2018-2019 8. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı

A) Fill in theblankswiththewordsbelow. 10 points

Research – invent – discover – test – design

1- TheChinese_________________ thefirsttoothbrushin 1498.
2- A company in the USA _______________ how fastketchupcomesout of abottle.
3- An American ____________________ the planet Pluto in 1930.
4- A manfromNorway __________________ a specialtooltoslicecheese.
5- TheRussians ____________________ thefirstsatellite in 1957.

2018-2019 8. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı

7) A: I won’t buy that dress
B:…………………………
A: ıt’s very expensive.
a) What a nice surprise!
b) Why not!
c) I don’t like it
d) Certainly not!

8) New ……………..technologies make it easier and faster to reach our friends.
a)communication
b)wire
c) cable
d)mobile phone

9) You are lucky ! Mr. Burns………..at the moment, I’m putting you through to his office now.
a) busy
b) engaged
c) avaible
d)polite

2018-2019 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı

1. Clara :………………………………….?
Buket: I usually get up in the morning.I take a shower and then I go to school.After school I go to the gym.
a) how do you spend a day?
b) where do you want to go ?
c) why do you eat junk food?
d) what do you want to do?

2. Selma: what do you do in your free time ?
Murat:…………………………………………………
a) I sometimes come to the class late
b) I listen to music in my room
c) I always prefer watching match to series
d) I have a birthday party

3. Deniz: Tomorrow we will have a breakfast together. Do you want to join us?
Mehmetcan: ……………….but I have another plan.
a) What a pity !
b)Poor you!
c) I don’t agree with you.
d) I would like to

 

2018-2019 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı

A) Fill the blanks with ‘let’s, shall, what about, would you like to , why don’t we ’(1×8=8)

1. .………………………..we drink a cup of coffee together?
2. .…………………..…. have a party tonight.
3. .……………………… going for a walk?
4. .……………………… watch a movie in this evening?
5. .……………………… eat Lahmacun?
6. .……………………… get some fresh air.
7. .……………………… have dinner with me?
8. .…………………….. ordering a pizza?

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

8. Sınıf İngilizce Proje Ödevi Konuları

1. İçinde bulmaca, şarkı sözleri, diyaloglar, fıkra, şiir, güzel sözler, spor ve yabancı gazetelerden alınmış haberlerin yer aldığı bir dergi hazırlayabilirsiniz.

2. Kendi yazdığınız bir günlük hazırlayın(En az 30 gün olmalı).Günlüğünüzü yazarken geçmiş zaman kalıbını kullanabilirsiniz. Günlüğünüzü çeşitli fotoğraf, resim ve karikatürlerle süsleyebilirsiniz.

3. Atatürk’ün hayatını ve ilkelerini anlatan bir dergi hazırlama.

4. İngilizce dersinde öğrenilen herhangi bir konu ile ilgili açıklayıcı bir power point sunusu hazırlama.

5. Isparta’nın tarihi ve turistik yerlerini tanıtan bir dergi hazırlama.

6. Sınıf yıllığı hazırlama. Sınıftaki arkadaşlarınızı tasvir edere onlar hakkında bilgiler veriniz. Ayrıca birer resimlerini de ekleyebilirsiniz.

7. Restaurantta, kitapçıda, havaalanında, alışverişte vb. yerlerde geçen diyaloglar hazırlama ve bunları sınıfta drama şeklinde sunma. Sunarken diyaloglar ezberlenmiş olmalıdır.

8. Herhangi bir ürün belirleyerek ve ya kendiniz icat ederek geniş bir şekilde reklamını yapınız ve özelliklerini tanıtınız. Afiş çalışması yapınız.

9. İngilizce bir hikâye okuyarak özetini çıkarma ve anladıklarını resimleme.

10.Bir resim bularak, bu resim ile ilgili bir hikâye yazma. Hikâyeyi yazarken görsel öğeler-den yararlanınız. Hikâyenin özgün (size ait) olması gerektiğini unutmayınız.

11. İngilizce bir skeç (kısa oyun) hazırlayarak sınıfta sergileyebilirsiniz.

12. İngilizce birkaç şarkı seçip koro hazırlayabilir ve bu aktiviteyi sınıfta sergileyebilirsiniz.
Koronuza dans vb. animasyonlar da ekleyebilirsiniz.

Şunlarda ilginizi çekebilir:

5. Sınıf İngilizce Proje Ödevleri

6. Sınıf İngilizce Proje Ödevleri

7. Sınıf İngilizce Proje Ödevleri

2017-2018 İngilizce 1. Dönem TEOG Konuları

2017-2018 İngilizce 1. Dönem TEOG Konuları

1- Friendship

2- Teen Life

3- Cooking

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 Türkçe 1. Dönem Teog Konuları

2017-2018 Matematik 1. Dönem Teog Konuları

2017-2018 Fen Bilimleri 1. Dönem Teog Konuları

2017-2018 İnkılap Tarihi 1. Dönem Teog Konuları