2018-2019 6. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı

1. GÜNEŞ SİSTEMİ
Gezegenler
Uydular
Asteroit, Gök Taşı, Meteor
2. GÜNEŞ VE AY TUTULMASI
Güneş Tutulması
Ay Tutulması
Astronomi
Cacabey Medresesi

1. DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
Kemikler
Eklemler
Kıkırdak
Kaslar
Duruş Bozuklukları
2. SİNDİRİM SİSTEMİ
Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Sindirim Çeşitleri
Sindirime Yardımcı Organlar
3. DOLAŞIM SİSTEMİ
Dolaşım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Kalbin Yapısı ve Görevi
Kan Damarları
Kan Dolaşımı
Kanın Yapısı ve Görevleri
Kan Grupları ve Kan Alışverişi
Kan Bağışı ve Toplum Açısından Önemi
4. SOLUNUM SİSTEMİ
Solunum Sistemi
5. BOŞALTIM SİSTEMİ
Boşaltım Sistemi

BİLEŞKE KUVVET
Kuvvetin Özellikleri
Neler Öğrendik?
Bileşke Kuvvet
Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler
2. SABİT SÜRATLİ HAREKET
Sürat
Sabit Süratli Hareket

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Maddenin Tanecikli Yapısı
2. YOĞUNLUK
Yoğunluk
Suyun Yoğunluğu ve Canlılar İçin Önemi
3. MADDE VE ISI
Made ve Isı
Isı İletkenliği
Isı Yalıtkanlığı
Isı Yalıtım Malzemeleri
Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri
Neler Öğrendik?
4. YAKITLAR
Katı Yakıtlar
Sıvı Yakıtlar
Gaz Yakıtlar
Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları
Yakıtların Çevreye Etkisi
Küresel Isınma – İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Etkileri

SESİN YAYILMASI
Sesin Yayılması
Sesin Katılarda Yayılması
Sesin Sıvılarda Yayılması
Sesin Gazlarda Yayılması
2. SESİN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI
Farklı Cisimlerde Üretilen Seslerin Farklılığı
Aynı Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
3. SESİN SÜRATİ
Sesin Farklı Ortamlardaki Sürati
Ses Bir Enerjidir
4. SESİN MADDEYLE ETKİLEŞİMİ
Sesin Maddeyle Karşılaşması
Sesin Yansıması
Sesin Soğurulması ve Yalıtımı
Akustik

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Sinir Sistemi
İç Salgı Bezleri
Ergenlik Dönemi
2. DUYU ORGANLARI
Duyu Organları
Duyu Organlarının Sağlığı
3. SİSTEMLERİN SAĞLIĞI
Sistemlerin Sağlığı ve Hastalıklar
İlk Yardım
Organ Bağışı
İletken ve Yalıtkan Maddeler
İletken ve Yalıtkan Maddelerin Kullanım Alanları
2. ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER
Elektriksel Direnç
Elektriksel Direncin Bağlı Olduğu Faktörler

2018-2019 6. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı

9.Aşağıdaki araçların hangisinde elektrik iletkeni ve yalıtkanı bir arada bulunmaz?
A) Ütü
B) Eldiven
C) Elektrik sobası
D) Tost makinesi

10.Elektrik iletimi ile ilgili olarak aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Gazlar da iletken hale geçebilir.
B) Yalıtkan maddeler her zaman yalıtkanlık özelliği göstermez.
C)Saf su,şekerli su elektriği iletir.
D) Yıldırım ve şimşek gazların da iletken olabileceğini gösterir.

11.Elektik çarpan bir kişiye aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Sigortaları kapatmak.
B) Elektriğin çarptığı kişiyi elinden tutarak çekmek
C) Giysi gibi yalıtkan yerlerinden tutarak çekmek
D) Yetkili kişilere haber vermek

2018-2019 6. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı

5)Aşağıda çiçeğin kısımlarının görevleri yazılmıştır. Bu görevler çiçeğin hangi bölümüne ait ise, o bölümün adını yazınız.

a. Çiçek tomurcuk haldeyken onu dış etkilerden korur. ……………………………
b.Polenlerin üretildiği yerdir. …………………………
c. Kokusu ve rengi ile hayvanları kendine çekerek tozlaşmayı kolaylaştırır. …………………….
d. Polenlerin dişicik tepesinden yumurtalığa taşındığı kısımdır. ……………………………………..
e. Polenlerin dişi organa geldiği ilk kısımdır.

Madde Nedir Konu Tekrarı 6. Sınıf Fen Bilimleri

Soru 1 ) madde nedir ?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Soru 2) Bir şeyin madde olması için kütle ve hacminin mi olması gerekir ?

……………………………………………………

Soru 3) Madde kaç  halde  bulunur ?

……………………………………………………………………………………………………………

Soru 4) Maddelerin 3 özelliği vardır .

1) Fiziksel  özellikler  2) Ölçülebilir özellikler  3) Ayırt edici özelliklerdir.

Fiziksel  özellikler nelerdir ?

……………………………………………………………………………………………………………………………

Soru 5) ölçülebilir özellikler  nelerdir ?

…………………………………………

Soru 6) maddelerin ayırt edici  özellikleri  nelerdir ?

………………………………………………………………………………………….

Soru 7) bir maddenin  rengi , kokusu , saydamlığı , pürüzlü olup /olmaması , berk)yumuşak olması, suyu çekip/çekmemesi ,mıknatıs tarafından çekilip /çekilmemesi   maddenin  fiziksel  özelliğimidir ?

………………………………………………………..

Soru 8) maddenin nesi ölçülebilir ?

………………………………………………………………..

Soru 9) Aşağıda verilen maddenin hallerinden  kütle ve hacmi  nasıl ölçeriz ?

  KÜTLE HACİM
KATI terazi  
SIVI   Dereceli  silindir
GAZ    

 

Soru 10) su  sıfır derecede donarken kaç derecede erimeye  başlar ?

……………………………………………..

Soru 11) erime /donma sıcaklığı  , kaynama  sıcaklığı ve yoğunluk  ayırt edici bir özellik midir ?

………………………………………………………………………………………………

Soru 12) 1 kilo demir mi ağırdır 1 kilo pamuk mu ?

…………………………………………………………

Soru 1 ) Bütün maddeler  tanecikli yapılardan mı oluşmuştur ?

…………………………………………………………………..

Soru 2 ) Bütün maddeler   titreşim  hareketi  yapar mı ?

…………………………………………………

Soru 3)maddelerin özelliklerinden boş olanları doldurunuz.

KATI SIVI GAZ
1)şekli vardır 1) 1)
2) 2)akışkandır 2)
3) 3) 3)sıkıştırılabilir.

Soru 4) sıvı maddeler dönme ve öteleme hareketi yapar mı ? ( Akışkan mıdır ?)

……………………………………………………

Soru 5) Gaz maddeler dönme ve öteleme hareketi yapar mı ? ( Akışkan mıdır ?)

……………………………………………

Soru 6) Aşağıdaki maddelerde ilgili özelliği olanlara x  işareti koyunuz.

  TİTREŞİM HAREKETİ DÖNME HAREKETİ ÖTELEME HAREKETİ
KATI      
SIVI      
GAZ      

Soru 7) sıvı ve gaz  maddelerden  cisim yapılamaz. Neden ?

………………………………………………………………

Soru 8) Gazların  hacmi  vardır  ama ölçülemez .Neden ?

……………………………………………………………………………………

Soru 9) sıvı ve gaz maddelerden cisim yapılamamasının nedeni sıvı ve gazların akışkan olması mıdır ?

………………………………………………….

Soru 10) gazların hacmi var ama ölçülememesinin nedeni , gazların sıkıştırılabilmesinin sonucu mudur ?

………………………………

Soru 11)  Erime  nedir ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 12)  Buharlaşma   nedir ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 13)  Yoğuşma ( yoğunlaşma )   nedir ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Kuvvet Ve Hareket Problemleri 6. Sınıf Fen Bilimleri

NOT : Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisim hareketli ise sahip olduğu süratle hareketine devam eder.

Yukarıdaki araç doğuya doğru gitmektedir. Mor okla 20 km ile doğuya , yeşil okla da 20 km ile batıya gitmektedir. Yani dengelenmiş bir kuvvet söz konusudur.buna göre aracın yönü ne olur ?
……………………………………..

Soru 2) 1 dakikada 180 m yol alan Ali’nin saniyede kaç m yol almaktadır ?

Soru 3)1 saatte 36 km yol giden İlknur ‘un m/sn de aldığı yolu bulunuz.

Soru 4) 2 saatte 144 km yol alan bisikletti Mehmet’in hızını m/sn cinsinden bulunuz.

Soru 5) 100 metrelik mesafeyi 5 saniyede koşan atlet Seher ‘in hızını m/ saniye cinsinden bulunuz.

Soru 1 ) Cansu 15 km yolu 15 saniyede gidiyor. Cansununsüratini m / sn cinsinden bulunuz.

Soru 2 ) saatte 90 km yol alan bir otomobilin 1 sn kaç m yol alır ?

Soru 3) 1 saniyede 5 m yol alan bir araç 18 km yolu kaç saatte alır ?

Soru 4) saniyede 15 m yol alan bir yunus, 20 dakikada kaç m yol alır ?

Maddenin Yapısı Çalışma Kağıdı 6. Sınıf Fen Bilimleri

Soru 1 ) Madde nedir ?

………………………………………………………………………………………………………………………

Soru 2) madde 3   halde  3 bulunur. Adlarını yazınız.

1) ………………………………….. 2 ) ………………………………. 3 ) …………………………………….

Soru 3) katı maddenin  özelliklerini  yazınız.

1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………..

 

Soru 4) sıvı  maddesinin  özelliklerini  yazınız.

1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………..

Soru 5) gaz ı maddesinin  özelliklerini  yazınız.

1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………..

Soru  6) Aşağıdaki maddelerin  özellikleri  varsa  x  işareti koyunuz.

  titreşim Dönme öteleme
katı      
sıvı      
gaz      

 

Soru 7) mercimek , kum , şeker , un  gibi maddeler girdiği kabın şeklini alarak sıvı  maddeler gibi özellikler gösteriyor. Neden ?

……………………………………………………………

Soru 8) Suya damlatılan mürekkep su içinde neden dağılır, mürekkep  suyun içindeki  boşluklara mı girer ?

…………………………………………………

Soru 9 ) katı – sıvı – gaz  maddelerini sıkıştırmak istesek , bu maddeleri çoktan aza doğru sıralayınız ?

……………………………………………………………………………………………

Soru 10 ) katıları  neden sıkıştırılamaz ?

…………………………………………………………………………………………………………………………

Soru 1 )Aşağıdaki tanımlayınız.
erime: …………………………………………………………………………………………………………………

Buharlaşma : ………………………………………………………………………………………………………….

Yoğuşma ( yoğunlaşma ) : ……………………………………………………………………………………..

Donma : ………………………………………………………………………………………………………………

Süblimleşme : ………………………………………………………………………………………………………..

Kırağılaşma :…………………………………………………………………………………………………………

Soru 2 ) hal değişiminde hangi hallerde ısı alınır ?
………………………………………………………………………………………………….
Soru 3) Maddeler hal değiştiriyorken hangi hallerde ısı verir ?
……………………………………………………………………………………………
Soru 4) katı haldeki bir maddenin ısıtılması ile taneciklerinin hareketi artar mı ?
…………………………………………………………………………….
Soru 5) katı maddeler ısıtılırsa tanecikler arasında boşluklar artar mı ?
………………………………………………………………………….
Soru 6) sıvı maddeler ısıtılırsa taneciklerinin enerjisi artarak boşlukları da artar mı ?
………………………………………………….
Soru 7) gaz maddeler ısı verdiğinde tanecikleri arasındaki boşluklar azalıp taneciklerinin hareketi azalır mı ?
…………………………………………..
Soru 8 ) Su , ısı verdiğinde normalde hacmi küçülmesi gerekirken , hacmi artar mı ?
………………………………………………………..

Dolaşım Sistemi 6. Sınıf Fen Bilimleri

Soru 1 )dolaşım sisteminde yer alan organları yazınız.
1) …………………………… 2) …………………………… 3) ………………………
Soru 2) kanın pompalanması sırasında atardamardaki yaptığı etkiye ne ad verilir ?
…………………………………………………………………………..
Soru 3) kalp kanı vücudumuza nasıl pompalar ?
………………………………………………………………….
Soru 4) nabzımızı boyundaki atardamardan veya bileğimizdeki atardamarımızdan hissedebilir miyiz ?
………………………………………
Soru 5 ) Kan vücudumuzun taşıma işlevi gören organıdır. Kanda neler taşınır ?
……………………………………………………………………………………………………………..
Soru 6) Yetişkin bir insanın kalbi dakikada kaç kez atar ?
……………………………………………………………………………………….
Soru 7) kalbimiz toplam kaç odacıklıdır ?
……………………………………………………………………………
Soru 8) Kalbin üst odacıklarının adı nedir ?
……………………………………………………………..
Soru 9) Kalbin alt kısmında yer alan odacıkların adı nedir ?
……………………………………………..
Soru 10) Temiz kan kalbin hangi tarafında yer alır ?
……………………………………………….
Soru 11) Kirli kan kalbin hangi tarafında yer alır ?
……………………………………………….
Soru 12) küçük kan dolaşımını şekil çizerek anlatınız.

Soru 13) Büyük kan dolaşımını şekil çizerek anlatınız.

Soru 1) kanın yapısında neler bulunur ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Soru 2 ) Al yuvarın görevi nedir ?
………………………………………………………………………………………………
Soru 3) Ak yuvarın görevi nedir ?
…………………………………………………………………………………………
Soru 4) Ak yuvarın çekirdeği var mıdır ?
………………………………………………………..
Soru 5 ) Kan pulcuklarının görevi nedir ?
……………………………………………………………………………………………..
Soru 6 ) Pıhtı nasıl oluşur ?
………………………………………………………………………………………….
Soru 7 )4 çeşit kan gurubu vardır . Adlarını yazınız.
…………………………………………………………………………
Soru 8 ) ab gurubu tüm guruplardan kan alabilir. Bu nedenle bu guruba ne ad verilir ?
……………………………………………………………………..
Soru 9 ) 0 gurubu tüm guruplara kan verebilir. Bu nedenle bu guruba ne adı verilir ?
……………………………………………………….
Soru 10 ) her gurubun pozitif ve negatif olmak üzere 2 bölümü vardır. Bunları da sayarsak toplam kaç çeşit kan vardır ?
…………………………………………………………..
Soru 11 ) Al yuvar hücrelerindeki azalma hangi tür hastalığa yol açar ?
……………………………………………………..
Soru 12 ) vücuttaki demir eksikliğinin sonucunda al yuvar azalması bunun sonucunda da ANEMİ hastalığı mı görülür ?
………………………………………………………….
Soru 13 ) kan nerede üretilir ?
………………………………………………………………..
Soru 14 ) temiz kan ne demektir ?
………………………………………………………………………
Soru 15) Kirli kan ne demektir ?
…………………………………………………..

Kas Ve Solunum Sistemi 6. Sınıf Fen Bilimleri

Soru 1 ) Vücudumuzda 3 çeşit kas bulunur. Adlarını yazınız.
1) …………………………… 2) …………………………..3) ………………………..
Soru 2) İskelet kası ( Çizgili kas) a örnekler veriniz.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Soru 3) düz kasa örnekler veriniz.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Soru 4) Kalp kasının özellikleri nelerdir ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Soru 5) Kaslar ikili metotla çalışır . Bir kas kasılırken diğerine olur ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
Soru 6) Kasılan kas kalınlaşır , kısalır . zıt yöndeki ise incelir , uzar mı ?
……………………………………………………………………………………………………………………..
Soru 7) Kalsiyum ve fosfor nerelerde depolanır ?
………………………………………………………………………………..
Soru 8) Kemik ( iskelet ) sağlığımızın sağlam , dayanıklı olması için süt ve süt ürünleri kemiklerde depolanabilmesi için D vitamini gereklidir. Güneş ışığının etkisi ile sentezlenir mi ?
…………………………………………….
Soru 9) kemiklerde büyüme ne zaman durur ?
………………………………………………………………..
Soru 10) sarı kemik iliği hangi kemikte bulunur ?
…………………………………………………………….
Soru 11) iskeleti saran kaslar nasıl kaslardır ?
……………………………………………………………
Soru 12) süngerimsi kemik dokunun içi ne ile doludur ?
…………………………………………………………………….
Soru 13) Vücudumuzda kan nerede üretilir ?
…………………………………………………………………..
Soru 14) İskelet in görevlerini yazınız.
1) vücudumuza şekil verir 2) hareket etmemizi sağlar
3) ………………………………………. 4) ………………………………………………
Soru 15) Solunum sistemindeki organları yukarıdan aşağıya doğru yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Soru 1) Niçin burundan nefes almalıyız, yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………
Soru 2) gırtlak neden yapılmıştır ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Soru 3) nefes alırken konuşmak mümkün müdür ?
…………………………………………………….
Soru 4) Ses telleri kesilen biri konuşabilir mi ?
……………………………………………………………………………….
Soru 5) Ses tellerinin kalınlaşması durumunda ses çıkartmak zorlaşır mı ?
……………………………………………………………………………………………………………
Soru 6) Ses telleri inceleşirse ağızdan çıkan ses incelir mi ?( titreşimi artarsa )
………………………………………………………………………………………………..
Soru 7) oksijen ile karbondioksitin yer değiştirdiği yer neresidir ?
…………………………………………………………
Soru 8) nefes aldığımızda alveolden kana oksijen geçip ,kandan alveole karbondioksit mi geçiyor ?
………………………………………………………….
Soru 9) temiz kan ne demektir ?
……………………………………………………………………………………………………………….
Soru 10) Kirli kan ne demektir ?
………………………………………………………………………………………………………………..
Soru 11) Solunuma yardımcı olan organın adı nedir ?
…………………………………………………..
Soru 12) Nefes aldığımızda diyaframın şekli nasıl olur ?
……………………………………………………………………………………
Soru 13) Nefes verdiğimizde diyaframın şekli nasıl olur ?
……………………………………………………………………………………
Soru 14) üst solunum yolu enfeksiyonları nerelerde görülür ?
……………………………………………………………………………………………
Soru 15) alt solunum yolu enfeksiyonları nerelerde görülür ?
……………………………………………………………………………………………
Soru 16) el temizliğine önem vermek solunum sistemi hastalıklarından korur mu ?
………………………………….

Kas ve İskelet Çalışma Kağıdı 6. Sınıf Fen Bilimleri

Soru 1) Bitki hücresi  ile hayvan  hücresindeki   farkları  yazınız.

Bitki  hücresi Hayvan  hücresi
   
   
   

Soru 2) Sitoplazmada  bulunanorganellerin görevini  yanına yazınız.

Çekirdek : ………………………………………………. Hücre duvarı : ……………………………………

Hücre zarı : ………………………………………………mitekontri : ……………………………………..

Koful : ……………………………………………………… ribozom : ……………………………………….

Lizozom : …………………………………………………golgi cisimciği: ……………………………………

Endoplazmikretikulum: …………………………………..sentrozom : ………………………….

Soru 3) Hücreler birleşerek neyi  meydana getirir ?………………………………..

Soru 4) Dokular birleşerek neyi oluşturur ?…………………………………………

Soru 5) Organlar birleşerek neyi  oluşturtur ?…………………………………………

Soru 6) Sistemler bir araya  gelerek  neyi  meydana  getirir ?…………………………….

Soru 7)İskeletimizde 3 çeşit kemik vardır. Bunlara örnekler veriniz.

Kısa kemik : …………………………………………………..

Yassı  kemik : ……………………………………………..

Uzun kemik : …………………………………………………………………

Soru 8) kan  nerede  üretilir ?……………………………………………………………….

Soru 9) kıkırdak  doku zamanla sertleşerek  neyi  meydana  getirir ?

……………………………………………………..

Soru 10) Kemiğin ence  büyümesini  ne   sağlar ?

…………………………………………………………………….

Soru 11) Kemiğin boyca  büyümesini  ne sağlar ?

……………………………………………………………

Soru 12) kemiğinin sert ve dayanıklı olması için ne tür besinler tüketilmelidir ?

…………………………………………………………………………

Soru 13) vücudumuzda 3 tür eklem vardır. Bu eklemlere örnekler veriniz.

1) oynar  eklem : ……………………………………………………………………………………

2) yarı oynar eklem : ……………………………………………………………………………

3) oynamaz eklem : ………………………………………………………………………………..

Soru 14) vücudumuzda bulunan kas çeşitleri 3 tanedir. Adlarını yazınız.

1) ………………………………………… 2) …………………………………….3) ………………………………….

Soru 1) iskelet kası ( çizgili kas ) özelliklerini yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………..

Soru 2) düz kasın özelliklerini yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………

Soru 3) kalp kasının özelliklerini  yazınız.

……………………………………………………………………………………………………….

Soru 4) mide ve bağırsaklarda hangi tip kas vardır ?

…………………………………………………………………………………………………..

Soru 5) kasılan bir kasta hangi değişiklikler olur ? ( KAKA metodu !)

…………………………………………………………………………………………………………………………

Soru 6) Bir kas kasılırken diğeri gevşer.yani iki kas birbirinin tersidir. Bir kas kasılırken  gevşeyen kasta hangi durum  gözlenir ?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Soru 7) Solunum sisteminde yer alan organları  yukarıdan  aşağıya doğru  sıralayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 8) Niçin burundan nefes  almamız gerekir ?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Soru 9) Niçin ağzımızdan  nefes vermeliyiz ?

………………………………………………………………………………………………………………

Soru 10) gırtlak neyden yapılmıştır ?

…………………………………………………………………….

Soru 11) ses telleri nerede bulunur ?

…………………………………………………………………………………….

Soru 12) nefes alırken konuşmak  mümkün müdür ?

………………………………………………………………..

Soru 13) solunuma yardımcı olan organın adı  nedir ?

……………………………………………………………………………………

Soru 14) Nefes aldığımızda diyafram hangi şekle  girer ?

…………………………………………………………………………………..

Soru 15) Nefes verdiğimizde diyafram  hangi  biçime  girer ?

………………………………………………………………………………….

Soru 16) Oksijen ile karbondioksitin yer değiştirdiği  yer neresidir ?

…………………………………………………………