2018-2019 7. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı

2. A:__________________?
B: Go straight on this street. Turn right at the corner.

a) How can I go to the police station?
b) How many streets are there in your town?
c) Where do you want to go?
d) What time does the train leave?

3. If I ______ a rich man, I ______ help poor people, but I am not rich.
a) were/would b) am/will
c) am/should d) was/will

2018-2019 7. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı

G)Make a Shopping List according to the dialogue. (Diyaloğa göre alışveriş listesini hazırlayın.) (5*2=10p)

Father: Mary, I’m at the supermarket. What do we need for the birthday cake?
Mother:Well, let me look at the fridge! We don’t have any eggs. Buy 5 eggs and some milk.
Father: OK. What else?
Mother: Oh, buy a little cream and there is no flour. Buy some flour and a lot of sugar.
Father: OK. I’ll be home in an hour.

2018-2019 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı

A. Circle the correct form. One is extra! (5×1=5 pts.)

1. Big cities are more crowded/crowdeder than small towns.
2. This skirt is expensiver/more expensive than the pink one.
3. Bears are dangerouser/more dangerous than polar bears.
4. Cheetahs are faster/more fast than the other wild cats.
5. Animals feel more happy/happier living in their natural habitat.
6. The cinema is further/farther than the theatre.(BE CAREFUL!)

2018-2019 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı

3. Aşağıdaki metne göre soruları cevaplandırınız. ( 15 )
Mehmet Akif Ersoy was born on December 20th, 1873. He was a poet and writer. He wrote Turkish National Anthem. His famous work is “Safahat”. He moved to Egypt in 1923. After he became ill, he returned to Turkey. He died on December 27th, 1936 in İstanbul.

a) When was he born?Mehmet Akif Ersoy was born on December 20th, 1873
b) What was his occupation? He was a poet and writer. He wrote Turkish National Anthem.
c) What is his famous work? His famous work is “Safahat”.

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

7. Sınıf İngilizce Proje Ödevi Konuları

1. İçinde bulmaca, şarkı sözleri, diyaloglar, fıkra, şiir, güzel sözler, spor ve yabancı gazetelerden alınmış haberlerin yer aldığı bir dergi hazırlamak

2. “Comparative” konusunu anlatan detaylı bir power point sunusu hazırlama.

3. Geçmişte yaşamış ve tanınmış herhangi bir kişiyi seçerek geniş bir şekilde tanıtma. Kişiliği, fiziksel özellikleri, hobileri, ailesi vb….

4. Ünitelerde gördüğümüz kelimeleri kapsayan ayrıntılı ve resimli bir sözlük hazırlama. Her kelime cümle içerisinde kullanılarak örneklendirilecektir.

5. Irregular verbs( düzensiz filler) anlatan kapsamlı bir afiş hazırlama. Sunu olarak da hazırlanabilir.

6. Kendi yazdığınız bir günlük hazırlayın(En az 30 gün olmalı).Günlüğünüzü yazarken geçmiş zaman kalıbını kullanabilirsiniz. Günlüğünüzü çeşitli fotoğraf, resim ve karikatürlerle süsleyebilirsiniz.

7. Restaurantta, kitapçıda, havaalanında, alışverişte vb. yerlerde geçen diyaloglar hazırlama ve bunları sınıfta drama şeklinde sunma. Sunarken diyaloglar ezberlenmiş olmalıdır.

8. Gelecek zaman (Future tense) yapısını kullanarak gelecek ile ilgili planlarınızı anlatan bir kompozisyon hazırlama. Hazırlamış olduğunuz kompozisyonu resimlerle de destekleyiniz.

9. Türkiye’de herhangi bir tarihi ve ya turistik yer seçerek ayrıntılı bir şekilde resimler de kullanarak tanıtma.

10. Bir bilgisayar maketi hazırlayarak parçaların İngilizce anlamlarını üzerinde gösteriniz.

11. Kendi kurduğunuz bir televizyon kanalının TV rehberini (TV guide) hazırlayınız. Program akışında belirttiğiniz belgesel, dizi, film, talk show , news, cartoons vb… programlarının resimlerini de ekleyerek kısaca açıklamasını yapınız. Hazırladığınız TV rehberi dergi şeklinde olabilir.

12. Hayvanları tanıtan bir afiş hazırlama. Ya da bir çiftlik maketi hazırlayarak içerisine de hazırladığınız hayvan maketlerini yerleştirebilirsiniz. Yabancı dildeki karşılıklarını da eklemeyi unutmayınız.

13. Bir resim bularak bu resim ile ilgili bir hikâye yazmak. Hikâyeyi yazarken “Simple past tense” ( geçmiş zaman) yapısı kullanılacaktır.

14. İngilizce bir skeç (kısa oyun) hazırlayarak sınıfta sergileyebilirsiniz.

15. İngilizce birkaç şarkı seçip koro hazırlayabilir ve bu aktiviteyi sınıfta sergileyebilirsiniz.
Koronuza dans vb. animasyonlar da ekleyebilirsiniz.

Şunlarda ilginizi çekebilir:

5. Sınıf İngilizce Proje Ödevleri

6. Sınıf İngilizce Proje Ödevleri

8. Sınıf İngilizce Proje Ödevleri

2017-2018 7. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı

4) If you put a _______ over the door, you will have good luck.
a-ladder   b-mirror  c-bluebead   d- horseshoe
—————————————————————–
5) I gotothebazaar _________ Sunday .
I wentto a museum _________ Saturday.
I willgoto a clothesshop ______ Friday.

Yukarıdaki cümlelere sırayla hangi kelimeler gelmeli?

a- next/ last/every b-last/next/every
c- every/last/next d- every/next/last

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

6. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

2017-2018 7. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı

E- Choose the best answer. 5*4=20 pts
1-
Dora: I’ll go get a sandwich. Would you like one?
Paul: ……………………………………………………….
Dora: Would you like a sandwich?
Paul: No, thanks.
a- Could you say that again please?
b- I don’t like tea.
c- I would like some coke.
d- That’s a good idea.

2- Eddy: …………………………………………………….?
Sam: It is in Marmara Cafe.

a) What time is your party?
b) Where is your fancy dress party?
c) Who is your best friend?
d) When is your birthday?

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

6. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

8. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018