Maddenin Tanecikli Yapısı 7. Sınıf Fen Bilimleri

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI (MURAT AYDIN)

DİKKAT: Kelimeler bulmacaya her yönde düz, ters veya çapraz yerleştirilmiştir!!!

AKIŞKAN
ARTI
ATOM
BİLEŞİK
BOHR
BOŞLUK
BUHARLAŞTIRMA
ÇEKİRDEK
ÇÖZELTİ
DALTON
DAMITMA
DEMOCRİTUS
EKSİ
ELEKTRON
ELEME
ELEMENT
GAZ
HACİM
HETEROJEN
HOMOJEN
KARIŞIM
KATI
KATMAN
KÜTLE
MADDE
MIKNATIS
MODERN
MOLEKÜL
NEGATİF
PROTON
NÖTRON
ÖTELEME
POZİTİF
TANECİK
RUTHERFORD
SIKIŞTIRILMA
SIVI
THOMSON
TİTREŞİM
YOĞUNLUK

ŞİFREYİ BULUN. Yukarıdaki tüm kelimeleri bulduktan sonra boşta kalan harfleri sırayla yazınız. Anlamlı bir söz ortaya çıkacaktır.

2018-2019 7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

UZAY ARAŞTIRMALARI
Uzay Teknolojileri
Uzay Kirliliği
Uzay Araştırmalarının Teknolojiye Sağladığı Katkılar
Teleskobun Yapısı
Teleskobun Gök Bilimine Katkıları
GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: GÖK CİSİMLERİ
Yıldız Oluşum Süreci
Yıldız
Galaksiler
Evren

Hücre
Hücrenin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi
Hücreden Organizmaya
MİTOZ
Hücre Bölünmesi
Mitoz Bölünme
MAYOZ
Mayoz Bölünme
Üreme Ana Hücrelerinin Mayozla Oluşumu
Mitoz ve Mayoz Arasındaki Farklar

Ağırlık ve Ağırlığın Ölçümü
Kütle ve Ağırlık Arasındaki Farklar
GÜVENLİK UYARILARI
KİTAPTA GEÇEN BİRİMLER VE KISALTMALAR
BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ
MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİ
Kütle Çekim Kuvveti
KUVVET, İŞ VE ENERJİ İLİŞKİSİ
Fiziksel İş
Enerji
ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
Enerji Dönüşümleri
Sürtünme Kuvvetinin Enerji Dönüşümüne Etkisi
Hava ve Su Direnci

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Atomun Yapısı
Geçmişten Günümüze Atom
Molekül
SAF MADDELER
Element ve Bileşikler
Elementler
Bileşikler
KARIŞIMLAR
KARIŞIMLARIN AYRILMASI
Karışımların Ayrılması
EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM
Evsel Atık
Geri Dönüşüm
Yeniden Kullanma

IŞIĞIN SOĞURULMASI
Işığın Soğurulması
Beyaz Işık ve Renkler
Güneş Enerjisi
AYNALAR
Aynalar ve Görüntü Özellikleri
IŞIĞIN KIRILMASI VE MERCEKLER
Işığın Kırılması

Mercekler
Merceklerde Odak Noktası ve Odak Uzaklığı
Merceklerin Kullanım Alanları

İNSANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
İnsanda Üreme
İki Hücreden İnsana
Embriyonun Sağlığı İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
Üreme
Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme
Canlılarda Büyüme ve Gelişmeyi Neler Etkiler?.

AMPULLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Elektrik Akımı
Gerilim

2018-2019 7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı

2) Aşağıda elektrik enerjisi üretimi yapılan santral çeşitleri ve bu santrallerde kullanılan enerji kaynakları karışık olarak verilmiştir. Doğru bir şekilde eşleştiriniz. (2×5=10p)

Bu santralde hava hareketleri sonucu elektrik enerjisi elde edilir.
Suyun potansiyel enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilir.
Radyoaktif maddelerin parçalanmasıyla açığa çıkan enerji ile elde edilir.
Fosil yakıtların kullanılmasıyla buharlaşan su ile elektrik enerjisi elde edilir.
Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde açığa çıkan ısı ile elektrik enerjisi elde edilir.

2018-2019 7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını altlarındaki boşluğa yazınız.

1.Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere …………………….. denir.
2. Farklı cins element atomlarının bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere ……………….. denir.
3.Kırmızı yeşil ve mavi rengin karıştırılması ile …………………….. renk oluşur.
4.Koyu renkli cisimler ışığı açık renkli cisimlere göre daha çok ……………………..
5. Tümsek aynalarda görüntü …………………… ve …………………………. ‘tür.
6.Kullanılmış cam malzemeler, plastik şişe ve torbalar, tarihi geçmiş gazeteler ……………………….için kullanılır.

2018-2019 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı

1-AŞAĞIDAKİ BOŞLUK DOLDURMA SORULARINI YAPINIZ(her boşluk 2pn)

1-Dilimizin uç kısmı ………………………. Yı algılar

2-madde miktarı……………………..dır

3-pankreas ………………ve …………… Hormonu salgılar

4-orta kulakta çekiç ………ve………..kemikleri vardır

5-İş birimi ………………… dür.

6-bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetine…………..denir

7-dünyada kütlesi 60 kg olan bir insanın ayda kütlesi ……….dır

8-ağırlık birimi…………… dır

 

7. Sınıf Fen Bilgisi Proje Ödevi Konuları

1- Yenen bir yemeğin sindirim kanalından geçişini açıklayan kavram şeması hazırlama,
2- Koyun böbreğinin incelenerek kısımlarının çizilmesi,
3- Görme olayı ile ilgili model yapımı,
4- Kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili deney düzeneği hazırlamak,
5- Sigarının akciğerimize etkisini gösteren maket yapımı,
6- Element ve bileşiklere model yapma,
7- Limon pili yapımı,
8- Renk çemberi yapımı,
9- Köydeki durgun bir sudaki canlılar ile ilgili gözlem,
10- Güneş sistemi maketi,
11- Tubitak ile ilgili poster hazırlama,
12- Evdeki öğrenci odası duvarına özetlerin ve kavram haritalarının bulunduğu bir pano hazırlanması.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

6. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

8. Sınıf Fen Bilimleri Proje Ödevi Konuları

2017-2018 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı

2. Aşağıdaki cümleler doğru ise başına “D” yanlış ise “Y” yazınız. (20 puan)

a. (_) İdrar borusunun diğer ismi mesanedir.
b. (_) Tiroit, eşeysel hormonlar salgılayan bir iç salgı bezidir.
c. (_) Omurilik soğanı vücudun denge merkezidir, kulaklardaki yarım daire kanalları ile çalışır.
ç. (_) Kalın bağırsakta sindirim olmadığı için sindirime yardımcı bir organdır.
d. (_) Boşaltım ve sindirim sistemi sağılığı için alkol, sigara, uyuşturucu vs maddeler kullanılmamalıdır.
e. (_) Sinir hücrelerinin bir diğer ismi ise nefrondur.
f. (_) Fazla tuz tüketimi, böbrek sağılığı olumsuz yönde etkiler.
g. (_) Böbrek nakli kalıcı bir çözüm yoludur.
ğ. (_) Öğrendiğimiz işler ve hareketler omurilik tarafından gerçekleştirilir.
h. (_) Böbrek atardamarı, boşaltım maddelerinin az olduğu bir damardır.

TIKLA-İNDİR

Denetleyici Ve Düzenleyici Sistem Konu Anlatımı 7. Sınıf Fen Bilimleri

KONU: Denetleyici ve Düzenleyici Sistem

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, vücudumuzdaki sistemlerin (Solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim, destek ve hareket sistemi ve üreme sistemi) düzenli, uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlar.

Denetleyici ve düzenleyici sistemler, sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşur.

A- Sinir Sistemi

Sinir sistemimiz vücudumuzdan ve çevreden aldığı bilgileri değerlendirir. Bunlara uygun cevaplar oluşturur. Böylece vücudumuzun uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Milyarlarca sinir hücresinden (nöronlar) oluşmuştur. Bütün organlar ile bağlantısı vardır. Sinir sistemi organları hızlı ve kısa süreli etkiler. Nöronlar bölünme yeteneğine sahip değildir.

1. Merkezi Sinir Sistemi

Beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilik merkezi sinir sistemini oluşturur.

1.Vücudumuzun öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir.
2.Duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirir.
3.İstemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar.(Konuşma, yürüme, yazı yazma …)
4.Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık olaylarını düzenler.
5.Kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı ayarlar.
6.Organlarımızın ve sistemlerimizin çalışmasını düzenler.
7. Sinir sisteminin en gelişmiş organıdır.
Not: Beyini zarar gören bir insan yaşayabilir, fakat bilinci davranış yapamaz ve bitkisel hayatta kalır.

Beyincik

1.Vücudumuzun hareket ve denge merkezidir. (Yarım daire kanalları ile beraber çalışır.)
2.Kol ve bacaklardaki kasların birbiriyle uyumlu çalışmasını düzenleyerek hareketlerimizin dengeli olmasını sağlar.
Not: Beyinciğin zarar görmesi canlının dengesiz harekete neden olur.

Omurilik Soğanı

1.Beyin ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar.
2.İsteğimiz dışında çalışan iç organlarımızı kontrol eder.
3.Solunum, dolaşım, boşaltım ve sindirim sistemlerimizin çalışmasını düzenler.
4.Nefes alma, yutma, öksürme, çiğneme, hapşırma ve kusma olaylarını kontrol eder.
Not: Omurilik soğanının zarar görmesi ölüme neden olur. “Hayat düğümü” olarak da isimlendirilir.

Omurilik

1.Beyinle diğer organlar arasındaki bilgi iletimini sağlar.
2.Refleks davranışlarımızı oluşmasını sağlar.

2.Çevresel Sinir Sistemi
Merkezi sinir sistemi ile organların arasındaki iletişimi sağlar. Duyu organlarından gelen bilgileri beyine, merkezi sinir sisteminden gelen emirleri kas ve salgı bezlerine iletir.

Sinir Sistemi bilgileri nasıl iletir
Uyarı → uyartı mesajı → cevap → tepki

Ses, ışık, basınç gibi etkilere uyarı denir. Uyarılar duyularımızda bulunan almaçlarla alınır. Uyarılar sinir hücrelerinde uyartı mesajı şeklinde taşınır. Uyartı mesajı beynimizdeki ilgili bölümde değerlendirilir ve uyarıya karşı cevap oluşur. Beynimizde oluşan cevap yine sinirler aracılığıyla ilgili organ ya da yapılara iletilerek uyarıya tepki oluşur.

Refleks oluşumu

Vücudumuzun dışarıdan gelen uyarılara karşı ani ve istem dışı yaptığı tepkidir. Refleksi omurilik gerçekleştirir, ancak beynimiz tarafından kontrol edilir. Vücudun savunma mekanizmasıdır. İki çeşittir.

Doğuştan kazanılan refleks

Kalıtsaldır, nesiller boyunca aktarılır. Bütün insanlarda görülür. Fazla ışıkta göz bebeğinin küçülmesi, iğne batan elin çekilmesi, ateşten eli çekme, yüksek seste irkilme, yeni doğan bebekte emme ve tutma hareketleri, diz kapağına vurulunca ayağın hareketi örnek verilebilir.

Sonradan kazanılan refleks

Öğrenilen reflekstir. Önce istemli olarak yapılır beyin kontrol eder, sonra alışkanlık haline gelir omurilik kontrolüne geçer. Dans etmek, araba ve bisiklet sürmek, örgü örmek, yüzmek, koşmak, yazı yazmak, limon görünce ağzın sulanması örnek verilebilir.

B- İç Salgı Bezleri (Hormonal Sistem)

İç salgı bezleri vücudumuzdaki sistemlerin çalışmasında sinir sistemine yardımcı olur. İç salgı bezleri görevlerini yavaş, uzun sürede ve sürekli gerçekleştirirler. Hormon adı verilen özel salgılar üretir. Hormonlar kan yoluyla taşınır. Her hormonun görevi farklıdır.

1.Hipofiz Bezi

Büyüme hormonunu salgılar. Az salgılanırsa cücelik fazla salgılanırsa devlik meydana gelir.
Görevi:
1.İç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler.
2.Büyümeyi sağlar.
3.İç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar.

2.Tiroit Bezi
Tiroksin hormonu salgılar. Yetersiz iyot alımında tiroit bezi şişerek guatr hastalığına sebep olur.
Görevi:
1.Büyümeyi, gelişmeyi sağlar.
2.Vücudumuzdaki kimyasal olayları düzenler.

3.Pankreas Bezi

İnsülin ve glukagon hormonlarını salgılar. Yetersiz insülin salgılanması şeker hastalığına sebep olur. Pankreas aynı zamanda sindirim enzimlerini üretir. Bu nedenle pankreas karma bezdir.
Görevi:
1.İnsülin kan şekerini düşürür.
2.Glukagon kan şekerini artırır.

4.Böbreküstü Bezi

Adrenalin hormonu salgılar.
Görevi:
1.Korku, coşku, heyecan ve öfke anlarında metabolizmayı hızlandırır. (Kan basıncı, solunum, kalp atışı ve kan şekeri artar. )

5.Eşeysel Bezler
Erkeklerde testis testosteron, dişilerde yumurtalık östrojen hormonlarını salgılar.
Görevi:
1.Ergenlik döneminde dişi ve erkeğe ait özelliklerin oluşmasını sağlar.
2. Dişilerde yumurtanın, erkeklerde spermin oluşmasını sağlar.

C- Denetleyici ve Düzenleyici Sistemin Sağlığı

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemin sağlığını korumak için;
1.Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz.
2.Alkol, sigara ve uyuşturucudan uzak durmalıyız.
3.Sinir sistemimize zarar verebilecek ağır sporlardan, ani hareketlerden, çarpma ve darbelerden kaçınmalıyız.

2017-2018 7. Sınıf Fen Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı

18. I Pet şişe II. Muz kabuğu
III. Ekmek atıkları IV: Kızartma yağları

Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi evsel atıktır?

A) 1 B) 3 C) Hepsi D) 2

19. Anyonları katyonlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atom sayılarının fazla olması
B) Elektron sayılarının fazla olması
C) Nötron sayılarının az olması
D) Proton sayılarının az olması

20. İyon kavramı kimyada neyi ifade eder?

A) Elektron almış atom
B) Elektron vermiş atom
C) Hem elektron almış hem de elektron vermiş atom
D) Elektron almış ya da vermiş atom

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

6. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018