10. Sınıf Fizik Proje Ödevi Konuları 2017-2018

2017-2018 FİZİK   10. SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

1.       Bazı böcekler su üzerinde nasıl yürür? (Yüzey gerilimi)Kuvvet kavramı ve özellikleri,Newton’un hareket kanunları,

2.       Hareket ve özellikleri

3.       Hareket çeşitlerinin grafikleri,

4.       Elektriklenme çeşitleri

5.       Elektrik devreleri oluşturma, akım ve gerilim ölçme

6.       Einsteinin özel görelilik kuramı

7.       Fizik bilim adamlarının yaşamları ve çalışmalarının araştırılması

8.       Depremler ve özellikleri 

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Fizik Proje Ödevi Konuları

11. Sınıf Fizik Proje Ödevi Konuları

12. Sınıf Fizik Proje Ödevi Konuları

2015-2016 Fizik 10. Sınıf Yıllık Planı

lise 2 fizik yıllık planı 2015-2016
lise 2 fizik yıllık planı 2015-2016

 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

Tıkla

10. Sınıf Fizik Konuları 2017-2018 ( Fen Lisesi)

2017-2018 Fen Lisesi lise 2. sınıflar fizik dersinde aşağıdaki konu başlıkları altında dersler işlenecektir.

 

Ünite 1 Elektrik ve Manyetizma

Akım, potansiyel fark, direnç, Ohm Yasası, Joule Kanunu, manyetik alan

Potansiyel Fark, Akım ve Direnç

Potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenler

İletken direncinin sıcaklığa bağlı değişimi

Elektrik Devreleri

Elektriksel potansiyel kavramı

Potansiyel fark, akım ve direnç kavramları arasındaki ilişki

Dirençlerin bağlanma şekillerinin akıma etkisi

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçeleri

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramları

Elektriğin oluşturabileceği tehlikeler ile elektrikle çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri

Mıknatıslar

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alan ve özellikleri

Mıknatısların manyetik alan kuvvet çizgileri

Akım ve Manyetik Alan İlişkisi

Üzerinden akım geçen düz bir iletkenin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenler

Elektromıknatısın kullanım alanları

Dünyanın oluşturduğu manyetik alanının sebepleri ve sonuçları

Manyetik alanların canlılar üzerindeki etkileri

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Bernoulli İlkesi, katılarda basınç, akışkanlarda basınç, kaldırma kuvveti, Arşimet İlkesi

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Katılarda, durgun sıvılarda ve gazlarda basıncı etkileyen değişkenler

Basıncın günlük hayattaki etkileri

Katı, durgun sıvı ve gaz basıncı ile ilgili hesaplamalar

Barometre, altimetre, manometre, batimetre vb. gibi basınçla ilgili ölçme araçlarının çalışma ilkeleri

El Cezeri’nin hidrostatik denge ile ilgili çalışmaları

Akışkanlarda akış hızı ile akışkan basıncı arasındaki ilişki

Süreklilik ve Bernoulli İlkesi

Süreklilik ve Bernoulli İlkesiyle hız ve kesit alanı ilişkisi

Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti

Archimedes İlkesi

Kaldırma kuvveti ile ilgili hesaplamalar

Ünite 3 Dalgalar

Atma, dalga hareketi, deprem dalgası, titreşim, genlik, dalga boyu, hız, frekans, periyot, rezonans, ses yüksekliği, ses şiddeti, tını, yankı

Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri

Titreşim, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramları

Dalga boyu, periyot ve hız ile ilgili hesaplamalar

Atma ve periyodik dalga oluşturma

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesi

Su Dalgası

Dalga cephesi, ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramları

Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma ve kırılma hareketleri

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızı

Ses Dalgası

Yükseklik, şiddet, tını, rezonans ve yankı kavramları

Vızıltı ve uğultu kavramları

Ses kirliliği ve gürültü

Farabi’nin ses dalgaları ile ilgili çalışmaları

Ses dalgalarının tıp, denizcilik ve coğrafya alanlarında kullanımı

Kapalı bir mekânın akustik özelliklerini düzenlemek için bir tasarım yapma

Mimar Sinan’ın eserlerinde uyguladığı akustik özellikler

Deprem Dalgaları ve Dalgaların Özellikleri

Deprem kaynaklı can ve mal kayıplarını önlemeye yönelik çözüm önerisi

Ünite 4 Optik

Aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti, ışık akısı, gölge, yarı gölge, yansıma, kırılma, kırıcılık indisi, Snell Yasası, tam yansıma, sınır açısı, görünür derinlik

Aydınlanma

Işığın doğasını açıklayan teoriler

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları ile ilgili problemler

Gölge

Gölge ve yarı gölge oluşumu

Gölge ve yarı gölge olaylarıyla ilgili problemler

Yansıma

Işıkta yansıma olayı

Yansıma kanunları

Görme ve renklenme olaylarında yansımanın rolü

Düzlem Aynalar

Düzlem aynada görüntü oluşumu

Küresel Aynalar

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen

Küresel aynalarda görüntü oluşumu ve özellikleri

Gerçek ve sanal görüntü arasındaki farklar

Küresel aynalarla ilgili hesaplamalar

Kırılma

Işığın kırılması ile su dalgalarında kırılma olayı

Snell Yasası

Işığın tam yansıma olayı ve sınır açısı

Tam yansıma olayına ve sınır açısına etki eden değişkenler

Tam yansımanın gerçekleştiği fiber optik teknolojisi, serap olayı, havuz ışıklandırması

Tam yansıma ve sınır açısı hesabıyla ilgili hesaplamalar

Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepler

Renk

Cisimlerin renkli görülmesinin sebepleri

Işık ve boya renkleri arasındaki farklar

Ana, ara ve tamamlayıcı renkler

Saf sarı ile karışım sarı arasındaki fark

Beyaz ve farklı renklerdeki ışığın filtreden geçişi ve soğurulması

Prizmalar

Işık prizmalarının özellikleri

Beyaz ışığın prizma içinden geçerken renklere ayrılması

Işık prizmalarının kullanım alanları

Mercekler

Merceklerin özellikleri ve mercek çeşitleri

Bir merceğin odak uzaklığını etkileyen değişkenler

Merceklerin oluşturduğu görüntünün özellikleri

Göz ve Optik Araçlar

Optik yasalarını kullanarak gözde görüntü oluşumu

Görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar

Bilinçsiz gözlük ve lens kullanımının göz sağlığına etkileri

İbn-i Heysem ve İbn-i Rüşt’ün optik sistemler üzerinde yaptığı çalışmalar

10. Sınıf Fizik 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015

lise2 fizik 2. dönem 2. sınav 2014-2015
lise2 fizik 2. dönem 2. sınav 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

1- Aşağıdaki ifadelerin önündeki boşluklara;
ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Kohezyon farklı sıvı molekülleri arasında gerçekleşir.
• Net kuvvet varsa ivme vardır.
• Kuvvet vektörel bir büyüklüktür.
• Elektroskop yüklü iken metal yapraklar kapalıdır.
• Elektriksel kuvvet yükler arasındaki uzaklıkla ters orantılıdır.

2- Aşağıdaki ifadelerdeki boş bırakılan yerleri uygun
kelimeler ile doldurunuz.(Newton , Volt , Yalıtkan , Hız , Coulomb , Plazma)

Güneş en büyük ……………………… örneğidir.
Düzgün doğrusal harekette ………………………. sabittir.
SI birim sisteminde kuvvet birimi ……………………… dur.
Elektrik yükünü iletmeyen maddelere …………………….. madde denir.
Elektrik devrelerindeki potansiyel farkın birimi …………………..

3- Aşağıda kenar uzunlukları verilen geometrik cisimlerin hacimlerini hesaplayınız.
a) Kenar uzunlukları 4cm , 6cm, 10 cm olan dikdörtgenler prizması,
b) Bir kenar uzunluğu 6cm olan küp,

 

Tıkla tamamını indir

10. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

lise2 fizik 2. dönem 1. sınav 2014-2015
lise2 fizik 2. dönem 1. sınav 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

Aşağıdaki cümleler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yanınız ( 4P )

1. Aynı elektrik yükleri birbirlerini iterler ( )
2. Bir cisim net kuvvetin etkisinde ise ivmeli hareket yapar ( )
3. Hareketi zorlaştırıcı etkiye tepki kuvveti denir . ( )

4.İvme – zaman grafiğinin alanı hızı verir. ( )
5.Hız skaler bir büyüklüktür ( )

 

 

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun kelimelerle doldurunuz. ( 5P )
1.Bir cisme etkiyen net kuvvet sıfırsa cisim duruyorsa , durmaya hareketli ise hareketine …………………hızla devam eder.
2. Yerden belli bir yükseklikten yatay olarak fırlatılan bir cismin yaptığı harekete …………….. …… ………denir
3. Duran cisimleri hareket ettiren , hareketlerinde ve şekillerinde değişiklik yapan etkiye ………………. denir
4. Elektrik yüklerinin oluşturduğu elektriksel alan E=…………………………. formülü ile hesaplanır.

5.Hız zaman grafiğinin altıdaki alan……………..verir

 

Tıkla tamamını indir