Işık Ve Ses Etkinlik 3. Sınıf Fen Blimleri

Şiddeti-doğal-güneşten-sesler-doğal ışık kaynağı-yıldız-yapay-bütün boşlukta- yapay ışık kaynağı
A- Yukarıda verilen kelimelerin uygun yerlere yazınız.

1) Ay …………………….………….aldığı ışığı yansıtır.

2) Kendiliğinden ses çıkaramayan kaynaklara …………………………..…………………………… denir.

3) ……………………………….. doğal ışık kaynağıdır.

4) Uçakların ses ………………..……..……….. çok fazladır.

5) Kendiliğinden ışık yayabilen kaynaklara ………………………………………………….. ………………denir.

6) Çok şiddetli ………………….………………… işitme kaybına yol açabilir.

7) Radyo ………………………………………….… ses kaynağıdır.

8) İnsan kulağı ……………………………………..……. sesleri işitemez.

9) Ses ……………………..…….. yayılmaz.

10) Rüzgar ………………..……………. ses kaynağıdır.
B- Aşağıdaki verilen yorumların başına doğru ise D yanlış ise Y koyunuz.

( ………) Yıldırım hem ışık kaynağı hem de ses kaynağıdır.

( ………) Işık olmazsa sesleri duyamayız.

( ………) Her ses insan kulağı tarafından duyulur.

( ………) Cisme çarpan ışık oradan gözümüze gelir. Bu sayede görürüz.

( ………) Mum, gaz lambası, el feneri yapay ışık kaynağına örnektir.

( ………) Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.

( ………) Işık boşlukta yayılmaz.
C- Aşağıdaki soruların doğru olanları işaretleyiniz
1)- “Görme olayının gerçekleşmesi için………………… şarttır.” tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?
A) Enerji B) Işık C) Isı
2)- Sesle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Hayvan ve insan sesleri doğal seslerdir.
B) Ses en hızlı sıvılarda yayılır.
C) Gürültü insanları rahatsız eder.
3)- Varlıkları görebilmemiz için ne gereklidir?
A) Işık B) Güneş C) Enerji
4)- Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynaklarına bir örnektir?
A) Güneş B) Lamba C) Ateş böceği
5)- Aşağıdakilerden hangisinin artması herhangi bir kirliliğe neden olmaz?
A) Işık B) Ses C) Ormanlık alanlar
6)- Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir?
A) Koyun B) Köpek C) Radyo

7)- Işık kirliliğini engellemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Yol kenarları çok fazla aydınlatılmalıdır.
B) Her yere ışıklı reklam panoları takılmalıdır.
C) Gereksiz ve güçlü aydınlatma yapılmamalıdır?
8)- Bir trafik lambasında hangi tür ışık bulunmaz?
A) Kırmızı B) Sarı C) Mavi
9)- Sesin oluşumu ya yayılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Ses doğrusal ve her yöne yayılır. B) Ses titreşimle oluşur dalga halinde yayılır.
C) Ses saydam olmayan maddelerden geçmez
10)- Aşağıda ışık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Işık bir enerji türüdür. B) Işık hiçbir şekilde kirliliğe neden olmaz.
C) Işık olmaksızın görebiliriz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

3. Sınıf Fen Çalışma Kağıdı

1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi

yazınız.

(    .) Televizyonu uzun süre ve yakından izlemeliyiz.

(    ). Burun tat alma duyumuzdur.

(    ) Başkalarına ait gözlük ve havluları kullanmamalıyız.

(    ) Yüksek şiddette sesler kulağa zarar verip, işitme kaybına sebep olur.

(    ) El duyu organlarımızdan biridir.

2- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanı ile

yön kuvvet itme sallanma çekme tehlikeli  
 Yön değiştirme  
           

doldurunuz.

_ Oyun parklarındaki salıncaklar ……………………………….. hareketi yapar.

 

_ Bir tenis oyuncusu kendine doğru gelen topa raketle vurduğunda top

……………………………………..……………………. hareketi yapar.

_ Duran topa vurduğumuzda topa ………………………… kuvveti uygulamıs oluruz. 

_ At arabaları atların arabaya uyguladığı ………………………..….. kuvveti sayesinde

hareket eder.

Her hareketli varlığı durdurmak……………………………...olabilir.

3- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

 

       Madde: …………………………………………………………………………………………………….………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Madde doğada; ………………… , ……………. ve ……….……. halinde bulunur.

 

4- Aşağıda verilen tabloyu örneğe uygun şekilde işaretleyiniz.

  Esnek Berk Sert Yumuşak Kırılgan Sağlam Pürüzlü Pürüzsüz
                 
Sünger X     X     X  
                 
Tahta                
                 
Cam                
                 
Ağaç                
                 
Lastik                
                 
Mermer                
                 

5- Vücudumuzu dıştan çepeçevre saran duyu organımızın adı nedir?

…………………………..…………………………………………………………………

6- Çok soğuk veya çok sıcak yiyeceklerin yenmesi, hangi duyu organının sağlığını  bozabilir?

…………………………..…………………………………………………………………

7- Aşağıya 3 tane hareketli, 3 tane hareketsiz varlık ismi yazınız.

Hareketli Varlıklar                Hareketsiz Varlıklar

1-……………………………………1- ………………………………………………… 

2-……………………………………2- ………………………………………………… 

3-……………………………………3- …………………………………………………

8- Kulak sağlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Sivri uçlu cisimlerle karıştırmak
 1. Çok yüksek sesli gürültülü ortamlarda bulunmak
 1. Temizliğine dikkat etmek

9- Bisikletin camdan yapılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Kaygan olması B) Saydam olması C) Kırılgan olması
“Bazı maddelere dokunmak ………………………….Sınıfta parfümün kokusunu en arkadan bile duyarız. Çünkü ………………… bulundukları kabı tamamen

doldurur. “

10- Yukarıdaki boşlukları doldurduğumuzda hangisi  boşta kalır?

A) gazlar      B) tehlikelidir            C) koklamamalıyız

 

11- Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır?

 1. A) su B) zeytinyağı C) tuz
 

“Bir cismi ………………. kendimizden uzaklaştırır, …………………… kendimize yaklaştırırız. “

 

12- Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

 

A) iterek iterek B) çekerek iterek C) iterek – çekerek

 

13- Dönen cisimlerin arasına parmağımız sıkışıp tehlikeli durumlar olabilir. Aşağıdakilerden

hangisi daha az tehlikelidir?  
A) Pervane B) Matkap C) Saatin akrebi
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Ses Şiddeti Ve İşitme Konu Anlatımı 3. Sınıf Fen Bilimleri

Kulağın duyabileceği titreşimlere ses denir.

Ses dalgalar halinde yayılır.

Sesin belirli bir kaynağı vardır. Bunlar doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynaklarıdır.

Sesin belirli bir şiddeti vardır. Yüksek sesle konuşan birisini duymak fısıltı ile konuşan birini duymaktan daha kolaydır.

cats

Soru: Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
A. Flüt sesi B. Araba kornası C. Dalga sesi
Soru: Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır?
A. Flüt sesi B. Kuş sesi C. Dalga sesi

Sesin belirli bir şiddeti vardır. Ses şiddeti, kaynağından çıkan sesin yüksek ya da düşük olmasıdır. Yüksek sesle konuşan birisini duymak fısıltı ile konuşan birini duymaktan daha kolaydır.

Yakın olduğumuzda ses, şiddetli, Uzak olduğumuzda ses, zayıf işitilir.

Soru: Trafikte taşıtların çıkardığı sesler ne diye adlandırılır?
A. Ses B. Ses şiddeti C. Gürültü kirliliği
Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.
gürültü – kulak – davul – yağmur – şiddet
1. …………………………… yardımı ile çevremizle iletişim kurarız.
2. ……………………. doğal ses kaynağıdır.
3. ……………………….. sesi, yapay ses kaynağıdır.
4. Yüksek ……………………………. teki sesler kulak sağlığımız için zararlıdır.
5. İstenmeyen her ses …………………………………… olarak algılanır.

Aşağıda verilen nesnelerden doğal ses kaynağı olanların yanındaki daireyi “kırmızı”, yapay ses kaynağı olanların yanındaki daireyi “sarı” renge boyayın.

cats

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Çevremizdeki Işık Ve Sesler Özet 3. Sınıf Fen Bilimleri

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER KONU ÖZETİ

Karanlıkta görebilir miyiz?

Gündüz gözlerimizi kapadığımızda gördüğümüz yalnızca karanlıktır. Gözlerimizi açtığımızda ışığı ve çevremizdeki cisimleri görürüz. Çevremizdeki cisimleri görmemizi sağlayan ışıktır. Varlıkları daha iyi görebilmemiz için bulunduğumuz ortam yeterince aydınlatılmalı. Cisimleri görebilmemiz için; cisim ışık yaymalı ya da cisim, üzerine düşen ışığı bize yansıtmalıdır.

Geceleri gün ışığı olmadığı için ampul, mum el feneri gibi aydınlatma araçları kullanılır. Aydınlık ortamlarda görme nettir. Işık ne kadar azalırsa görmede o oranda azalarak görme zorlaşır. Işık tamamen azalırsa görmede gerçekleşmez.

Not: Görebilmek için mutlaka ışığa ihtiyacımız vardır.

Çevremizde Işık Kaynakları

Işık yayarak çevresini aydınlatan cisimlere ışık kaynağı denir. Güneş, yıldızlar, mum, kandil, meşale, ampul ışık sacarak görmemizi sağlayan ışık kaynaklarıdır. Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.

1) Doğal Işık Kaynakları:
Başta güneş olmak üzere diğer yıldızlar, şimşek, canlılardan ateş böceği, denizin derinliklerinde yaşayan bazı balıklar doğal ışık kaynaklarındandır. Doğal ışık kaynakları kendiliğinden ışık yayarlar. Işığı kendileri üretirler. En büyük ışık kaynağı güneştir. Cisimleri güneşin yaydığı ışık sayesinde görürüz.

2) Yapay ışık kaynakları:

Doğada kendiliğinden bulunmayan insanlar tarfından üretilen ışık kaynaklarına yapay ışık kaynakları denir. Ampul, mum, el feneri, trafik ışıkları gibi cisimler insanlar tarafından yapıldığı için yapay ışık kaynağı olarak adlandırılır.
Güneşten aldığı ışığı yansıtan, gece belli bir oranda aydınlık sağalayan ay, bir ışık kaynağı değildir. Sadece güneşten aldığı ışığı yansıtır. Tıpkı bir ayna gibi ya da trafik kazalarında kaza olduğunu belirten reflektör gibi  sadece yansıtma yapıp ışık kaynağı değillerdir.

NOT: Işık kaynakları yalnızca görmemizi sağlamaz, aynı zamanda ısınmamızı da sağlar.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri 3. Sınıf Fen Bilimleri

Aşağıda adı ve numarası verilen maddeleri gözümüz kapalı iken ayırt etmek için renk, koku ve tat alam özelliklerinden hangisini kullanırız numaralarını aşağıdaki kutulara yazınız.

cats

cats

Hazırlayan: İbrahim Gür

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Işık Kaynakları Etkinliği 3. Sınıf Fen Bilgisi

Aşağıdaki görselleri verilen varlıkların adlarını altlarına yazalım. Bu varlıkları doğal ışık kaynakları,yapay ışık kaynakları olarak sınıflandıralım.

cats

cats

Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

ışık kaynağı – ay – karanlık – ışık – Güneş – doğal – yapay

1. ……………………………. doğal ışık kaynağıdır.
2. ……………………………. ortamlarda varlıkları göremeyiz.
3. Mum ……………………….. bir ışık kaynağıdır.
4. En büyük ışık kaynağı ………………………………..tir.
5. Çevresine ışık vererek aydınlatan cisimlere …………………………… denir.
6. Şimşek çaktığı anda etrafa ………………………………….. yayılır.
7. Güneş ateş böceği ve yıldızlar ………………………… ışık kaynağıdır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Madde ve Özellikleri Özet 3. Sınıf Fen

MADDE

Boşlukta belirli bir yer kaplayan, duyu organlarımız ile algılayabildiğimiz canlı veya cansız varlıklardır. Kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir. Çevremizde gördüğümüz her şey maddeden oluşmuştur. Örneğin cam, çelik, plastik, emaye, alüminyum, toprak, teflon, seramik, granit… gibi farklı maddelerden oluşan tencereler vardır. Hepsinin de farklı özellikleri vardır. Örneğin çelik tencere kırılgan değildir, teflon tencere yapışmaz özelliktedir.

MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER                                                                                                                          

Maddeleri duyu organlarımız ile tanırız. Bu organlarımızın yardımı ile niteleriz. Maddeleri nitelerken, bu maddelerin çeşitli özelliklerinden yararlanırız. Maddelerin renk ve şekillerini gözümüzle, kokularını burnumuzla, tatlarını dilimizle, sertlik-yumuşaklık-pürüzlülük-pürüzsüzlük gibi özelliklerini derimiz ile algılarız.

 1. Sert: Kolayca şekil veremediğimiz maddelerdir. Kırılması, kesilmesi, buruşması, çiğnenmesi ..vb. zor olan maddelerdir. Doğadaki en sert madde elmastır. Örneğin: Çelik, tahta, cam
 2. Yumuşak: Dokununca veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski şeklini kaybeden, kolaylıkla bükülebilen, buruşan maddelerdir. Örneğin: Pamuk, oyun hamuru, sünger.
 3. Esnek: Kuvvet uygulandığında kolayca şekil değiştiren, bükülen, ve kuvvet ortadan kalkınca zaman yeniden eski şekline dönen maddelerdir. Örneğin: Plastik, lastik, sünger
 4. Berk: Esnek olmayan maddelerdir. Örneğin: Dolap, pencere, oklava
 5. Pürüzlü: Girinti ve çıkıntısı olan, kayganlık özelliği olmayan maddelerdir. Örneğin: Halı, asfalt, ağaç…
 6. Pürüzsüz: Elimizi yüzeyinde kolayca kaydırabildiğimiz, düz maddelerdir. Örneğin: Cam, fayans, bilgisayar ekranı
 7. Tat (Tatlı-Acı-Ekşi-Tuzlu)
 8. Saydam: Işığı geçiren maddelerdir. Örneğin: cam, su, hava, bazı plastik maddeler
 9. Yarı Saydam: Işığın bir kısmını geçiren, diğer kısmını geçirmeyen maddelerdir. Örneğin: Tül perde, buzlu cam
 10. Parlak: Işığı yansıtan maddelerdir. Örneğin: Ayna, altın, gümüş
 11. Mat: Üzerine ışık düştüğünde parlamayan maddelerdir. Örneğin: Tahta, odun, toprak
 12. Opak: Işığı geçirmeyen maddelerdir. Örneğin: Duvar, tahta, demir
 13. Şeffaf: Arkasını gösteren maddelerdir.
 14. Kırılgan: Yüksekten düşünce veya kuvvet uygulanınca parçalanan maddelere denir. Örnek: cam, toprak
 15. Renkli: Gözümüz ile rengini algılayabildiğimiz maddelerdir. Örneğin: Gökkuşağı, portakal, elma
 16. Renksiz: Rengi olmayan maddelerdir. Örneğin: Cam, hava, su
 17. Kokulu: Burnumuz ile kokusunu algılayabildiğimiz maddelerdir. Örneğin: Kolonya, gül, soğan
 18. Kokusuz: Kokusu olmayan maddelerdir. Örneğin: Su, hava, taş

Birden çok madde birbirine karıştırıldığında, maddelerin ayırt edici özellikleri onları ayırmamıza yarar. Örneğin toprağın içine karışan çivileri ayırmak için mıknatıs kullanırız.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 1,00 toplam 5)
Loading...