2018-2019 11. Sınıf Kimya Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 11. Sınıf Kimya kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

11. SINIF KİMYA MÜFREDATI

1. ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ 

1.1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER
1.2. ATOMUN KUANTUM MODELİ
Orbital
Kuantum Sayıları
Elektron Dizilimleri
1.3. PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ
1.4. PERİYODİK ÖZELLİKLER
1.5. ELEMENTLERİ TANIYALIM
s-bloku
p-bloku
d-bloku
f-bloku
1.6. YÜKSELTGENME BASAMAKLARI
1.7. KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ VE ADLANDIRMA

2. ÜNİTE KİMYASAL HESAPLAMALAR

2.1. MOL KAVRAMI
2.2. EN BASİT FORMÜL VE MOLEKÜL FORMÜLÜ
2.3. KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER
2.4. KİMYASAL HESAPLAMALAR

3. ÜNİTE GAZLAR

3.1. GAZLARIN ÖZELLİKLERİ
3.2. İDEAL GAZ YASASI
3.3. GAZLARDA KİNETİK TEORİ
Difüzyon/Efüzyon
3.4. GERÇEK GAZLAR
Buharlaşma/Yoğuşma
3.5. GAZ KARIŞIMLARI
Kısmi Basınç

4. ÜNİTE SIVI ÇÖZELTİLER 

4.1. ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ
4.2. DERİŞİM BİRİMLERİ..

4.3. KOLİGATİF ÖZELLİKLER
4.4. ÇÖZÜNÜRLÜK
4.5. ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
4.6. AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Kristallendirme
Özütleme (Ekstraksiyon)
Kromatografi

5. ÜNİTE KİMYA VE ENERJİ

5.1. SİSTEM VE ÇEVRE
5.2. ISI, MEKANİK İŞ VE İÇ ENERJİ
Isı ve Sıcaklık (Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası)
5.3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI
Sistemlerde Entalpi Değişimi
5.4. ENTROPİ
Gibbs Serbest Enerji ve İstemlilik (Termodinamiğin İkinci Yasası)
5.5. TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ YASASI

6. ÜNİTE TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE

6.1. MADDELER NASIL TEPKİMEYE GİRER?
6.2. TEPKİME HIZLARI
6.3. TEPKİME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
6.4. KİMYASAL DENGE
6.5. DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
6.6. SULU ÇÖZELTİ DENGELERİ
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH
Asit-Baz Dengeleri .
Kuvvetli/Zayıf Asitler-Bazlar
Tampon Çözeltiler
Tuz Çözeltilerinde Asitlik-Bazlık
Titrasyon
Sulu Ortamlarda Çözünme, Çökelme ve Kompleksleşme Dengeleri
Çözünme-Çökelme Dengeleri
Kompleks Oluşma-Ayrışma Dengeleri

2018-2019 11. Sınıf Kimya Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 11. Sınıf Kimya dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

2018-2019 Fen Lisesi 11. Sınıf Kimya Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı

C- Yemek tuzunun (NaCl) suda çözünmesini molekül boyutunda çizerek gösteriniz(10 Puan)

D- Güçlü etkileşimler hangileridir? Adlarını yazarak içinden bir tanesini sadece tanımlayınız.(10 PUAN)

2018-2019 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

5) Pistonlu bir silindirde, ideal davranıştaki X gazı sabit sıcaklıkta, piston itilerek sıkıştırılıyor. Sıkıştırma işlemi sonunda, kimyasal değişime uğramayan bu gaz ile ilgili aşağıdaki boşlukları ‘ARTAR-AZALIR-DEĞİŞMEZ’ şeklinde doldurunuz. ( 7 P)

I) Moleküllerin ortalama hızı ………….……….
II) Moleküller arası uzaklık ……………….
III) Birim hacimdeki molekül sayısı ……….……..
IV) Moleküllerin sayısı ……………….
V) Gaz basıncı ………………..
VI) Gaz yoğunluğu…………………
VII) Gazın mol sayısı ……………….

2018-2019 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

10-) C(k) + CO2(g) ↔ 2CO(g)  tepkimesinde denge anında ortamda 0.2M CO, 0,02M CO2 ve 12 gram C(k) varsa Kc =? (C=12) (10 puan)

 

2018-2019 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı

1)Aşağıda verilen bilim adamlarını yaptıkları çalışmalar ve bilime katkıları ile eşleştiriniz.

a Faraday   Işığın dalga yapısına sahip olduğunun ispatı
b J.J.Thomson   Elektroliz deneyi ile elektriğin maddeyi değiştirdiğini keşfetti.
c Milikan   Yağ damlası deneyi ile elektronun yükünü belirledi.
d Young   Elektronun yük/kütle oranını belirledi.
e Planck   Enerjinin kuantumlu olarak alınıp verildiğini dile getirdi.
f De Broglie   Elektron dalga özelliği gösterdiğini savundu.

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

Bohr Atom Modelinin Sınırlılıkları 11. Sınıf Kimya

Maddeleri oluşturan temel parçacıkların ne olduğu, yani bir maddenin en küçük yapıtaşının ne olduğu önceden beri 02Democritus gibi insanlar tarafından araştırılmış ve bu konuda bir çok fikirler ortaya atılmıştır. Bilim adamlarının öne sürdüğü fikirlerin bilim ve teknoloji ilerledikçe bir çok açıdan hatalı ya da eksik bilgiler içerdiği ortaya çıkmıştır.

Maddenin küçük bölünemez parçacıklardan oluştuğu düşüncesini ilk olarak Yunanlı filozof Democritus ortaya atmış ve bu parçacıklara eski Yunanca “bölünemez” karşılığı olan “atomos” adını vermiştir.

Kronolojik sırası ile maddeyi oluşturan temel parçacık olan atomun yapısı ile ilgili olarak sunulan modelleri, bunların doğru ve yanlış yönlerini inceleyelim.