa yapa en saf madde olan altına dönüşebileceğine inanıyorlardı.

Ezoterik(mistik) simya, insanın içine yönelmesi, saflaşması esasına dayanır. Mistik simya; İnsanların içine yönelmesiyle ölümsüzlük iksirini bulacaklarına inanırlar.

Bilinen en eski simyacı; Empedokles’tir.

Simyacılar bit tür filozoflardır.

Simyacılar deney ve bilimsel yöntem gibi belli kuralları olan bilginler değildirler.

ÖNEMLİ SİMYACILAR:

  • Empedokles (M.Ö. 483-423)
  • Demokrit (M.Ö. 460-370)
  • Aristo (M.Ö. 384-328)
  • Epikür (M.Ö. 347-270)
  • Ebu Musa Cabir ibn-i Hayyan (721-815)
  • Ebubekir Muhammed bin Zekeriya el Razi (864-923)
  • İbni Sina (980-1037)
  • Abdurrahman el Hazeni:(I.S.?-1130)
  • Albertus Magnus (Büyük Albert) (1193-1280)
  • Roger Bacon(1214-1294)