Dünyamızın Şekli Konu Özeti 3. Sınıf Fen Bilimleri

Dünya ; Güneş sistemindeki 8 gezegenden biridir. Dünyamızın şekli küreye benzer. Ancak tam bir küre değildir. Dünyanın yuvarlak olduğun en güzel kanıtı ; çok uzaklardan gelen bir geminin önce bacasını görürüz. Gemi yaklaştıkça gövdesini tamamen görürüz. Eğer Dünya yuvarlak olmasaydı , ilk baktığımızda geminin tamamını görürdük.

DÜNYA ‘ NIN ŞEKLİ İLE İLGİLİ BİLİM ADAMLARININ GÖRÜŞLERİ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2018-2019 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

2018-2019 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2018-2019 3. Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları

  1. sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem Sınıf defterine Yazılacak kazanımlar
1.Hafta

17-21 Eylül

Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar.

2.Hafta

24-28EYLÜL

Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar.

Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar

3. Hafta

1-5 Ekim

Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır
4.Hafta

8-12 Ekim

Duyu organlarının önemini fark eder.

Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.

5. Hafta

15-19 Ekim

. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.
6.Hafta

22-26 Ekim

Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
7. Hafta

30- 2 Kasım

Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.

 

8.Hafta

5-9 Kasım

İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.
9. Hafta

12-16 Kasım

İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
10.Hafta

19-23 Kasım

Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.
11. Hafta

26-30 kasım

Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.

 

12.Hafta

3-7 Aralık

Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.

 

13. Hafta

10-14 Aralık

Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır.
14.Hafta

17-21 Aralık

Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.
15.Hafta

24-28 Aralık

Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır
16.Hafta

31 A-4ocak

Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır
17.Hafta

7-11ocak

Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır.
18.Hafta

14-18ocak

Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.

 

  1. sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem Sınıf defterine Yazılacak kazanımlar

 

19.Hafta

4-8 Şubat

Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.

 

20.Hafta

11-15 Şubat

Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.

 

21. Hafta

18-22 Şubat

İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda bulunur.

Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır

22.Hafta

25şub- 1 Mart

Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.

 

23. Hafta

4-8 Mart

Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.

Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder.

24.Hafta

11-15 Mart

Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.
25. Hafta

18-22 Mart

Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar.
26.Hafta

25-29 Mart

Yaşadığı çevreyi tanır.
27. Hafta

1-5 Nisan

Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.

Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.

28.Hafta

8-12 Nisan

Yapay bir çevre tasarlar.

Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır.

29. Hafta

15-19 Nisan

Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.
30.Hafta

22-26 Nisan

Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar.
31. Hafta

29 N-3 Mayıs

Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar
32.Haft

6-10 Mayıs

 Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.

 

33. Hafta

13-17 Mayıs

Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.
34.Hafta

20-24 Mayıs

Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır.
35. Hafta

27– 31 Mayıs

Elektriğin güvenli kullanılmasına özen gösterir.

 

36. Hafta

3-14 Haziran

Elektriğin güvenli kullanılmasına özen gösterir.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Beş Duyumuz – Ünite Testi 3. Sınıf Fen Bilimleri

1- Aşağıda verilen duyu organları ile algıladıkları özelliklerin eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır?

2- Görevini yapabilmesi için ışığa ihtiyacı olan duyu organımız hangisidir?

a) kulak    b) burun     c) göz

3- Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi dil ile ilgili değildir?

a) Tatları ayırt etmemizi sağlar.

b) Konuşmaları algılamamızı sağlar

c) Besinleri çiğnememize yardımcı olur.

4– Köyde yaşam genelde sakindir. Akşam evde oturmak isteyenler ormana doğru kısa bir gezinti yapar. Bu gezinti sırasında insana, ay ışığında oluşan gölgesi, kuş cıvıltıları ve mis gibi orman kokusu eşlik eder.

Yukarıdaki bilgiyi veren kişi hangi duyu organlarını kullanmıştır?

a) Göz – Kulak – Burun

b) Dil – Göz – Deri

c) Deri – Burun – Kulak

5- Burnumuz tıkalı olduğunda yiyeceklerin tadını tam olarak alamayız.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yiyeceklerin tadını alabilmemiz için kokusunu da alabilmemiz gerekir.

b) Duyu organları bilikte çalışır, birindeki aksaklık hepsini etkiler.

c) Tat almamız ile koku almamız arasında herhangi bir ilişki yoktur.

6- Braille alfabesi, kabartma harflerden oluşan bir alfabedir. Bu alfabe, görme engellilerin hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu alfabe sayesinde görme engelliler, parmakları ile kabartmaları algılayıp onlara özel uyarıları ve kitapları okuyabilir.

Buna göre görme engelliler okuma sırasında hangi duyularını kullanır?

a) İşitme     b) Tat alma    c) Dokunma

7- Dere boyunca yürürken su sesinden başka bir ses duymak imkansızdı. Her tarafta devasa ağaçlar yükseliyordu. Gökyüzünün bile yemyeşil ağaçlarla kaplandığı başka bir dünyadaydım sanki.

Bu sözleri söyleyen kişi hangi duyularını kullanmıştır?

a) İşitme-Görme

b) Dokunma-İşitme

c) Görme-Tatma

8- Duyu organlarımız sayesinde bazı tehlikeleri algılayıp kendimizi koruruz.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir duruma örnek değildir?

a) Bozulan yiyeceklerin kötü kokması

b) Elimize dökülen sıcak sütün elimizi yakması

c) Korna sesi ile yoldan uzaklaşmak

9- Bir cismi elimize aldığımızda, cismin hangi özelliğini derimizle algılayamayız?

a) Sıcak yada soğuk olmasını

b) Sert yada yumuşak olmasını

c) Parlak yada mat olmasını

Cevaplar:

Kaynak: EBA

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Canlıları Tanıyalım Test 3. Sınıf Fen Bilimleri

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi canlı bir varlıktır?
A)Su

B)Yemek

C)B)itki

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir?
A) Uyuma

B) Büyüme

C) Beslenme

Soru 3: ” Çevremizde gördüğümüz her nesneye …….deriz. ” Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A)Canlı

B)Varlık

C)Doğa
Soru 4: Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu ortama ne denir ?
A)Varlık

B)Doğa

C)Bitkiler
Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıkların özelliklerinden değildir ?
A)Etkiye tepki vermeme

B)Üreme

C)Boşaltım

Soru 6: Canlı vücudundaki atıkların dışarıya atılmasına ne denir?
A)Atılım

B)Boşaltım

C)Büyüme

Soru 7: Aşağıdakilerin hangisi etkiye karşı verilen bir tepki örneği değildir?
A)Eline iğne batan birinin elini çekmesi.

B) Balıkların solungaçlarıyla suyun içinde nefes almaları.

C) Kaza yapan araçta hasar oluşması.

Soru 8: Aşağıdaki canlı varlıklardan hangisini çevremizde diğerlerine göre daha çok görürüz?
A)Köpek

B)Aslan

C)Zebra

Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi insan etkisi olmadan oluşmuştur?
A)Oyun parkları

B)Deniz

C)Apartmanlar

Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi yapay çevre örneğidir?
A)Dağ

B)Orman

C)Otoyollar

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Maddenin Halleri Doğal İşlenmiş Yapay Madde Konu Anlatımı 3. Sınıf Fen Bilimleri

MADDENİN HALLERİ
Maddeler bulundukları ortama bağlı olarak katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar.

MADDENİN KATI HALİ
* Belirli bir şekli ve hacmi vardır.
* Akıcılık özellikleri yoktur.
* Sıkıştırılamazlar.
* Belirli bir kuvvet etki etmezse şekli değişmez.

MADDENİN SIVI HALİ
* Belirli şekilleri yoktur.
* Belirli hacimleri yoktur.
* Bulundukları kabın şeklini alırlar.
* Akışkandırlar
* Sıkıştırılamazlar

MADDENİN GAZ HALİ
* Akıcıdırlar
* Maddenin en düzensiz halidir.
* Belirli şekil ve hacimleri yoktur.
* Sıkıştırılabilirler
* Küçük gözeneklere kaçabilirler
* Bulundukları ortama yayılabilirler.

DOĞAL, İŞLENMİŞ VE YAPAY MADDE

Çevremizdeki maddeleri doğal, işlenmiş ve yapay olarak sınıflandırabiliriz.

DOĞAL MADDE
Doğada hazır olarak bulunan, doğanın bir parçası olan ve doğada kendiliğinden oluşan maddelere doğal madde denir.
Toprak, su, ağaçlar, taşlar, meyveler, bitkiler, kömür gibi maddeler doğal maddelere örnektir.
İŞLENMİŞ MADDE
Doğada hazır olarak bulunan bazı maddeleri kullanabilmemiz için şekil verme, parçalama, kesme, eritme gibi çeşitli işlemlerden geçiririz. Bu maddelere işlenmiş madde denir.
İşlenmiş maddeler elde edilirken maddenin doğal yapısı bozulmaz. Sadece dış görünüşünde işlemler yapılır. Örneğin buğdayın doğal yapısı bozulmadan un elde edilir. Altının, gümüşün doğal yapısı bozulmadan takılar yada süs eşyaları elde edilir.

YAPAY MADDE
Doğal maddelerin yapısında değişiklikler yapılarak üretilen maddelere yapay madde denir.
Örneğin domates doğal bir maddedir. Fakat domatesten elde edilen, çeşitli maddeler karıştırılarak elde edilen ketçap ise yapay bir maddedir.
Buğday doğal bir madde, un işlenmiş bir madde, poğaça ise yapay bir maddedir.
NOT: İşlenmiş madde ile yapay maddeyi birbirine karıştırmayalım. Her iki maddenin de kaynağı doğal maddedir. Fakat işlenmiş madde de sadece dış görünüş değişir, yapay madde de ise hem dış görünüş hem de maddenin yapısı değişir.

DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI
İhtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız doğal kaynaklar çok uzun sürede oluşmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızı daha dikkatli ve bilinçli kullanmalıyız.

Su, toprak, ormanlar bizim hayatımız için çok önemli kaynaklardır. Bu kaynakların korunması ve daha uzun süreler sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için üzerimize düşenleri yapmalıyız.

Bunun için bireysel olarak, geri dönüşümü sağlanabilen kağıt, cam, plastik gibi maddelerden yapılmış malzemeleri geri dönüşüm kutularına atarak doğal kaynakların daha az kullanılmasını sağlayabiliriz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bazı Maddeler Tehlikeli Olabilir 3. Sınıf Fen Bilimleri

3.SINIF FEN BAZI MADDELER TEHLİKELİ OLABİLİR

Aşağıda verilen maddelerin sağlığımıza zararlı olup olmadığını yanlarındaki noktalı yere yazınız.
Çamaşır suyu …………………
Cam……………………………..
Bardak…………………………..
Gül………………………………..
Sünger…………………………..
Tebeşir tozu…………………..

Aşağıya zararlı maddelerden 5 örnek yazınız.
………………………..
………………………..
……………………….
……………………….
……………………….

Aşağıda verilen maddelerin sağlığımıza zararlı olup olmadığını yanlarındaki noktalı yere yazınız.
Şeker…………………………
Tebeşir………………………
Ispanak………………………
Karamel…………………….
Çikolata…………………….
Aşağıdaki testi yapınız.
1. Aşağıdakilerden hangileri sağlımıza zararlıdır?
A) Tarçın
B) Tebeşir Tozu
C) Çikolata
2. Aşağıdakilerden hangisi sağlığımıza zararlı değildir?
A) Çınar Ağacı
B) Bıçak
C) Testere
Aşağıya zararlı maddelerden birinin resmini yapınız.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...