Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Konu Anlatımı 4. Sınıf Fen Bilimleri

Kütle: Maddenin ölçülebilir özellikleri “kütle” ve “hacim”dir. Madde miktarının ölçüsüne kütle denir. Maddelerin kütlelerini ölçmek için; eşit kollu terazi, elektronik terazi, terazi, baskül gibi araçlar kullanılır.
Kütle ölçüsü birimi gram (g) ve kilogram (kg)’ dır. Kilogram gram’ın 1000 katıdır.

1 kg= 1000 gr’dır. 2 kg = 2000 gr. 3 kg = 3000 gr. 10 kg = ( 10 x1000 gr) 10.000 gr.dır.

Pirinç, soğan, patates, elma gibi maddeleri doğrudan tartıya koyarak, sıvı maddeleri ise kabıyla birlikte tartıya koyarak tartarız. Sıvı maddelerin tartım değeri, sıvının ve kabın toplam kütlesidir. Sıvının kütlesini bulmak için toplam kütleden kabın kütlesini çıkarırız .
Kabı, içi boşken ölçtüğümüz kütleye dara; içindeki sıvı ile birlikte ölçtüğümüz kütleye ise brüt kütle (toplam kütle) denir. Brüt kütleden darayı çıkardığımızda bulduğumuz
kütleye ise net kütle (sıvının kütlesi) adı verilir.
Toz şeker, çay, tuz gibi küçük taneli
Katı maddeler de bir kaba konarak tartılır.
Paket ve kap içindeki maddelerin net kütleleri, üzerlerinde belirtilir.

Hacim : Çevremizde bulunan varlıklar bulundukları ortamda az veya çok yer kaplar. Katı, sıvı ve gaz, gibi bütün maddelerin uzayda kapladıkları yer hacim olarak adlandırılır.
Sıvı maddelerin hacmini ölçmek her zaman kolay olmayabilir. Sıvı maddeler konuldukları kabın şeklini
aldıkları için kap içinde kapladıkları yere göre ölçüm yaparak hacmini buluruz.

Sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için dereceli silindir kullanırız. Hacim birimi litre ve mililitredir.
Litre “L”, mililitre “ml” sembolleri ile gösterilir. Bir litre 1000 mililitredir.
15 L = 15 x 1000 = 15 000 ml 8000 ml = 8000 : 1000 l
Litre’ yi mililitre’ ye çevirmek için 1000 ile çarparız. 3 litre = 3 x 1000 = mililitre
Mililitre ’yi litre’ye çevirmek için 1000’e böleriz.. 9000 mililitre ÷1000 = 9 litre

   Dereceli kapların üzeri belirli hacimleri gösterecek şekilde eşit aralıklarla çizilidir. Sıvıyı bu tür bir kaba koyduğumuzda sıvın seviyesine denk gelen değer, sıvının hacmini gösterir.

Katı maddelerin hacmini ölçmek için de dereceli
silindir kullanırız. Silindirin içine sıvı koyup
hacmini ölçmek istediğimiz katı maddeyi sıvının içine
bırakırız. Sıvının seviyesindeki artış miktarı katı
maddenin hacmini gösterir.

Maddenin hacmi = 2. ölçüm – 1. ölçüm
Maddenin hacmi = 700ml – 400 ml
Maddenin hacmi = 300 ml

Belli bir hacmi ve kütlesi olan her varlık bir maddedir. Işık , ısı ve gölge bir madde değildir. Çünkü bunların hacmi ve kütlesi yoktur

Maddenin Tanecikli Yapısı 7. Sınıf Fen Bilimleri

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI (MURAT AYDIN)

DİKKAT: Kelimeler bulmacaya her yönde düz, ters veya çapraz yerleştirilmiştir!!!

AKIŞKAN
ARTI
ATOM
BİLEŞİK
BOHR
BOŞLUK
BUHARLAŞTIRMA
ÇEKİRDEK
ÇÖZELTİ
DALTON
DAMITMA
DEMOCRİTUS
EKSİ
ELEKTRON
ELEME
ELEMENT
GAZ
HACİM
HETEROJEN
HOMOJEN
KARIŞIM
KATI
KATMAN
KÜTLE
MADDE
MIKNATIS
MODERN
MOLEKÜL
NEGATİF
PROTON
NÖTRON
ÖTELEME
POZİTİF
TANECİK
RUTHERFORD
SIKIŞTIRILMA
SIVI
THOMSON
TİTREŞİM
YOĞUNLUK

ŞİFREYİ BULUN. Yukarıdaki tüm kelimeleri bulduktan sonra boşta kalan harfleri sırayla yazınız. Anlamlı bir söz ortaya çıkacaktır.

Dünyanın Katmanları Konu Anlatımı

Taş Küre
Yer kabuğu olarak bilinir. Kayaçlardan oluşur. Kalınlığı her yerde aynı değildir. Kalınlık denizlerde daha azdır. Üzerinde canlılar yaşar.

Hava Küre
Atmosfer olarak bilinir. Çeşitli gazlardan oluşur. Bu gazlar Dünya’mızı sarar. Hava olayları bu katmanda olur. Güneş’ten gelen zararlı ışınları süzer.

Su Küre
Okyanuslar, denizler, göller vb bu küreyi oluşturur. İçinde canlılar yaşar. Taş küre ile iç içedir.

Ateş küre
Manto olarak da bilinir. Kızgın erimiş haldedir. Yanardağlardan çıkan lavlar bu katmandan gelir.

Ağır Küre
Çekirdek olarak da bilinir. Sıcaklığı en yüksek olan katmandır. Dünya’nın merkezindedir.

Maddenin Fiziksel Özellikleri Konu Özeti 3. Sınıf Fen Bilimleri

MADDENİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
1) RENK 2) KOKU 3) TADI 4) SERTLİK / YUMUŞAKLIK 5 ) ESNEKLİK
6 ) KIRILGANLIK 7) PÜRÜZLÜ OLUP / OLMAMA 8) SUDA YÜZME /BATMA
9) MIKNATIS TARAFINDAN ÇEKİLİP / ÇEKİLMEME 10) IŞIĞI GEÇİRME/GEÇİRMEME
1) RENK
Her maddenin rengi olur veya olmaz. Maddeleri birbirinden rengine bakarak ayırabiliriz. Limon sarı , kömür siyah , un beyaz , su renksizdir.
2) KOKU
Her maddenin farklı kokuları olabilir veya olmaz. Limon , çorba ,kolonya nın kokusu varken taşın , demirin yoktur.kokusuna göre maddeleri ayırabiliriz.
3) TADI
Her maddenin tadı frklıdır. Kimi acı , kimi tatlı , kimi ekşi , kimi tuzlu olabilir. Tadını bilmediğimiz nesneleri tatmamalıyız. Zehirli olabilir.
4) SERTLİK / YUMUŞAKLIK
Her madde aynı serylikte değildir. Demir , taş sertken pamuk , balon yumuşaktır.
5) ESNEKLİK
Kuvvet etkisi ile şekli değişen , kuvvetin etkisi kalkınca eski haline dönen maddelere ESNEK MADDE denir. Lastik , sünger , yay ESNEK MADDELERDİR .
DEMİR , TAŞ esnek madde değildir.
6 ) KIRILGANLIK
Yere düştüğünde veya bir cisme çarptığında parçalanabilen maddelere KIRILGAN madde denir. Cam bardak , porselen tabak kırılgan maddedir.
7) PÜRÜZLÜ OLUP ( OLMAMA
Bazı maddelere elimizi sürtüğümüzde girinti ve çıkıntıları hissederiz. Bu girinti ve çıkıntılara PÜRÜZLÜ madde denir. Eger elimize bu girinti ve çıkıntı gelmiyorsa o madde PÜRÜZLÜ madde değildir. Cam pürüzsüz , yıkık duvar pürüzlüdür.
8) SUDA YÜZME /BATMA
Bazı maddeler suda batmaz bazıları batar. Ağaç ,ağzı kapalı plastikler suda batmayıp yüzerken taş , demir batar.
9) MIKNATIS TARAFINDAN ÇEKİLİP / ÇEKİLMEME
Bazı maddeler mıknatıs tarafından çekilirken bazıları çekilmez. Demir , nikel , kobalt gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilirken taş , kumaş mıknatıs tarafından çekilmez.

Gaz Maddeler 3. Sınıf Fen Bilimleri

GAZ MADDELER ETKİNLİĞİMİZ
Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle dolduralım.

Yayılırlar-uçucu-şekilleri-hissedebiliriz–delikten-gaz-şeklini-kokusundan–etkilerinden  -sıkıştırılabilirler

  • ………….. maddelerin belirli  bir ………………yoktur.
  • Gözümüzle göremediğimiz fakat ………………..ve …………………….var olduğunu kabul ettiğimiz maddelerdir.
  •  Gaz maddeler bulundukları ortamda……………………………..
  • Gaz maddelerin varlığını…………….. . Ancak gözümüzle göremeyiz.
  • Gaz maddeler ………………dur.
  • Çok küçük bir……………….bile sızıp çıkabilirler.

Gaz maddeler………………………………..

 Doğru olanların başına D yanlış olanlara Y harfi yazalım

 1………Gaz maddeler uçucudur.
 2……..Gaz maddeler bulundukları kabın şeklini alırlar.
 3………Bulundukları ortamda yayılamazlar.
 4………Gaz maddelerin belirli şekilleri vardır.
 5………Gaz maddelerin varlığını hissedebiliriz. Ancak gözümüzle göremeyiz.
 6………Su gaz bir maddedir.
 7……..Çok küçük bir delikten bile sızıp çıkabilirler.
 8………Buz suyun gaz haline örnektir.

Sıvıların Özellikleri Konu Özeti 3. Sınıf Fen Bilimleri

SIVI  MADDE

Su , süt , çay , ayran , kola , kolonya , benzin , çorba suyu ,şurup , şalgam , meyve suyu  birer sıvı  maddeye  örnektir.

SIVI  MADDENİN  ÖZELLİKLERİ

1) BELLİ  BİR  ŞEKLİ  YOKTUR.

Sıvılar  girdiği  kabın  doldurduğu  kadarının    şeklini  alır. Yani  sıvıların şekli  olmayıp girdiği  kabın şeklini  alır. Eğer çikolata   kabı  ayı  şeklinde  ise  çikolata da ayı  biçiminde  çıkar.

2) AKIŞKANDIR

Sıvıları  bir  yerden  başka  bir yere  taşımak  için  kaba  ihtiyaç vardır. Çünkü  sıvılar  akışkandır. Bir  yere suyu dökersek akar  .

3) SIKIŞTIRILMAZ

Sıvı  maddeleri  sıkıştırmak  mümkün  değildir. Eğer sıvı  maddeleri  sıkıştırmak  istersek  elimizin  parmakları  arasından kayar, sıçrar. Bu  yüzden sıvılar sıkıştırılamaz. Eğer  bir hortumu musluğa sıkıca  bağlayıp ve hortumun diğer ucunu da bağlarsam, musluğu açtığım da ya hortum yırtılır ya da hortum  musluktan  çıkar. Bu olay  bize  sıvıların  sıkıştırılamayacağını  anlatır.

Maddeyi Niteleyen Özellikler Konu Anlatımı 3. Sınıf Fen Bilimleri

MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER

1 . SERT – YUMUŞAK : Kolay eğilip bükülmeyen , kırılmayan maddelere sert madde denir . Örneğin ; taş , odun , demir , mermer , çelik .
Kuvvet uygulandığında şekli değişebilen , bükülebilen maddelere yumuşak madde denir . Örneğin ; pamuk , oyun hamuru , yastık .

2 .ESNEK – BERK : Esnek olmayan , kuvvet uygulandığında kırılabilen maddelere berk madde denir .Örneğin ; masa , cam , kalem , tabak .
Kuvvet uygulandığında şekli değişebilen , kuvvet bittiğinde eski haline dönen maddelere esnek madde denir . Örneğin ; poşet , sünger , lastik .

3 . SAĞLAM – KIRILGAN : Kuvvet uygulandığında kırılmayan maddelere sağlam madde denir . Örneğin ; duvar , çelik , demir .
Kuvvet uygulandığında kolay ve çabuk kırılan maddelere kırılgan madde denir . Örneğin ; cam , ayna , porselen tabak .

4 .PÜRÜZLÜ – PÜRÜZSÜZ : Yüzeyinde girinti , çıkıntı olan maddelerepürüzlü madde denir .Örneğin ; duvar , sünger , taş , portakal , çilek.
Yüzeyinde girinti,çıkıntı olmayan maddelere pürüzsüz madde denir . Örneğin ; cam , ayna , porselen tabak , metal tencere .

5 . KOKULU – KOKUSUZ : Kendine has kokusu olan maddelere kokulu madde denir . Örneğin ; çilek , şeker , parfüm , kolonya , limon .
Kendine has kokusu olmayan maddelere kokusuz madde denir . Örneğin ; su , hava , demir , tahta .

6 . SAYDAM – OPAK : Işığı geçiren maddelere saydam madde denir . Örneğin ; hava , cam , bardak , su , gözlük , poşet .
Işığı geçirmeyen maddelere opak madde denir . Örneğin ; taş , duvar , demir , tahta .

7 . PARLAK – MAT : Üzerine ışık düştüğünde parlayan maddelere parlak madde denir . Örneğin ; altın , zümrüt , cam , ayna , alüminyum folyo .
Üzerine ışık düştüğünde parlamayan maddelere mat madde denir . Örneğin ; taş , duvar , kağıt , tahta , kumaş .

 

Dengeli Beslenme ve Dengeli Beslenmenin Önemi Konu Anlatımı 4. Sınıf Fen Bilimleri

Dengeli Beslenme ve Dengeli Beslenmenin Önemi

Sağlıklı bir yaşam için vücudumuza gerekli olan besin maddelerini yeterli miktarda almalıyız. İhtiyacımız olan besinleri farklı besin türlerinden ve gerektiği kadar tüketmeye dengeli beslenme denir. Dengeli beslenme et, süt, tahıl, sebze meyve vb. her besin grubundan yeterli miktarda tüketmektir.

Besinleri az tüketmemiz çabuk hastalanmamıza neden olabileceği gibi fazla tüketmemiz de sağlık sorunlarına neden olabilir. Dengesiz, tek yönlü beslenme özellikle çocuklarda büyüme ve gelişme sorunlarına yol açar.Gereğinden fazla tüketilen besinler vücudumuzda yağ olarak depolanır. Aşırı beslenme hareketsiz yaşam ile birleşince aşırı kilo alınmasına sebep olur. Böylece obezite denilen hastalık ortaya çıkar.

Besin israfını önlemek için almamız gereken tedbirler şunlardır;
*Alışverişten önce ihtiyaçlarımızın listesini hazırlayıp, liste dışında besinler almamalıyız.
*Çabuk bozulabilecek besinleri ihtiyacımız kadar alıp erkenden tüketmeliyiz.
*Tüketebileceğimiz kadar yemek pişirmeliyiz. Artan yemekleri uygun koşullarda saklamalı ve daha sonra tüketmeliyiz.
*Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız.
*Fazla pişirilen yemekleri, israf etmek yerine komşularımızla paylaşabiliriz. Sokakta kalmış evsiz insanlara verebiliriz.
*Evlerimizde kalan ekmek veya yemeklerle hayvanları besleyebiliriz.

İtme ve Çekme Konu Anlatımı 3. Sınıf Fen Bilimleri

İTME VE ÇEKME BİRER KUVVETTİR

Günlük yaşamda varlıkları iterek veya çekerek hareket ettirebilir ya da durdurabiliriz. İtme veya çekme uygulanmadan varlıkları hareket ettirmek veya hareketli bir varlığı durdurmak mümkün değildir. İtme ve çekme birer kuvvettir.

İttiğimiz bir cisim ileriye doğru hareket eder ve bizden uzaklaşır. Buna itme kuvveti denir. Örneğin; arabadan inmek için kapıyı açtığımızda, futbol oynarken topu kaleye doğru vurduğumuzda itme kuvveti uygularız.
Çektiğimiz bir cisim ise bize doğru hareket eder ve bize yaklaşır. Buna çekme kuvveti denir. Örneğin; arabaya binmek için kapıyı açtığımızda, daldan elma kopardığımızda çekme kuvveti uygularız.

Yukarıdaki metni yeteri kadar okuyunuz ve anlamaya çalışınız.
Fen Bilimleri defterine yazınız.

Hareketli Cisimlerin Sebep Olabileceği Tehlikeler 3. Sınıf Fen Bilimleri

Hareketli Cisimlerin Sebep Olabileceği Tehlikeler

Günlük yaşamda hareket halindeki cisimlerin hareketini engellemek, yavaşlatmaya veya durdurmaya çalışmak çok tehlikeli olabilir. Bu nedenle hareket halinde olan cisimlerle karşı karşıya kaldığımızda dikkatli olmalıyız.
Hareketli cisimlerin yol açabileceği bazı tehlikeler şunlardır;

*Yokuştan aşağıya yuvarlanan bir cismi veya yüksekten düşen bir cismi tutmaya çalışmak tehlikelidir.
* Okul koridorunda koşarak hareket etmek çok tehlikelidir. Bu nedenle koridorlarda koşmamalı, böyle hareket eden kişilerden uzak durmalıyız.
*Hareket halindeki araçların önüne çıkmak, onları durdurmaya çalışmak çok tehlikelidir. Bu nedenle hızlı hareket eden araçlardan uzak durmalıyız.
*Hızla koşan ev hayvanlarına yaklaşmak ve onları durdurmaya çalışmak birçok tehlikeye neden olabilir.
*Kendimizden yaşça büyük olanlarla hareketli oyunlar oynamak da tehlikelidir. Bu nedenle kendi yaşıtlarımızla oyun oynamalıyız.
*Deprem, sel, çığ, toprak kayması gibi doğa olaylarında hareketli cisimler tehlike oluşturabileceği için çok dikkatli olmalıyız.
*Birine bir eşyayı vermek yerine attığımızda ona zarar verebiliriz. Bu yüzden hiçbir eşyayı atmamalıyız.
*Arkadaşımızı iter ya da çekersek onun dengesini bozar yaralanmasına sebep oluruz. Bu yüzden arkadaşlarımızı dengesini bozacak hareketler yapmamalıyız.
*Salıncakta salladığımız arkadaşımıza itme kuvveti uygularken çok dikkatli olmalıyız, çok hızlı sallamamalıyız yoksa arkadaşımız salıncaktan düşüp yaralanabilir.

Yukarıdaki metni yeteri kadar okuyunuz ve anlamaya çalışınız.
Fen Bilimleri defterine yazınız.