Kimyasal Tepkime Hesaplamaları 10. Sınıf Kimya

1)Kütlece %50 saflıkta olan 80 gram Ca katısının yeterli miktarda HCl çözeltisi ile tam verimli tepkimesinden oluşan H2 gazı yeterli miktarda C2H4+H2 —> C2H6 tepkimesine girerek 0,2 mol C2H6 bileşiği oluşmaktadır. Buna göre tepkimenin % verimi kaçtır?

2)Al(k)+O2(g) > Al2O3(k) tepkimesine göre 0,2 mol alüminyum metalinin yeteri kadar oksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram Al2O3 bileşiği oluşur? (O:16 Al:27)

3)CH2(g)+2O2(g) > CO2(g)+2H2O(s) tepkimesine göre 64 gram CH4 gazının tamamen yanması sonucu kaç gram H2O oluşur (H:1 C:12 O:16)

4) Al4C3 ve H2O maddeleri uygun koşullarda reaksiyona girdiklerinde CH4 ve Al(OH)3 bileşikleri oluşmaktadır. 28,8 gram Al4C3 ve yeterince H2O dan normal koşullarda en çok kaç litre CH4 gazının oluşacağını bulunuz. (Al : 27, C : 12, H : 1, O : 16)

5) Ca + 2HCl → CaCl2 + H2 tepkimesine göre 3 mol HCl’den kaç gram H2 gazının oluşabileceğini bulunuz. (H : 1)

6)0,4 mol CaHb bileşiği 2 mol O2 gazı ile yandığında 1,6 mol su ve 1,2 mol CO2 oluşmaktadır. Buna göre a/b =?

7) 4 gram H2’nin yeterli miktardaki O2 ile tepkimesinden en fazla kaç gram H2O oluşur?(H : 1 , O : 16)

8)2Al(k)+6HCl > 2AlCl3(k)+3H2(g) tepkimesine göre 10,8 gram Al’nın yeteri kadar HCl ile tepkimeye girmesi sonucu normal koşullarda kaç Litre H2 elde edilir?(Al:27)

9) 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O denklemine göre, normal koşullarda 22,4 litre NO gazı açığa çıkması için kaç gram Ag kullanılmaktadır?(Ag : 108)

10)Bir organik bileşiğin 0,5 molü 3 mol O2 ile tamamen yandığında 2 mol CO2 ve 3 mol H2O oluştuğuna göre bileşiğin formülü nedir?

11)Al(k)+3/2O2(g) > Al2O3(k) tepkimesine göre 0,2 mol alüminyum metalinin yeteri kadar oksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram Al2O3 bileşeni oluşur?(O:16 Al:27)

12) CH4(g)+2O2 >CO2+ 2H2O(s) tepkimesine göre 64g cH4 gazının tamamen yanması sonucu kaç gram H2O oluşur? (H:1 C:12 O: 16)

13) X2 ile Y2 gazları tepkimeye girdiğinde X2Y oluşmaktadır. Tepkimenin başlangıcında 0,2 mol X2 ve 0,2 mol Y2 alınmıştır.
Bu tepkimede X2 ve Y2 den birinin tamamı tükendiğine göre;

  1. Sınırlayıcı bileşen X2‘dir
  2. 0,2 mol X2Y oluşmuştur.
  3. 0,1 mol Y2 artmıştır.
    yargılarından hangileri doğrudur?

14) Normal şartlar altında hacim kaplayan CH4 gazı CH4(g)+2H2O(g) denklemine göre tamamen yanmaktadır. Buna göre oluşan H2O kütlesi kaç gramdır? (H: O:16 C:12)

15) Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4 denklemine göre 200 gram Al4C3’ün yeterli miktarda H2O ile tepkimesi sonucu normal koşullarda 33,6 litre CH4 gazı oluştuğuna göre, Al4C3’ün yüzde kaçının tepkimeye girdiğini bulunuz. (C : 12, Al : 27)

16) Yeterince C2H4 ve 9,6 g O2 gazının bulunduğu kapta oluşan tepkime sonucunda kaç gram H2O oluşur?(H:1 O:16 C:12)

17) 56 gram demir örneği yeterli miktarda oksijenle tepkimeye girdiğinde 32 gram Fe2O3 bileşiği oluştuğuna göre, demir örneğinin % kaç saflıkta olduğunu bulunuz.(O : 16, Fe : 56)

18) C2H4(g) + 3O2(g) > 2CO2(g)+2H2O(g) denklemine göre %25 verimle gerçekleşen tepkimeden 1 mol H2O gazı elde edilmektedir. Buna göre başlangıçta alınan C2H4 gazı kaç moldür?


19) Saf olmadığı bilinen 100gram CaO katısı yeterli miktarda H2O ile CaO+H2O > Ca(OH)2 denklemine göre tam verimle tepkimeye girmektedir. Tepkime sonucunda 0,2 mol Ca(OH) bileşiği oluştuğuna göre kullanılan CaO katısının saflık yüzdesi kaçtır?(Ca:40 O:16)


20) 56 gram XO katısının yeterli miktarda H2O ile XO2+H2O > X(OH)2 denklemine göre tam verimli tepkimeden NA tane X(OH)2 taneciği elde edilmektedir. Buna göre X elementinin atom kütlesi kaçtır? (O:16)

2019 Kimya Öğretmeni Maaşı

Öğretmen maaşları ülke gündemini oldukça meşgul eden ve gelecek planlaması yapan gençlerin çokça üzerinde durduğu konulardan bir tanesidir. Kimya Öğretmenliği de gün geçtikçe önem kazanan bir branş olarak önümüze çıkmaktadır.

Kimya Öğretmenlerinin 2019 yılında alacakları maaşlar kademe ve derecelerine göre yani meslekteki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda bir Kimya Öğretmeninin hizmet yılına göre 2019 Ocak ayından itibaren alacağı maaşlar verilmiştir.

Kimya öğretmenleri ayrıca yukarıda verilen maaşlara ek olarak haftalık 15 saat üzeri girdikleri her ders saati için ek ders ücreti alırlar. Bu ek ders ücreti ise ders başına yaklaşık 13,80 tl olarak hesaplanmaktadır. Bir Kimya Öğretmeni haftalık 30 saate kadar derse girebilmektedir.

Not: Tabloda verilen rakamlar enflasyon farkı, aile yardımı, BES, sendika, ilksan vb kesintiler/ödemeler dikkate alınmadan hesaplanmıştır.

2018-2019 12. Sınıf Kimya Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 12. Sınıf Kimya kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

12. SINIF KİMYA MÜFREDATI

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ VE ELEKTRİK

1. Bölüm: REDOKS (İndirgenme-Yükseltgenme) TEPKİMELERİ
1.1.1. Redoks Tepkimeleri
2. Bölüm: ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER
1.2.1. Elektrot ve Elektrokimyasal Hücre Kavramları
3. Bölüm: STANDART ELEKTROT POTANSİYELİ
1.3.1. Standart Elektrot Potansiyelinin Belirlenmesi
1.3.2. Redoks Tepkimelerinin İstemliliği ve Standart Elektrot Potansiyelleri
4. Bölüm: ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER
1.4.1. Galvanik Hücreler
1.4.2. Elektrot Potansiyelini Etkileyen Faktörler
1.4.3. Pil Çeşitleri
5. Bölüm: ELEKTROLİZ
1.5.1. Elektroliz
1.5.2. Elektroliz Uygulamaları
1.5.3. Korozyon
1.5.4. Korozyondan Korunma Yöntemleri
KİMYA LABORATUVARLARI GÜVENLİK KURALLARI

2. ÜNİTE: KARBON KİMYASINA GİRİŞ

1. Bölüm: ORGANİK BİLEŞİKLER
2.1.1. Organik ve Anorganik Bileşikler
2.1.2. Karbon Elementinin Özellikleri
2. Bölüm: HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİLERİ
2.2.1. Organik Bileşiklerin Lewis Formülleri
2.2.2. Hibritleşme
2.2.3. Molekül Geometrileri
3. Bölüm: ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR
2.3.1. Hidrokarbonlardan Radikal Grupların Oluşumu
2.3.2. Alkil Gruplarına Fonksiyonel Grupların Bağlanması
4. Bölüm: ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERİ
2.4.1. Organik Bileşiklerde Yapı İzomerliği

3. ÜNİTE: ORGANİK BİLEŞİKLER

1. Bölüm: HİDROKARBONLAR
3.1.1. Hidrokarbonların Sınıflandırılması
3.1.2. Alkanlar
3.1.3. Alkenler
3.1.4. Alkinler
3.1.5. Aromatik Bileşikler
2. Bölüm: FONKSİYONEL GRUPLAR
3.2.1. Alkoller
3.2.2. Eterler
3.2.3. Aminler
3.2.4. Karbonil Bileşikleri
3.2.5. Karboksilik Asitler
3.2.6. Karboksilik Asit Türevleri
3.2.7. Çok Fonksiyonlu Bileşikler
3.2.8. Aminoasitler
3.2.9. Optik İzomeri
3.2.10. Karbohidratlar

4. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA

1. Bölüm: PETROL ÜRÜNLERİ
4.1.1. Ham Petrolün Oluşum Süreci
4.1.2. Ham Petrolün Arıtılması
4.1.3. Petrolün Bileşenleri
4.1.4. Dünyadaki Petrol Rezervleri
2. Bölüm: BİTKİSEL YAĞLAR
4.2.1. Yağlı Tohumlardan Yağ Elde Edilmesi
4.2.2. Ham Yağın Rafinasyonu
4.2.3. Sıvı Yağ Çeşitleri
4.2.4. Margarin
3. Bölüm: YÜZEY AKTİF MADDELER
4.3.1. Sabun ve Deterjandaki Yüzey Aktif Maddeler
4.3.2. Yüzey Aktif Maddelerin Kirleri Temizlemesi
4.3.3. Yüzey Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Kullanım Alanları.
4. Bölüm: GÜNLÜK HAYATIMIZDA POLİMERLER
4.4.1. Yaygın Kullanılan Polimerler
5. Bölüm: BİYOMOLEKÜLLER
4.5.1. Proteinler, Proteinlerin Oluşumu ve Hidroliz
4.5.2. Proteinlerin Doğal Hâllerinin Değişimi (Denatürasyon)
4.5.3. Polisakkaritler.

2018-2019 12. Sınıf Kimya Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 12. Sınıf Kimya dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

2018-2019 SDR İpekyolu Yayıncılık 12. Sınıf Kimya Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 Fen Lisesi 12. Sınıf Kimya Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 11. Sınıf Kimya Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 11. Sınıf Kimya kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

11. SINIF KİMYA MÜFREDATI

1. ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ 

1.1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER
1.2. ATOMUN KUANTUM MODELİ
Orbital
Kuantum Sayıları
Elektron Dizilimleri
1.3. PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ
1.4. PERİYODİK ÖZELLİKLER
1.5. ELEMENTLERİ TANIYALIM
s-bloku
p-bloku
d-bloku
f-bloku
1.6. YÜKSELTGENME BASAMAKLARI
1.7. KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ VE ADLANDIRMA

2. ÜNİTE KİMYASAL HESAPLAMALAR

2.1. MOL KAVRAMI
2.2. EN BASİT FORMÜL VE MOLEKÜL FORMÜLÜ
2.3. KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER
2.4. KİMYASAL HESAPLAMALAR

3. ÜNİTE GAZLAR

3.1. GAZLARIN ÖZELLİKLERİ
3.2. İDEAL GAZ YASASI
3.3. GAZLARDA KİNETİK TEORİ
Difüzyon/Efüzyon
3.4. GERÇEK GAZLAR
Buharlaşma/Yoğuşma
3.5. GAZ KARIŞIMLARI
Kısmi Basınç

4. ÜNİTE SIVI ÇÖZELTİLER 

4.1. ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ
4.2. DERİŞİM BİRİMLERİ..

4.3. KOLİGATİF ÖZELLİKLER
4.4. ÇÖZÜNÜRLÜK
4.5. ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
4.6. AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Kristallendirme
Özütleme (Ekstraksiyon)
Kromatografi

5. ÜNİTE KİMYA VE ENERJİ

5.1. SİSTEM VE ÇEVRE
5.2. ISI, MEKANİK İŞ VE İÇ ENERJİ
Isı ve Sıcaklık (Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası)
5.3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI
Sistemlerde Entalpi Değişimi
5.4. ENTROPİ
Gibbs Serbest Enerji ve İstemlilik (Termodinamiğin İkinci Yasası)
5.5. TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ YASASI

6. ÜNİTE TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE

6.1. MADDELER NASIL TEPKİMEYE GİRER?
6.2. TEPKİME HIZLARI
6.3. TEPKİME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
6.4. KİMYASAL DENGE
6.5. DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
6.6. SULU ÇÖZELTİ DENGELERİ
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH
Asit-Baz Dengeleri .
Kuvvetli/Zayıf Asitler-Bazlar
Tampon Çözeltiler
Tuz Çözeltilerinde Asitlik-Bazlık
Titrasyon
Sulu Ortamlarda Çözünme, Çökelme ve Kompleksleşme Dengeleri
Çözünme-Çökelme Dengeleri
Kompleks Oluşma-Ayrışma Dengeleri

2018-2019 10. Sınıf Kimya Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 10. Sınıf Kimya kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

10. SINIF KİMYA MÜFREDATI

1. ÜNITE: ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 

1.1. ASİTLERİ VE BAZLARI TANIYALIM
1.1.1. İndikatörler
1.2. ASİT VE BAZLARIN SULU ÇÖZELTİLERİ
1.3. ASİT VE BAZLARIN TEPKİMELERİ
1.3.1. pH Kavramı
1.3.2. Asitlerin Metallerle Tepkimeleri
1.4. HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR
1.4.1. Asitlerin Kullanım Alanları
1.4.2. Bazların Kullanım Alanları
1.4.3. Asitlerin Endüstri, Temizlik ve Tarımdaki Kullanım Alanları
1.4.4. Asitlerin Taşınması, Depolanması ve Kullanımı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
1.4.5. Asit Yağmurları
1.4.6. Asit ve Baz Ambalajlarındaki Güvenlik Uyarıları
1.4.7. Maden Suyu ve Asitli İçeceklerin Sindirim Sistemine Etkisi
1.4.8. Sindirim Sistemindeki Asidik ve Bazik Salgılar
1.4.9. Gündelik Hayatta Kullanılan Bazı Maddelerin pH değerleri
1.4.10. Asit ve Bazlarla Çalışırken Sağlık ve Güvenlik Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler
1.5. TUZLAR

2. ÜNITE: KARIŞIMLAR

2.1. KARIŞIMLARI SINIFLANDIRALIM
2.1.1. Çözünme Olay
2.2. ÇÖZELTİLERDE DERİŞİM
2.2.1. Yüzde Derişim

2.2.2. Milyonda Bir Kısım (ppM)
2.2.3. Gündelik Yaşantımızda Derişim
2.2.4. Koligatif Özellikler
2.2.4.1. Kaynama Noktası Yükselmesi
2.2.4.2. Donma Noktası Alçalması
2.2.4.3. Ozmoz
2.3. KARIŞIMLARIN AYRILMASI
2.3.1. Tanecik Boyutu Farkı ile Ayırma Yöntemleri
2.3.2. Yoğunluk Farkı ile Ayırma Yöntemleri
2.3.3. Kaynama Noktası Farkı ile Ayırma Yöntemleri
2.3.4. Su Arıtımında Koagulasyon Yöntemi
2.3.5. Sert Suların Yumuşatılması

3. ÜNITE: ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ 

3.1. ORGANİK VE ANORGANİK BİLEŞİKLER
3.2. FOSİL YAKITLAR
3.2.1.Kömürün Oluşumu ve Kömür Türleri
3.2.2. Kömürler ve Çevre
3.2.3. Ham Petrol ve Oluşumu
3.2.4. Petrol Ürünleri ve Petrol Rafinasyonu
3.2.5. Başlıca Petrol Bileşenleri
3.2.6. Hidrokarbonlar
3.3. TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI
3.3.1. Mısırdan Glikoz Üretimi
3.3.2. Meyve Şekerinin Etanol ve Sirkeye Dönüşümü
3.3.3. Bitkisel Enerji Kaynakları
3.3.4. Diğer Temiz Enerji Kaynakları
3.4. CANLILARDA ENERJİ
3.4.1. Karbonhidratlar
3.4.2. Yağlar
3.4.3. Proteinler
3.4.4. Yağların Yanma ve Hidroliz Özellikleri

4. ÜNITE: KİMYA HER YERDE 

4.1. SU VE HAYAT
4.1.1. Su Döngüsü
4.1.2. Su Tasarrufu
4.1.3. Kullanım Suları Niçin Arıtılır?
4.1.4. Şehir Sularındaki Kirleticiler
4.1.5. Su Arıtım Sürecinin Başlıca Evreleri
4.1.6. Evlerde Kullandığımız Su Arıtma Cihazları
4.1.7. Doğal Kaynak Suyu ve İşlenmiş Su
4.1.8. Deniz Suyundan Şehir Suyu Elde Edilişi
4.2. EVDE KİMYA
4.2.1. Hazır Gıdalar
4.2.2. Temizlik Malzemeleri
4.2.3. Polimerler
4.2.3.1. Polimer Malzemelerin Kullanım Alanları ve Geri Dönüşümü
4.2.4. Kozmetikler
4.2.5. İlaçlar
4.3. OKULDA KİMYA
4.3.1. Kırtasiye Malzemeleri
4.4. SANAYİDE KİMYA
4.4.1. Gübreler
4.4.2. Yapı Malzemeleri .
4.4.2.1. Kireç, Sönmüş Kireç ve Harç
4.4.2.2. Kireç Üretimi
4.4.2.3. Camın Yapısı
4.4.2.4. Porselen ve Seramik
4.4.2.5. Boyalar ve Bileşenleri
4.5. ÇEVRE KİMYASI
4.5.1. Hava, Toprak ve Su Kirliliği

2018-2019 10. Sınıf Kimya Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10. Sınıf Kimya dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

2018-2019 Uygun Basım 10. Sınıf Kimya Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 Fen Lisesi 10. Sınıf Kimya Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 9. Sınıf Kimya Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 9. Sınıf Kimya kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

9. SINIF KİMYA MÜFREDATI

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ

1. BÖLÜM: SİMYADAN KİMYAYA
1.1.1 KİMYANIN BİLİM OLMA SÜRECİ
OKUMA PARÇASI: UYGARLIKLARIN KİMYA BİLİMİNE KATKILARI
KIMYA BILIMINE KATKI SAĞLAYAN BILIM İNSANLARI
2. BÖLÜM: KİMYANIN UĞRAŞ ALANLARI
1.2.1 KİMYANIN VE KİMYACILARIN UĞRAŞ ALANLARI
BAŞLICA KIMYA DISIPLINLERI
BAŞLICA KIMYA ENDÜSTRILERI
KIMYA ALANI İLE İLGILI BAŞLICA MESLEKLER
3. BÖLÜM: KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ
1.3.1 KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ
ELEMENT
ELEMENT SEMBOLLERI
BILEŞIK
4. BÖLÜM: KİMYA UGULAMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
1.4.1 KIMYA LABORATUVARLARINDA UYULMASI GEREKEN IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI KURALLARI
LABORATUVAR GÜVENLIK KURALLARI
GÜVENLIK UYARI İŞARETLERI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI
1.4.2 DOĞAL KİMYASAL MADDELERİN İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVREYE ETKİLERİ
1.4.3 KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN TEMEL MALZEMELER

2. ÜNİTE: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

1. BÖLÜM: ATOM MODELLERİ
2.1.1. ATOM MODELLERİ
DALTON ATOM MODELI
THOMSON ATOM MODELI
RUTHERFORD ATOM MODELI
BOHR ATOM MODELI

2. BÖLÜM: ATOMUN YAPISI
2.2.1. ATOMU OLUŞTURAN TEMEL TANECİKLER
3. BÖLÜM: PERİYODİK SİSTEM
2.3.1 ELEMENTLERİN PERİYODİK SİSTEMDEKİ YERLEŞİM ESASLARI
MENDELEYEV VE PERIYODIK SISTEM
MOSELEY VE MODERN PERIYODIK SISTEM
MODERN PERİYODİK SİSTEM
2.3.2 ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI
METALLER
AMETALLER
YARI METALLER
SOY GAZLAR  
2.3.3 PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ
ATOM YARIÇAPI
İYONLAŞMA ENERJISI
ELEKTRON İLGISI
ELEKTRONEGATIFLIK
METALIK- AMETALIK ÖZELLIĞI

3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

1. BÖLÜM: KİMYASAL TÜRLER
3.1.1. KİMYASAL TÜRLER
ATOM
MOLEKÜL
İYON
2. BÖLÜM: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLERİN
SINIFLANDIRILMASI
3.2.1. KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
3. BÖLÜM: GÜÇÜ ETKİLEŞİMLER
GÜÇLÜ ETKILEŞIMLER
3.3.1 İYONİK BAĞLARIN OLUŞUMU
İYONIK BILEŞIKLERIN ÖRGÜ YAPISI
3.3.2.İYONİK BİLEŞİKLERİN SİSTEMATİK ADLANDIRILMASI

İYONIK BILEŞIKLERIN FORMÜLLERININ YAZILMASI
İYONIK BILEŞIKLERIN ADLANDIRILMASI
3.3.3. KOVALENT BAĞLARIN OLUŞUMU
MOLEKÜLLERIN LEWIS YAPISI POLARLIK VE APOLARLIK
3.3.4. KOVALENT BİLEŞİKLERİN SİSTEMATİK ADLANDIRILMASI
3.3.5. METALİK BAĞ
4. BÖLÜM: ZAYIF ETKİLEŞİMLER
3.4.1. BAĞ ENERJİSİNE GÖRE ZAYIF VE GÜÇLÜ ETKİLEŞİLER
3.4.2. VAN DER WAALS KUVVETLERİ
DIPOL-DIPOL ETKILEŞIMLERI
İYON-DIPOL ETKILEŞIMLERI
LONDON KUVVETLERI
3.4.3. HİDROJEN BAĞI
HIDROJEN BAĞININ KAYNAMA NOKTASINA ETKISI
5. BÖLÜM: FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER
3.5.1. KİMYASAL VE FİZİKSEL DEĞİŞİMLER

4. ÜNİTE: MADDENİN HÂLLERİ

1. BÖLÜM: MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ
4.1.1. MADDENİN FARKLI HÂLLERİ
SUYUN FARKLI HÂLLERININ ÖNEMI
HAVADAN AZOT VE OKSIJEN ELDESI
2. BÖLÜM: KATILAR
4.2.1. KATILAR VE ÖZELLİKLERİ
3. BÖLÜM: SIVILAR
4.3.1. SIVILARDA VİSKOZİTE
4.3.2. VİSKOZİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
MOLEKÜLLER ARASI ETKILEŞIM
SICAKLIK ETKISI
4.3.3. BUHARLAŞMA YOĞUŞMA DENGE BUHAR BASINCI
DENGE BUHAR BASINCI
ATMOSFERDE SU BUHARI
GERÇEK VE HISSEDILEN SICAKLIK

4. BÖLÜM: GAZLAR
4.4.1 GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
4.4.2 GAZLARI TANIMLAYAN ÖZELLİKLER
4.4.3 SAF MADDELERİN HÂL DEĞİŞİM GRAFİĞİ
5. BÖLÜM: PLAZMA
4.5.1 PLAZMA
PLAZMANIN KULLANIM ALANLARI

5. ÜNİTE: DOĞA VE KİMYA 1. BÖLÜM: SU VE HAYAT 

5.1.1. SUYUN VARLIKLAR İÇİN ÖNEMİ
SU KAYNAKLARI VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASI
5.1.2 SU TASARRUFU VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASI
5.1.3 SU SERTLİĞİ
2. BÖLÜM: ÇEVRE KİMYASI
5.2.1 HAVA TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ
HAVA KIRLETICILER
SU VE TOPRAK KIRLETICILER
5.2.2. ÇEVREYE ZARARLI MADDELERİN ETKİLERİNİN AZALTILMASI

2018-2019 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9. Sınıf Kimya dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

2018-2019 Sonuç Yayınları 9. Sınıf Kimya Kitabını indirmek için Tıklayın.

2018-2019 Fen Lisesi 9. Sınıf Kimya Kitabını indirmek için Tıklayın.