2018-2019 4. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı

B.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(2X 8 =16p)

1. (……) Korkan bir kişinin nabız atış sayısı oturan bir kişiye göre fazladır.
2. (……)Yutak ve gırtlak dolaşım sisteminde görevli yapılardır.
3. (……) Sağlıklı bir vücut için egzersiz yapmasak da olur.
4. (……)Kuvvetin etkisi kalkınca eski haline dönen maddelere esnek maddeler denir.
5. (……) Gaz maddeler bulundukları ortama çabucak yayılırlar.
6. (……) Maddelerin kütlesi ve hacmi ölçülemez.
7. (……)Buz ısınınca katı hale geçer.
8. (……) Saydam maddeler ışığı geçirir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 5,00 toplam 5)
Loading...

Basit Elektrik Devresi Kurulumu 4. Sınıf Fen Bilimleri

Basit bir elektrik devresinde bulunan elemanlar, iletken kablo, güç kaynağı veya pil, anahtar, ampul bulunur. Elektrik devrelerinde genel olarak direnç, ampermetre, voltmetre gibi cihazlar da bulunabilir. Fakat kurulu bir elektrik devresinde basit seviyede dirence gerek yoktur.
Basit bir elektrik devresi şu şekilde kurulur:

Malzemeler

*Volt değeri için bir pil belirlenir. Pilin artı ve eksi (+, -) kutupları belirlenir.
*İletken kablolar devrenin durumuna göre kesit alanının belirlenmesiyle hazırlanır.
*Duy ve ampuller temin edilir.
*Pil
*Ampul
*İletken Kablo
*Anahtar
*Duy

Basit elektrik devre kurulumu

*Pilin artı ve eksi kutuplarıyla iletken kabloların uçları birleştirilir.
*Bir kutuptan çıkan iletken kablonun boşta kalan ucu, üzerinde ampul bulunan duyun ucuna takılır.
*Pilin diğer kutbundan uzanan kablonun boşta kalan ucu, anahtarın bir ucuna takılır.
*Anahtarın boşta kalan ucu ile duyun boşta kalan ucu bir iletken kabloyla birbirine bağlanır.
*Anahtar kapalıyken, devre çalışır, anahtar açıkken devre çalışmaz.

Bir elektrik devresi, anahtar olmadan da kurulabilir. O zaman pilin her iki kutbundan çıkan iletken kablolar, doğrudan (duy olmadan da) ampulle birleştirilir ve ampul yanar, devre oluşur.

Hazırlayan: Zehra Altun

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Ses Kirliliği Test 4. Sınıf Fen Bilimleri

4.SINIF FEN BİLİMLERİ SES KİRLİLİĞİ TESTİ

1) İstenmeyen ve insanı rahatsız eden seslere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Ses azlığı B)  Ses kirliliği
C)  Işık kirliliği D)  Su kirliliği
I. Sürücülerin rastgele korna çalması
II. Sanayi ve fabrikalardan çıkan rahatsız edici sesler
III. Evlerde televizyonun ve müzik aletinin sesinin fazla açılması

2) Yukarıdaki durumların hangileri gürültüye neden olur?

A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III
I. Kulak zarının zedelenmesi
II. İş veriminin yükselmesi
III. Dikkat dağınıklığının olması

3) Yukarıdakilerden hangileri ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerindendir?

A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III
I. Gürültülü bir ortamda kitap okumak, ders çalışmak anlamayı zorlaştırır.
II. Gürültülü ortamlar sinirlilik ve uykusuzluk gibi sorunlara neden olur.
III. Uzun süre gürültülü ortamlarda bulunan insanlarda işitme kaybı olabilir.

4) Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A)  I ve II B)  I ve II C)  II ve III D)  I, II ve III
* Baş ağrısı            * İşitme bozukluğu                  * Kalp atış hızında artma                    * Mide ağrısı

5)Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ses kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden olabilir?

A)  4 B)  3 C)  2 D)  1
I. Hava alanları yerleşim bölgelerinden uzak yerlere kurulmalıdır.
II. Ulaşım araçlarının çıkardığı sesi azaltmak için gerekli filtrelemeler yapılmalıdır.
III. Binalarda ses yalıtımı iyi yapılmalıdır.

6) Yukarıdakilerden hangileri ses kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemlerdendir?

A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III
I. Motorlu araçların gereksiz yere korna çalmaması
II. İş yerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza indirilmesi
III. Okul ve sinema gibi kalabalık ortamlarda arkadaşlarımızla yüksek sesle konuşulması

7) Yukarıdakilerden hangileri ses kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemlerdendir?

A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III
Ses kirliliğinin etkisini önlemenin bir yolu da binaları ses yalıtımlı yapmaktır.

8) Ses geçişini engellemek için binaların duvarlarını aşağıdaki maddelerden hangisi ile kaplamak uygun değildir?

A) Elyaf                                 B) Cam yünü                         C) Köpük                              D) Alüminyum

 

I. Evimizdeki televizyon, radyonun ve müzik aletlerinin sesini duyabileceğimiz kadar açmak
II. Otobüs gibi kalabalık ortamlarda rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmamak
III. Tamirat, bakım ve onarım işlerini sabah erken ve akşam geç saatlerde yapmamak

9) Yukarıdakilerden hangileri ses kirliliğini azaltmak için üzerimize düşen görevlerdendir?

A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III
I. Uzun süre gürültülü ortamlarda çalışan insanlarda solunum hızında ve kalp atış hızında artma gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
II. Ses kirliliği doğal hayatı olumsuz etkiler.
III. Ses kirliliğini azaltmak için sanayi bölgeleri gibi gürültülü mekânlar yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulmalıdır.

10) Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III
11) Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine neden olmaz?

A) Araba kornası            B) Kuş sesi                 C) Araç sesleri              D) İş makinaları

 

12) Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini önlemek için yapılan uygulamalardan birisi değildir?

A) Yüksek şiddette ses çıkaran sanayi kuruluşları ve hava alanları şehir dışına kurulmalıdır.

B) Araçlardaki motor seslerini azaltıcı sistemlerin iyi çalışıp çalışmadığı sık sık kontrol edilmelidir.

C) Yol kenarlarına ağaçlandırma ya da sesi emen duvarlar yapılarak, araçların seslerinin yayılması engellenmelidir.

D) Kamyon gibi yük araçlarının şehir içine girmesini engellemek.

 

13) Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini önlemek için alınan önlemlerden birisi değildir?

A) Ortak kullanım alanlarında yüksek seslerle konuşmamalıyız.

B) Yüksek şiddette ses çıkaran aletlerde çalışan insanlar kulaklık kullanmalıdır.

C) Yüksek seste müzik dinlenmemelidir.

D) Çok konuşmaktan kaçınmalıyız.

 

14) Uzun süre ve tekrarlı gürültüye maruz kalan insanlarda aşağıdakilerden hangisi görülebilir?

A) Görme kaybı                     B) Ses kaybı                   C) İşitme kaybı                         D) Bilinç kaybı

 

15) Aşağıdaki ortamların hangisinde ses kirliliği görülmez?

A) Orman                               B) Okul bahçesi             C) Sanayi                                  D) Otogar

 

16) Aşağıdakilerden hangisi gürültüye karşı alınacak önlemlerdendir? 
A) Gündüz dışarı çıkmamak                                         B) Sokakta kulaklıkla dolaşmak
C) Gürültülü iş yerlerini şehir dışına taşımak               D) Eğlence yerlerini kapatmak

 

7)   17) Aşağıdakilerden hangisi gürültüden uzak olmalıdır?

A)  A) Diskolar                           B) Okullar                      C) Fabrikalar                              D) Konser alanları

 

8)   18) Yerleşim yerlerine yakın yerlere fabrika kurulursa aşağıdaki hangi sorunla karşılaşılır?

A) Sel tehlikesi                     B) Deprem tehlikesi       C) Ses kirliliği                            D) Çığ tehlikesi

 

9)   I.Ses kirliliği çevrenin doğallığını bozar.         II. Ses kirliliği insan psikolojisini olumsuz etkiler.

III. Ses kirliliği dikkatimizi arttırır.

19) Yukarıdaki bilgilerden hangisi yada hangileri yanlıştır?

A) I                                       B) I,III                             C) II,III                                       D) I,II

20) Ses kirliliğinin insan ve çevreye çeşitli olumsuz etkileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin sonucu görülmez?

A) Sinir bozukluğu                 B) Görme kaybı            C) Stres                                     D) Uykusuzluk

 

                                           Mehmet Gürdal TEKİN

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2018-2019 4. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı

A) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” harfi yazınız. ( 5×2=10 puan )

( ) Boşlukta yer kaplayan ve kütlesi olan varlıklara “madde” denir.

( ) Bir cisim hareket ediyorsa o cisme kuvvet uygulanmıştır.

( ) Işık, ses ve gölge madde değildir.

( ) Maddenin şekil almış haline “cisim” denir.

( ) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybeder.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2018-2019 4. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı

S-7) Aşağıdaki verilen bilgileri uygun bir şekilde eşleştiriniz. (4 puan)

1.Omurga (….) Nefes almamızı sağlar.
2.Kafatası (….) Vücudumuzu dik tutar.
3.Akciğer (…..) 33 adet omurdan oluşur
4.İskelet (…..) Beynimizi dış etkilerden korur.

TIKLA TAMAMINI İNDİR

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Saf Madde Ve Karışım Madde 4. Sınıf Fen Bilimleri

4.SINIF FEN BİLİMLERİ SAF MADDE ve KARIŞIM DEĞERLENDİRME

1 – Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?

a) Tuzlu su c) Yağmur suyu b) Deniz suyu d) Limonata

2 – Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir?

a) Pasta c) Oksijen b) Gazoz d) Hava

“Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrılıp dağılması olayına …………………………, bunun sonucunda oluşan karışımlara …………………………denir.” Tuzlu su karışımında su ……………………, tuz ise ……………………dir.”

3 – Yukarıdaki paragrafta noktalı yerlere sırasıyla hangi kavramlar yazılmalıdır?

a) çözelti – çözücü – çözünen – çözünme
a) çözünme – çözelti – çözücü – çözünen
a) çözücü – çözünme – çözelti – çözünen
a) çözünen – çözelti – çözünme – çözücü

1. Yapısında aynı madde bulunur

2. Birden fazla saf maddenin birleşmesiyle oluşur.

3. Ayrıştırılamaz.

4. Bazıları tamamen çözünerek görünmez hale gelir.

5. Kendinden başka madde katılmamıştır.

4 – Yukarıdakilerden kaç tanesi karışımların özelliğidir?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

5 – Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Karışımlar bir takım yöntemlerle birbirinden ayrılabilirler.

b) Karışımlar saf halde değildirler.

c) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliğini kaybederler.

d) Karışımı oluşturan maddeler her oranda bir araya gelebilirler.

6 – Aşağıdaki karışımlardan hangisi, kendisini oluşturan maddeler bakımından diğerlerinden farklıdır?

a) ayran b) tuzlu su c) şerbet d)hava

7 – Aşağıdaki karışımlardan hangisi katı + sıvı karışımlarına örnek olarak verilemez?

a.tuzlu su b.şerbet c.ayran d.karışık çerez

8 – Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Erime; katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesidir.
b. Karşımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler.
c. Sıvı maddelerin ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma denir.
d. Maddenin ısı alarak sıcaklığının yükselmesine donma denir.

I. Bir sürahi suyla bir çaydanlık suyu aynı kovada karıştırma
II. Bir bardak süt ile bir bardak suyu aynı kaseye boşaltma
III. Domates, soğan ve maydanozdan oluşan salata yapma
IV. İçinde tuz bulunan tuzluğa yeni alınan tuzu da boşaltma

9 – Yukarıda sayılanların hangisi ya da hangilerinin sonucunda karışım oluşur?

a) Yalnız I b) II ve III c) I, II ve IV d) II, III ve IV

10 – “Çaya şeker atıp karıştırdıktan sonra tadına bakıldığında tatlı olduğu anlaşılır.” Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Şekerin çayın içinde çözündüğü
b) Şekerin kendi özelliğini kaybettiği
c) Şekerin özelliğini kaybetmediği
d) Şekerli çayın bir karışım olduğu

11 – Aşağıdaki karışımlardan hangisinin içinde karışımı oluşturan maddelerin her biri ayrı ayrı görülebilir?

a) Şekerli su
b) Tuzlu su
c) Çakıl – kum
d) Hava

12 – Aşağıdaki maddeleri sınıflandırın. (25 p)

MADDE SAF MADDE   KARIŞIM
Kek    
Hamur    
Baklava    
Altın    
Ayran    
Bakır    
Cacık    
Çelik    
Çorba    
Demir    
Deniz suyu    
Ekmek    
Gazoz    
Hamur    
Hava    
Kan    
Kolonya    
Limonata    
Oksijen    
Pekmez    
Salata    
Su    
Şampuan    
Şeker    
Toprak    

13 – İfadeleri Doğru – Yanlış olarak sınıflandırın. (15p)

(….)Tebeşir tozu ile su karışımı çözelti değildir.
(…)Yalnızca bir katıyla bir sıvı karıştırılarak çözelti elde edilir.
(….)Kolonya ile suyun karışımı çözelti değildir.
(….)Bir karışım olan gazoz aynı zamanda bir çözeltidir.
(….)Şeker – su karışımında; şeker çözünen su ie çözücüdür.
(….)Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini korur.
(….)Karışımı oluşturan maddelerden bazıları kendi özelliklerini koruyamazlar.
(….)Su ile tuz karıştırıldığında tuz kendi özelliğini kaydeder.
(….)Karışımı oluşturan maddeler arasında belli bir oran yoktur.
(….)Limonatanın içerisinde bulunan şeker özelliğini yitirir.
(….)Süte kahve atıp karıştırdığımızda kahve, sütün içerisinde çözünür.
(….)Bulunduğu ortamın ısınmasıyla kardan adamın su haline dönüşmesi, çözünmeye örnektir.
(….)Çözünme olayının gerçekleşebilmesi için, birbirinden farklı en az iki madde gerekir.
(….)Katı bir madde yeterince ısıtılırsa erir.
(….)Her made su içerisinde çözünür.

Mehmet Gürdal TEKİN

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 Oy, Ortalama: 4,00 toplam 5)
Loading...