2018-2019 8. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı

1. ÜNİTE: MEVSİMLER VE İKLİM

A. MEVSİMLERİN OLUŞUMU
Mevsimlerin Oluşumu
B. İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ
İklim ve Hava Olayları
İklim Nedir?

2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD

A. DNA VE GENETİK KOD
DNA Nedir?
DNA’nın Yapısı ve Eşlenmesi
B. KALITIM
Kalıtım ve Kalıtımla İlgili Kavramlar
Akraba Evliliği
C. MUTASYON VE MODİFİKASYON
Mutasyon Nedir?
Modifikasyon Nedir?
Mutasyon ve Modifikasyon Arasındaki Farklar
Ç. ADAPTASYON
Adaptasyon nedir?
D. BİYOTEKNOLOJİ
Biyoteknoloji
Gen Tedavisi
Islah
Klonlama
Aşılama
Gen aktarımı
Biyoteknoloik Uygulamaların İnsanlığa Etkisi
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

3. ÜNİTE: BASINÇ

A. KATI, SIVI VE GAZ BASINCI
Basınç Nedir?
Katı Basıncı
Sıvı Basıncı

Basıncın Günlük Yaşam ve Teknolojideki Uygulamaları

4. ÜNİTE: MADDE VE ENDÜSTRİ 

A. PERİYODİK SİSTEM
Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem
Elementlerin Sınıflandırılması
Metaller
Ametaller
Yarı Metal
B. FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER
Fiziksel ve Kimyasal Değişim Nedir?
C. KİMYASAL TEPKİMELER
Kimyasal Tepkimeler Nasıl Oluşur?
Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu
Ç. ASİTLER VE BAZLAR
Asitleri ve Bazları Tanıyalım
Asitlerin ve Bazların Maddeler Üzerindeki Etkileri
Asit Yağmurları
D. MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ
Öz Isı Nedir?
Hâl Değişimi ve Isı Arasındaki İlişki
Hâl Değişim Grafikleri
Hâl Değişimi ve Isı Alışverişi
E. TÜRKİYE’DE KİMYA ENDÜSTRİSİ
Kimya Endüstrisi ve Önemi
Kimya Endüstrisinin Gelişimine Katkı Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar
Kimya Endüstrisindeki Meslek Dalları
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

5. ÜNİTE: BASİT MAKİNELER 

A. BASİT MAKİNELER
Basit Makineleri Tanıyalım
Makaralar
Palanga
Kaldıraç
Eğik Düzlem
Çıkrık
Dişli Çark, Vida ve Kasnak
Bileşik Makine Yapalım

6. ÜNİTE:ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ

A. BESİN ZİNCİRİ
Besin Zinciri
Ekoloji Piramidi
B.ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
Fotosentez
Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler
Solunum
C. MADDE DÖNGÜLERİ
Doğadaki Madde Döngüleri Nelerdir?
Su Döngüsü
Oksijen Döngüsü
Karbon Döngüsü
Azot Döngüsü
Küresel Isınma
Ç. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Kaynakların Tasarruflu Kullanımı
Geri Dönüşüm
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

7. ÜNİTE: ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİK ENERJİSİ

A. ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİKLENME
Elektriklenme
Elektriklenme Çeşitleri
B. ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER
Elektrik Yükleri
Topraklama
C. ELEKTRİK ENERJİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ
Elektrik Enerjisinin Isı Enerjisine Dönüşümü
Elektrik Enerjisinin Işık Enerjisine Dönüşümü
Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine Dönüşümü
Elektrik Enerjisinin Üretimi
Elektriğin Tasarruflu Kullanımı

2018-2019 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. Sınıf Fen Bilimleri dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

 

Kitap Tutku yayın evine aittir. Toplam 257 sayfadır.  7 farklı üniteden oluşmaktadır.

Kitabı EBA sitesinden indirebilirsiniz.

2018-2019 8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı

16)Aşagıdakilerden hangisi biyoteknoloji ürünü değildir?

a) Aşı ve serum üretimi
b)Hormon üretimi (İnsülin vb.)
c)Ekmek, sirke, maya, alkol üretimi
d) yapay robot üretimi

17)16- I.Oksijen II. Karbondioksit  III. Su IV. Enerji

Bir bitki fotosentez yaparken yukarıda verilenlerden hangilerine ihtiyaç duymaz?

A)Yalnız I B) III – IV C) I –III – IV D) II – IV

2018-2019 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine doğru olanlara (D),yanlış olanlara (Y) harfi koyunuz.

1) (…..)Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı birbirinden farklıdır.
2) (…..)Bir hücre 4 kere mitoz bölünme geçirdiğinde oluşan hücre sayısı 16 dır.
3) (…..)DNA molekülünde ne kadar baz varsa, o kadar şeker, o kadar da fosfat vardır.
4) (…..)Hayvan hücresinde sitoplâzma bölünmesi ara lamel oluşumu, bitki hücresinde ise boğumlanma şeklindedir.
5) (…..)Mayoz bölünme sonucu bir hücreden 4 hücre oluşur.
6) (…..)Keser, pense, makara, vida ve tornavida kuvvetten kazanç sağlar.
7) (…..)Basit makineler uygulanan kuvveti arttırabileceği gibi yapılan işten de kazanç sağlar.
8) (…..)Ametaller bileşik oluştururken elektron vermeye yatkındırlar.
9) (…..)Metaller ile Ametaller arasında oluşan bağ çeşidi iyonik bağdır.
10) (…..)13Al elementi oda koşullarında sıvı halde bulunur.

 

2018-2019 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı

1.Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri yazınız.(10*2)

DNA-ERGENLİK-MAYOZ-ZİGOT-DÖL YATAĞI -METAFAZ-ARA LAMEL-VEJETATİF-SPERM-2N

1.Döllenmiş zigot geliştiği yer ……………………..’dır.

2.Çocukluktan sonraki döneme …………………… dönemi denir.

3.Hücrenin yönetici molekülü …………………… dır.

4.Söğüt………………..üreme ile çoğalır.

5.Bitkilerin sitoplazma bölünmesi…………………………. ile gerçekleşir.

6.Mitoz bölünmede kromozomların ekvatoral düzleme yerleştiği……………………evresidir.

7.Döllenmiş yumurtaya …………………. denir.

8.Küçük ve hareketli üreme hücresi …………….. dir.

9.Nesiller boyu kromozom sayısının sabit kalmasını ………………… bölünme sağlar.

10.Vücut hücreleri …………………. kromozomludur.

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

8. Sınıf Fen Bilgisi Proje Ödevi Konuları

1- DNA’nın yapısını model üzerinde gösterme ve DNA’nın kendini nasıl eşlediğini örneklerle açıklamak,
2- Mitoz bölünmeyi araştırarak canlılar için önemini açıklayınız,
3- Mayoz bölünmeyi araştırarak canlılar için önemini açıklayınız,
4- Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri araştırınız,
5- Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini araştırınız,
6- Basit makinelere örnekler vererek sağladığı avantajları araştırınız,
7- Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini araştırınız,
8- Türkiye’de ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye Kimya Endüstrisinin işleyişini araştırınız,
9- Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini ve fotosentezin nasıl gerçekleştiğini araştırınız,
10- Besin zincirindeki üretici-tüketici-ayrıştırıcı ilişkisini model hazırlayarak gösteriniz,
11- Madde döngülerini gösteren poster hazırlayınız,
12- Sürdürülebilir kalkınma konusunda, kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje hazırlama,
13- Sürdürülebilir kalkınma konusunda, katı atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın önemini ve ülke ekonomisine katkısını araştırınız,
14- Günümüzdeki biyo-teknoloji uygulamalarının olumlu olumsuz etkilerini araştırınız,
15- Depremlerin sebepleri ve yol açacağı olumsuz sonuçları araştırınız,
16- Deprem tehlikesine karşı alınabilecek önlemleri ve deprem anında yapılması gerekenleri araştırınız,
17- Mevsimlerin oluşum sebebini araştırarak, Dünya’nın dönme eksenine eğikliğini dikkate alarak Güneş etrafındaki dolanma hareketine ait bir model oluşturunuz,
18- Küresel iklim değişikliği nedenlerini ve olası sonuçlarını araştırarak bir sunum hazırlayınız,
19- Evdeki öğrenci odası duvarına özetlerin ve kavram haritalarının bulunduğu bir pano hazırlanması.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

6. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

7. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları