7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7. Ünite Yer Kabuğunda Neler Var?

*Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi

*Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları

*Hava , Toprak ve Su Kirliliği

Bu konular neden önemli?

Kayaçlar, fosiller, madenler, toprak ve su yer kabuğunu oluşturan temel unsurlardır. Bu nedenle bu yapı ve oluşumların özelliklerinin bilinmesi, üzerinde yaşadığımız dünyanın bir kısmı olan yer kabuğunu daha iyi tanımamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca yer kabuğunu tanımamız, insan eli ve doğal yollarla gerçekleşen olayları anlamamız açısından da önemlidir.

1. BÖLÜM YER KABUĞUNDA NELER VAR?

AMAÇLAR

Bu bölümde, yer kabuğunda bulunan kayaç, maden, fosil ve doğal anıtların özelliklerini, bir bilim dalı olarak fosil bilimini ve bu alanda çalışmalar yapan fosil bilimcileri öğreneceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER

Kayaç

Mineral

Maden

Fosil

Fosil bilimi

Fosil bilimci

Doğal anıt

 

Kayaç nedir?

Canlıların dünya üzerinde yaşadığı tabakaya yer kabuğu denir. Yer kabuğunda dağlar, vadiler ve ovaların olduğu karasal bölgelere kara tabakası adı verilmektedir. Yeryüzünde yaşadığımız kara tabakası temel olarak kayaçlardan oluşur. Kayaçlar çok sayıda mineralin birikmesi ile oluşur.

Marketten aldığınız içme suları ve maden sularının ambalajlarında bazı mineral isimlerinin yer aldığını fark etmişsinizdir. Mineraller sadece içtiğimiz sularda değil; toprakta, tükettiğimiz besinlerde ve daha birçok yerde bulunur. Kayaçları birbirinden farklı yapan yapısındaki minerallerdir.

Bilim insanlarının yapmış oldukları araştırmalar sonucunda, yer kabuğunun yapısında binlerce mineral çeşidi olduğu ortaya çıkmıştır. Kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum, bor, kuvars ve kalsit mineralçeşitlerine örnek olarak verilebilir.

Minerallerin sertlik, ufalana bilirlik, boşluklu yapı, renk ve parlaklık gibi özellikleri kayaçların sınıflandırılmasını sağlamıştır.

Kayaçlar, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı veya rüzgâr gibi hava olaylarıyla parçalanır.

Böylece bazen küçük parçalar hâlinde doğrudan parçalanırken bazen de büyük kaya parçalarına, sonra taş, ufak çakıl parçalarına ve daha sonra kum taneciklerine kadar parçalanabilir.

Kayaçların ufalanması sonucunda ise toprak oluşur.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 6. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı

Örnek Sorular:

6. Kan hücreleri ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A)  Alyuvar- Mikroplarla savaşır.

B)  Kan pulcukları- Hücrelere oksijen taşır.

C)  Alyuvar-Kana kırmızı rengini verir.

D) Akyuvar- Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

 

7.

I-      Mide kası

II-      Kalp kası

III-      Kol kası

           

   Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri istem dışı çalışır?

A) II             B) I-II                    C) I-III         D) I-II-III

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 7. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı

Örnek Sorular:

4. Bir bileşikteki atomları bir arada tutan kuvvete ne ad verilir?
A)Kimyasal tepkime B)Kimyasal olay
C)Kimyasal bileşik D)Kimyasal bağ

5. 2+ yüklü iyon için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?
A)Proton sayısı elektron sayısından 2 eksiktir.
B)Proton sayısı elektron sayısından 2 fazladır.
C)Proton sayısı nötron sayısından 2 fazladır.
D)Proton sayısı nötron sayısından 2 eksiktir

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 5. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı

Örnek Soru:

1. (   )  Mantarlar kök,gövde,yaprak ve çiçekleri olmayan canlılardır.

2. (   )  Yarasalar uçabilme özelliklerinden dolayı  kuşlarla aynı sınıfta yer alır.

3. (   ) Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar.
4. (   ) Canlılar sınıflandırılırken benzerlikleri ve farklılıkları dikkate alır.

5. (   ) Her bitkide kök, gövde, yaprak ve çiçek bulunur.

6. (   ) Canlıları incelerken özelliklerini bilmek onları gruplandırmamızı kolaylaştırır.

7. (   ) Yumurtadan yeni çıkan bir kurbağa balığa benzer özellikler taşır.

8. (   ) Bir devreden elektriğin geçtiğini ampulun yandığından anlarız.

9. (   )  Mantarlar çiçeksiz bitkiler grubunda yer alır.

10. (  ) Elektrik devresinde ampul yoktur.

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Fen ve Teknoloji 5. Sınıf 2. Dönem BEP 2. Yazılı

Örnek Soru:

C.Aşağıdaki bilgiler doğru ise  (D), yanlış ise  (Y) harflerini işaretleyiniz.(28 P)

1. (   )  Mantarlar kök,gövde,yaprak ve çiçekleri olmayan canlılardır.

2. (   )  Yarasalar uçabilme özelliklerinden  dolayı  kuşlarla aynı sınıfta yer alır.
3. (   ) Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar.
4. (   ) Hastalık yapan mantarlar vardır.
5. (   )Mantar hastalığından korunmak için temizliğe dikkat etmeliyiz..
6. (   ) Pil elektrik devresindeki enerji kaynagıdır.
7. (   ) Elektrik devresinde ampul ışık veren devre elemanıdır.

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 6. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı

Örnek Sorular:

4.) Kan hücreleri ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Alyuvar- Mikroplarla savaşır.

B) Kan pulcukları- Hücrelere oksijen taşır.

C) Alyuvar-Kana kırmızı rengini verir.

D) Akyuvar- Kanın pıhtılaşmasını sağlar

 

7.) Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir değişim söz konusudur?

A) Sütten peynir yapılması

B) Demirin paslanması

C) Suyun buharlaşması

D) Hamurun mayalanması

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Işığın Kırılması 7. Sınıf Fen ve Teknoloji

isigin_kirilmasi

Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık normale yaklaşarak kırılır. Hızı azalır.

Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık normalden uzaklaşarak kırılır.

Hava, su ve cam ortamlarında bir ışığın izlediği yol şekilde gösterilmiştir. Buna göre, üç ortamın yoğunlukları büyükten küçüğe doğru cam, su, hava diye sıralanır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...