2019 Fen Bilimleri Öğretmeni Maaşı

Öğretmen maaşları ülke gündemini oldukça meşgul eden ve gelecek planlaması yapan gençlerin çokça üzerinde durduğu konulardan bir tanesidir. Fen Bilimleri Öğretmenliği de gün geçtikçe önem kazanan bir branş olarak önümüze çıkmaktadır.

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin 2019 yılında alacakları maaşlar kademe ve derecelerine göre yani meslekteki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda bir Fen Bilimleri Öğretmeninin hizmet yılına göre 2019 Ocak ayından itibaren alacağı maaşlar verilmiştir.

Fen Bilimleri öğretmenleri ayrıca yukarıda verilen maaşlara ek olarak haftalık 15 saat üzeri girdikleri her ders saati için ek ders ücreti alırlar. Bu ek ders ücreti ise ders başına yaklaşık 13,80 tl olarak hesaplanmaktadır. Bir Fen Bilimleri Öğretmeni haftalık 30 saate kadar derse girebilmektedir.

Not: Tabloda verilen rakamlar enflasyon farkı, aile yardımı, BES, sendika, ilksan vb kesintiler/ödemeler dikkate alınmadan hesaplanmıştır.

Hareketli Cisimlerin Sebep Olabileceği Tehlikeler Konu Anlatımı

Hareket halindeki bazı cisimlere itme veya çekme kuvveti uygulamak cismi bazen yavaşlatıp durdurabilir. Fakat her hareketli cismi durdurmaya kalmak doğru olmayıp tehlikelere sebep olabilir.

Bu nedenle hareket haindeyken durdurmaya kalktığımızda tehlikeli olabilecek cisimler için bir takım önlemler almalı ve dikkat etmeliyiz.

* Yokuştan aşağıya yuvarlanan bir cismi, yüksekten düşen bir cismi tutmaya çalışmak çok tehlikelidir. Böyle durumlarda bu cisimlerden uzak durmalı, cismin bize çarpmaması için gereken önlemleri almalıyız.

* Hızlı hareket eden araçların kontrolü zor olduğu için haniden önüne çıkan cisimlere çarpabilir. Bu nedenle bu cisimlerin önüne çıkılmamalı, onları durdurmaya çalışmamalıyız. Aksi halde yaralanabilir, hayatımız tehlikeye girebilir.

* Hızlı giden araçlardan düşen cisimlerde tehlikeli kazalara yol açabilir. Bu tür cisimleri tutmaya ve durdurmaya çalışmamalıyız. Cisimlerin bize çarpmaması için gereken önlemleri almalıyız.
* Hızla dönerek hareket eden cisimleri(mikser, vantilatör, matkap, keser..vb.) durdurmaya çalışmak çok zararlıdır.

Bu cisimleri asla elimizle durdurmaya çalışmamalı, düğmelerinden kapatarak durdurmalıyız. Asla dönen kısımlarına dokunmamalıyız.

* Deprem, sel,çığ, heyelan gibi durumlarda hareketlenme aniden ve hızlı olur. Bu durumlarda da dikkat etmezsek hareketli cisimler kazalara, ciddi yaralanmalara neden olabilir.

A. Heyelanda büyük toprak ve kaya parçaları aşağıya doğru kayar, bu durumlarda kaya ve toprağı durdurmaya çalışmamalı oradan uzaklaşmalıyız.(heyelanda hareketli varlık toprak ve taşlardır.)

B. Çığda büyük kar kütleleri koparak kayar. Bu durumda da bu kar kütlesini durdurmak son derece tehlikelidir. Derhal oradan uzaklaşmalıyız. (Çığda hareketli varlık kardır.)

C. Selde çok miktarda su kütlesi hareket eder. Önüne geçen her şeyi sürükler. Bu durumda da yüksek bir yere çıkmalı ya da sağlam bir yere tutunup su üzerinde kalmaya çalışmalıyız. Yardım gelmesini beklemeliyiz. ( Selde hareketli varlık sudur.)

D. Deprem yer kabuğunun kırılması nedeniyle ani yer sarsıntılarıdır. Bu sarsıntılarda evler yıkılabilir. Canlı ve cansız varlıklar zarar görür. Depremden korunma yöntemlerini iyi bilmeliyiz. Kendimizi korumalıyız. ( Depremde hareketli varlık yer kabuğu ve onun harekete geçirdiği binalar, ağaçlar, direkler…dir.)

E. Fırtına çok şiddetli esen rüzgârdır. Rüzgarın etkisiyle bir çok varlık sürüklenir, hareket eder. Fırtına sırasında sağlam binalarda camlardan uzak beklemeliyiz. ( Fırtınada hareketli varlık rüzgardır.)

İnsanlarda hareketli varlıktır. Yürüyerek hareket etiğimizde kendimizi daha iyi kontrol ederiz. Fakat koşarak kendimizi kontrol etmemiz zorlaşır, önümüze çıkan varlıklara, kişilere çarpabiliriz. Bu durumda hem biz hem de çarptığımız kişi ve varlıklar zarar görür ve yaralanabiliriz. Bu nedenle kalabalık ortamlarda ( çarşıda, koridorda, alışveriş merkezlerinde) koşmamalı ve koşan kişi görürsek onlardan uzak durmalıyız. Hatta onları uyarmalıyız.
Sonuç olarak sürüklenebilecek, devrilebilecek, yukarıdan düşebilecek ve hareket halindeyken bize zarar verebilecek bütün canlı ve cansız varlıklardan uzak durmalı, kendimizi ortaya çıkabilecek tehlikelerden korumalıyız.

Cisimleri Hareket Ettirme Ve Durdurma Konu Anlatımı 3. Sınıf Fen Bilimleri

Canlı varlıkların(insan, hayvan ve bitki) ortak özelliğinden biri de hareket edebilmektir. Cansız varlıklar ise kendi başlarına hareket edemezler. Hareket etmeleri için dışarıdan bir etki gerekmektedir. Bu etki de kuvvettir. Kuvveti şöyle açıklayabiliriz;

Duran cisimleri hareket ettiren, hareket halindeki cisimleri hızlandıran, yavaşlatan veya durduran, cisimlerin şekil ve yönünü değiştirebilen etkiye KUVVET denir.

Günlük yaşamımızda cisimlere kuvvet uygularız. Cisimlere uyguladığımız kuvvetler

* İTME
* ÇEKME
* SIKMA
* BÜKME
* GERME

Şeklindedir. En çok kullandığımız kuvvet çeşidi itme ve çekmedir.

İTME KUVVETİ
Bir varlığa kendimizden dışarıya doğru(ileriye ) yaptığımız etkiye İTME denir.

İtme kuvveti cisimlerin hareket yönüyle aynı yönde ve ters yönde uygulayabiliriz.
* Hareketli cisimlerin hareket yönüyle aynı yönde hareket uygularsak cisim hızlanır.

İtme kuvveti hareket yönü

İTME ile hareket yönü aynı cisim hızlanır.

Hareketli cisimlere hareket yönüyle ters yönde itme uygulanırsa cisim yavaşlar.

İTME hareket yönüyle ters yönde cisim yavaşlar.

Duran cisimlere yeterli büyüklükte itme kuvveti uygularsak cisim hareket eder.

ÇEKME KUVVETİ

Bir varlığa kendimize doğru yaptığımız etkiye ÇEKME denir.

Çekme kuvvetinin cisimlerin hareket yönüyle aynı yönde veya ters yönde uygulayabiliriz.

* Hareketli cisimlere hareket yönüyle aynı yönde çekme kuvveti uygularsak cisim hızlanır.

Çekme hareket yönü ile aynı yönde cisim hızlanır.

* Hareketli cisimlere hareket yönü ile ters yönde itme kuvveti uygularsak cisim yavaşlar.

Çekme kuvveti hareket yönü ile ters yönde cisim yavaşlar.

Cisimleri hareket ettirmek için en çok itme ve çekme kuvvetlerini uygularız. İtme ve çekme dışında uyguladığımız bükme, germe, sıkma kuvvetleri de vardır. Bu kuvvetler genelde cisimlerin şeklini değiştirmeye yöneliktir.

* Bazı cisimlere uyguladığımız kuvvet cisimlerin şeklini değiştirir fakat bu kuvvet ortadan kalkınca cisim eski şekline döner. Böyle cisimlere esnek cisim denir. Örneğin sünger, yay, lastik…

KUVVETİN CİSİMLERE ETKİLERİ

Duran cisimleri hareket ettirebilir.

Hareketli cisimleri; hızlandırır, yavaşlatır, durdurur.

Cisimlerin şeklini değiştirir.

Cisimlerin yönünü değiştirir.

Besin İçerikleri 4. Sınıf Fen Bilimleri

Canlılar büyüme, gelişme, üreme ve solunum gibi yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmek için enerjiye ihtiyaç duyar.
İhtiyaç duydukları bu enerjiyi çeşitli besinleri tüketerek yani beslenerek karşılarlar. Yıpranan vücut yapılarının onarımı için de beslenmemiz gerekir.

Bitkilerden elde ettiğimiz besinlere bitkisel besinler, hayvanlardan elde ettiğimiz besinlere ise hayvansal besinler adı verilir.
Besinlerde birden fazla besin içeriği bulunabilir. Besin, içinde hangi içerik fazla ise o içeriğin ismi ile anılır. Örneğin ette protein dışında yağ, vitamin gibi diğer besin içerikleri de bulunur.

Besin içerikleri

Karbonhidratlar,
Yağlar,
Proteinler,
Vitaminler,
Mineraller
Su

Besinlerin Canlılar İçin Önemi 4. Sınıf Fen Bilimleri

Besinlerin Canlılar İçin Önemi

Canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için yedikleri ve içtikleri maddelere besin denir.

Canlılar büyüyüp gelişmek, üremek ( çoğalmak ) ve solunum yapmak gibi yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmekiçin enerjiye ihtiyaç duyar. Canlılar bu enerjiyi çeşitli besinleri tüketerek yani beslenerek elde ederler.

Canlıların çeşitli nedenler ile vücudunda kırık veya yaralar oluşabilir. Vücutta oluşan bu kırık veya yaraların onarımı için bazı maddeler gereklidir. Canlılar bu maddeleri de besinlerden elde ederler.

Besinler canlılar için çok önemlidir. Besinler sayesinde canlılar; büyüyüp gelişir, enerji elde eder, kırık ve yaraları iyileşir,hastalıklardan korunurlar.

Duyu Organlarımız 3. Sınıf Fen Bilimleri

A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

C vitamini – ışıktan – A vitamini – gürültülü – sağlığına – kulak karıştırılmamalıdır – kitap – temiz -kılları
1. Okuma sırasında göz ile ………………………arasında 20- 30 cm uzaklık olmalıdır.
2. Görme olayını güçlendirmek için ………………………… içeren besinler yemeliyiz.
3. Burun …………………………….. kopartılmamalıdır.
4. Nezle ve gribe karşı …………………………… vitamini içeren besinler yemeliyiz.
5. ……………………….. ortamlarda bulunmamalıyız.
6. Deri …………………………….. dikkat etmeliyiz.
7. Göz ……………………… tutulmalıdır.
8. Ucu sivri eşyalarla ……………………… karıştırılmamalıdır.
9. Burun ………………………… tutulmalıdır .
10. Göz aşırı ……………………………. korunmalıdır.

B. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına “D” yanlış olanlarının başına “Y” yazınız.
( ) Göz görmemizi sağlar.
( ) Kulağımıza dokunduğumuzda bunu hissederiz çünkü kulağımızda da deri vardır.
( ) Derimiz ile koku alırız.
( )Gözlerimizin görme yeteneğini arttırmak için A vitamini içeren besinler yemeliyiz.
( ) Sigara ve alkol vücudumuza zarar verir fakat dilimize zarar vermez.
( ) Burnumuz nefes alıp vermemizi sağlar.
( ) Dilimiz sayesinde konuşuruz.
( ) Tat alma organımız deridir.
( ) Bütün duyu urganları başımızda yer alır.
( ) Duyu organlarımız beş tanedir.
( ) Sinemada film izlerken en çok gözümüzü kullanırız.
( ) Maç yaparken veya top oynarken tüm duyu organlarımızı kullanırız
( ) Görme duyumuzun sağlığı bozulursa iyi işitemeyiz.
( ) Dil tat alma organımızdır.

C) Aşağıdaki soruların yanıtlarını kısaca yazınız.
1. Burun sağlığı için yapmamız gerekenlerden iki tanesinin yazınız.
………………………………………………………………. ………………………………………………………………..

2.Göz sağlığımız için yapmamız gerekenlerden iki tanesinin yazınız.
………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….

3. Kulak sağlığı için yapmamız gerekenlerden iki tanesinin yazınız.
………………………………………………………………. ………………………………………………………………..

4. Dil sağlığı için yapmamız gerekenlerden iki tanesinin yazınız.
………………………………………………………………. ………………………………………………………………..

5.Deri sağlığı için yapmamız gerekenlerden iki tanesinin yazınız.
………………………………………………………………. ………………………………………………………………..

Madenler Ve Çıkarıldıkları Yerler 4. Sınıf Fen Bilimleri

MADENLERİN KULLANIM ALANLARI VE ÇIKARILDIĞI YERLER

DEMİR *Yer kabuğunda en çok bulunan metaldir.

*Otomotiv, gemi gövdesi yapımı, inşaat temel maddesi, dayanıklı ev

Aletleri yapımında kullanılır.

*Dayanıklı bir yapıya sahip olduğundan kullanım alanı çok geniş.

*Karabük

*Divriği(Sivas)

*Hekimhan (Malatya)

*Simav(Kütahya)

BAKIR *Bilinen tüm canlılar için olmazsa olmazdır.

*Kolay işlenebilme özelliğine sahip olduğundan önemli bir madendir.

*Elektrik elektronik malzemelerin hammaddesi olarak, elektrik tellerin

de, süs ve ev eşyalarının yapımında kullanılır.

*Küre(Kastamonu)

*Murgul (Artvin)

*Ergani (Diyarbakır)

KROM *Çok sağlam bir yapıda olduğu için madeni eşya üretiminde kullanılır.

*Paslanmayan bir yapısı vardır.

*Çelik ürün üretiminde de kullanılır.

Türkiye’nin diğer ülkelere en fazla sattığı madendir.

*Guleman(Elazığ)

*Fethiye,Köyceğiz, Milas (Muğla)

*Orhaneli (Bursa)

*Acıpayam(Denizli)

BOR *Çok sert ve ısıya dayanıklı olan bu maden doğada tuz şeklinde bu

lunur

*Jet ve roket yakıtlarında, deterjan üretiminde, elyaf ve kağıt sana

yilerinde cam ve seramik üretiminde, dericilik, fotoğrafçılık ve ilaç

yapımında ve organik kimyada kullanılır.

*Türkiye dünyanın en fazla bor yataklarının olduğu ülkelerdendir.

*Bigadiç, Sındırgı, Susurluk (Balıkesir)

*Mustafa Kemalpaşa (Bursa)

*Seyitgazi (Eskişehir)

*Emet (Kütahya)

BOKSİT* *Uçak yapımında

*Otomobil yapımında

*Elektrik malzemesi yapımında

*Ev eşyası yapımında kullanılır.

*Alüminyumun hammaddesidir.

*Seydişehir(Konya),
*Akseki(Antalya),
*Milas(Muğla),
*Saimbeyli(Adana)
CIVA *Doğada sıvı halde bulunan tek madendir.

*Tıpta, Eczacılıkta, Termometrelerde, Fotoğrafçılıkta kullanılır.

*Ödemiş(İzmir),
*Sarayönü(Konya),
*Banaz(Uşak),
*Gönen(Balıkesir)
KÜKÜRT *Limon sarısında, katı bir cisimdir. Doğada yaygın olarak bulunan bir elementtir.

*Yapay gübre, Oto lastiği, Kâğıt sanayisinde
*Patlayıcı madde yapımında,
*Kimya ve boya sanayinde kullanılır.

*Keçiborlu(Isparta),
*Sarayköy(Denizli),
*Simav(Kütahya)
*Diyadin(Ağrı)
FOSFAT *Suni gübre,
*Çimento,
*Cam ve kimya sanayisinde kullanılır.
*Mazıdağı(Mardin),
*Kilis
ZIMPARA TAŞI *Kesici,
*Törpüleyici,
*Silici aletlerin yapımında kullanılır.
*Tire(İzmir),
*Manisa
*Söke(Aydın),
*Milas(Muğla),
*Tavas(Denizli).
MANGANEZ *Çeliğe sertlik kazandırmak ve direncini artırmak için kullanır. *Uşak,  Afyon   Muğla,
*Adana,  Erzincan,  Artvin,
*Trabzon.
MERMER *Mezar taşları yapımında,
*Merdivenlerde
*Mutfak tezgâhlarında
*Afyon,  Kütahya, Marmara Adası,
*Kırşehir, Tokat,  İzmir,
VOLFRAM(TUNGSTEN) *Çok sert olması nedeniyle özel sanayi çeliği olarak kullanılır.

*Demiryolu yapımında,
*İş makineleri yapımında,
*Uçak ve gemi yapımında,
*Ampullerde enerjiyi ışığa çevirmede kullanılır.

*Uludağ(Bursa)
ASBEST *Diğer bir adı Amyant olan bu maden 14 bin °C sıcaklığa dayanıklı.

Isıya dayanıklı araç ve gereçlerin yapımında kullanılır.

 

Yer Kabuğunun Yapısı 4. Sınıf Fen Bilimleri

Aşağıda yer alan kelimeleri uygun boşluklara yerleştiriniz.

taşlar maden cıva topraktan fosil bor mineraller

a) Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu kaya, taş ve ………………..meydana gelir.
b) Kayaların ufalanmasıyla ………………………oluşur.
c) Kayaçların yapısında ………………………….bulunur.
d) Yer kabuğunun derinliklerinde, çeşitli doğal etkenlerle oluşan ve ekonomik değeri olan kayaçlara …………………………adı verilir.
e) Dünyadaki toplam ………..madeninin yaklaşık %72’sini ülkemizde bulunur.
f) Termometre yapımında ……………….kullanılır.
g) Geçmişte yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntı veya izlerine ……………..adı verilir.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.

(…….) Yer kabuğunun yapısında kayaçlar, madenler ve fosiller bulunur.

(…….) Kayaçlar, yer kabuğunun kara tabakasını oluşturur.

(…….) Her kayaç aynı minerallerden oluşur, farklılık söz konusu değildir.

(…….) Altın ekonomik değeri yüksek bir kayaçtır.

(…….) Taş kömürü linyit madenine göre daha yüksek ısı enerjisi verir.

(…….) Fosilleri incelemek bilimsel bir iş değildir.

(…….) Fosilleri inceleyerek yaşadığı bölge hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

(…….) Fosillere kayaçlar, deniz dipleri ağaç reçineleri ve buzullarda rastlayabiliriz.

(…….) Canlılar öldükten sonra fosilleşmesi kısa zaman alır.

(…….) Toprak, madenlere örnek olarak verilebilir.

(…….) Mineraller toprakta bulunur.

Dünyamızın Katmanları Konu Özeti 3. Sınıf Fen Bilimleri

Dünyamızın katmanları içten dışa şu şekilde sıralanmıştır :

1-İç çekirdek 2-Dış çekirdek 3- Manto 4-Yer Kabuğu

İç Çekirdek : Dünyamızın merkezinde yer alır ve en sıcak bölümdür.
Dış Çekirdek : Çekirdeğin dış yüzeyinde yer alır ve sıcaklıktan dolayı yarı sıvı halindedir.
Manto : Yer kabuğunun altındaki kısımdır. Erimiş kayalardan oluşur.
Yer Kabuğu : En dıştaki canlıların yaşadığı,kayalık katmandır. Deniz tabanları dahil tüm gezegeni kaplar.

Yer kabuğunun alt kısmında bulunan manto yüksek sıcaklıklardan dolayı erimiş kayalardan oluşur. Bazen burada bulunan erimiş kayalar ( magma )yer yüzüne çıkar. Yer yüzüne çıkan bu magmaya lav , çıktığı yere yanardağ denir .
Dünyamız katmanlardan oluşur. Yer kabuğu Dünya’nın dış katmanını, iç çekirdek , dış çekirdek ve manto iç katmanını oluşturur.

Fosiller Nasıl Oluştu Konu Özeti 4. Sınıf Fen Bilimleri

Üzerinde yaşadığımız kayaç tabakasında pek çok bitki ve hayvan kalıntısı vardır.Bu kalıntılar milyonlarca yıl önceki canlılara aittir.Bu canlıların taşlaşmış olan kalıntıları fosil olarak adlandırılır.

Fosiller Nasıl Oluşmuştur?

Ölen her canlı fosilleşmez. Fosilleşmenin oluşabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Öncelikle canlı kalıntısının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir. Canlı kalıntısının üstü kum, kil, toprak tabakalarıyla örtülerek havayla teması kesilir.

Havayla teması kesilen canlı kalıntısı çürümeye uğramaz ve böylece binlerce yıl bozulmadan kalabilir.

Canlılar doğar, yaşar ve ölür. Ölen canlılar sel ve toprak kayması gibi dış etkenler ile kum ve çamurun altında kalır.

Milyonlarca yıl içinde canlının üzerindeki tabakaların kalınlığı artar.Canlının yumuşak dokuları yavaş yavaş çürür ve oluşan boşluklara su ile mineraller dolar

Böylece canlı kalıntısı sertleşerek kayaç hâlini alır ve fosil oluşur. Fosiller yer kabuğunun hareketleri sonucu açığa çıkar.

Fosil, milyonlarca yıl süren tüm bu aşamaların sonunda ortaya çıkar.
Fosilleşme sadece kayaçlarda gerçekleşmez.

Buzullarda ve bitki reçinesinde de gerçekleşebilir. Buz kütlesi içinde mamut fosilleri, bitki reçinesi içinde böcek ve küçük sürüngen fosilleri de bulunmuştur.

Bir kayaç kütlesinde birkaç kayaç tabakası olabilir. En alttaki kayaç tabakasında bulunan fosiller, üst tabakalardaki fosillere göre daha eskidir.

Bazı fosillerde canlının her ayrıntısı kolaylıkla görülebilir. Fosiller, bilim insanlarının geçmişte yaşamış canlılara ilişkin birçok bilgi edinmesini sağlar.