2013-2014 Din Kültürü 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1)Aşağıdakilerden hangisi İlahi Olmayan dinlerdendir.

A)  Budizm                                  B)  Hıristiyanlık                                  C)  Musevilik                                    D) İslamiyet

2)Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed  (s.a.v)’in, Veda Hutbesinde “Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldıkça yolunuz hiç şaşırmazsınız..…” diye bahsettiği  emanetler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevrat-İncil                            B) Kabe-Mekke                                   C) Kur’an-Sünnet                          D) Kur’an-İncil

3)Doğru bir amaca ulaşabilmek için gerekli her çabayı gösterdikten sonra sonucu Allah(c.c)’a bırakıp O’na güvenmeye ne denir?

A) Dua                                         B) Tevekkül                                         C) Kader                                          D) Kaza

4)Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin (I) Ölüm gelmeden önce hayatın (II) Akıl gitmeden düşünmenin (III) Meşguliyetten önce boş vaktin (IV) İhtiyarlamadan gençliğin (V) Fakirlikten önce zenginliğin.

Numaralı şekilde verilen hadiste hangi cümle yanlış yazılmıştır?

A) II                                              B) III                                                       C) IV                                                 D) V

5)Peygamberimizin bir Yahudi’nin cenazesi götürülürken ayağa kalkması O’nun öncelikle  hangi özelliğini gösterir?

A) Verdiği sözde durmasını                                                                     B) Cömert  olmasını

C) Hakkı gözetmesini                                                                                D) İnsanlara değer vermesini

 

Tıkla

2013-2014 Din Kültürü 5. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

  1. 1.        Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına (D) yanlış olanlara (Y) koyunuz.10 p

(      ) Bütün dinler insanlardan dürüst olmalarını ister.

(      ) Düşmanla savaşıp yaralı veya sağ olarak geri dönen kişiye gazi denir.

(      ) Engelliler sevgiyle bakar, sıkıntılarını paylaşırız.

(      ) Dua sadece namazdan sonra yapılır

(      ) Camide abdest alınan yer şadırvandır.
(       ) Dua ederken yalnızca kendimiz için dua etmeliyiz.
(       ) Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirmek ,O’na yönelip saygı göstermeye ibadet denir.
(       ) Hz.Muhammed doğmadan önce babasını 6 yaşında ikende annesini kaybetmiştir.
(       ) Annesinin ölümünden sonra onun bakımını dedesi üstlenmiştir.
(       ) Camiler, insanlar arasında kaynaşma ve dayanışmayı artırmaz.

Tıkla

2013-2014 Din Kültürü 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

  1. A.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (15*2=30 puan)

(……) Hz. Muhammed 1971 yılında Mekke’de doğmuştur.

(……) Hz. Muhammed’in dedesinin adı Abdulmuttalib’dir.

(……) Hz. Muhammed 632 senesinde vefat etmiştir.

(……) Kuran-ı kerim 28 senede indirilmiştir.

(……) Kuran-ı Kerim Mikail meleği aracılığıyla Peygamberimize indirilmiştir.

(……) Sevincimizi, üzüntümüzü paylaşmalıyız.

(……) Kardeşlerimizle iyi geçinmemeli ve onlara kaba davranmalıyız.

(……) Anne babamız bizim iyiliğimizi isterler.

(……) Sevmek ve sevilmek ihtiyaç değildir.

(……)Hz. Muhammed 1571 yılında Mekke’de doğmuştur.

(……)Kutsal Kitabımızın adı Kuran-ı Kerim’dir.

(……)İnsanlara iyilik etmek günahtır.

(.….) Sevmek ve sevilmek insanın temel ihtiyaçlarındandır.

(..…) Kuran aslını koruyarak günümüze kadar gelmişti.

(….)  Hz. Muhammed son peygamberdir.

 

Tıkla