6. Sınıf Fen ve Teknoloji Işığın Yansıması Çalışma Soruları

     isigin-yansimasi

   1.  Işık nedir?

         2.   Işık kaynağı nedir? Kaç çeşit ışık kaynağı vardır?

3.   Işık kaynağı olmayan cisimlerin görünmesinin nedeni nedir?

4.   Işık madde midir? Neden?

         5.   Işık kaynağından yayılan ışık ortamda nasıl ilerler?

         6.   Küçük bir el fenerinin önüne;

                    a)      Futbol topu

b)     Pencere camı

c)      Alüminyum folyo gibi cisimler koyduğumuzda neler olabilir?

  7.  Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan cisim ne demektir? Bunlara örnek veriniz.

  1.    Trafik levhaları, gümüş kaşık, cam şişe, ayna gibi cisimlerin üzerine ışık düştüğünde neden ışık yayıyormuş gibi görünürler? Açıklayınız.

  9.  Gölge nedir? Hangi maddeler gölgeye neden olurlar?

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Fen ve Teknoloji 7. Sınıf 2. Dönem 3. Yazılı

7-sinif-fen-2-donem-3-yazili

1. Yediğimiz besinlerden vücudumuzu oluşturan hücrelere geçebilmesi için aşağıdaki hangi olayın öncelikli olarak gerçekleşmesi gerekir?
A) Sindirim B) Boşaltım
C) Solunum D) Dolaşım

 

9. Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi küresel ısınmaya neden olur?

A) Atmosferdeki kükürtdioksidin yağmurla birlikte yeryüzüne inmesi
B) Fabrikaların en verimli topraklar üzerine kurulması
C) Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun artması
D) Canlı türlerinin sayısının azalması

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

6. Sınıf Fen ve Teknoloji Denemeleri 2014

6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi için hazırlanmış 3 adet deneme kitapçığı bulunmaktadır. Denemeler 2014 yazpımıdır. Eski deneme değildir.

 

Soruları hazırlayan Ömer Öztürk hocamıza teşekkür ediyoruz.

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı 5. Sınıf 2013-2014

Örnek Sorular:

2. Canlılar sınıflandırılırken neye dikkat edilmiştir?

 

A) Benzerlik ve farklılıklarına

B) Şekillerine

C) Dış görünüşlerine

D) İsimlerine

 

3. Canlıların sınıflandırılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

A) Bitkiler-Hayvanlar

B) Bitkiler-Hayvanlar-Mantarlar

C) Bitkiler-Hayvanlar-Mantarlar-Mikroskobik canlılar

D) Bitkiler-Hayvanlar-Mikroskobik canlılar

 

4. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların özellikleri ile ilgili değildir?

 

A) Sıcak ve soğuk ortamlarda yaşayabilir

B) Canlı vücudunda yaşayamaz

C) Toprakta, tatlı ve tuzlu sularda yaşayabilir

D) Uygun ortam bulduğunda hızla çoğalır

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7. Ünite Yer Kabuğunda Neler Var?

*Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi

*Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları

*Hava , Toprak ve Su Kirliliği

Bu konular neden önemli?

Kayaçlar, fosiller, madenler, toprak ve su yer kabuğunu oluşturan temel unsurlardır. Bu nedenle bu yapı ve oluşumların özelliklerinin bilinmesi, üzerinde yaşadığımız dünyanın bir kısmı olan yer kabuğunu daha iyi tanımamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca yer kabuğunu tanımamız, insan eli ve doğal yollarla gerçekleşen olayları anlamamız açısından da önemlidir.

1. BÖLÜM YER KABUĞUNDA NELER VAR?

AMAÇLAR

Bu bölümde, yer kabuğunda bulunan kayaç, maden, fosil ve doğal anıtların özelliklerini, bir bilim dalı olarak fosil bilimini ve bu alanda çalışmalar yapan fosil bilimcileri öğreneceğiz.

KAVRAMLAR ve TERİMLER

Kayaç

Mineral

Maden

Fosil

Fosil bilimi

Fosil bilimci

Doğal anıt

 

Kayaç nedir?

Canlıların dünya üzerinde yaşadığı tabakaya yer kabuğu denir. Yer kabuğunda dağlar, vadiler ve ovaların olduğu karasal bölgelere kara tabakası adı verilmektedir. Yeryüzünde yaşadığımız kara tabakası temel olarak kayaçlardan oluşur. Kayaçlar çok sayıda mineralin birikmesi ile oluşur.

Marketten aldığınız içme suları ve maden sularının ambalajlarında bazı mineral isimlerinin yer aldığını fark etmişsinizdir. Mineraller sadece içtiğimiz sularda değil; toprakta, tükettiğimiz besinlerde ve daha birçok yerde bulunur. Kayaçları birbirinden farklı yapan yapısındaki minerallerdir.

Bilim insanlarının yapmış oldukları araştırmalar sonucunda, yer kabuğunun yapısında binlerce mineral çeşidi olduğu ortaya çıkmıştır. Kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum, bor, kuvars ve kalsit mineralçeşitlerine örnek olarak verilebilir.

Minerallerin sertlik, ufalana bilirlik, boşluklu yapı, renk ve parlaklık gibi özellikleri kayaçların sınıflandırılmasını sağlamıştır.

Kayaçlar, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı veya rüzgâr gibi hava olaylarıyla parçalanır.

Böylece bazen küçük parçalar hâlinde doğrudan parçalanırken bazen de büyük kaya parçalarına, sonra taş, ufak çakıl parçalarına ve daha sonra kum taneciklerine kadar parçalanabilir.

Kayaçların ufalanması sonucunda ise toprak oluşur.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 6. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı

Örnek Sorular:

6. Kan hücreleri ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A)  Alyuvar- Mikroplarla savaşır.

B)  Kan pulcukları- Hücrelere oksijen taşır.

C)  Alyuvar-Kana kırmızı rengini verir.

D) Akyuvar- Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

 

7.

I-      Mide kası

II-      Kalp kası

III-      Kol kası

           

   Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri istem dışı çalışır?

A) II             B) I-II                    C) I-III         D) I-II-III

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 7. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı

Örnek Sorular:

4. Bir bileşikteki atomları bir arada tutan kuvvete ne ad verilir?
A)Kimyasal tepkime B)Kimyasal olay
C)Kimyasal bileşik D)Kimyasal bağ

5. 2+ yüklü iyon için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?
A)Proton sayısı elektron sayısından 2 eksiktir.
B)Proton sayısı elektron sayısından 2 fazladır.
C)Proton sayısı nötron sayısından 2 fazladır.
D)Proton sayısı nötron sayısından 2 eksiktir

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...