2018-2019 12. Sınıf Kimya Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 12. Sınıf Kimya kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

12. SINIF KİMYA MÜFREDATI

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ VE ELEKTRİK

1. Bölüm: REDOKS (İndirgenme-Yükseltgenme) TEPKİMELERİ
1.1.1. Redoks Tepkimeleri
2. Bölüm: ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER
1.2.1. Elektrot ve Elektrokimyasal Hücre Kavramları
3. Bölüm: STANDART ELEKTROT POTANSİYELİ
1.3.1. Standart Elektrot Potansiyelinin Belirlenmesi
1.3.2. Redoks Tepkimelerinin İstemliliği ve Standart Elektrot Potansiyelleri
4. Bölüm: ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER
1.4.1. Galvanik Hücreler
1.4.2. Elektrot Potansiyelini Etkileyen Faktörler
1.4.3. Pil Çeşitleri
5. Bölüm: ELEKTROLİZ
1.5.1. Elektroliz
1.5.2. Elektroliz Uygulamaları
1.5.3. Korozyon
1.5.4. Korozyondan Korunma Yöntemleri
KİMYA LABORATUVARLARI GÜVENLİK KURALLARI

2. ÜNİTE: KARBON KİMYASINA GİRİŞ

1. Bölüm: ORGANİK BİLEŞİKLER
2.1.1. Organik ve Anorganik Bileşikler
2.1.2. Karbon Elementinin Özellikleri
2. Bölüm: HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİLERİ
2.2.1. Organik Bileşiklerin Lewis Formülleri
2.2.2. Hibritleşme
2.2.3. Molekül Geometrileri
3. Bölüm: ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR
2.3.1. Hidrokarbonlardan Radikal Grupların Oluşumu
2.3.2. Alkil Gruplarına Fonksiyonel Grupların Bağlanması
4. Bölüm: ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERİ
2.4.1. Organik Bileşiklerde Yapı İzomerliği

3. ÜNİTE: ORGANİK BİLEŞİKLER

1. Bölüm: HİDROKARBONLAR
3.1.1. Hidrokarbonların Sınıflandırılması
3.1.2. Alkanlar
3.1.3. Alkenler
3.1.4. Alkinler
3.1.5. Aromatik Bileşikler
2. Bölüm: FONKSİYONEL GRUPLAR
3.2.1. Alkoller
3.2.2. Eterler
3.2.3. Aminler
3.2.4. Karbonil Bileşikleri
3.2.5. Karboksilik Asitler
3.2.6. Karboksilik Asit Türevleri
3.2.7. Çok Fonksiyonlu Bileşikler
3.2.8. Aminoasitler
3.2.9. Optik İzomeri
3.2.10. Karbohidratlar

4. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA

1. Bölüm: PETROL ÜRÜNLERİ
4.1.1. Ham Petrolün Oluşum Süreci
4.1.2. Ham Petrolün Arıtılması
4.1.3. Petrolün Bileşenleri
4.1.4. Dünyadaki Petrol Rezervleri
2. Bölüm: BİTKİSEL YAĞLAR
4.2.1. Yağlı Tohumlardan Yağ Elde Edilmesi
4.2.2. Ham Yağın Rafinasyonu
4.2.3. Sıvı Yağ Çeşitleri
4.2.4. Margarin
3. Bölüm: YÜZEY AKTİF MADDELER
4.3.1. Sabun ve Deterjandaki Yüzey Aktif Maddeler
4.3.2. Yüzey Aktif Maddelerin Kirleri Temizlemesi
4.3.3. Yüzey Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Kullanım Alanları.
4. Bölüm: GÜNLÜK HAYATIMIZDA POLİMERLER
4.4.1. Yaygın Kullanılan Polimerler
5. Bölüm: BİYOMOLEKÜLLER
4.5.1. Proteinler, Proteinlerin Oluşumu ve Hidroliz
4.5.2. Proteinlerin Doğal Hâllerinin Değişimi (Denatürasyon)
4.5.3. Polisakkaritler.

2018-2019 12. Sınıf Kimya Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 12. Sınıf Kimya dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

2018-2019 SDR İpekyolu Yayıncılık 12. Sınıf Kimya Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 Fen Lisesi 12. Sınıf Kimya Kitabını indirmek için Tıklayın.

12. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

Soru:4. İyonik bağı açılayınız

Soru :5.Periyodik tabloda bir grup boyunca ( Yukarıdan aşağıya) aşağıdaki özelliklerin nasıl değiştiğini yazınız?( Artar veya Azalır)

a) Metalik özellik ………………..
b) Atom çapı ………………..
c) İyonlaşma enerjisi …………………
d) Elektron ilgisi …………………
e) Ametalik aktiflik ………………..

2018-2019 12. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

4. a) Alkoller ve eterler birbirinin izomeri olmasına rağmen alkollerin kaynama noktası eterlerden yüksektir, bunun nedenini yazınız.
b) Alkollerde karbon sayısı arttıkça kaynama noktası nasıl değişir?
c) Alkollerde dallanma arttıkça kaynama noktası nasıl değişir nedeniyle birlikte yazınız.
d) Alkollerde –OH grubu sayısı arttıkça kaynama noktası nasıl değişir, nedeniyle birlikte yazınız.

5. C3H8, C3H6 ve C3H4 karışımının 0,8 molü amonyaklı AgNO3 ile 29,4 g çökelek oluşturuyor. Kalan gaz karışımı 40g. Br2 ile tepkime veriyor. Buna göre karışımdaki C3H8 kaç moldür? (H=1,C=12,Br=80,Ag=108)

 

2018-2019 12. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

I. Aşağıda ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz? (Her soru 2 puan)

a) Organik bileşikler, karbonun ……………..,karbonatları, siyanür ve siyanatları hariç karbon bileşikleridir.

b) Doymuş hidrokarbonlardan bir hidrojen çıkarıldığında geri kalan kısma alkil kökü ya da …………… denir.

c) İki tane çift bağ içeren aklenlere, ……… ………. denir.

d) Alkinlerin en basit üyesi, ……………… formülü ile bilinen asetilendir.

e) Alkinlerde üçlü bağa katılan C atomları …………….hibritleşmesi yaparlar.