2015-2016 Lise 4 Kimya Konuları

 

12. Sınıf Kimya dersinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu başlıkları ve alt dalları işlenecektir.
1 Kimya ve Elektrik
2 Karbon Kimyasına Giriş
3 Organik Bileşikler
4 Hayatımızda Kimya

12. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015

lise 4 kimya 2. dönem 2. yazılı 2014-2015
lise 4 kimya 2. dönem 2. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

1. Aşağıda adı verilen bileşiklerin kapalı (molekül) formülünü yazınız (1×2=2 puan).
a. Karbon tetraklorür (Tetraklorometan)
b. Kloroform (Triklorometan)

2. C4H8 bileşiğinin dördü yapı izomer, ikisi geometrik izomer olmak üzere toplam 6 izomeri vardır. Bu izomerlerin açık formüllerini yazmadan yalnız IUPAC (sistematik) veya özel adını yazınız (2×6=12 puan).

 

3. Benzen halkasına SO3H grubunun bağlanmasıyla benzen sülfonik asit bileşiği oluşur. SO3H grubu -meta yönlendiricidir. Benzen sülfonik asit bileşiğine gerekli şartlarda klor atomu eklenmesiyle oluşan bileşiğin adı nedir? (3 puan)

 

Tıkla tamamını indir

12. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

lise 4 kimya 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
lise 4 kimya 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

S/2)  Bir mono alkolün 7,5 gramında 2 gram oksijen bulunmaktadır. Buna göre alkolün formülü nedir?

(H:1     C:12       O:16)

 

S/5) Bir di alkolün 15,2 gramı K metali ile NK da 4,48 litre H2 gazı çıkarmaktadır. Alkolün formülü nedir?
(H:1 C:12 O:16)

 

Tıkla tamamını indir