Ayda Yaşam Var Mı Konu Anlatımı 5. Sınıf Fen Bilimleri

Dünya’nın uydusu olan Ay, pek çok gizemi ile dikkat çekmektedir. NASA’nın süregelen çalışmaların sonucunda Ay hakkında birçok gerçek ortaya çıkmıştır. Bilim insanları Ay’da yaşam olmadığını ve yaşam olmamasının temel sebebi olarak bir atmosferinin bulunmamasını göstermişlerdir.

Eğer bir atmosferi olsaydı güneşten gelen ultraviyole ışınlarının bu atmosferden geçerken süzülmesi gerekirdi.

Atmosfer: Dünyamızı saran gaz tabakasıdır. Atmosferin en önemli görevi, güneşten gelen emilmesi ve gün içi sıcaklıkların dengelenmesidir. (Aşağıdaki resimde Dünyamızı saran atmosfer tabakasının Güneşten
gelen zararlı ışınları tutması gösterilmiştir.)

Güneş dünyamız için temel yaşam kaynağıdır. Yaşam kaynağı olmasına rağmen canlılar için zararlı ışınlar saçmaktadır. Dünyada bulunan atmosfer bu zararlı ışınları tutar ve canlılara zarar vermesini engeller. Ancak Ay’da atmosfer olmamasından dolayı güneş ışınlarının tümü Ay’ın yüzeyine ulaşır. Bu da canlı yaşamını olumsuz Ay’da hava bulunmadığından nefes almak mümkün değildir. Ay’da günbatımı yoktur. Dünyamızda güneş battıktan sonra hava yavaş yavaş kararmaya başlar, oysa Ay’da gündüzken bir anda gece olur.

Ayın güneşi gören tarafının ısısı 180 derece olur ve iki hafta süren ay gününden sonra iki hafta sürecek ay gecesi başlayıp ısı yaklaşık yeryüzündeki herhangi bir yaşam formunun ayda canlı kalması mümkün değildir a -260 dereceye kadar düşer. Bu nedenle Dünya’nın uydusu olan Ay, pek çok gizemi ile dikkat çekmektedir. NASA’nın süregelen çalışmaların sonucunda Ay hakkında birçok gerçek ortaya çıkmıştır.

Bilim insanları Ay’da yaşam olmadığını ve yaşam olmamasının temel sebebi olarak bir atmosferinin bulunmamasını göstermişlerdir.
Atmosfer: Dünyamızı saran gaz tabakasıdır. Atmosferin en önemli görevi, güneşten gelen emilmesi ve gün içi sıcaklıkların dengelenmesidir.

2018-2019 5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı

2) Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? (2×6=12p)

• Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliği ………………………….. olarak adlandırılır.
• Atmosferdeki gazlar tarafından güneş ışınlarının bir kısmının tutulmasına ………………………………. denir.
• Doğaya atılan ……………………….. toprak kirliliğine sebep olarak insan sağlığına zarar verir.
• Fabrika ve evlerin bacalarından çıkan zehirli gazlar ……………………………….……… neden olur.
• Dinazor ve ……………….. nesli tükenmiş hayvanlardandır.
• Biyoçeşitliliği etkileyen doğal olaylardan biriside ………………..……..

2018-2019 5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı

B)*Doğru-Yanlış Soruları* (5*2=10 puan)

1- Bir katı maddenin sıvı olmadan direk gaz haline geçmesine süblimleşme denir.  
2- Ay’da hava olayları(yağmur ,rüzgar)olmaması atmosferinin olmadığını gösterir.  
3- Dinazorlar ,moalar ,mamutlar nesli tehlike altındaki canlılardır.  
4- Işık ışınları doğrusal yol alır bunu gölge olayından da anlayabiliriz.  
5- Pürüzlü bir yüzeyde dağınık yansıma olur.  

 

Işık Ve Ses Konu Tekrarı 5. Sınıf Fen Bilimleri

Soru 1 ) ışık nasıl yayılır ?
……………………………………
Soru 2 ) ses nasıl yayılır ?
…………………………………
Soru 3) 4 tane yapay ışık kaynağı yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………….
Soru 4 ) 3 tane doğal ışık kaynağı yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Soru 5) 3 tane yapay ses kaynağı yazınız.
…………………………………………………………………………
Soru 6) 3 tane doğal ses kaynağı yazınız.
………………………………………………………………………………………….
Soru 7) sesin oluşması için neler gerekir ?
…………………………………………………………………………………………………………………….
Soru 8) Gök gürlemesi ile şimşek çakma olayı aynı anda olmasına rağmen önce şimşek görülür sonrada gök gürlemesi duyulur. Neden ?
……………………………………………………………………………………………………………
Soru 9 ) sesin havada yayılması saniyede kaç metredir ?
…………………………………………………………………………………
Soru 10 ) ışığın havada aldığı yol saniyede kaç km dir ?
………………………………………………………………………………….
Soru 11) havaya attığımız hemen her şey yere düşerken ışık neden düşmez ?
…………………………………………………………………………………..
Soru 12) sesin bir engele çarpıp geri gelmesine ne ad verilir ?
……………………………………………………………..
Soru 13 ) sesin gücü var mıdır ?
………………………………………………………….
Soru 14) yere yakın uçan uçakların çıkardığı sesler ile evlerin camları kırılır mı ?
……………………………………………………..
Soru 15 ) böbreklerinde taş olan birisinin böbreklerindeki taşlar gönderilen ses sinyalleri ile kırılabilir mi ?
………………………………………………………….
Soru 16) büyük gemilerde bulunan SONAR cihazları ile denizde yüzen balık sürüleri görüntülenebilir mi ?
…………………………………………………………

2018-2019 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı

A.)Aşağıdaki ifadelere Doğru ise D , Yanlış ise Y harfini koyunuz.(10*2=20)

1.( ) Mantarlar kendi besinlerini üretir.

2.( ) Yılan, balina, kedi, köpek balığı omurgalı hayvanlara örnektir.

3.( ) Bitkilerin hepsinde çiçek vardır.

4.( )Gözle görülemeyen canlılar mikroskop yardımı ile görülebilir.

5.( ) Maya mantarları zehirli mantarlardır.

6.( ) Çiçek, çiçekli bitkilerin üremesini sağlayan bölümdür.

7.( ) Bit, kene, akrep, yengeç omurgasız hayvanlardır.

8.( ) Kuşlarda yavru bakımı vardır.

9.( ) Kurbağaların derileri nemli ve kaygandır.

10.( ) Yarasa, bir kuş türüdür

 

2018-2019 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyunuz. (12×2=24 puan)
()Güneşin yüzeyindeki sıcaklık merkezindeki sıcaklıktan fazladır.
()Güneşin yapısında Hidrojen ve Helyum gazları bulunur.
()Güneş kendi ekseni etrafında dönmez.
()Dünyaya en yakın olan gök cismi Güneştir.
()Ayın yüzeyi toz tabakası ile kaplıdır.
()Astronotların ayda bıraktıkları ayak izleri sonsuza kadar bozulmadan kalacaktır.
() Ayda yağış ve rüzgar meydana gelir.
() Uzaya giden ilk canlı bir faredir.
() Ay’ın kendi etrafındaki dönüş süresi ile dünya etrafındaki dolanma süresi eşittir..
() Ay’ın hep aynı yüzünü görürüz.
() Güneşten daha büyük yıldız yoktur.
()Güneş’in yüzeyindeki daha soğuk olan bölgelere güneş lekeleri denir.

TIKLA – TAMAMINI İNDİR