2018-2019 6. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı

1. GÜNEŞ SİSTEMİ
Gezegenler
Uydular
Asteroit, Gök Taşı, Meteor
2. GÜNEŞ VE AY TUTULMASI
Güneş Tutulması
Ay Tutulması
Astronomi
Cacabey Medresesi

1. DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
Kemikler
Eklemler
Kıkırdak
Kaslar
Duruş Bozuklukları
2. SİNDİRİM SİSTEMİ
Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Sindirim Çeşitleri
Sindirime Yardımcı Organlar
3. DOLAŞIM SİSTEMİ
Dolaşım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Kalbin Yapısı ve Görevi
Kan Damarları
Kan Dolaşımı
Kanın Yapısı ve Görevleri
Kan Grupları ve Kan Alışverişi
Kan Bağışı ve Toplum Açısından Önemi
4. SOLUNUM SİSTEMİ
Solunum Sistemi
5. BOŞALTIM SİSTEMİ
Boşaltım Sistemi

BİLEŞKE KUVVET
Kuvvetin Özellikleri
Neler Öğrendik?
Bileşke Kuvvet
Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler
2. SABİT SÜRATLİ HAREKET
Sürat
Sabit Süratli Hareket

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Maddenin Tanecikli Yapısı
2. YOĞUNLUK
Yoğunluk
Suyun Yoğunluğu ve Canlılar İçin Önemi
3. MADDE VE ISI
Made ve Isı
Isı İletkenliği
Isı Yalıtkanlığı
Isı Yalıtım Malzemeleri
Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri
Neler Öğrendik?
4. YAKITLAR
Katı Yakıtlar
Sıvı Yakıtlar
Gaz Yakıtlar
Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları
Yakıtların Çevreye Etkisi
Küresel Isınma – İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Etkileri

SESİN YAYILMASI
Sesin Yayılması
Sesin Katılarda Yayılması
Sesin Sıvılarda Yayılması
Sesin Gazlarda Yayılması
2. SESİN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI
Farklı Cisimlerde Üretilen Seslerin Farklılığı
Aynı Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
3. SESİN SÜRATİ
Sesin Farklı Ortamlardaki Sürati
Ses Bir Enerjidir
4. SESİN MADDEYLE ETKİLEŞİMİ
Sesin Maddeyle Karşılaşması
Sesin Yansıması
Sesin Soğurulması ve Yalıtımı
Akustik

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Sinir Sistemi
İç Salgı Bezleri
Ergenlik Dönemi
2. DUYU ORGANLARI
Duyu Organları
Duyu Organlarının Sağlığı
3. SİSTEMLERİN SAĞLIĞI
Sistemlerin Sağlığı ve Hastalıklar
İlk Yardım
Organ Bağışı
İletken ve Yalıtkan Maddeler
İletken ve Yalıtkan Maddelerin Kullanım Alanları
2. ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER
Elektriksel Direnç
Elektriksel Direncin Bağlı Olduğu Faktörler

2018-2019 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 6. Sınıf Fen Bilimleri dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

2018-2019 Sevgi Yayınları 6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabını İndirmek için EBA sitesine gidebilirsiniz.

 

2018-2019 6. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı

9.Aşağıdaki araçların hangisinde elektrik iletkeni ve yalıtkanı bir arada bulunmaz?
A) Ütü
B) Eldiven
C) Elektrik sobası
D) Tost makinesi

10.Elektrik iletimi ile ilgili olarak aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Gazlar da iletken hale geçebilir.
B) Yalıtkan maddeler her zaman yalıtkanlık özelliği göstermez.
C)Saf su,şekerli su elektriği iletir.
D) Yıldırım ve şimşek gazların da iletken olabileceğini gösterir.

11.Elektik çarpan bir kişiye aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Sigortaları kapatmak.
B) Elektriğin çarptığı kişiyi elinden tutarak çekmek
C) Giysi gibi yalıtkan yerlerinden tutarak çekmek
D) Yetkili kişilere haber vermek

2018-2019 6. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı

5)Aşağıda çiçeğin kısımlarının görevleri yazılmıştır. Bu görevler çiçeğin hangi bölümüne ait ise, o bölümün adını yazınız.

a. Çiçek tomurcuk haldeyken onu dış etkilerden korur. ……………………………
b.Polenlerin üretildiği yerdir. …………………………
c. Kokusu ve rengi ile hayvanları kendine çekerek tozlaşmayı kolaylaştırır. …………………….
d. Polenlerin dişicik tepesinden yumurtalığa taşındığı kısımdır. ……………………………………..
e. Polenlerin dişi organa geldiği ilk kısımdır.

Madde Nedir Konu Tekrarı 6. Sınıf Fen Bilimleri

Soru 1 ) madde nedir ?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Soru 2) Bir şeyin madde olması için kütle ve hacminin mi olması gerekir ?

……………………………………………………

Soru 3) Madde kaç  halde  bulunur ?

……………………………………………………………………………………………………………

Soru 4) Maddelerin 3 özelliği vardır .

1) Fiziksel  özellikler  2) Ölçülebilir özellikler  3) Ayırt edici özelliklerdir.

Fiziksel  özellikler nelerdir ?

……………………………………………………………………………………………………………………………

Soru 5) ölçülebilir özellikler  nelerdir ?

…………………………………………

Soru 6) maddelerin ayırt edici  özellikleri  nelerdir ?

………………………………………………………………………………………….

Soru 7) bir maddenin  rengi , kokusu , saydamlığı , pürüzlü olup /olmaması , berk)yumuşak olması, suyu çekip/çekmemesi ,mıknatıs tarafından çekilip /çekilmemesi   maddenin  fiziksel  özelliğimidir ?

………………………………………………………..

Soru 8) maddenin nesi ölçülebilir ?

………………………………………………………………..

Soru 9) Aşağıda verilen maddenin hallerinden  kütle ve hacmi  nasıl ölçeriz ?

  KÜTLE HACİM
KATI terazi  
SIVI   Dereceli  silindir
GAZ    

 

Soru 10) su  sıfır derecede donarken kaç derecede erimeye  başlar ?

……………………………………………..

Soru 11) erime /donma sıcaklığı  , kaynama  sıcaklığı ve yoğunluk  ayırt edici bir özellik midir ?

………………………………………………………………………………………………

Soru 12) 1 kilo demir mi ağırdır 1 kilo pamuk mu ?

…………………………………………………………

Soru 1 ) Bütün maddeler  tanecikli yapılardan mı oluşmuştur ?

…………………………………………………………………..

Soru 2 ) Bütün maddeler   titreşim  hareketi  yapar mı ?

…………………………………………………

Soru 3)maddelerin özelliklerinden boş olanları doldurunuz.

KATI SIVI GAZ
1)şekli vardır 1) 1)
2) 2)akışkandır 2)
3) 3) 3)sıkıştırılabilir.

Soru 4) sıvı maddeler dönme ve öteleme hareketi yapar mı ? ( Akışkan mıdır ?)

……………………………………………………

Soru 5) Gaz maddeler dönme ve öteleme hareketi yapar mı ? ( Akışkan mıdır ?)

……………………………………………

Soru 6) Aşağıdaki maddelerde ilgili özelliği olanlara x  işareti koyunuz.

  TİTREŞİM HAREKETİ DÖNME HAREKETİ ÖTELEME HAREKETİ
KATI      
SIVI      
GAZ      

Soru 7) sıvı ve gaz  maddelerden  cisim yapılamaz. Neden ?

………………………………………………………………

Soru 8) Gazların  hacmi  vardır  ama ölçülemez .Neden ?

……………………………………………………………………………………

Soru 9) sıvı ve gaz maddelerden cisim yapılamamasının nedeni sıvı ve gazların akışkan olması mıdır ?

………………………………………………….

Soru 10) gazların hacmi var ama ölçülememesinin nedeni , gazların sıkıştırılabilmesinin sonucu mudur ?

………………………………

Soru 11)  Erime  nedir ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 12)  Buharlaşma   nedir ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 13)  Yoğuşma ( yoğunlaşma )   nedir ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..