3. Sınıf Fen Çalışma Kağıdı

1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi

yazınız.

(    .) Televizyonu uzun süre ve yakından izlemeliyiz.

(    ). Burun tat alma duyumuzdur.

(    ) Başkalarına ait gözlük ve havluları kullanmamalıyız.

(    ) Yüksek şiddette sesler kulağa zarar verip, işitme kaybına sebep olur.

(    ) El duyu organlarımızdan biridir.

2- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanı ile

yön kuvvet itme sallanma çekme tehlikeli  
 Yön değiştirme  
           

doldurunuz.

_ Oyun parklarındaki salıncaklar ……………………………….. hareketi yapar.

 

_ Bir tenis oyuncusu kendine doğru gelen topa raketle vurduğunda top

……………………………………..……………………. hareketi yapar.

_ Duran topa vurduğumuzda topa ………………………… kuvveti uygulamıs oluruz. 

_ At arabaları atların arabaya uyguladığı ………………………..….. kuvveti sayesinde

hareket eder.

Her hareketli varlığı durdurmak……………………………...olabilir.

3- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

 

       Madde: …………………………………………………………………………………………………….………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Madde doğada; ………………… , ……………. ve ……….……. halinde bulunur.

 

4- Aşağıda verilen tabloyu örneğe uygun şekilde işaretleyiniz.

  Esnek Berk Sert Yumuşak Kırılgan Sağlam Pürüzlü Pürüzsüz
                 
Sünger X     X     X  
                 
Tahta                
                 
Cam                
                 
Ağaç                
                 
Lastik                
                 
Mermer                
                 

5- Vücudumuzu dıştan çepeçevre saran duyu organımızın adı nedir?

…………………………..…………………………………………………………………

6- Çok soğuk veya çok sıcak yiyeceklerin yenmesi, hangi duyu organının sağlığını  bozabilir?

…………………………..…………………………………………………………………

7- Aşağıya 3 tane hareketli, 3 tane hareketsiz varlık ismi yazınız.

Hareketli Varlıklar                Hareketsiz Varlıklar

1-……………………………………1- ………………………………………………… 

2-……………………………………2- ………………………………………………… 

3-……………………………………3- …………………………………………………

8- Kulak sağlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Sivri uçlu cisimlerle karıştırmak
  1. Çok yüksek sesli gürültülü ortamlarda bulunmak
  1. Temizliğine dikkat etmek

9- Bisikletin camdan yapılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A) Kaygan olması B) Saydam olması C) Kırılgan olması
“Bazı maddelere dokunmak ………………………….Sınıfta parfümün kokusunu en arkadan bile duyarız. Çünkü ………………… bulundukları kabı tamamen

doldurur. “

10- Yukarıdaki boşlukları doldurduğumuzda hangisi  boşta kalır?

A) gazlar      B) tehlikelidir            C) koklamamalıyız

 

11- Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır?

  1. A) su B) zeytinyağı C) tuz
 

“Bir cismi ………………. kendimizden uzaklaştırır, …………………… kendimize yaklaştırırız. “

 

12- Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

 

A) iterek iterek B) çekerek iterek C) iterek – çekerek

 

13- Dönen cisimlerin arasına parmağımız sıkışıp tehlikeli durumlar olabilir. Aşağıdakilerden

hangisi daha az tehlikelidir?  
A) Pervane B) Matkap C) Saatin akrebi

Ses Şiddeti Ve İşitme Konu Anlatımı 3. Sınıf Fen Bilimleri

Kulağın duyabileceği titreşimlere ses denir.

Ses dalgalar halinde yayılır.

Sesin belirli bir kaynağı vardır. Bunlar doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynaklarıdır.

Sesin belirli bir şiddeti vardır. Yüksek sesle konuşan birisini duymak fısıltı ile konuşan birini duymaktan daha kolaydır.

cats

Soru: Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
A. Flüt sesi B. Araba kornası C. Dalga sesi
Soru: Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır?
A. Flüt sesi B. Kuş sesi C. Dalga sesi

Sesin belirli bir şiddeti vardır. Ses şiddeti, kaynağından çıkan sesin yüksek ya da düşük olmasıdır. Yüksek sesle konuşan birisini duymak fısıltı ile konuşan birini duymaktan daha kolaydır.

Yakın olduğumuzda ses, şiddetli, Uzak olduğumuzda ses, zayıf işitilir.

Soru: Trafikte taşıtların çıkardığı sesler ne diye adlandırılır?
A. Ses B. Ses şiddeti C. Gürültü kirliliği
Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.
gürültü – kulak – davul – yağmur – şiddet
1. …………………………… yardımı ile çevremizle iletişim kurarız.
2. ……………………. doğal ses kaynağıdır.
3. ……………………….. sesi, yapay ses kaynağıdır.
4. Yüksek ……………………………. teki sesler kulak sağlığımız için zararlıdır.
5. İstenmeyen her ses …………………………………… olarak algılanır.

Aşağıda verilen nesnelerden doğal ses kaynağı olanların yanındaki daireyi “kırmızı”, yapay ses kaynağı olanların yanındaki daireyi “sarı” renge boyayın.

cats

Fiziksel İş Nedir Konu Anlatımı 7. Sınıf Fen Bilimleri

İŞ = ENERJİ HARCAMAK

İŞ:Bir cisme kuvvet uygulayarak cismin yerini uyguladığımız kuvvet doğrultusunda değiştirmeye denir. İş W harfi ile gösterilir.
işin formülü: W = F . x ( iş= kuvvet x alınan yol )
işin birimimi: Newton x metre (N.m) bu ifadeye özel bir isim verilmiştir. Joule

cats

Yapılan işin fen anlamında iş sayılabilmesi için 3 kuralımız var.
1) Cisme kuvvet uygulanmalı.
2) Cisim uygulanan kuvvet etkisiyle hareket etmeli.( yer değiştirmeli )
3) Cisme uygulanan kuvvet yönü ile hareket yönü bir birine dik olmamalı.
NE KADAR ÖĞRENDİK ?

cats

Aşağıda yapılan işlerin hangileri fen anlamında iş olup olmadığını nedeniyle birlikte yazınız.

fiziksel_is

Biraz iş hesaplayalım !

1)Şekildeki A cismine 35 N değerinde kuvvet uygulanıyor ve cisim 4 metre yer değiştiriyor. Buna göre yapılan işi hesaplayınız.

fizik

2) Şekildeki bisiklet 25 N luk kuvvetle ok yönünde hareket ediyor. Toplam 2500 c m yer değiştiriyor buna göre bu süreçte toplam kaç kaç joule lük iş yapmıştır?

cats

3) Fettahcan sırtındaki çantayı 33 N luk bir kuvvetle 1000 metre boyunca taşıyor buna göre kaç j luk iş yapmıştır?

cats

Aşağıda verilen ifadelerin başına iş olup olmadıklarını yazınız.

  3 kg lık bir kutuyu elinde tutarak 3 metre ile taşımak
  Sınıfın duvarına elimizle 25 Nluk kuvvet uygulamak.
  2 saat boyunca ayakta beklemek.
  Yemek masasını kendine doğru 10 N luk kuvvetle 3 m ileri sürüklemek.
  Kuvvet yönü ile hareket yönü birbirine dik olacak şekilde eşya taşımak.
  Sınıfın perdesini çarşıya doğru  50 cm  çekmek.
  Dolaba 10 N luk bir kuvvet uygulayarak hareket ettirememek.
  Uyumak
  Bebek arabasını 20 N luk kuvvetle 50 m itmek.
  Vincin 1 ton ağırlığındaki yükü binanın 4. Katına çıkartması.

Çevremizdeki Işık Ve Sesler Özet 3. Sınıf Fen Bilimleri

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER KONU ÖZETİ

Karanlıkta görebilir miyiz?

Gündüz gözlerimizi kapadığımızda gördüğümüz yalnızca karanlıktır. Gözlerimizi açtığımızda ışığı ve çevremizdeki cisimleri görürüz. Çevremizdeki cisimleri görmemizi sağlayan ışıktır. Varlıkları daha iyi görebilmemiz için bulunduğumuz ortam yeterince aydınlatılmalı. Cisimleri görebilmemiz için; cisim ışık yaymalı ya da cisim, üzerine düşen ışığı bize yansıtmalıdır.

Geceleri gün ışığı olmadığı için ampul, mum el feneri gibi aydınlatma araçları kullanılır. Aydınlık ortamlarda görme nettir. Işık ne kadar azalırsa görmede o oranda azalarak görme zorlaşır. Işık tamamen azalırsa görmede gerçekleşmez.

Not: Görebilmek için mutlaka ışığa ihtiyacımız vardır.

Çevremizde Işık Kaynakları

Işık yayarak çevresini aydınlatan cisimlere ışık kaynağı denir. Güneş, yıldızlar, mum, kandil, meşale, ampul ışık sacarak görmemizi sağlayan ışık kaynaklarıdır. Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.

1) Doğal Işık Kaynakları:
Başta güneş olmak üzere diğer yıldızlar, şimşek, canlılardan ateş böceği, denizin derinliklerinde yaşayan bazı balıklar doğal ışık kaynaklarındandır. Doğal ışık kaynakları kendiliğinden ışık yayarlar. Işığı kendileri üretirler. En büyük ışık kaynağı güneştir. Cisimleri güneşin yaydığı ışık sayesinde görürüz.

2) Yapay ışık kaynakları:

Doğada kendiliğinden bulunmayan insanlar tarfından üretilen ışık kaynaklarına yapay ışık kaynakları denir. Ampul, mum, el feneri, trafik ışıkları gibi cisimler insanlar tarafından yapıldığı için yapay ışık kaynağı olarak adlandırılır.
Güneşten aldığı ışığı yansıtan, gece belli bir oranda aydınlık sağalayan ay, bir ışık kaynağı değildir. Sadece güneşten aldığı ışığı yansıtır. Tıpkı bir ayna gibi ya da trafik kazalarında kaza olduğunu belirten reflektör gibi  sadece yansıtma yapıp ışık kaynağı değillerdir.

NOT: Işık kaynakları yalnızca görmemizi sağlamaz, aynı zamanda ısınmamızı da sağlar.

Maddenin Halleri Özet 4. Sınıf Fen Bilimleri

MADDENİN HALLERİ

cats

• Maddeler bulundukları ortama bağlı olarak katı, sıvı ve gaz halde bulunurlar.
KATI MADDELER

cats

• Katı maddeler belirli bir şekle sahiptir.Dışarıdan bir kuvvet uygulanılmadıkça şekli değişmez.
Kahvaltıda yediğimiz peynir,zeytin,salatalık,ekmek birer katı maddedir.sofrada kullandığımız bardak,çatal,kaşık,tabak da birer katı maddedir.
• Bazı katı maddelerse fasulye,toz şeker,tuz,mercimek,mısır gibi ince taneli katı maddelerdir.bu gibi ince taneleri katı maddeler içine konulan kabın şeklini alırlar.
Sıvı maddeler gibi akışkanlık özelliği gösterseler de sıvı madde değildir

SIVI MADDELER

cats

• içtiğimiz su,süt,meyve suyu ,ayran,pekmez gibi maddeler sıvı maddedir.
Sıvı maddeler,
Akışkandırlar.
içine konulduğu kabın şeklini alırlar.
Belirli şekilleri yoktur .
Sıkıştırılamazlar.

GAZ MADDELER

cats

Gaz maddeler,sıvı maddeler gibi,
Akıcıdırlar.
Maddenin en düzensiz halidir.
Belirli şekil ve hacimleri yoktur.
Sıkıştırılabilirler
Küçük gözeneklere kaçabilirler
Bulundukları ortama yayılabilirler

Not: gazlar sıvılara göre daha akışkadırlar.buna en iyi örneği,iki balona eşit miktarda su ve hava doldurulduktan sonra.-,birer delik açılırsa hava dolu balonun daha çabuk küçülmesini göstere biliriz.

Hazırlayan: Yerlikaya