Fizik Öğretmeni Maaşı

Kadrolu ve sözleşmeli fizik öğretmeni maaşı farklıdır. Ek ders saat ücretleri de farklıdır. Aşağıdaki rakamlar ek ders hariç tahmini rakamlardır.

Öğretmen maaşları ülke gündemini oldukça meşgul eden ve gelecek planlaması yapan gençlerin çokça üzerinde durduğu konulardan bir tanesidir. Fizik Öğretmenliği de gün geçtikçe önem kazanan bir branş olarak önümüze çıkmaktadır.

Fizik Öğretmenlerinin bu yıl alacakları maaşlar kademe ve derecelerine göre yani meslekteki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda bir Fizik Öğretmeninin hizmet yılına göre ortalama maaşlar verilmiştir.

Fizik öğretmenleri ayrıca yukarıda verilen maaşlara ek olarak haftalık 15 saat üzeri girdikleri her ders saati için ek ders ücreti alırlar. Bu ek ders ücreti ise ders başına yaklaşık 18 tl olarak hesaplanmaktadır. Bir Fizik Öğretmeni haftalık 30 saate kadar derse girebilmektedir.

Not: Tabloda verilen rakamlar enflasyon farkı, aile yardımı, BES, sendika, ilksan vb kesintiler/ödemeler dikkate alınmadan hesaplanmıştır.

2018-2019 12. Sınıf Fizik Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 12. Sınıf Fizik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

1. ÜNİTE DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
1.1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET NEDİR?
1.1.2. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKETTE KULLANILAN KAVRAMLAR
1.1.3. MERKEZCİL İVME
1.1.4. MERKEZCİL KUVVET
1.1.5. GÜNLÜK HAYATTA DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
A. YATAY DÜZLEMDE DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
B. DÜŞEY DÜZLEMDE DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
1.1.6. ARAÇLARIN EMNİYETLİ DÖNÜŞ ŞARTLARI
A. YATAY ZEMİN
B. EĞİMLİ ZEMİN
C. DÜŞEY ZEMİN
1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ
1.2.1. DÖNEREK ÖTELEME (YUVARLANMA) HAREKETİ
1.2.2. EYLEMSİZLİK MOMENTİ
1.2.3. DÖNEREK ÖTELEYEN CİSİMLERİN KİNETİK ENERJİLERİ
1.3. AÇISAL MOMENTUM VE KORUNUMU
1.3.1. AÇISAL MOMENTUM
1.3.2. AÇISAL MOMENTUMUN KORUNUMU
1.4. KÜTLE ÇEKİMİ VE KEPLER KANUNLARI
1.4.1. GÖK CİSİMLERİNİN DOLANMA HAREKETİ
1.4.2. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ VE ÇEKİM İVMESİ
1.4.3. KEPLER KANUNLARI

2. ÜNİTE BASİT HARMONİK HAREKET

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET
2.1.1. BASİT HARMONİK HAREKET NEDİR?
2.1.2. BASİT HARMONİK HAREKETTE KULLANILAN KAVRAMLAR
2.1.3. BASİT HARMONİK HAREKETTE KONUMUN ZAMANA GÖRE DEĞİŞİMİ
2.1.4. BASİT HARMONİK HAREKETTE HIZ, İVME VE KUVVETİN KONUM GÖRE DEĞİŞİMİ
2.1.5. BASİT HARMONİK HAREKET YAPAN SİSTEMLERDE PERİYOT

3. ÜNİTE DALGA MEKANİĞİ

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
3.1.1. SU DALGALARINDA KIRINIM OLAYI
3.1.2. SU DALGALARINDA GİRİŞİM OLAYI
3.1.3. IŞIKTA KIRINIM OLAYI
3.1.4. IŞIKTA GİRİŞİM OLAYI
3.1.5. DOPPLER OLAYI
3.2. ELEKTROMANYETİK DALGA
3.2.1. MAXWELL DENKLEMLERİ
3.2.2. ELEKTROMANYETİK DALGA

4. ÜNİTE ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
4.1.1. ATOM MODELLERİ
4.1.2. BOHR ATOM MODELİ
4.1.3. UYARILMA YÖNTEMLERİ
4.1.4. MODERN ATOM TEORİSİ
4.2. RADYOAKTİVİTE
4.2.1. RADYOAKTİVİTE NEDİR?
4.2.2. ÇEKİRDEĞİN YAPISI
4.2.3. NÜKLEER FİSYON VE FÜZYON
4.2.4. RADYOAKTİVİTENİN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ YERİ
4.3. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU
4.3.1. ATOM ALTI PARÇACIKLAR
4.3.2. MADDE VE ANTİMADDE
4.3.3. BÜYÜK PATLAMA
4.3.4. EVRENİN OLUŞUMU

5. ÜNİTE MODERN FİZİK

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK
5.1.1. MICHELSON-MORLEY DENEYİ
5.1.2. ÖZEL GÖRELİLİK KURAMI
5.2. KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ
5.2.1. SİYAH CİSİM IŞIMASI
5.2.2. PLANCK HİPOTEZİ

5.3. FOTOELEKTRİK OLAY
5.3.1. FOTOELEKTRİK OLAY NEDİR?
5.3.2. FOTOELEKTRİK DEVRELER
5.3.3. FOTOELEKTRİK OLAY VE TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
5.4. COMPTON VE DE BROGLİE
5.4.1. COMPTON SAÇILMASI (OLAYI)
5.4.2. DALGA VE PARÇACIK İKİLİĞİ

6. ÜNİTE FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI

6.1. GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI VE TEKNOLOJİLERİ
6.1.1. GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI
6.1.2. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ
6.2. YARI İLETKEN TEKNOLOJİSİ
6.2.1. YARI İLETKEN MALZEMELER
6.2.2. LED (LIGHT EMITTING DIODE-IŞIK YAYAN DİYOT) TEKNOLOJİSİ
6.2.3. GÜNEŞ PİLLERİ
6.3. SÜPER İLETKENLER
6.3.1. SÜPER İLETKENLİĞİN TARİHSEL SÜREÇTE GELİŞİMİ
6.3.2. MADDELERİN SÜPER İLETKEN OLMA ŞARTLARI
6.3.3. SÜPER İLETKENLERİN TEKNOLOJİDEKİ KULLANIMI
6.4. NANOTEKNOLOJİ
6.4.1. NANOBİLİMİN TEMELLERİ
6.4.2. NANOMALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ
6.4.3. NANOMALZEMELERİN TEKNOLOJİDEKİ YERİ
6.5. X-IŞINLARI
6.5.1. X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ
6.5.2. X-IŞINLARININ TEKNOLOJİDEKİ KULLANIMI
6.5.3. X-IŞINLARININ CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
6.6. LAZER IŞINLARI
6.6.1. LAZER IŞINLARININ OLUŞUMU
6.6.2. LAZER IŞINLARININ TEKNOLOJİDEKİ YERİ 
6.7. BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
6.7.1. BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN İŞLEVLERİ
6.7.2. BİLİM MERKEZLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
6.7.3. BİLİM MERKEZLERİNİN BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARI

2018-2019 12. Sınıf Fizik Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 12. Sınıf Fizik dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

2018-2019 Başak Yayınları 12. Sınıf Fizik Kitabını indirmek için ve

2018-2019 Fen Lisesi 12. Sınıf Fizik Kitabını indirmek için EBA sitesine giriş yapabilirsiniz.

11. Sınıf Fizik Konuları 2019

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 11. Sınıf Fizik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2018-2019 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

 

2019-2020 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

1.1. VEKTÖRLER
1.1.A. Vektörlerin Özellikleri
1.1.B. Vektörel Büyüklüklerin Kartezyen Koordinat Sisteminde Gösterilmesi
1.1.C. Vektörlerin Bileşkesinin Bulunması
1.1.Ç. Vektörlerin Kartezyen Koordinat Sisteminde Bileşenlerine Ayrılması
1.2. BAĞIL HAREKET
1.2.A. Sabit Hızlı İki Cismin Birbirine Göre Hareketi
1.2.B. Hareketli Bir Ortamdaki Sabit Hızlı Cisimlerin Farklı Gözlem Çerçevelerine Göre Hareketi
1.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI
1.3.A. Serbest Cisim Diyagramları ve Cisimlere Etkiyen Net Kuvvetin Bulunması
1.3.B. Net Kuvvet Etkisindeki Cisimlerin Hareketi
1.3.C. Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket Eden Cisimler
1.4. BİR BOYUTTA SABİT İVMELİ HAREKET
1.4.A. Sabit İvmeli Harekete Örnekler
1.4.B. Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareketin İncelenmesi ve Grafiklerinin Çizilerek Yorumlanması
1.4.C. Havanın Olmadığı Durumlarda Serbest Düşme Hareketi
1.4.Ç. Serbest Düşen Cisimlere Etki Eden Sürtünme Kuvveti veya Hava Direnci
1.4.D. Limit Hız
1.4.E. Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareketle İlgili Günlük Yaşam Problemleri
1.5. İKİ BOYUTTA SABİT İVMELİ HAREKET
1.5.A. İki Boyutta Sabit İvmeli Hareketler
1.5.B. Atış Hareketlerinin Yatay ve Düşey Boyutta Analizi
1.5.C. İki Boyutta Sabit İvmeli Hareketle İlgili Günlük Yaşam Problemleri
1.6. ENERJİ VE HAREKET
1.6.A. Esneklik Potansiyel Enerjisi
1.6.B. Cisimlerin Hareketi ve Mekanik Enerjinin Korunumu
1.6.C. Sürtünmeli Yüzeylerde Enerji Korunumu
1.7. İTME VE DOĞRUSAL MOMENTUM
1.7.A. İtme ve Momentum Kavramları
1.7.B. İtme ve Momentum Değişimi Arasındaki İlişki

1.7.C. Momentumun Korunumu
1.7.Ç. Bir ve İki Boyutta Momentum Korunumu
1.7.D. Momentum ve Enerji Korunumu ile İlişkili Örnekler
1.8. TORK
1.8.A. Tork
1.8.B. Torkun Bağlı Olduğu Değişkenler ve Tork Vektörünün Yönü
1.8.C. Torkla İlgili Bazı Problemler
1.9. DENGE
1.9.A. Cisimlerin Denge Durumları
1.9.B. Denge Problemleri
1.9.C. Kütle ve Ağırlık Merkezi
1.9.Ç. Günlük Yaşamda Kullandığımız Basit Makineler
1.9.D. Denge Koşullarının Basit Makinelere Uygulanması ve Verim Hesabı
1.9.E. Basit Makine Tasarlama

2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA

2.1. ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN
2.1.A. Elektriksel Kuvvet
2.1.B. Elektrik Alan
2.1.C. Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alanla İlgili Hesaplamalar
2.2. ELEKTRİKSEL POTANSİYEL
2.2.A. Elektriksel Potansiyel Enerji, Elektrik Potansiyeli,
Potansiyel Fark ve İş Kavramları
2.2.B. Elektriksel Potansiyel Enerji ile Gravitasyon Potansiyel Enerjisinin Karşılaştırılması
2.2.C. Elektriksel Potansiyel Enerji, Potansiyel, Potansiyel Fark ve İş Kavramlarıyla İlgili Problemler
2.3. DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA
2.3.A. Yüklü Levhalar Arasındaki Düzgün Elektrik Alanın Potansiyel Fark Kavramı ile İlişkisi
2.3.B. Yüklü Parçacıkların Düzgün Elektrik Alanda Hareketi
2.3.C. Sığa (Kapasite)
2.3.Ç. Düzlem Levha Sığaçlar (Kondansatörler) ve Bu Sığaçlarda
Sığanın Bağlı Olduğu Değişkenler
2.3.D. Yüklenmiş Bir Sığaçta Yük ve Gerilim İlişkisi
2.3.E. Sığaç Çeşitleri

2.3.F. Eş Değer Sığa
2.3.G. Sığaçların Kullanım Alanları
2.4. MANYETİZMA VE ELEKTROMANYETİK İNDÜKLENME
2.4.A. Elektrik Akımının Manyetik Etkisinin Değişkenleri ve Manyetik Alan Yönünün Bulunması
2.4.B. Üzerinden Akım Geçen Bir Tele Manyetik Alanda Etkiyen Kuvvetin Şiddeti ve Yönü
2.4.C. Manyetik Alan İçerisinde Akım Taşıyan Tel Çerçevenin Hareketi
2.4.Ç. Yüklü Parçacıkların Manyetik Alan İçindeki Hareketi
2.4.D. Manyetik Akı
2.4.E. Manyetik Akı Değişimi ile Oluşan İndüksiyon Akımı
2.4.F. Öz-İndüksiyon Olayı
2.4.G. Elektrik Motoru ve Dinamonun Karşılaştırılması
2.5. ALTERNATİF AKIM
2.5.A. Alternatif Akım
2.5.B. Alternatif Akım (AC) ile Doğru Akım (DC) Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
2.5.C. Alternatif Akımda Etkin ve Maksimum Değerler
2.5.Ç. Alternatif Akım ile Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
2.5.D. Alternatif Akım Devrelerinde Devre Direncini Etkileyen Değişkenler
2.5.E. İndüktans, Kapasitans ve Empedans
2.5.F. Değişken ve Doğru Akım Devrelerinde Bobin ve Sığacın Davranışı
2.5.G. Bir Alternatif Akım Devresinde Rezonans Hâli
2.6. TRANSFORMATÖRLER  
2.6.A. Transformatörlerin Çalışma İlkesi
2.6.B. Transformatörlerin Kullanım Amaçları
2.6.C. İdeal Olmayan Transformatörlerin Verimi
2.6.Ç. Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak

11. Sınıf Fizik Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 – 2020 eğitim öğretim yılında 11. Sınıf Fizik dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

2018-2019 Tutku Yayınları 11. Sınıf Fizik Kitabını indirmek için ve

2018-2019 Fen Lisesi 11. Sınıf Fizik Kitabını İndirmek için EBA sitesine giriş yapabilirsiniz.