2014-2015 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Konuları

6-sinif-fen-konulari

Ünite 1: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

– Hücre

– Bütün canlılarda hücreler aynı mıdır?

– Hücreden organizmaya

– İnsanlarda üreme, büyüme ve gelişme

– Üremeyi sağlayan yapı ve organlar

– Döllenme

– Sağlıklı bir birey olarak sorumluluklarımız

– Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme

– Çiçekli bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme

– Bütün çiçekler aynı mıdır?

– Çimlenme, büyüme ve gelişme

– Organik tarım

 

2. Ünite: Kuvvet ve Hareket

– Sürat hesaplama

– Hareketli cisimlerin enerjisi

– Kuvvet ölçme

– Kuvveti nasıl ölçeriz

– Kuvvetin yönü ve doğrultusu var mıdır?

– Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler

– Ağırlık bir kuvvet midir?

– Niçin her şey yere düşer?

 

3. Ünite: Maddenin tanecikli yapısı

– Maddenin yapı taşları atomlar

– Sıkışma ve genleşme

– Maddeleri nereye kadar bölebiliriz?

– Elementlar, bileşikler, moleküller

– Bütün modelleri oluşturan tanecikler aynı mıdır?

– Molekül modelleri

– Bütün maddeler moleküllerden mi oluşur?

– Fiziksel ve kimyasal değişimler

– Maddenin halleri ve tanecikli yapı

– Tanecikler arası boşluk

– Taneciklerin hareketi

 

4. Ünite: Yaşamımızdaki elektrik

– Hangi maddeler elektrik enerjisini iletir?

– Elektrik çarpmalarından nasıl kurtuluruz?

– Elektriksel direnç nedir?

– Her devre elemanının direnci var mıdır?

– Ampulun direnci var mıdır?

 

5. Ünite: Vücudumuzda sistemler

– Destek ve hareket sistemi

– Eklemler ve kaslar

– Dolaşım sistemi

– Kanın vücuttaki yolculuğu

– Vücudun yorulmayan pompası kalp

– Damarlar içindeki sıvı kan

– Kan bağışı ve kan grupları

– Lenf dolaşımı

– Dolaşım sisteminin sağlığı

 

6. Ünite: Madde ve ısı

– Maddenin tanecikli yapısı ve ısı

– Isının yayılması

– İletim yoluyla yayılma

– Işıma yoluyla yayılma

– Isının tutulması ve yansıtılması

– Konveksiyon ( madde akımı) yoluyla yayılma

– Isı yalıtımı

 

7. Ünite: Işık ve Ses

– Işık madde ile karşılaşınca ne olur?

– Çeşitli yüzeylerde yansıma

– Düz yüzeylerde yansıma

– Işık kaynağı olmayan cisimler nasıl görünür?

– Yansımanın kuralı nedir?

– Pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylerde yansıma

– Aynalar ve kullanım alanları

– Işık, aynalarda nasıl yansır?

– Işık, parlak yüzeylerde görüntü oluşturabilir mi?

– Ses madde ile karşılaşınca ne olur?

– Ses nasıl yayılır?

– Ses nasıl yankılanır?

– Ses bilim ve teknolojide nasıl kullanılır?

– Sesin soğurulması

– Ses nereye gidiyor?

– Akustik uygulamalar

 

8. Ünite: Yer kabuğu nelerden oluşur?

– Kayaçları sınıflandırma

– Fosiller

– Yer altı ve yer üstü su kaynakları nelerdir?

– Yer kabuğunun doğal anıtları

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Müfredatı 2014-2015

2014-2015-5-sinif-fen-ve-teknoloji-konlari

2014-2015 Eğitim Öğretim sezonunda 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Derslerinde işlenecek konular aşağıdaki listede verilmiştir. ÇAlışmak istediğiniz konuyu sitemizde arayarak bulabilir ve konulara hazırlıklı gidebilirsiniz. Ayrıca sitemizde bulunan dokümanlar konu tekrarı için de sizlere fayda sağlayacaktır.

1. Ünite: Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

– Besinler ve Özellikleri

– Besin içerikleri

– Vitaminler ne çok hangi besinlerde bulunur?

– Su ve mineraller

– Dengeli beslenmenin önemi

– Sigara ve alkolün zararları

– Besinlerin Sindirimi

– Sindirimde görevli yapı ve organlar

– Dişler ve diş çeşitleri

– Ağız ve diş sağlığı

– Sindirilen besinlerin vücutta taşınması

– Vücudumuzda boşaltım

– Boşaltımda görevli yapı ve organlar

– Maddelerin vücuttan atılması

– Böbreklerimizin sağlığı nasıl korunur

 

2. Ünite: Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

– Kuvvetin ölçülmesi

– Sürtünme kuvveti

– Sürtünme kuvveti günlük yaşantımızı etkiler mi?

 

3. Ünite: Maddenin Değişimi

– Maddenin hal değişimi

– Buharlaşma ve kaynama arasındaki farklar nelerdir

– Maddenin ayırt edici özellikleri

– Saf maddeleri ayırt etme

– Isı ve sıcaklık

– Isı ve sıcaklık arasındaki temel farklar nelerdir?

– Genleşme ve büzülme

– Genleşme ve büzülmenin yaşamımıza etkileri

 

4. Ünite: Işığın ve sesin yayılması

– Işığın yayılması

– Işık her yönde yayılır mı?

– Işığın maddeyle karşılaşması

– Tüm maddeler ışığı geçirir mi?

– Tam gölge nasıl oluşur?

– Tam gölgeyi etkileyen değişkenler

– Ses hangi ortamlarda yayılır?

– Sesin farklı ortamlarda farklı duyulması

– Farklı cisimlerle üretilen sesler farklıdır

– Aynı ses farklı ortamlarda farklı duyulur

 

5. Ünite: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım

– Canlıları tanıyalım

– Canlıları sınıflandıralım

– İnsan ve çevre ilişkisi

– Çevre sorunlarını öğrenelim ve çözelim

– Çevreci grup kurma

 

6. Ünite: Yaşamımızın vazgeçilmezi elektrik

– Basit bir elektrik devresinde lamba parlaklığını etkileyen değişkenler

– Devre elemanlarının sembollerle gösterilmesi ve devre şemaları

– Elektrik devresi şeması çizme ve kurma

 

7. Ünite: Yer Kabuğunun Gizemi

– Yer kabuğunda neler var?

– Kayaçlar

– Yer altı kaynaklarımız

– Madenlerimiz

– Geçmişin izleri fosiller

– Doğal mirasımız doğal anıtlar

– Doğal anıtların koruması

– Erozyon ve heyelanın yer kabuğuna etkisi

– Yer kabuğundaki yer altı ve yer üstü suları

– Hava, toprak ve su kirliliği

– Çevre kirliliği

6. Sınıf Fen ve Teknoloji Işığın Yansıması Çalışma Soruları

     isigin-yansimasi

   1.  Işık nedir?

         2.   Işık kaynağı nedir? Kaç çeşit ışık kaynağı vardır?

3.   Işık kaynağı olmayan cisimlerin görünmesinin nedeni nedir?

4.   Işık madde midir? Neden?

         5.   Işık kaynağından yayılan ışık ortamda nasıl ilerler?

         6.   Küçük bir el fenerinin önüne;

                    a)      Futbol topu

b)     Pencere camı

c)      Alüminyum folyo gibi cisimler koyduğumuzda neler olabilir?

  7.  Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan cisim ne demektir? Bunlara örnek veriniz.

  1.    Trafik levhaları, gümüş kaşık, cam şişe, ayna gibi cisimlerin üzerine ışık düştüğünde neden ışık yayıyormuş gibi görünürler? Açıklayınız.

  9.  Gölge nedir? Hangi maddeler gölgeye neden olurlar?

 

Tıkla

6. Sınıf Fen ve Teknoloji Denemeleri 2014

6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi için hazırlanmış 3 adet deneme kitapçığı bulunmaktadır. Denemeler 2014 yazpımıdır. Eski deneme değildir.

 

Soruları hazırlayan Ömer Öztürk hocamıza teşekkür ediyoruz.

 

Tıkla

7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7. Ünite Yer Kabuğunda Neler Var?

*Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi

*Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları

*Hava , Toprak ve Su Kirliliği

Bu konular neden önemli?

Kayaçlar, fosiller, madenler, toprak ve su yer kabuğunu oluşturan temel unsurlardır. Bu nedenle bu yapı ve oluşumların özelliklerinin bilinmesi, üzerinde yaşadığımız dünyanın bir kısmı olan yer kabuğunu daha iyi tanımamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca yer kabuğunu tanımamız, insan eli ve doğal yollarla gerçekleşen olayları anlamamız açısından da önemlidir.

1. BÖLÜM YER KABUĞUNDA NELER VAR?

AMAÇLAR

Bu bölümde, yer kabuğunda bulunan kayaç, maden, fosil ve doğal anıtların özelliklerini, bir bilim dalı olarak fosil bilimini ve bu alanda çalışmalar yapan fosil bilimcileri öğreneceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER

Kayaç

Mineral

Maden

Fosil

Fosil bilimi

Fosil bilimci

Doğal anıt

 

Kayaç nedir?

Canlıların dünya üzerinde yaşadığı tabakaya yer kabuğu denir. Yer kabuğunda dağlar, vadiler ve ovaların olduğu karasal bölgelere kara tabakası adı verilmektedir. Yeryüzünde yaşadığımız kara tabakası temel olarak kayaçlardan oluşur. Kayaçlar çok sayıda mineralin birikmesi ile oluşur.

Marketten aldığınız içme suları ve maden sularının ambalajlarında bazı mineral isimlerinin yer aldığını fark etmişsinizdir. Mineraller sadece içtiğimiz sularda değil; toprakta, tükettiğimiz besinlerde ve daha birçok yerde bulunur. Kayaçları birbirinden farklı yapan yapısındaki minerallerdir.

Bilim insanlarının yapmış oldukları araştırmalar sonucunda, yer kabuğunun yapısında binlerce mineral çeşidi olduğu ortaya çıkmıştır. Kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum, bor, kuvars ve kalsit mineralçeşitlerine örnek olarak verilebilir.

Minerallerin sertlik, ufalana bilirlik, boşluklu yapı, renk ve parlaklık gibi özellikleri kayaçların sınıflandırılmasını sağlamıştır.

Kayaçlar, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı veya rüzgâr gibi hava olaylarıyla parçalanır.

Böylece bazen küçük parçalar hâlinde doğrudan parçalanırken bazen de büyük kaya parçalarına, sonra taş, ufak çakıl parçalarına ve daha sonra kum taneciklerine kadar parçalanabilir.

Kayaçların ufalanması sonucunda ise toprak oluşur.

2013-2014 Fen ve Teknoloji 5. Sınıf 2. Dönem BEP 2. Yazılı

Örnek Soru:

C.Aşağıdaki bilgiler doğru ise  (D), yanlış ise  (Y) harflerini işaretleyiniz.(28 P)

1. (   )  Mantarlar kök,gövde,yaprak ve çiçekleri olmayan canlılardır.

2. (   )  Yarasalar uçabilme özelliklerinden  dolayı  kuşlarla aynı sınıfta yer alır.
3. (   ) Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar.
4. (   ) Hastalık yapan mantarlar vardır.
5. (   )Mantar hastalığından korunmak için temizliğe dikkat etmeliyiz..
6. (   ) Pil elektrik devresindeki enerji kaynagıdır.
7. (   ) Elektrik devresinde ampul ışık veren devre elemanıdır.

 

Tıkla

2013-2014 6. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı

Örnek Sorular:

4.) Kan hücreleri ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Alyuvar- Mikroplarla savaşır.

B) Kan pulcukları- Hücrelere oksijen taşır.

C) Alyuvar-Kana kırmızı rengini verir.

D) Akyuvar- Kanın pıhtılaşmasını sağlar

 

7.) Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir değişim söz konusudur?

A) Sütten peynir yapılması

B) Demirin paslanması

C) Suyun buharlaşması

D) Hamurun mayalanması

 

Tıkla