Cisimleri Hareket Ettirme Ve Durdurma 3. Sınıf Fen Bilimleri

Cisimleri Hareket Ettirme  Ve Durdurma

 

Hareketsiz varlıkları hareket ettirmek istediğimizde varlıkları itmemiz veya çekmemiz gerekir. Bu itme ve çekme sırasında cisimlere kuvvet uygularız. Uyguladığımız bu itme ve çekme kuvveti cisimleri hareket ettirebilir. Kuvvet, hareket halindeki varlıkların hızlanmasına, yavaşlamasına, durmasına veya dönmesine neden olabilir.

Varlıkları hareket ettirmek veya dudurmak için uygulanan itme çekmeye kuvvet denir.

Cisimlere uyguladığımız kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir, dönerek hareket etmesini sağlayabilir veya şeklini değiştirebilir. Mesela Elektrik süpürgesiyle temizlik yaparken hem itme hem de çekme kuvveti uygularız. Hareket eden cisimleri hızlandırmak için hareket yönüyle aynı yönde kuvvet uygulamalıyız. Hareketli cisimleri yavaşlatmak veya durdurmak için hareket yönünün tersine kuvvet uygulamalıyız.

 

Serkan BAŞARI

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Varlıkların Hareket Özellikleri 3. Sınıf Fen Bilgisi

VARLIKLARIN HAREKET ÖZELLİKLERİ

1-Hızlanma hareketi       2- Yavaşlama hareketi     3– Dönme Hareketi          4 – Sallanma Hareketi             5– Yön Değiştirme Hareketi

>>>Aşağıda verilen cümleleri okuyun. Başlarına varlıkların hareket özelliklerinden uygun olanı yazınız.

hızlanma Yürürken koşmaya başlayan bir insan 1
Asansörün durması gereken kata yaklaşması 2
Saatin akrep ve yelkovanının hareketi 3
Lunaparktaki gondol 4
Kale direğine çarpan top 5
Futbolcunun duran topa vurması 6
Dala konmakta olan kuş 7
Araba direksiyonlarının hareketi 8
Salıncakta sallanan insanlar 9
Ayçiçeğinin güneşe doğru hareketi 10
Viraja giren araçların hareketi 11
Rüzgarda hareket eden ağaç dalları 12
Musluğu açmak veya kapatmak 13
Perona yaklaşan tren 14
Uzaya fırlatılan roketler 15
Avını yakalamak için saldıran aslan 16
Kırmızı ışıkta yavaşlayan arabalar 17
Tornavida ile vidaları sökmek 18
Beşikte sallanan çocuklar 19
Tenis raketi ile vurulan top 20
Kediyi gören fare 21
Bitiş çizgisini geçen koşucular 22
Araç tekerlekleri 23
Hamakta sallanan kişinin hareketi 24
Basket potasına çarpan top 25
Matkap makinesinin ucu 26
Havaya atılan eşyalar 27
Yazı yazarken kalemin hareketi 28
1 hızlanma
2 yavaşlama
3 dönme
4 sallanma
5 yer değiştirme
6 hızlanma
7 yavaşlama
8 dönme
9 sallanma
10 yer değiştirme
11 yer değiştirme
12 sallanma
13 dönme
14 yavaşlama
15 hızlanma
16 hızlanma
17 yavaşlama
18 dönme
19 sallanma
20 yer değiştirme
21 hızlanma
22 yavaşlama
23 dönme
24 sallanma
25 yer değiştirme
26 dönme
27 yavaşlama
28 yer değiştirme
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Hareket ve Kuvvet Soru Cevap Konu Anlatımı 3. Sınıf Fen Bilimleri

Soru : Hareket ne demektir ? Hareketli ve hareketsiz varlık kavramlarını tanımlayarak örnekler veriniz.

Cevap : Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesine hareket denir.
Belli bir başlangıç noktasına göre konumu değişen varlıklara hareketli varlıklar denir. Canlı varlıklar hareketlidir.

Belli bir başlangıç noktasına göre konumu değişmeyen varlıklara hareketsiz varlıklar denir. Cansız varlıklar hareketsizdir.

Soru : Çevremizdeki varlıkların hareket özellikleri hakkında bilgi veriniz.

Cevap : İnsanlar ve hayvanlar yürüme ,koşma ,zıplama gibi yer değiştirme hareketi yaparlar.
Bitkiler yer değiştirme hareketi yapamazlar. Bulundukları yerde çiçekleri ,yaprakları ve kökleriyle uzama ve yönelme hareketi yaparlar.

Cansız varlıklara bir kuvvet uygulandığında hareket edebilirler. Masa hareketsiz bir varlıktır. Masayı iterek ya da çekerek hareket ettirebiliriz.

Soru : Hareket çeşitlerini maddeler halinde yazınız.

Cevap : Hareket çeşitleri :
1 – Hızlanma hareketi , 2 – Yavaşlama hareketi , 3 – Dönme hareketi , 4 – Sallanma hareketi , 5 – Yön değiştirme hareketi.

Soru : Hızlanma hareketini açıklayarak örnekler veriniz.

Cevap : Hareketli bir varlığın zamanla hızı artıyorsa ,bu harekete hızlanma hareketi denir.
* Yeşil ışık yanınca hareketlenen araba ,
* Pistten kalkan uçak ,
* Balkondan düşen saksı ,
* Yaydan çıkan okun hareketi ,

Soru : Yavaşlama hareketini açıklayarak örnekler veriniz.

Cevap : Hareketli bir varlığın zamanla hızı azalıyorsa , bu harekete yavaşlama hareketi denir.
* İstasyona yaklaşan tren ,
* Yukarı fırlatılan top ,
* Kırmızı ışığa yaklaşan araba ,
* İnişe geçen uçak.

Soru : Dönme hareketini açıklayarak örnekler veriniz.

Cevap : Hareketli bir varlığın sabit bir nokta etrafında
Hareket etmesine dönme hareketi denir.
* Yelkovan ve akrebin hareketi ,
* Dünya’nın hareketi ,
* Topacın hareketi ,
* Atlıkarıncanın hareketi ,

Soru : Sallanma hareketini açıklayarak örnekler veriniz.

Cevap : Hareketli bir varlığın sabit bir noktanın iki tarafına aynı şekilde gidip gelmesine sallanma hareketi denir.
* Salıncağın hareketi ,
* Saat sarkacının hareketi ,
* Gondolun yaptığı hareket ,

Soru : Yön değiştirme hareketini açıklayarak örnekler veriniz.

Cevap : Bir varlık bir yönde hareket ederken başka bir yöne doğru hareketine devam ederse bu harekete yön değiştirme hareketi denir.
* Tenis topunun hareketi ,
* Duvara çarpan topun hareketi ,
* Viraja giren arabanın hareketi ,

Soru : Kuvvet ne demektir ?

Cevap : Duran cismi hareket ettiren ,hareket eden cismi durduran ,cisimlerin şeklini ve yönünü değiştiren etkiye kuvvet denir.

Soru : İtme ve çekme kuvvetlerini açıklayınız. Örnekler veriniz.

Cevap : Kuvvet , itme ve çekme kuvveti olarak ikiye ayrılır.
Cisimlere uygulandığında ,cisimlerin uzaklaşmasını sağlayan kuvvete itme kuvveti denir.
* Duran arabayı harekete geçirmek ,
* Pencereyi kapatırken ,
* Yayın oka uyguladığı kuvvet

Cisimlere uygulandığında ,cisimlerin yakınlaşmasını sağlayan kuvvete çekme kuvveti denir.
* Atın arabayı çekmesi ,
* Lokomotifin vagonları çekmesi.
* Çantayı yerden kaldırmak.

Soru  : Hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeler nelerdir ?

Cevap : Hareketli cisimler tehlikeli durumlar oluşturabilir. Hızlı hareket eden veya dönen cisimlere dokunmak , onları durdurmaya çalışmak kazalara neden olabilir.
* Koşan bir arkadaşımızın önüne geçerek durdurmaya çalışmak.
* Hızla giden bir bisikletin önüne geçerek durdurmaya çalışmak.
* Vantilatör çalışırken pervanesini durdurmaya çalışmak.

Soru : Doğa olayları sonucu oluşan hareketler nelerdir ? Bu olaylar sonucu oluşan tehlikeleri yazınız.

Cevap : Doğa olayları hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikelerdendir.
Çığ , sel, fırtına gibi doğa olayları canlı ve cansız varlıkları önüne katarak sürükler. Yerleşim yerlerine zarar verir ve ulaşımı olumsuz etkiler.
Kar , dağların eğimli yüzeylerinden koparak yuvarlanır. Yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi çığ denir.
Yağmur ve kar sularının sebep olduğu su taşkınlarına sel denir.
Bu doğa olayı hem yerleşim birimlerine hem de tarım alanlarına zarar verebilir. Can ve mal kaybına sebep olabilir.
sebep olabilir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Cisimleri Hareket Ettirme Ve Durdurma 3. Sınıf Fen Bilimleri

Kuvvet, hareket halindeki varlıkların hızlanmasına, yavaşlamasına, durmasına veya dönmesine neden olur.

Cisimlere uyguladığımız kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir, dönerek hareket etmesini sağlayabilir veya şeklini değiştirebilir.

Elektrik süpürgesiyle temizlik yaparken hem itme hem de çekme kuvveti uygularız.

Günlük hayatımızda yaptığımız Bir çok işte farkında olmadan itme-çekme kuvvetini kullanırız. Örneğin, testereyle çalışan birisi testereye hem itme hem de çekme kuvveti uygular.

Bahçedeki ağaçtan elma koparmak için çekme kuvveti uygularız.

İnşaatta yük taşıyan vinçler yüklerini çekerek taşır.

Hareket eden cisimleri hızlandırmak için hareket yönüyle aynı yönde kuvvet uygulamalıyız. Hareketli cisimleri yavaşlatmak veya durdurmak için hareket yönünün tersine kuvvet uygulamalıyız.

Hareketli cisimler tehlikeli durumlar oluşturabilir. Hızlı hareket eden veya dönen cisimlere dokunmak, onları durdurmaya çalışmak kazalara neden olabilir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Duyu Organları Ve Görevleri Konu Anlatımı 3. Sınıf Fen Bilimleri

Duyu Organları Ve Görevleri

Çevremizi algılamamızı ve anlamamızı sağlayan organlara duyu organları denir. Duyu organlarının her biri, çevremizi farklı bir yönüyle tanımamıza yardım eder. Duyu yönetim merkezi beyindir. Beş duyu organımız vardır. Bunlar:

GÖZ: Çevredeki varlıkları, onların hareketini, rengini şeklini kısaca birçok özelliğini görmemizi sağlar. Gözler başımızın önündeki iki çukurda yer alır, iki tanedir. Gözlerimizi kaşlar, kirpikle ve göz kapakları korur.

KULAK: Duymamıza yardımcı olur. Kulağımızla çevremizdeki sesleri işitiriz. Kafamızın iki tarafına yapışık şekilde iki tanedir.

 

DERİ: Deri vücudumuzu kaplayan bir yapıya sahiptir. Vücudu dıştan gelen mikroplara ve darbelere karşı korur. Soğuk-Sıcak, can acısı, sertlik-  yumuşaklık vb. dokunma duyularının alınmasını sağlar. Zararlı maddeleri ter yolu ile deriden dışarı taşır.

 

DİL: Yiyeceklerin tadını almamızı sağlar. Dil sayesinde acıyı, şekeri, tatlıyı, ekşiyi tuzlu maddeleri algılayabiliriz. Dil Yutkunma, çiğneme ve içmeye yardım eder. Aynı zamanda konuşmamızda da önemli rol oynar.

 

BURUN : Koku alma organımızdır. Etrafımızdaki kokuları burnumuzla hissederiz. Ayrıca nefes alıp vermede görevlidir.

Serkan BAŞARI

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Dünya’nın Katmanları Konu Özeti 3. Sınıf Fen Bilimleri

Dünya’mızın Katmanları

Dünya’mız kendi etrafında hızla dönen gaz ve toz bulutundan oluşmuştur. Daha sonra yüzeyi soğumuş ve sert bir kabukla örtülmüştür ve sonunda atmosfer ve bulutlar meydana gelmiş, yağmur suları denizleri oluşturmuştur.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2017-2018 3. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı

2017-2018 eğitim öğretim yılında 3. Sınıflar Fen Bilgisi dersinde okutulacak olan ders kitabı aşağıdaki linkte sizlerle paylaşılacaktır ancak Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı 3. Sınıf Fen Bilgisi ders ve çalışma kitabını henüz eğitim camiası ile paylaşmadığı için link aktif değildir.

Kitap yayımlandığında link aktif olacaktır.

3. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif Değil)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...