Kimyasal Tepkime Hesaplamaları 10. Sınıf Kimya

1)Kütlece %50 saflıkta olan 80 gram Ca katısının yeterli miktarda HCl çözeltisi ile tam verimli tepkimesinden oluşan H2 gazı yeterli miktarda C2H4+H2 —> C2H6 tepkimesine girerek 0,2 mol C2H6 bileşiği oluşmaktadır. Buna göre tepkimenin % verimi kaçtır?

2)Al(k)+O2(g) > Al2O3(k) tepkimesine göre 0,2 mol alüminyum metalinin yeteri kadar oksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram Al2O3 bileşiği oluşur? (O:16 Al:27)

3)CH2(g)+2O2(g) > CO2(g)+2H2O(s) tepkimesine göre 64 gram CH4 gazının tamamen yanması sonucu kaç gram H2O oluşur (H:1 C:12 O:16)

4) Al4C3 ve H2O maddeleri uygun koşullarda reaksiyona girdiklerinde CH4 ve Al(OH)3 bileşikleri oluşmaktadır. 28,8 gram Al4C3 ve yeterince H2O dan normal koşullarda en çok kaç litre CH4 gazının oluşacağını bulunuz. (Al : 27, C : 12, H : 1, O : 16)

5) Ca + 2HCl → CaCl2 + H2 tepkimesine göre 3 mol HCl’den kaç gram H2 gazının oluşabileceğini bulunuz. (H : 1)

6)0,4 mol CaHb bileşiği 2 mol O2 gazı ile yandığında 1,6 mol su ve 1,2 mol CO2 oluşmaktadır. Buna göre a/b =?

7) 4 gram H2’nin yeterli miktardaki O2 ile tepkimesinden en fazla kaç gram H2O oluşur?(H : 1 , O : 16)

8)2Al(k)+6HCl > 2AlCl3(k)+3H2(g) tepkimesine göre 10,8 gram Al’nın yeteri kadar HCl ile tepkimeye girmesi sonucu normal koşullarda kaç Litre H2 elde edilir?(Al:27)

9) 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O denklemine göre, normal koşullarda 22,4 litre NO gazı açığa çıkması için kaç gram Ag kullanılmaktadır?(Ag : 108)

10)Bir organik bileşiğin 0,5 molü 3 mol O2 ile tamamen yandığında 2 mol CO2 ve 3 mol H2O oluştuğuna göre bileşiğin formülü nedir?

11)Al(k)+3/2O2(g) > Al2O3(k) tepkimesine göre 0,2 mol alüminyum metalinin yeteri kadar oksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram Al2O3 bileşeni oluşur?(O:16 Al:27)

12) CH4(g)+2O2 >CO2+ 2H2O(s) tepkimesine göre 64g cH4 gazının tamamen yanması sonucu kaç gram H2O oluşur? (H:1 C:12 O: 16)

13) X2 ile Y2 gazları tepkimeye girdiğinde X2Y oluşmaktadır. Tepkimenin başlangıcında 0,2 mol X2 ve 0,2 mol Y2 alınmıştır.
Bu tepkimede X2 ve Y2 den birinin tamamı tükendiğine göre;

  1. Sınırlayıcı bileşen X2‘dir
  2. 0,2 mol X2Y oluşmuştur.
  3. 0,1 mol Y2 artmıştır.
    yargılarından hangileri doğrudur?

14) Normal şartlar altında hacim kaplayan CH4 gazı CH4(g)+2H2O(g) denklemine göre tamamen yanmaktadır. Buna göre oluşan H2O kütlesi kaç gramdır? (H: O:16 C:12)

15) Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4 denklemine göre 200 gram Al4C3’ün yeterli miktarda H2O ile tepkimesi sonucu normal koşullarda 33,6 litre CH4 gazı oluştuğuna göre, Al4C3’ün yüzde kaçının tepkimeye girdiğini bulunuz. (C : 12, Al : 27)

16) Yeterince C2H4 ve 9,6 g O2 gazının bulunduğu kapta oluşan tepkime sonucunda kaç gram H2O oluşur?(H:1 O:16 C:12)

17) 56 gram demir örneği yeterli miktarda oksijenle tepkimeye girdiğinde 32 gram Fe2O3 bileşiği oluştuğuna göre, demir örneğinin % kaç saflıkta olduğunu bulunuz.(O : 16, Fe : 56)

18) C2H4(g) + 3O2(g) > 2CO2(g)+2H2O(g) denklemine göre %25 verimle gerçekleşen tepkimeden 1 mol H2O gazı elde edilmektedir. Buna göre başlangıçta alınan C2H4 gazı kaç moldür?


19) Saf olmadığı bilinen 100gram CaO katısı yeterli miktarda H2O ile CaO+H2O > Ca(OH)2 denklemine göre tam verimle tepkimeye girmektedir. Tepkime sonucunda 0,2 mol Ca(OH) bileşiği oluştuğuna göre kullanılan CaO katısının saflık yüzdesi kaçtır?(Ca:40 O:16)


20) 56 gram XO katısının yeterli miktarda H2O ile XO2+H2O > X(OH)2 denklemine göre tam verimli tepkimeden NA tane X(OH)2 taneciği elde edilmektedir. Buna göre X elementinin atom kütlesi kaçtır? (O:16)

2018-2019 10. Sınıf Kimya Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 10. Sınıf Kimya kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

10. SINIF KİMYA MÜFREDATI

1. ÜNITE: ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 

1.1. ASİTLERİ VE BAZLARI TANIYALIM
1.1.1. İndikatörler
1.2. ASİT VE BAZLARIN SULU ÇÖZELTİLERİ
1.3. ASİT VE BAZLARIN TEPKİMELERİ
1.3.1. pH Kavramı
1.3.2. Asitlerin Metallerle Tepkimeleri
1.4. HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR
1.4.1. Asitlerin Kullanım Alanları
1.4.2. Bazların Kullanım Alanları
1.4.3. Asitlerin Endüstri, Temizlik ve Tarımdaki Kullanım Alanları
1.4.4. Asitlerin Taşınması, Depolanması ve Kullanımı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
1.4.5. Asit Yağmurları
1.4.6. Asit ve Baz Ambalajlarındaki Güvenlik Uyarıları
1.4.7. Maden Suyu ve Asitli İçeceklerin Sindirim Sistemine Etkisi
1.4.8. Sindirim Sistemindeki Asidik ve Bazik Salgılar
1.4.9. Gündelik Hayatta Kullanılan Bazı Maddelerin pH değerleri
1.4.10. Asit ve Bazlarla Çalışırken Sağlık ve Güvenlik Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler
1.5. TUZLAR

2. ÜNITE: KARIŞIMLAR

2.1. KARIŞIMLARI SINIFLANDIRALIM
2.1.1. Çözünme Olay
2.2. ÇÖZELTİLERDE DERİŞİM
2.2.1. Yüzde Derişim

2.2.2. Milyonda Bir Kısım (ppM)
2.2.3. Gündelik Yaşantımızda Derişim
2.2.4. Koligatif Özellikler
2.2.4.1. Kaynama Noktası Yükselmesi
2.2.4.2. Donma Noktası Alçalması
2.2.4.3. Ozmoz
2.3. KARIŞIMLARIN AYRILMASI
2.3.1. Tanecik Boyutu Farkı ile Ayırma Yöntemleri
2.3.2. Yoğunluk Farkı ile Ayırma Yöntemleri
2.3.3. Kaynama Noktası Farkı ile Ayırma Yöntemleri
2.3.4. Su Arıtımında Koagulasyon Yöntemi
2.3.5. Sert Suların Yumuşatılması

3. ÜNITE: ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ 

3.1. ORGANİK VE ANORGANİK BİLEŞİKLER
3.2. FOSİL YAKITLAR
3.2.1.Kömürün Oluşumu ve Kömür Türleri
3.2.2. Kömürler ve Çevre
3.2.3. Ham Petrol ve Oluşumu
3.2.4. Petrol Ürünleri ve Petrol Rafinasyonu
3.2.5. Başlıca Petrol Bileşenleri
3.2.6. Hidrokarbonlar
3.3. TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI
3.3.1. Mısırdan Glikoz Üretimi
3.3.2. Meyve Şekerinin Etanol ve Sirkeye Dönüşümü
3.3.3. Bitkisel Enerji Kaynakları
3.3.4. Diğer Temiz Enerji Kaynakları
3.4. CANLILARDA ENERJİ
3.4.1. Karbonhidratlar
3.4.2. Yağlar
3.4.3. Proteinler
3.4.4. Yağların Yanma ve Hidroliz Özellikleri

4. ÜNITE: KİMYA HER YERDE 

4.1. SU VE HAYAT
4.1.1. Su Döngüsü
4.1.2. Su Tasarrufu
4.1.3. Kullanım Suları Niçin Arıtılır?
4.1.4. Şehir Sularındaki Kirleticiler
4.1.5. Su Arıtım Sürecinin Başlıca Evreleri
4.1.6. Evlerde Kullandığımız Su Arıtma Cihazları
4.1.7. Doğal Kaynak Suyu ve İşlenmiş Su
4.1.8. Deniz Suyundan Şehir Suyu Elde Edilişi
4.2. EVDE KİMYA
4.2.1. Hazır Gıdalar
4.2.2. Temizlik Malzemeleri
4.2.3. Polimerler
4.2.3.1. Polimer Malzemelerin Kullanım Alanları ve Geri Dönüşümü
4.2.4. Kozmetikler
4.2.5. İlaçlar
4.3. OKULDA KİMYA
4.3.1. Kırtasiye Malzemeleri
4.4. SANAYİDE KİMYA
4.4.1. Gübreler
4.4.2. Yapı Malzemeleri .
4.4.2.1. Kireç, Sönmüş Kireç ve Harç
4.4.2.2. Kireç Üretimi
4.4.2.3. Camın Yapısı
4.4.2.4. Porselen ve Seramik
4.4.2.5. Boyalar ve Bileşenleri
4.5. ÇEVRE KİMYASI
4.5.1. Hava, Toprak ve Su Kirliliği

2018-2019 10. Sınıf Kimya Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10. Sınıf Kimya dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

2018-2019 Uygun Basım 10. Sınıf Kimya Kitabını indirmek için ve

2018-2019 Fen Lisesi 10. Sınıf Kimya Kitabını indirmek içi EBA sitesini ziyaret edebilirsiniz.

2018-2019 10. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı

1. Hazır gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları nelerdir? (10P)

2. Kozmetik ürünlerin sağlığa zararlı etkileri nelerdir? (10P)

3. Sert suların olumsuz etkileri nelerdir? (10P)

4. Karbonhidrat, protein ve yağların hidroliz ürünlerini yazınız. (10P)

5. Hücrelere oksijen taşınması olayını denklemleri ile yazınız. (10P)

6. Ham petrolün bileşenlerini yazınız. (10P)

7. Biyokütleden biyoenerji elde edilmesi aşamalarını yazınız. (10P)

8. 720 g su ve 80 g şekerin karıştırılması ile hazırlanan çözelti % kaçlıktır? (10P)

9. Etil alkolün yanma tepkimesini yazıp denkleştiriniz. (10P)

10. Saf su ve %10 luk tuzlu suyun ısınma grafiklerini ayrı ayrı çiziniz. (10P)

2018-2019 10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

8. Aşağıdaki soruların yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p )

a. Bir gazın ortalama kinetik enerjisi sadece molekül kütlesine bağlıdır. (……)
b. Çözeltilerin kaynama noktaları sabittir.(…….)
c. Seyreltik bir NaCl çözeltisinin sıcaklığı arttırılırsa elektrik iletkenliği artar. (…….)
d. 1 ml çözeltide çözünen 1 mol madde 1 molardır. (..…)
e. HNO3 çözeltisinin tesir değerliği 3 tür.(…….)