2014-2015 Fen ve Teknoloji 2. Dönem İlçe Zümresi

ALINAN KARARLAR

1-Başta Mustafa Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve istiklal Marşı okundu.

2-Yapılan oylamayla zümre başkanı olarak Kırkgöze İlköğretim Okulundan Özcan NAZLI seçildi.

3-Zümre başkanı tarafından açılış konuşması yapılarak yoklama alındı.

4-İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Zümre Başkanı Özcan Nazlı tarafından okundu.

5-Sarıpınar İlköğretim Okulu’ndan Emine YURTYAPAN başarısızlık nedenlerinin öğrenci devamsızlığından ve velilerin ilgisizliğinden kaynaklandığını belirtti. Velilerle iletişimin artırılarak öğrencilerin okula devamı sağlanacağını belirtti. Bir önceki eğitim öğretim yılında yapılan çalışmaların SBS puanları üzerine etkisi konuşuldu. Ders dışı etkinlikler ve etütlerde öğrencilerin daha fazla SBS formatında soruyla karşı karşıya getirilmesi kararlaştırıldı.

 

Tıkla tamamını indir

2014-2015 Fen ve Teknoloji 2. Dönem Zümresi

fen ve teknoloji 2. dönem zümresi 2014-2015
fen ve teknoloji 2. dönem zümresi 2014-2015

 

Fen ve Teknoloji   Öğretmeni   Rıza BAŞARAN, 1.döneme ait öğrenci başarılarının istenilen düzeyde olmadığını ifade etti. Mevcut başarının  artarak devam etmesi ve başarısız öğrencilerin durumlarının düzelmesi için yapılabilecekler konusunda görüş alış-verişinde bulunulmasının gerekliliğini ifade etti. Özellikle öğrencilere Fen ve Teknoloji   dersini daha ilgi çekici bir hale getirerek ,her öğrencinin derse katılımının sağlanması gerektiğini  ifade etti. Başarı seviyesi düşük ve derse ilgisi az olan öğrenciler noktasında diğer zümre öğretmenleri ve okul idaresi ile diyalogun gerekliliğini ifade etti.

 

Fen ve Teknoloji Öğretmeni  Şule YILDIRIM , 1. Döneme ait öğrenci başarı yüzdesine bakıldığında sınıflar arasındanda çok seviye farkı olmadığını belirtti.6/C nın başarısı daha düşük.bunun nedeni öğrencilerin derse hazırlıklı gelmemesi, verilen ödevlerin ve günlük ders tekrarının yapılmaması gösterildi.Temeli zayıf olan öğrencilerde sıkıntı yaşandı. Okula derslere düzenli gelmeyen öğrenciler konu kaçırdığı için takip etmekte zorlandı. Düzenli ,dikkatli ve disiplinli çalışılırsa zayıf olan öğrencilerin başarılı olacağı belirtildi.

 

Tıkla indir

2014-2015 Fen ve Teknoloji 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

8. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
8. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

7. Ses, aşağıdaki ortamların hangisinde daha hızlı yayılır?
A) Tuzlu suda
B) Derinliği fazla olan gölde
C) Sıcaklığı 20° C olan havada
D) Sıcaklığı 0° C olan demiryolu rayında

 
8. Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın sesten daha hızlı yayılmasının bir sonucudur?
A) Gök gürültüsünün şimşek çakmasından daha sonra duyulması
B) Ses dalgalarının bir engele çarptıktan sonra geri dönmesi
C) Güneşten yayılan ışık ışınlarının Dünya’ya ulaşması
D) Havasız ortamdan sesin geçmediği halde ışığın geçmesi

 
9. Esra bir dağın yamacına çıkıp bağırmaya başlıyor. Bağırdıktan 3 saniye sonra kendi sesini tekrar duyu- yor. Buna göre dağ ile Esra arasındaki mesafe kaç metredir? ( ses hızı= 340 m/s)
A) 1020               B) 340                 C) 510                 D) 680

 

Tıkla tamamını indir

2014-2015 Fen ve Teknoloji 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

7. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı
7. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. (10 Puan)

 

 1. (……) Voltmetre devreye seri bağlanırken, ampermetre devreye paralel bağlanır.
 2. (……) Elementlerin sembolleri tüm dillerde aynıdır.
 3. (……)Havada hareket halinde olan bir balonun hem potansiyel hem de kinetik enerjisi vardır
 4. (……) Eğik düzlemin eğimi artarsa yükleri yukarı çıkarmak için daha az kuvvet harcamamız gerekir.
 5. (……) Proton ve elektronlar atomun çekirdeğinde nötronlar ise katmanlarda yer alır.
 6. (……) Binaları yıldırımdan koruyan araçlara paratoner denir.
 7. (……) Seri bağlı devreye ampul eklendiği zaman diğer ampulün parlaklığı azalır.
 8. (……) Bütün yayların esnekliği aynıdır.
 9. (……) Atomun çekirdeğinde daima elektronlar bulunur.
 10. (……) CO2 bileşiği 3 farklı elementten oluşur.

 

Tıkla tamamını indir

2014-2015 6. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı

6. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
6. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi yazınız.

 

1-(  )- Direncin birimi newtondur.

2-(  )- iletkenlerin elektrik enerjisi iletimine karşı gösterdiği zorluğa direnç denir.

3-(  )- Kalp kası isteğe bağlı çalışır.

4-(  )- Bir floresan lambanın ışık vermesi gazların iletkenliğinin bir göstergesidir.

5-(  )- Canlı ve cansız tüm maddeler atomlardan oluşmuştur.

6-(  )- Sert kemik; kemiğin enine büyümesini, beslenmesini ve onarılmasını sağlar.
7-(  )- Yalıtkanlar, bizi elektrik enerjisinin yol açacağı tehlikelere karşı korur.

8-(  )- Cam iyi bir iletkendir.

9-(  )- Islak elle elektrik anahtarlarını açmak doğru bir davranıştır.

10-(  )- Kafatasımızda oynamaz eklemler bulunur.

 

Tıkla tamamını indir

Fen ve Teknoloji 5. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

fen ve teknoloji 5. sınıf 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
fen ve teknoloji 5. sınıf 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

6)Aşağıdakilerden hangisi dışarı ısı veren bir olaydır?

A)Buzun erimesi

B)Su buharının yoğuşarak yağmuru oluşturması

C)Yünlülerin arasına konulan naftalinin küçülmesi

D)Elimize dökülen kolonyanın buharlaşması

 

7) Buharlaşma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Sıvının sadece yüzeyinde gerçekleşir.
 2. B) Maddelerin katı halden sıvı hale geçmesidir.
 3. C) Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar.
 4. D) Her sıcaklıkta gerçekleşir.

 

Tıkla tamamını indir

2014-2015 4. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı

4. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
4. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek bir bölüm:

Cümlelerde boş bırakılan yerlere, aşağıda verilen kelimeleri uygun şekilde yerleştiriniz.(10×1= 10p )

 

   Edison – yapay – artar – gürlük- doğal – hoparlör – ışık – aydınlatılmış – titreşim – gürültü

 1- Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti…………………..

2- Zil sesi ………………….……………. ses kaynağıdır.

 3- Ses kirliliğine …………………………….. denir.

4- Gök gürültüsü ………………………… ses kaynağıdır.

5- Ampulü  …………………………. icat etmiştir.

 6- Sesin şiddetine ………………………… denir.

  7- Çevrelerine ışık veren cisimlere …… …………………………… kaynağı denir.

 8- Ses ……………………..…. sonucunda oluşur.

 9- Ay, Güneş tarafından …………………………… bir gök cismidir.

 10- …………………………..…… ses şiddetini yükseltmeye yarayan araçlardan biridir.

 

Tıkla tamamını indir