Maddenin Tanecikli Yapısı 7. Sınıf Fen Bilimleri

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI (MURAT AYDIN)

DİKKAT: Kelimeler bulmacaya her yönde düz, ters veya çapraz yerleştirilmiştir!!!

AKIŞKAN
ARTI
ATOM
BİLEŞİK
BOHR
BOŞLUK
BUHARLAŞTIRMA
ÇEKİRDEK
ÇÖZELTİ
DALTON
DAMITMA
DEMOCRİTUS
EKSİ
ELEKTRON
ELEME
ELEMENT
GAZ
HACİM
HETEROJEN
HOMOJEN
KARIŞIM
KATI
KATMAN
KÜTLE
MADDE
MIKNATIS
MODERN
MOLEKÜL
NEGATİF
PROTON
NÖTRON
ÖTELEME
POZİTİF
TANECİK
RUTHERFORD
SIKIŞTIRILMA
SIVI
THOMSON
TİTREŞİM
YOĞUNLUK

ŞİFREYİ BULUN. Yukarıdaki tüm kelimeleri bulduktan sonra boşta kalan harfleri sırayla yazınız. Anlamlı bir söz ortaya çıkacaktır.

7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

UZAY ARAŞTIRMALARI

 • Uzay Teknolojileri
 • Uzay Kirliliği
 • Uzay Araştırmalarının Teknolojiye Sağladığı Katkılar
 • Teleskobun Yapısı
 • Teleskobun Gök Bilimine Katkıları

 

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: GÖK CİSİMLERİ

 • Yıldız Oluşum Süreci
 • Yıldız
 • Galaksiler
 • Evren

 

HÜCRE

 • Hücrenin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi
 • Hücreden Organizmaya
 • MİTOZ
 • Hücre Bölünmesi
 • Mitoz Bölünme
 • MAYOZ
 • Mayoz Bölünme
 • Üreme Ana Hücrelerinin Mayozla Oluşumu
 • Mitoz ve Mayoz Arasındaki Farklar

 

Ağırlık ve Ağırlığın Ölçümü
Kütle ve Ağırlık Arasındaki Farklar
GÜVENLİK UYARILARI
KİTAPTA GEÇEN BİRİMLER VE KISALTMALAR
BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ
MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİ
Kütle Çekim Kuvveti
KUVVET, İŞ VE ENERJİ İLİŞKİSİ
Fiziksel İş
Enerji
ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
Enerji Dönüşümleri
Sürtünme Kuvvetinin Enerji Dönüşümüne Etkisi
Hava ve Su Direnci

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Atomun Yapısı
Geçmişten Günümüze Atom
Molekül
SAF MADDELER
Element ve Bileşikler
Elementler
Bileşikler
KARIŞIMLAR
KARIŞIMLARIN AYRILMASI
Karışımların Ayrılması
EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM
Evsel Atık
Geri Dönüşüm
Yeniden Kullanma

IŞIĞIN SOĞURULMASI
Işığın Soğurulması
Beyaz Işık ve Renkler
Güneş Enerjisi
AYNALAR
Aynalar ve Görüntü Özellikleri
IŞIĞIN KIRILMASI VE MERCEKLER
Işığın Kırılması

Mercekler
Merceklerde Odak Noktası ve Odak Uzaklığı
Merceklerin Kullanım Alanları

İNSANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
İnsanda Üreme
İki Hücreden İnsana
Embriyonun Sağlığı İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
Üreme
Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme
Canlılarda Büyüme ve Gelişmeyi Neler Etkiler?.

AMPULLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Elektrik Akımı
Gerilim

2018-2019 7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı

2) Aşağıda elektrik enerjisi üretimi yapılan santral çeşitleri ve bu santrallerde kullanılan enerji kaynakları karışık olarak verilmiştir. Doğru bir şekilde eşleştiriniz. (2×5=10p)

Bu santralde hava hareketleri sonucu elektrik enerjisi elde edilir.
Suyun potansiyel enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilir.
Radyoaktif maddelerin parçalanmasıyla açığa çıkan enerji ile elde edilir.
Fosil yakıtların kullanılmasıyla buharlaşan su ile elektrik enerjisi elde edilir.
Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde açığa çıkan ısı ile elektrik enerjisi elde edilir.

2018-2019 7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını altlarındaki boşluğa yazınız.

1.Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere …………………….. denir.
2. Farklı cins element atomlarının bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere ……………….. denir.
3.Kırmızı yeşil ve mavi rengin karıştırılması ile …………………….. renk oluşur.
4.Koyu renkli cisimler ışığı açık renkli cisimlere göre daha çok ……………………..
5. Tümsek aynalarda görüntü …………………… ve …………………………. ‘tür.
6.Kullanılmış cam malzemeler, plastik şişe ve torbalar, tarihi geçmiş gazeteler ……………………….için kullanılır.